Tapasztó János római katolikus kanonok atya ez év április 2-án töltötte be 70. életévét, és április 3-án ünnepelte pappá szentelésének 45. évfordulóját. Ez alkalomból születésnapján, vasárnap délután 3 órakor a fülöpi római katolikus templomban ünnepi hálaadó szentmisére invitálta a híveket. Hála Istennek, a kanonok atya egészsége is sokat javult, és betegségéből lábadozva fizikailag kicsit gyenge volt még ugyan, de lélekben annál erősebben tudott készülni erre az ünnepi eseményre.

A hálaadó szentmisén részt vett a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke, Palánki Ferenc, aki együtt koncelebrált Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspökkel, Tapasztó János atyával, és a jelenlévő római katolikus és görögkatolikus atyákkal. A szertartáson Komor Csaba lelkész úr képviselte a református egyházat. Tasó László, a Miniszterelnökség államtitkára, több környező település polgármestere, intézményvezetők és képviselőik, és természetesen a hívek sokasága is megtisztelte jelenlétével a jubiláló atyát.

Az ünnepélyes bevonulás után településünk vezetője, Hutóczki Péter polgármester úr köszöntötte kanonok atyát, és kiemelte, hogy a 45 év alatt szentmisék, keresztelők, házasságok, temetések és egyéb szertartások sokaságát végezte az atya a Jó Isten segítségével, és most 3 és fél hónap hosszas betegség után reményeink szerint még sokáig folytatni tudja Istent és egyházat szolgáló munkáját. Ezután községünk polgármestere és a Fülöpi Római Katolikus egyházközség nevében Hutóczki Imre képviselőtag megajándékozták az ünnepeltet és egyházmegyénk püspökét is. A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola nevében Szilágyi Ádám verssel köszöntötte kanonok atyát.

A szentmise evangéliumi szakaszában Lázár feltámasztásának történetét hallhattuk, és Palánki Ferenc megyéspüspök atya szentbeszédében elmondta, ennek első része nagyon aktuális Tapasztó atya szempontjából, hiszen ahogy Lázár és az ünnepelt esetében is helytálló, ez a betegség Isten dicsőségére lesz az ő életében. Aztán szintén a kerek születésnapos atyára mondhatjuk, hogy ő Jézus barátja, csakúgy, mint a feltámasztott. Püspök atya megemlítette a közösség összetartó erejének a fontosságát, hiszen ma már a sok szörnyűség láttán meg sem rendülünk egy-egy tragikus esemény kapcsán, hanem továbblépünk, mintha mi sem történt volna. János atya műtétje során a fülöpi hívek közösen imádkoztak, megjelent az összetartozás tudata, és lám, a csoda megtörtént, a műtét után a tályog helye eltűnt. Jézus Krisztus az örökkévalóság távlatában gondolkodik, de látni akarja, hogy mit érzünk, engedi felszínre törni gondolatainkat. A nagyböjt fontos aspektusa is a másikra való odafigyelés, a törődés.

 Márta, Lázár testvére megvallotta Jézusról, hogy Ő a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön, de amint a sírhoz értek, és a Megváltó kérte, hogy hengerítsék el a követ, megrendült a hite, és azt mondta, már szaga van, hiszen negyednapos halott. Krisztus válaszában azt mondta, nemde megmondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. János atya végig hitt a gyógyulásában. A püspök atya homíliájának végén hálát adott ezért a napért, és arra kért bennünket, fogadjuk meg Jézus szavait, aki azt mondta Lázárnak: „Jöjj ki!”. Lépjünk ki mi is a bűn börtönéből, hiszen nem az a csoda, ha Isten teljesíti kéréseinket, hanem ha az ember teljesíti Isten akaratát.

A szentmise végén püspök atya átnyújtotta Ferenc pápa áldását az ünnepeltnek, majd Tasó László államtitkár úr beszédében kitért a kanonok atya papi jelmondatára: „Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!”. Ez egy olyan ember jelmondata, akinek legféltettebb kincse a becsülete. János atya a sok akadály ellenére is jelmondatához híven látja el szolgálatát. Államtitkár úr megköszönte Istennek, hogy erre irányította János atyát, és jó egészséget kívánt további munkájához. Ezután a fülöpi görögkatolikusok nevében Furó Tibor világi elnök, a bánházi hívek képviseletében pedig Vajtu József és felesége, Boriska néni köszöntötték kanonok atyát, aki mindenkinek megköszönte a jókívánságokat és a sok imádságot.

Az ünnepi szentmise után a Fülöpi Művelődési Házban az ajándékok átadása után Nyíri Béla, Nyírábrány polgármestere köszöntötte János atyát, majd Popovics Ferencné, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola igazgatónője idézte fel az ünnepelt életútját humoros formában. A köszöntők után a Búzavirág Néptánccsoport kedveskedett egy műsorral az atyának és a vendégeknek, majd a közösen elfogyasztott vacsora után meglepetésként előkerült egy ünnepi torta is

Köszönjük szépen Tapasztó János atyának a türelmes és alázatos szolgálatát, és Isten áldását és jó egészséget kérünk további munkájához! Isten éltesse sokáig!

Képek

2023. december 5., kedd
Köszöntjük Vilma olvasóinkat!
Holnap Miklós napja lesz.
Facebook
Hírlevél