2013

 

1-2013.(II.14.) KT. SZ. RENDELET

2-2013.(III.14.) KT. SZ. RENDELET

3-2013.(III.14.) KT. SZ. RENDELET

4-2013.(III.14.) KT. SZ. RENDELET

5-2013. (III.28.) KT. SZ. RENDELET

6-2013. (III.28.) KT. SZ. RENDELET

7-2013. (IV.05.) KT. SZ. RENDELET

8-2013.(IV.05.) KT. SZ. RENDELET

9-2013. (IV.05.) KT.SZ. RENDELET

10-2013.(IV.30.) KT.SZ. RENDELET

11-2013. (VI.27.) KT. SZ. RENDELET

12-2013.(VII.31.) KT. SZ. RENDELET

13-2013.(XII.12.) KT. SZ RENDELET

14-2013.(IX.30.) KT. SZ. RENDELET

15-2013. (X.29.) KT. SZ. RENDELET

16-2013. (X.29) KT.SZ. RENDELET

17-2013. (X.29.) KT. SZ RENDELET

------------------------------------------------

 

2014

 

1-2014. (III.04.) KT. sz. rendelet

2-2014 (III. 04.) KT. sz. rendelet

3-2014 (IV.01.) KT. sz. rendelet

4-2014. (IV.30.) KT. sz. rendelet

5-2014. (IV.30.) KT. sz. rendelet

6-2014. (IV.30.) KT. sz. rendelet

7-2014.(VI.24.) KT. sz. rendelet

8-2014. (VII.28.) KT. sz. rendelet

10-2014. (IX.15.) KT. sz. rendelet

11-2014- (IX.15.) KT. sz. rendelet

12-2014. (IX.25.) KT.sz. rendelet

13-2014. (X.22) KT. sz. rendelet

14-2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet

15-2014 (XI.14.) önkormányzati rendelet

16-2014. (XII.10.) önkomrányzati rendelet

17-2014. (XII.10.) önkormányzati rendelet

 

 

2015

 

1-2015. (II.25.) önkormányzati rendelet

   - 1/a. számú melléklet

   - 1/b. számú melléklet

   - 1/c. számú melléklet

   - 1/d. számú melléklet

   - 1/e. számú melléklet

   - 1/f. számú melléklet

   - 2/a. számú melléklet

   - 2/b. számú melléklet

   - 2/c. számú melléklet

   - 3. számú melléklet

   - 4. számú melléklet

   - 5. számú melléklet

   - 6. számú melléklet

   - 7. számú melléklet

   - 8. számú melléklet

   - 9. számú melléklet

2-2015. (II.25.) önkormányzati rendelet

3-2015. (II.25.) önkormányzati rendelet

4-2015.(III.31.) önkormányzati rendelet

5-2015.(III.31.) önkormányzati rendelet

6-2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet

7-2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet

 

 

2016

 

1-2016.(II.15.) ÖR. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

   - 1-a mellék.Önkormányzat és óvoda bevétel

   - 1-b mellék. Önkormányzat és óvoda kiadás

   - 2-a mellék. Önkormányzat bevétel

   - 2-b mellék. Önkormányzat kiadás

   - 2-c mellék. 2016 mérleg Önkormányzat

   - 2-d mellék. Felhalmozási kiadás

   - 2-e mellék. adósságot keletkeztető ügyletek

   - 2-f mellék. Pénzeszköz átadások

   - 3-a mellék. Óvoda bevétel

   - 3-b mellék. Óvoda kiadás

   - 3-c mellék. 2016 mérleg óvoda

 

2-2016.(II.15.) ÖR A talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról

    - 1. sz. melléklet 2-2016. (II.15.) ÖR-hez

    - 2.sz. melléklet 2-2016.(II.15.) ÖR-hez

3-2016 (III.11.) ÖR a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1-2014 (III.04.) KT. sz. rendelet módosításáról

4-2016 (III.11.) ÖR a települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3-2015.(II.26.) ÖR módosításáról

5-2016.(III.31.) ÖR a települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3-2015.(II.26.) ÖR módosításáról

6-2016. (IV.29.) ÖR. a helyi iparűzési adóról

7-2016.(IV.29.) ÖR. Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

8-2016.(V.27.) ÖRAz Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1-2015. (II. 25.) sz..doc

   - 1.a Önk.önmaga bevétel III.

   - 1.b Óvoda bevételei III.

   - 1.c bevétel össz III mód.

   - 1.d önk. önmaga kiadás ei mód III.

   - 1.e Óvoda kiadásai III.

   - 1.f önk. ÖSSZESEN kiadás III mód.

   - 2.a,b,.c. sz. mell. 2015 mérleg Önkormányzat III mód.

   - 3. sz. Felhalmozási kiad..III ei mód.

   - 4. sz. Felhalmozási EU bev. és kiad.III mód.

9- 2016. (V.27.) ÖR  Fülöp Község Önkormányzat 2015 évi zárszámadásáról

   - 1.b. sz. Óvoda bevételei tény.

   - 1.d. sz. önk. önmaga kiadás.

   - 1.e. sz. mell. Óvoda kiadásai tény.

   - 1.f. sz. önk. ÖSSZESEN kiadás tény.

   - 2. a. sz. Mérleg Önkormányzat II 2015.

   - 2. b. sz. Mérleg óvoda II 2015.

   - 2. c. sz. Mérleg Önkormányzat ÖSSZESEN 2015 II.

   - 3. sz. Gst szerinti saját bevétel.

   - 4. a. Felhalmozási kiad.Önk.

   - 5. sz. Felhalmozási EU bev. és kiad.

   - 6. sz. Közvetett támogatás.

   - 7. sz. Pénzkészlet változása.

   - 8. sz. Három éves középtávú terv.

   - 9. sz. Civil szervezetek tám.

   - 10. sz. maradvány felhasználása.

10-2016(V.27.) ÖR a Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról

11-2016.(V.27.) ÖR a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

12-2016.(V.27.) ÖR. a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

13-2016. (VI.29.) ÖR a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1-2014. (III.04.) ÖR. módosításáról

14-2016. (VI.29.) ÖR Az igazgatási szünet elrendeléséről

 

2019

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

    - 1. sz. melléklet a 8/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez - Fülöp Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező, az Önkormányzat által használt kormányzati funkciók

    - 2. sz. melléklet a 8/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez - Fülöp Község Önkormányzata részvételével működő társulások és ellátott feladatok

    - 3. sz. melléklet a 8/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez - Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és összeférhetetlenségi Bizottságának Névsora

    - 4. sz. melléklet a 8/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez - Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság feladat és hatásköre

    - 5. sz. melléklet a 8/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez - Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora

 

2024. július 15., hétfő
Köszöntjük Henrik, Roland olvasóinkat!
Holnap Valter napja lesz.
Facebook
Hírlevél