Polgárőr Szervezet Fülöp

4266, Fülöp Arany János u. 19.

Telefon: 06-52-208-490

 

 

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint minden év, a mögöttünk álló év is sok újat hozott a már megszokott, mondhatni rutinszerű tevékenység mellett. Így a beszámolóm elején szeretném felhívni szíves figyelmüket a bekövetkezett törvényi változásokra. A 2009. évi LXXXIV. törvénnyel módosított 2006. évi LII. törvény alapján 2009 ősz óta jogunkban áll jogos védelmi helyzetben gázsprayt alkalmazni, bűncselekmény elkövetésekor tettenérés esetén az elkövetőt a helyszínen visszatartani, balesetek helyszínén jelzőőri feladatokat ellátni, valamint az iskolák környékén a gyalogos áthaladások biztosítását végezni, szintén jelzőőrként. A megnövekedett jogosítványok felelősséget és megnövekedett szakmai hozzáértést is igényelnek. A polgárőrség életében így 2010 a képzés éve volt, és természetesen a képzéshez szorosan kapcsolódó vizsgáké.

A Polgárőr Szervezet élete, létszámviszonyok

Taglétszámunk a 2009-es 42 fővel szemben 57 főre emelkedett. A passzív polgárőreink lemorzsolódtak, de ettől függetlenül szervezetünk magja viszont nagyon megbízható, és velük megoldottunk 2010-ben is minden szolgálatot, és rendezvényt. A szervezet önállóan gazdálkodik, illetve vállal szolgálatokat. Az elmúlt évben tisztújításra került sor. Gulyás Sándor korábbi titkár, valamint Koncz Gyula vezetőségi tagoknak ezúton is szeretném megköszönni kiemelkedő munkájukat. A tavaszi közgyűlésen megválasztásra került Földháti István, mint titkár és Buknicz József, mint vezetőségi tag.

A Szervezet célkitűzései

 • a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési, katasztrófa-elhárítási feladatok ellátása
 • a működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése
 • a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása,
 • közösségi kapcsolatok erősítése,
 •  a rendőri és más rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése.

A Polgárőr Szervezet fegyelmi helyzete, elismerése

 

2010. évben a Szervezeten belül fegyelmi gond nem merült fel.

Tagjaink közül Kosztik Ferenc hosszú ideig tartó kiemelkedő munkájáért az Országos Polgárőr Szövetség bronz fokozatú nagykeresztjét vehette át.

 

Működési költségek

 

Egyesületünknek működési költsége kizárólag a szolgálatteljesítéshez szükséges technikai eszközök biztosításából (lámpák, ruházat) valamint a polgárőr autó fenntartásával kapcsolatos költségekből (karbantartás, javítás, üzemanyag, biztosítás) és a Megyei Szövetség felé fizetendő tagdíjból és a szolgálatot teljesítő polgárőrök baleset biztosításából áll össze.

Támogatóink kizárólag a helyi Önkormányzat valamint pályázat alapján az Országos Polgárőr Szövetség.

Az önkormányzat éves költségvetésében 2010. évre 300 000.- Ft.-ot különített el, melyből 200 000.-Ft. kiutalására volt szükség, mivel költségeink zömét sikerült az OPSZ támogatásából fedezni.  A 200 000.-Ft támogatásból 2010. évben 115 000.-Ft.-ot használtunk fel a fenti kiadásokra, a különbözet jelenleg az egyesület bankszámláján áll rendelkezésre, amit ebben az évben az önkormányzati költségvetés elfogadásáig biztosít fedezetet a működési költségekre.

 

2010. évi szakmai tevékenység

 

Januártól decemberig 54 fő polgárőr teljesített szolgálatot a Fülöpi Polgárőr Szervezet keretein belül 456 alkalommal 3756 óra időtartamban. Ezen időszakban 16 alakalommal teljesítettünk közös szolgálatot rendőrséggel. A Rendőrség kérésére 20 napig teljesítettünk figyelőszolgálatot, a szolgálat ellátás során 31 alkalommal értesítettük a hatóságot, illetve kértünk rendőri intézkedést.

 •  Közbiztonsági járőrszolgálatok településünkön, együttműködve a Rendőrséggel. Közlekedési baleseteknél, bűnügyi helyszíneknél a terület biztosítása, forgalomelterelés, a helyszínelő munkájának segítése, több alkalommal adtunk jelzést a rendőrségnek bűncselekményről, szabálysértésről. 
 • Árvízvédelem. Részt vettünk a hazánkat sújtó árvízi védekezésnél Edelény illetve Felsőzsolca községekben
 • Házaló árusok figyelése, jelzés a rendőrök felé.
 • Kegyeleti ünnepek. Mindenszentek és halottak napja alkalmával a temetőknél forgalomirányítás, a parkolók őrzése.
 • A Posta és közintézmények épületeinek visszatérő, rendszeres ellenőrzése.
 • Falunap biztosítása.
 • Eltűnt személy felkutatása, valamint visszaszállítása a Nyírbélteki Pszichiátriai Betegek Otthonába.
 • A 2010 évi országgyűlési és önkormányzati választások során a szavazókörzetek éjszakai biztosítása.
 • A Rendőrséggel együttműködve figyelőszolgálat teljesítése több alkalommal. 

2011. évi feladatok

 

A bűncselekmények megelőzése, a közlekedés biztonságának megszilárdítása, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok összefogása, rendszeres működésük összehangolása. A lakosság biztonságérzetének javítása. Rendezvények lebonyolításánál helyszínbiztosítás. Iskolakezdéskor a tanuló fiatalok felvilágosítása a különböző veszélyekre. Rendőrséggel közös szolgálatok szervezése.

 •   Az „Egy iskola – egy polgárőr” program beindítása.
 •  Figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket.
 • A polgárőrök mutassanak példát környezetüknek a helyi közösségformálásban, a közhasznú tevékenység végzésében.
 • Folytatni kell a polgárőrök oktatását, képzését.
 • Polgárőreink legyenek résen és segítsenek szükség szerint az esetleges katasztrófahelyzetekben, a mentési és vagyonőrzési feladatokban.
 •  Folytatni kell a Postával, a postások védelme érdekében létrejött együttműködést.
 • Aktívan részt kell venni az önkormányzat helyi közbiztonsági célkitűzései megfogalmazásában és a feladatok végrehajtásában.
 • Meg kell őrizni, és fenn kell tartani az egyesületek összetartását, erkölcsi, fegyelmi helyzetét, cselekvési egységét. A polgárőrség működésének az alapja a jövőben is az önkéntesség, a meggyőződésből való tenni akarás. A polgárőrt a törvénytisztelet és az önkéntes jogkövetés jellemezze.

Tisztelt Képviselőtestület!

 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy nagyon sok munkát és feladatot elvégeztünk. Beszámolóm végéhez érve köszönetet szeretnék mondani a Fülöp Község valamennyi Polgárőrének, támogatóinknak. Külön köszönetet szeretnék mondani önkormányzatunknak, és remélem, hogy továbbra is figyelemmel kísérik munkánkat és támogatják azt.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és kérem beszámolóm szíves megvitatását és elfogadását.

 

 

Fülöp, 2011.január 10.

 

                                                                                                             Földháti István sk.

                                                                                                                      Titkár 

2024. július 15., hétfő
Köszöntjük Henrik, Roland olvasóinkat!
Holnap Valter napja lesz.
Facebook
Hírlevél