JEGYZŐKÖNYV

6-21/2010.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. november 26-án de. 9,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐLAlkotott rendeletek: -

 

Hozott határozatok:

366/2010. (XI.26.) Jelen ülés napirendjének elfogadása

367/2010. (XI. 26.) KT. sz. határozat az „Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Fülöp községben az orvosi rendelőt és a szolgálati lakást magába foglaló épület felújításával” elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének (Á-FÚRÓ KFT-t ( 4264 Nyírábrány, Iskola u. 21)megállapítása.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: A Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. November 26-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal,

Bugyáné Szász Erzsébet és Furó Tiborné igazoltan távol van.

Hutóczki Péter polgármester köszönti a képviselőtestületet, az önkormányzat jegyzőjét, megállapítja,hogy az ülés határozatképes.

A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Hutóczki Imre és Sándor László képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadják.

Napirendnek javasolja:

1., Az „Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Fülöp községben az orvosi rendelő és a szolgálati lakást magába foglaló épület felújításával” elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalását.

2., Zárt ülésA képviselő-testület a napirendre tett javaslatot elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

366/2010. (XI.19.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1., Az „Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Fülöp

községben az orvosi rendelő és a szolgálati lakást

magába foglaló épület felújításával” elnevezésű

egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalását.

 

2., Zárt ülés


1., Az „Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Fülöp községben az orvosi rendelő és a szolgálati lakást magába foglaló épület felújításával” elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalását.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter tájékoztatja a testületet, hogy a közbeszerzési eljárás lezárult, a legkedvezőbb ajánlatot a Á-FÚRÓ KFT-t ( 4264 Nyírábrány, Iskola u. 21) adta. 26 millió forint árajánlattal. A több ajánlattevő jóval magasabb összegben adta meg árajánlatát, amit meg is kérdeztünk, hogy Ő hogyan tudja ilyen költségen vállalni a beruházás megvalósítását.

Azt a választ kaptuk, hogy a kapcsolatai révén a szükséges építési anyagokat nagyon kedvező áron tudja beszerezni azért tudta a pályázatban rendelkezésre álló összegen belül tervezni a beruházás költségeit.

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Földháti István: Ki lesz a műszaki vezető:

Hutóczki Péter: A műszaki vezetőt Presics Róbert hívják, egy teljesen független idegen építési szakember. Nem áll kapcsolatban az Á-FÚRÓ Kft - vel, nem ismerik egymást.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési cég maximális mértékben az önkormányzat érdekeit képviseli és a jogszabálynak megfelelő eljárás biztosítása a feladata.

 

Mikáczó László: a szerződéskötéskor nagyon oda kell figyelni a szavatossági időre és a garanciális idő kikötésére.

 

Hutóczki Péter: Elmondja, hogy az Á-FÚRÓ Kft az ajánlattételében megjelölte, hogy a munkáltok 24,75%-át alvállalkozóval kívánja elvégeztetni. Reméljük, hogy az olyan munkálatok amik nem igényelnek különösebb szakértelmet pl. tereprendezés, bontás, parkosítás,s tb. az önkormányzat nonprofit kft –je is el tud majd vállalni és ezzel bevételhez tud jutni. Erre ígéretet is tett a vállalkozó, de ezt mi nem köthettük ki az ajánlattétel előtt.

 

Több hozzászólás nem volt la k képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


367/2010. (XI. 26.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

az „Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Fülöp községben

az orvosi rendelőt és a szolgálati lakást magába foglaló épület

felújításával” elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes

ajánlattevőjének az Á-FÚRÓ KFT-t ( 4264 Nyírábrány, Iskola u. 21

nyilvánítja.

Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás folytatására és

a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: Közbeszerzési hirdetményben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a nyílt ülést 9,22 perckor befejezi, további munkáját szünet után zárt üléssel folytatja.

Kmf.

 

/:Hutóczki Péter:/                                              /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                       JegyzőHutóczki Imre                                                         Sándor László

Jkv. hitelesítő                                                          Jkv. hitelesítő

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél