JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. november 9-én de. 9 órakor

TARTOTT  RENDKÍVÜLIÜLÉSÉRŐL

 

 

Alkotott rendeletek: 


Hozott határozatok:

337/2010. (XI.09.) Kt. sz. Határozat: Jelen ülés napirendjének elfogadása

 

338/2010. (XI.09.) KT. sz. Határozat: a  Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Rt által

kiadott  szervezetkorszerűsítési intézkedésekről szóló

tájékoztatójának elfogadása

 

339/2010. (XI.09.) KT. sz. Határozat: Felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert,

hogy a  Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Rt  közgyűlésén

a meghívóban közölt napirendeket ne fogadja el.

 

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 2010. November  9-én (Kedd) de. 9 órakor  rendkívüli ülést tart a  Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1., Az  önkormányzat tulajdonát képező vízmű vagyonnal illetve a hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

 

 

Fülöp, 2010. 11. 08.

/:Hutóczki Péter:/

polgármester

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 


Készült: A Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. November 9-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal , Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal,

 

Bugyáné Szász Erzsébet és Furó Tiborné képviselők igazoltan távol vannak.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a képviselő-testületet, az önkormányzat jegyzőjét. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását, az ülést megnyitja.

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Czigle Attila és Hutóczki Imre képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadják.

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

337/2010. (XI.09.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1., Az önkormányzat tulajdonát képező vízmű

vagyonnal illetve a hajdú-Bihar Megyei

Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésével

kapcsolatos kérdések megtárgyalása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

Felelős: ------------

Határidő: ------------


1., Az önkormányzat tulajdonát képező vízmű vagyonnal illetve a hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Hutóczki Péter polgármester javasolja a testületnek, hogy a kiküldött anyagot pontonként tárgyalják meg.

Az első napirendi pont mely a már megtett szervezetkorszerűsítési intézkedésükről szól, véleményem szerint elfogadható, ezért a testületnek is elfogadásra javaslom.

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


338/2010. (XI.09.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Rt által kiadott szervezetkorszerűsítési intézkedésekről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közgyűlésen a napirendi pontot fogadja el.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: közgyűlés időpontja.

 

A közgyűlés 2. napirendje a kiegészített stratégiai terv elfogadás. Hutóczki Péter ismerteti a a stratégiai terv 6. Pontját, mellyel kapcsolatban elmondja, hogy az a gondja, hogy e pont szerint önkormányzatunknak van fizetési kötelezettsége.

Földháti István: véleménye szerint a határidő nem ez év november, hanem 2012.

Kissné Terdik Erzsébet: Amit megküldött az RT az nem egy komplett terv, csak a tavaszi kiegészítése.

Ha tulajdonosok többsége elfogadja a tervet, mi nem tehetünk semmit, ugyanis a mi részünk nagyon kevés.

Földháti István. Az alapszabály módosítását kellene elérnünk. Mindenképpen meg kell próbálni a kilépést.

Kissné Terdik Erzsébet: Az alapszabály módosítását a tulajdonosok legalább 5 %-ának kell kezdeményezni.

Hutóczki Péter a Nyíracsádon tartott megbeszélésen mindenki csak az aggályát fejezte ki. Azt javaslom, hogy a képviselő-testület olyan felhatalmazást adjon, hogy ne kerüljön elfogadásra a közgyűlés 2. Napirendje, mely a kiegészített Stratégiai terv elfogadása lenne.

A közgyűlés 3. napirendje az Alapszabály módosítása.

Hutóczki Péter javasolja a képviselő-testületnek, hogy úgy hatalmazza fel, hogy a közgyűlésen nemmel szavazzon az alapszabály módosítására irányuló napirend tárgyában.

A közgyűlés 4. napirendje a Rekonstrukciós terv elfogadás.

Hutóczki Péter: Az Rt. A Rekonstrukciós terv szerint 10 év alatt 130 millió forintos beruházást tervez Fülöp községre. Véleménye szerint ez elképzelhetetlen.

Kéri a képviselő-testülete, hogy arra adjon felhatalmazást hogy a közgyűlésen nemmel szavazzon a Rekonstrukciós terv elfogadására irányuló napirend tárgyában.

5. napirend a Díjszabályzat elfogadása.

Hutóczki Péter polgármester kéri a képviselő-testülete, arra adjon felhatalmazást hogy a közgyűlésen nemmel szavazzon a Díjszabályzat elfogadására irányuló napirend tárgyában.

6. napirend a Közszolgáltatási szerződés-tervezet általánosan alkalmazandó feltételeinek elfogadása.

Hutóczki Péter polgármester kéri a képviselő-testülete, hogy arra adjon felhatalmazást, hogy a közgyűlésen nemmel szavazzon a Közszolgáltatási szerződés-tervezet általánosan alkalmazandó feltételeinek elfogadására irányuló napirend tárgyában.

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:


339/2010. (XI.09.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert, hogy a

a Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Rt közgyűlésén a

meghívóban közölt napirendeket ne fogadja el.

Felhatalmazza továbbá, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az önkormányzat tovább tudjon lépni és a kiválást el tudja kezdeni.

Határidő: A közgyűlés időpontja, illetve folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

A képviselő-testület a munkáját 9,40 perckor befejezte, Hutóczki Péter polgármester megköszöni a képviselők munkáját az ülést bezárja.

Kmf.

/:Hutóczki Péter:/                                                                     /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                            Jegyző

Czigle Attila                                                                                        Hutóczki Imre

jkv. hitelesítő                                                                                      jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél