Községünk és a környékbeli települések híveire nagy nap virradt 2016. augusztus 20-án, hiszen a szokásoknak megfelelően erre a dátumra eső római katolikus templombúcsú mellett az idén 15 fő a bérmálkozás szentségében részesült. Ezen a szép, napfényes szombati napon 11 órakor a jelenlévő atyák és a lobogókat hordó hívők a plébániáról együtt vonultak át a templomba, ahol kezdetét vette az ünnepi szentmise.

A mai evangéliumban Jézus a tanításainak betartását az olyan okos emberhez hasonlította, aki sziklára építi a házát, hiszen az a mostoha időjárási körülmények között is szilárdan áll. Aki viszont hallgatja tanítását, és azt nem követi, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki házát homokra építette, mert az könnyen összedől és romhalmazzá lesz.

Szent István király ünnepén Felföldi László általános helynök atya szentbeszédében kifejtette, hogy első királyunk történelmileg elég zavaros időszakban vette át országunk irányítását, és a mai bérmálkozók is a kamaszkor időszakát élik, amikor hangulatilag gyakran változatos időszakban vannak, és az élet nagy kérdéseire próbálják keresni a helyes választ. A ma ünnepelt uralkodónknak voltak tanácsadói, csakúgy, mint a mai fiataloknak, és igazán az hallgat bölcsen az útmutatásokra, aki a jó indulatból kapott intéseket is képes elfogadni. Persze a végső döntés mindenkinek a saját kezében van, és ahogyan nagy királyunk sokat tanulva erőssé tette nemzetünket, reményeink szerint  mai bérmálkozóink  hitüket megtartva keresztény módon fogják nagykorúságukat is végig élni.

A szentbeszéd után a helynök atya vezetésével a 4 fülöpi származású ifjú a nyíracsádi és nyírábrányi illetőségű fiatalokkal együtt ünnepélyes keretek között a bérmálkozás szentségében részesült. Miután magukhoz vették a Szentlélek ajándékának a jelét, a korábbi képviselőtestületi tagok megerősítették fogadalmukat, és 3 új képviselő pedig először tett nyilvános ígéretet arra, hogy szolgálatával segíti a Fülöpi Római Katolikus Egyházközséget.

Az új kenyér megáldásával folytatódott a szentmise, melynek végén Tapasztó János kanonok atya megköszönte mindenkinek a segítséget és a részvételt. Kiemelte, hogy a római katolikusok mellett a görögkatolikus testvérek is sokat tettek azért, hogy méltóképpen együtt tudjunk ünnepelni ezen a szép napon. Mi is köszönjük Tapasztó János kanonok atyának, a szentmisén celebráló atyáknak, Hutóczki Péter polgármester úrnak, a fülöpi önkormányzat testületi tagjainak, az egyházközségek képviselőinek és a sok hívőnek a templombúcsú szervezéséért és a részvételért. A szertartás végén a himnuszok eléneklése után a jelenlévőket a templomkertben ásványvízzel és süteménnyel kínálták meg, melynek elfogyasztása után Szent István ünnepén  hitükben megerősödve térhettek haza.

 

Képek

2021. január 23., szombat
Köszöntjük Rajmund, Zelma olvasóinkat!
Holnap Timót napja lesz.
Facebook
Hírlevél