Óvodapedagógus állás

 

A Fülöpi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet:
 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4266 Fülöp, Óvoda utca 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési Törvény szerint az intézmény óvodai nevelési feladatainak ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§  Főiskola, Óvodapedagógus,

§  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozma Ferencné nyújt,

a 06 52 208 483-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§     Postai úton, a pályázatnak a Fülöpi Óvoda címére történő megküldésével

       (4266 Fülöp, Óvoda utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban    

        szereplő azonosító számot: 2/2015, valamint a munkakör megnevezését:

        Óvodapedagógus

§      Személyesen: Kozma Ferencné, Hajdú-Bihar megye, 4266 Fülöp, Óvoda utca 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés a helyettes óvodavezetővel.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 15.

 

 

 

2024. június 14., péntek
Köszöntjük Vazul olvasóinkat!
Holnap Jolán, Vid napja lesz.
Facebook
Hírlevél