JEGYZŐKÖNYV

10 1077- 13/2013./F

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013.július 10-én de. 7,45 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:    -

 

Hozott határozatok:

                                            

105/2013. (VII.10.) KT. sz. határozat:   LEADER pályázat- tájház

106/2013. (VII.10.) KT. sz.  határozat: LEADER pályázat -rendezvény

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:  A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének  július 10-én, de. 7,45 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, 

Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző tanácskozási joggal.

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, Földháti István alpolgármester

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőt

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.

 

Meghívó szerinti és egyben javasolt napirend:

1.      LEADER PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan

6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a.)    Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja  Czigle Attila és Furó Tibroné képviselőt

b.)    Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1.      LEADER pályázatok

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Napirendek tárgyalása

 

1.     LEADER pályázatok

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 13/2013. (VI.27.) KT. sz. határozat alapján benyújtásra kerülne a

Fülöp-Bánháza 645/10. hrsz-ú ingatlanra tájház kialakítása.

Azonban a tervező az építési hatósággal egyeztetve módosítani kényszerült a terveket: többek között a közösségi ház

jellegű használat miatti előírások, kötelező akadálymentesítés, teljes tető- és héjazat csere. Ezért a határozati javaslatban

szereplő költségen kellene benyújtani a pályázatot.

 

Czigle Attila képviselő:

Elég magasnak tűnik az új költségvetés, persze a kötelező előírásokkal nincs mit tenni.

 

 

Furó Tiborné képviselő:

Én is soknak tartom a költségvetést, de ha Fülöp visszalép a pályázattól, elviszi más település, és Bánházán saját erőből

úgy sem tudjuk megoldani, hogy saját tulajdonú épület legyen.

 

Hutóczki Imre képviselő:

Az egyházak mire nyújtanak be pályázatot?

 

Hutóczki Péter polgármester:

Görögtemplomnál nyílászárók cseréje és a külső téglafalazat rendbetétele, fugázása. A Kápolnánál héjazat csere, harangláb,

lépcső rendbetétele és nyílászárók cseréje.

 

Továbbá szeretném ha szintén a LEADER programban benyújtásra kerülne egy 2014. februárra tervezett 2 napos rendezvényre

is pályázat, az előterjesztés szerinti programokkal.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

105/2013. (VII. 10.) KT. határozat

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

pályázatot nyújt be a Dél-Nyírság Erdőspuszták LAEADER HACS-hoz

(4254 Nyíradony Kossuth utca 38) LEADER jogcím keretében EMVA

támogatásra az alábbi projekt megvalósítására:

A fülöpi 646/10 hrsz-ú ingatlanon fekvő épület tájházzá történő kialakítására.

A támogatás intenzitása netto bekerülési költség 100%-a

 

Projekt összköltség (bruttó):              14.710.286.-Ft

Igényelt támogatás:                           11.582.902.-Ft

Saját erő:                                              3.127.384.-Ft

 

A saját erő összegét az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

A határozat elfogadásával egy időben a 103/2013. (VI.27.) KT. sz. határozat

hatályát veszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen

szavazattal a következő határozatot hozta:

 

106/2013. (VII. 10.) KT. határozat

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

pályázatot nyújt be a Dél-Nyírság Erdőspuszták LAEADER HACS-hoz

(4254 Nyíradony Kossuth utca 38) LEADER jogcím keretében EMVA

támogatásra az alábbi projekt megvalósítására:

Fülöpi Gasztronómiai- és Kulturális Fesztivál (2014. február 8-9)

A támogatás intenzitása netto bekerülési költség 100%-a

 

Projekt összköltség (bruttó):              2.540.000.-Ft

Igényelt támogatás:                           2.000.000.-Ft

Saját erő:                                                540.000.-Ft

 

A saját erő összegét az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester a képviselő-testület ülését 8,10 perckor bezárja.

 

k.m.f.

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                        jegyző                                  aljegyző

 

 

Czigle Attila                                                         Furó Tiborné

jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél