JEGYZŐKÖNYV

10 1077- 4/2013./F

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2013. április 5-én de. 9,oo órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek

7/2013. (IV.05.) KT. sz. rendelet: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

8/2013. (IV.05.) KT. sz. rendelet: az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

9/2013. (IV.05.) KT. sz. rendelet: az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) KT számú rendelet módosításáról

 

Hozott határozatok:

                                            

56/2013. (IV.05.) KT. sz. határozat:  Polgármesteri jelentés

57/2013. (IV.05.) KT. sz. határozat:  Csontos SE beszámoló elfogadása

58/2013. (IV.05.) KT. sz. határozat: Vámospércsi Mikrotérségi Társulás beszámolója

 a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

59/2013. (IV.05.) KT. sz. határozat:   Tájékoztató az önkormányzat  2012. évi

                                                        Közfoglalkoztatási programjáról és a 2013. évi

                                                        közfoglalkoztatási program tervéről

60/2013. (IV.05.) KT. sz. határozat: Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

61/2013. (IV.05.) KT. sz. határozat: Polgárőrség beszámolója

62/2013. (IV.05.) KT. sz. határozat: Vagyonrendelet módosító javaslat

63/2013. (IV.05.) KT. sz. határozat:  Előirányzat módosítás

64/2013. (IV.05.) KT. sz. határozat:  Fekete István Természetjárók Egyesület

                                                              telephelye

65/2013. (IV.04.) KT. sz. határozat: Közmeghallgatás anyaga

66/2013. (IV.04.) KT. sz. határozat: tűzifavételár  megfizetésének elengedése

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  április 5-én, de. 9,00 órakor megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak:Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester,Bugyáné Szász Erzsébet,  Czigle Attila, 

Sándor László képviselők.

Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Furó Tiborné és Hutóczki Imre  távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Bugyáné Szász Erzsébet képviselőt és Mikáczó László Ferenc alpolgármestert.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.

 

Meghívó szerinti napirend:

1.      A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Hutóczki Péter polgármester

2.      Tájékoztató az önkormányzat  2012. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a

            2013. évi közfoglalkoztatási program tervéről

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

            Elkészítésért felelős: Furó Tibor közfoglalkoztatásért felelős munkatárs

  1. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Társulás be-

beszámolója a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

Előterjesztő: Intézményvezető

Elkészítésért felelős: intézményvezető

  1. Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

            Előterjesztő: Furó Tibor elnök.

5.       A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

            felhasználásáról, a 2013. évi  tervezett feladatokról.

            Előterjesztő:  Hortobágyi Róbert  elnök.

6.      A Polgárőrszervezet beszámolója a 2012. évi tevékenységükről, 2013. évi terveikről.

            Előterjesztő: Földháti István titkár

7.      A szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

8.      Az önkormányzat vagyonrendeletének tárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

9.      Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének, előirányzatainak módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Javasolt napirend:

1.)    Polgármesteri jelentés és jelentés a lejárt határidejű határozatokról

2.)    A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

            felhasználásáról, a 2013. évi  tervezett feladatokról.

            Előterjesztő:  Hortobágyi Róbert  elnök.

3.)    A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Társulás be-

beszámolója a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

Előterjesztő: Intézményvezető

4.)    Tájékoztató az önkormányzat  2012. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a

            2013. évi közfoglalkoztatási program tervéről

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

5.)    Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester.

6.)    A Polgárőrszervezet beszámolója a 2012. évi tevékenységükről, 2013. évi terveikről.

            Előterjesztő: Földháti István titkár

7.)    A szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

8.)    Az önkormányzat vagyonrendeletének tárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

9.)    Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének, előirányzatainak módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

10.)                         a Fekete István Természetjárók Egyesület telephely

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

11.)                       A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

12.)                        Tüzifa vételár elengedés iránti kérelem

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan

5 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Bugyáné Szász Erzsébet képviselőt és Mikáczó László Ferenc alpolgármestert.

b)      Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1)      Polgármesteri jelentés és jelentés a lejárt határidejű határozatokról

2)      A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2013. évi  tervezett feladatokról.

3)      A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Társulás

beszámolója a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

4)      Tájékoztató az önkormányzat  2012. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a

2013. évi közfoglalkoztatási program tervéről

5)      Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

6)      A Polgárőrszervezet beszámolója a 2012. évi tevékenységükről, 2013. évi terveikről.

7)      A szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

8)      Az önkormányzat vagyonrendeletének tárgyalása

9)      Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének, előirányzatainak módosítása

10)  a Fekete István Természetjárók Egyesülete telephely

11)  A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása

12)  Tüzifa vételár elengedés iránti kérelem

 

 

1.)  Polgármesteri jelentés és jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Kiegészíti írásos előterjesztését a LEADER akcióprogrammal kapcsolatban a következőkkel: a következő időszakban a

pályázható összeget a csoportban 200 EFT-ban akarják megjelölni, a rendelkezésre álló keretösszeg 169 MFt lesz.

Helyi vidékfejlesztésre kell és szándékoznak fordítani. Lehetőség szerint magánemberek pályázataira számítanak.

Most folyik az ún. „ötletelés” időszaka, amikor el lehet juttatni  azokat a témaötleteket, amelyben pályázatot szeretnének kiiratni.

 

Czigle Attila képviselő 9,15 perckor kiment az ülésteremből.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

A budapesti vállalkozó jelentkezett-e már újra és adott-e bővebb tájékoztatást terveiről.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Telefonon jelentkezett újra, amikor is tájékoztattam a Képviselő-testület döntéséről, a kért részletes üzleti tervvel

még nem áll elő.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 4 fő képviselő részvételével  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

56/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról

szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: -

 

Czigle Attila képviselő 9,20 perckor visszatért a terembe.

 

 

2.)   A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról, a 2013. évi 

tervezett feladatokról.

Előterjesztő: Bányai Imre

 

Hutóczki Péter polgármester:

Köszönti Bányai Imre vezetőségi tag, aki Hortobágyi Róbert elnök helyett képviseli a sportegyesületet. Köszöni a csapat

megértését és türelmét a tavalyi nehézségek elviselése miatt, amelyet a sportpálya felújítás okozott, hiszen a teljes szezont

idegen pályán játszották. Megköszöni Bányai Imrének a felújítás során nyújtott segítséget. A csapateredmények a körülményekhez

képest megfelelőek lettek az akadályok ellenére is.

 

Bányai Imre SE vezetőségi tag:

Megköszöni  a Képviselő-testületnek,  Polgármester Úrnak a sporthoz, a sport egyesülethez történő pozitív, támogató hozzáállását.

Nagyon örül annak, hogy jelenleg 100 igazolt játékosuk van és ebből 97 fülöpi. Nagyon örül a felújított  sportpályának, nem csak a foci miatt,

hanem azért is, mert egy szép közösségi szabadteret kapott a falu lakossága, és más sport és szabadidős tevékenység is kulturált

körülmények között végezhető.

Jónak tartja az utánpótlás  csapatot, lelkiismeretesek. Reményei szerint jó esélyük van jobb helyezést elérni az idei szezonban,

ami azért nagy kitartást igényel, mert jelenleg mi vagyunk a legkisebb csapat. A gyerekek lelkiismeretesek, azért okoz némi gondot néhány

nehezen kezelhető gyerek , ami szerintem szülői és iskolai nevelési hiányosság is. A sport jó irányba tereli a gyerekeket, nevelő hatással

bír, kitartásra ösztönöz. Bízik az egyesület további sikereiben és kéri továbbra is az önkormányzat támogató hozzáállását.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

A TAO támogatás az pályázatként működött ? További sikereket  és jó eredményeket kíván.

 

Bányai Imre vezetőségi tag:

Ez a vállalkozások által a társasági adójuk bizonyos %-áig felajánlható összeg, melyet pályázni, igényelni kell és önerőt kell

biztosítani és a felhasználásáról el kell számolni.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

A füves pálya minőségét hogyan látják, meg van-e kellő képen erősödve, fogja bírni a szezon játékait?

 

Bányai Imre SE. vezetőségi tag:

Nagyon jól sikerült pálya, a fű jó minőségű és szerintem kellő képen meg van erősödve, használható.

 

Hutóczki Péter:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

57/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Csontos Ferenc SE. beszámolóját elfogadja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: -

 

3.)   A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Társulás beszámolója a

házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

Előterjesztő: Vinczéné Gál Anikó intézményvezető

 

Hutóczki Péter polgármester:

Köszönti Vinczéné Gál Anikó intézményvezetőt, megkérdezi, hogy az írásos előterjesztéshez van-e kiegészíteni valója?

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

A jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás valóban állami fenntartásúvá válik és nem kerül egy társuláshoz sem?

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Újléta kilépésének a társulásból lehet tudni az okát ? Nagyon örül, hogy a szakmai ellenőrzés minden rendben talált.

 

Vinczéné Gál Anikó intézményvezető:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról a 321/ 2009. Kormányrendeletben határozottakat kell teljesíteni,

évente egyedi döntés alapján volt nyújtható az ellátás. Ezen rendeletet módosították, ebben az évben június 30-ig

meghosszabbították az érvényes szerződést, azt követően az ellátás a Főigazgatósághoz kerül.

Újléta kilépésének anyagi problémák kialakulása volt az oka.

 

Hutóczki Péter:

A szükségessége továbbra is indokolt fog maradni, akkor is ha a fenntartóban változás következik be, mert a településen

egyre több az idős, ellátásra, gondozásra szoruló ember.

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

58/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi

Mikrotérségi Társulás beszámolója a házi segítségnyújtásról

és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló  beszámolóját elfogadja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: -

 

 

4.)  Tájékoztató az önkormányzat  2012. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a 2013. évi közfoglalkoztatási

program tervéről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A tájékoztatót kiegészíti annyival, hogy az ide évben is jelentős létszám került tervezésre a közfoglalkoztatás keretében, több mint 90 fő,

és még 6MFt van támogatási szerződéssel lekötve a Munkaügyi Központnál, melyek később kerülnek felhasználásra.

A programok indításának sajnos most problémát jelent a kedvezőtlen időjárás.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

A mezőgazdasági start programon belül beindult a képzés, mely mezőgazdasági termelés és tartósítás témakörben folyik októbertől.

A cél, egyszerű, átlátható módon átadni az ismerteteket. Helyben történt az elméleti és a gyakorlati képzés megvalósítása is közel

100 fő részvételével. A kertben tudok segíteni a munkák szervezésében és irányításában, munkacsoportok alakítására nem nagyon van

lehetőség, és nagyon ki van téve a munkavégzés az időjárási viszonyoknak.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

59/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat 2012. évben végzett közfoglalkoztatási

tevékenységéről és a   2013. évi közfoglalkozatási terveiről

szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő:-------

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

5.)  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Az írásos előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

60/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját elfogadja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: -

 

 

6.)    A Polgárőrszervezet beszámolója a 2012. évi tevékenységükről, 2013. évi terveikről.

Előterjesztő: Földháti István titkár

 

Földháti István alpolgármester:

Sajnos teljesen felesleges szolgálati beosztást készíteni, mert alig járnak ki a polgárőrség tagjainak többsége szolgálatba.

Véleményem szerint a jelenlegi felállásban nem működőképes, ha sikerül megújulni, átszerveződni működképes formába,

szívesen végzem a munkám. Az emberek jelenleg csalódottak a rendőrséggel és a polgárőrséggel kapcsolatban is.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A vámospércsi rendőrkapitányságon sajnos továbbra is zavaros a helyzet, nincs megfelelő állományi létszám, nincs autó.

Valóban a polgárőrségen belül is vannak problémák 6-10 fő az aki jelenleg aktívan részt vesz a feladatokban

 

Földháti István alpolgármester:

Szerintem egy 20 fő körüli taglétszámmal már lehet hatékony együttműködve dolgozni., nem csak azért kell polgárőrnek lenni,

hogy legyen egy igazolványunk.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Igaz, hogy átmeneti időre vállaltam a polgárőrség vezetését, de sajnos nem akadt még olyan alkalmas vállalkozó szellemű személy,

akinek átadhatnám a funkciót és a vele járó terhet. Nagyon fontos lenne, mert valójában se kellő időm és lehetőségem sincs jelenleg

a megfelelő ellátására. A tagságot tekintve az a véleményem, hogy mindenkit olyan feladattal kell megbízni, amelynek képes az ellátására.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

61/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Polgárőrszervezet2012. évi tevékenységéről és a 2013. évi

terveiről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: -

 

 

7.)  A szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést, amely tartalmazza miért szükséges új szociális rendelet alkotása:

-           járási hivatalokhoz átkerülő szociális ellátások kikerülése az önkormányzati rendeletből (időskorúak járadéka, egészségügyi

szolgáltatásra való jogosultság,)

-          A Képviselő-testület  úgy döntött, hogy a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokat – a tanyagondnoki ellátás

kivételével a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás kereteiben kívánja ellátni.

-          2013. március 1-jétől a Polgármesteri Hivatal megszűnt, és  létrejött a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal.

-          A személyes gondoskodás körében nyújtott szociális ellátások térítési díjának Szt. szerinti szabályozása szerint az önkormányzatnak

tárgyév március 31. napjáig kell megállapítani a szolgáltatás önköltségét, és ez alapján az esetlegesen szükségessé váló térítési díj

emeléséről szóló döntést meghozni.

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:

A felülvizsgálat elvégzéséhez a HBM KH Törvényességi Felügyeleti Főosztálya szakmai segítséget nyújtott ajánlás formájában

az önkormányzatoknak, az új rendelettervezet az ajánlásnak megfelelően készült.

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2013. (IV.05.) KT. sz. rendelete

a szociális igazgatásról s a szociális ellátások helyi szabályairól

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 2011. CLXXXIX törvény 13.§. (8) bekezdésében meghatározott feladatkörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi III. törvény 1.§. (2) bekezdés, a 10.§. (1) bekezdés, a 25.§. (3) bekezdés b.) pontja, a 26.§., a 32.§. (1) bekezdés b.) pontja

és a (3) bekezdése, a 37.§. (1) bekezdés d.) pontja, 37/A.§. (3) bekezdés, a 38.§. (9) bekezdés, a 43/B.§. (1) bekezdés, a 46.§. (1) bekezdés,

a 47.§. (2) bekezdés, a 48.§. (4) bekezdés, az 50.§. ( 3) bekezdés, 60§. (4) bekezdés, a 62.§. (2) bekezdés, a 92.§. (1) bekezdés a.) pontja,

és a (2) bekezdése, a 115.§. (3) bekezdés és a 132.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.                   Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.§

 

A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Fülöp Község Önkormányzata által a

szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható pénzbeni, természetbeni, személyes gondoskodást nyújtó formáit, feltételeit,

valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.

A rendelet hatálya

2.§

 

A rendelet hatálya az Szt. 3.§. (1), (2), (3) bekezdései, 6.§. és 7.§., továbbá a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL törvény

 

(Ket.) 21.§. (1) bekezdésének megfelelő személyekre terjed ki.

II.                Fejezet

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

3.§.

 

(1)   E rendelet alkalmazása során a különböző fogalmak értelmezésére az Sztv 4.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.         

(2)   Az e rendelet alapján adható pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) és annak  Fülöpi Kirendeltségén (továbbiakban: Kirendeltség)

lehet benyújtani az idevonatkozó jogszabályokban leírt tartalomnak megfelelően rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével

és az alábbi mellékletekkel együtt:

a.)  igazolások, nyilatkozatok az igénylő és vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi-vagyoni viszonyairól.

          b.)  a kért ellátás igényléséhez a jogszabályban előírt külön igazolások (pl.  a tankötelezett korhatárt betöltők esetében

tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának igazolása, tartós betegség, fogyatékos állapotot igazoló okirat, a regionális

munkaügyi központ kirendeltsége által kiállított igazolások az általa folyósított támogatások folyósításáról, az együttműködési

kötelezettség teljesítéséről, OEP szakvélemény stb.) 

(3) Az igénylő jövedelmi viszonyainak igazolásaként elfogadható bizonyítékok:

a)      az igénylő és a vele közös háztartásban élők munkaviszonyból, tagsági viszonyból, egyéb munkaviszony jellegű jogviszonyból

származó – havi rendszerességgel járó, de nem vállalkozási tevékenységből, illetve őstermelői tevékenységből származó –

jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló munkáltatói igazolást.

b)      postai, banki átutalással érkező ellátások estén a kérelem benyújtását megelőző hónap szelvénye, valamint a folyósító szerv

kérelem benyújtásának évére vonatkozó havi ellátás összegének megállapításáról szóló értesítése

c)      nem havi rendszerességgel szerzett, vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből szerzett jövedelem esetén a kérelem

benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

Az igazolás módja: adóbevallással lezárt időszakról a területileg illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Igazgatósága által

kiállított igazolás, adóbevallással nem lezárt időszakról a vállalkozó személyes nyilatkozata alapján kell venni a kérelem benyújtását

megelőző 12 hónap 1 havi átlagát

d)     Őstermelők esetében, ha adóbevallásra kötelezettnek minősült, az igazolás módja azonos a vállalkozói tevékenységet folytató

személyével. Ha adóbevallásra nem kötelezett személyes nyilatkozatot köteles adni a kérelem benyújtását megelőző12 hónap jövedelméről,

melynek megállapítására az Szt. 4.§.(1) bek. a. pontja az irányadó.

(4)   A nyilatkozatok, igazolások tartalmi kellékei:

           a.) az igénylő, nyilatkozat tevő személyes adatai

           b.) az igénylő, nyilatkozattevő  3.§. (3) bekezdésben foglaltak alapján meghatározott

                 jövedelmét

           c) a nyilatkozó aláírása, dátum          
           d.) munkáltatói igazolás tartalmi követelményei:

·    a munkáltató adatai: név, telephely, adószám

·    a munkavállaló személyes adatai

·    a munkavállalónak a munkáltatóval fennálló jogviszony megnevezése

·    a munkavállaló megelőző hónapi jövedelme

·    dátum, aláírás, bélyegző

      (5) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jö-

           vedelmeknél a kérelem beadását megelőző 1 hónap. A rendszeresen nem mérhető

           jövedelmeknél 12 hónap.

(6)   Ha a hatáskört gyakorló szerv, vagy személy  hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező

életkörülményeire tekintettel a jövedelem nyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve

saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben,

ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át a jövedelem a fenntartási

költségek figyelembevételével vélelmezhető. (Sztv. 10.§. (6) bekezdés)

 

 

 

Hatáskörök

4.§.

 

Az Sztv-ben és e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket

          a.) Fülöp Község Önkormányzat képviselő-testülete

          b.) Fülöp Község Önkormányzat Polgármestere

          c.) Fülöp Község Önkormányzat Jegyzője                         gyakorolja

 

 

Az elbírálásra és a folyósításra vonatkozó szabályok

5.§.

 

(1)   A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való előkészítését a  Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

végzi, a kérelmeket a hivatalban kell benyújtani.

(2)   A Hivatal  a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése

céljából az Sztv. 18. § szerinti nyilvántartást vezet.

(3)   A megállapított juttatások átutalásáról, kifizetéséről az ellátott nyilatkozta alapján a  Hivatal gondoskodik minden hónap 5. napjáig.

 

6.§

 

(1)   Az aktív korúak ellátását és a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező személy az Szt.33.§-ában és a 38.§-ában

foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben és higiénikus állapotban tartására az alábbiak szerint:

a.)    a lakáshoz tartozó kert rendben tartására, szemét és lom eltávolítására, hulladék jogszabályokban meghatározott

módon történő kezelésére és ártalmatlanítására

b.)    az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatára, gyommentesen tartására, művelésére

c.)    az ingatlan előtti járdának (járda hiányában 1 m széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes

területének tisztántartására, szemét és gyommentesítésére

d.)   lakás rendeltetésszerű használatára: a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása, vizes helyiségek és illemhely

rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése.

e.)    ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésére

(2)   A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

Az Szt. 34.§. (2) bekezdése, a 36.§. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát,

valamint a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát annak a személynek, aki ezen rendelet 6..§-ában foglalt kötelezettségét

nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.

(3)   A jogosultsági feltételként meghatározott szabályok betartását az önkormányzat a Hivatal bevonásával ellenőrzi, helyszíni

szemlét tart, fényképet készíthet.”

 

 

 

 

Ellenőrzés

7.§.

 

A rendszeres segélyre, az ápolási díjra és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállására

vonatkozó felülvizsgálatra az Szt. 25.§. (4) bekezdésében foglalt szabályok az irányadóak.

 

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

8.§.

 

Az Sztv-ben meghatározott feltételek hiányában, vagy a törvény megszegésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, ez ellátást

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevővel szemben pedig az Sztv. 17.§. (1)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

 

9.§.

Az ellátások formái

 

  1. Aktív korúak ellátása:

a.)    rendszeres szociális segély

b.)    foglalkoztatást helyettesítő támogatás

  1. Ápolási díj
  2. Átmeneti segély
  3. Temetési segély
  4. Szervezett szemétszállítási díj hozzájárulás

 

10.§

 Aktív korúak ellátása

(1)   Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

(2)   A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény

(továbbiakban: Szt) 33.§. (1) bekezdésében meghatározott személyek számára. Az ellátás formája:

a.       Rendszeres szociális segély

b.      Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

(3)   A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg az Szt-ben meghatározottakon   túl annak a személynek is, akinek

a közfoglalkoztatásban való részvételt akadályozó, vagy kizáró alábbi felmentési okok valamelyike áll fenn:

a.) az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH) vizsgálata szerint legalább 10%-ban egészségkárosodott.

b.) terhes

(4)  Az aktív korú ellátásra jogosult személynek a (3) bekezdésben meghatározott felmentési okok fennállását az alábbiak

szerint kell igazolnia:

                  a.)  a (3) bekezdés a.) pontja esetén a kérelemhez csatolni kell  az NRSZH szakvéleményét az egészségkárosodás

tényének megállapításáról.

                  b.)  a (3) bekezdés b.) pontja esetén a kérelemhez csatolni kell az állapot igazolásának fennállásához szükséges

szülész-nőgyógyász szakorvos szakvéleményét.

 

11.§.

 

(2)    A Rendelet 10.§. (2) bekezdés a.) pontja és a (3)-(4) bekezdés szerinti rendszeres szociális segély akkor állapítható meg,

ha az ellátásra jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel az Szt.§ szerinti együttműködési kötelezettségét

nyilatkozatban vállalja.

(3)   Az együttműködés koordinálására az Önkormányzat Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretében működő 

Családsegítő Szolgálatot ( továbbiakban: Szolgálat) jelöli ki.

(4)   Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a Szolgálattal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni:

                        a.) megjelenik a Szolgálatnál és nyilvántartásba veteti magát

b.) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a Szolgálattal és eleget tesz a program megvalósítására

kötött megállapodásban foglaltaknak,

c.) teljesíti az együttműködés eljárási szabályait

d.) nyilvántartásba vétele céljából a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül

megjelenik a  Szolgálatnál és részt vesz az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedési program kidolgozásában,

e.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program

megvalósítására megállapodást ír alá és betartja a megállapodásban foglaltakat,

f.) folyamatosan kapcsolatot tart a Szolgálat munkatársával a beilleszkedést segítő program megvalósítása érdekében

(5)   Az aktív korú nem foglalkoztatott személy együttműködésére vonatkozó beilleszkedési programok típusai:

a.) egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódot formáló tanácsadáson való részvétel

b.) életvezetési tanácsadás

c.) munkavégzésre felkészítő és integráló program

d.) képzési, átképzési programban való részvétel

(6)   Az önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködése keretében előírt beilleszkedési programok f

eltételeinek biztosítása érdekében megállapodást köt a Szolgálattal.

(7)   Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell.

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki:

a.) az Szt. 34.§.(2) bekezdésében foglaltak, valamint a 37/B.§. (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén

b.) a rendszeres szociális segély folyósítását 1 hónapra fel kell függeszteni az Szt. 37/B.§. (1a) pontban foglaltak esetén.

(8)   Az együttműködésre kijelölt szerv jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési

kötelezettségének nem tesz eleget.

 

 

 

 

Ápolási díj

12.§.

 

(1)   Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított

anyagi hozzájárulás.

(2)   Az önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg az Szt. 43/B.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén

(3)   Az ápolási díj folyósításának ideje alatt a Hivatal ügyintézője, a főállású házi gondozó a képviselő-testület utasítsa alapján

ellenőrzést végezhet, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

Átmeneti segély

13.§.

 

(1)   A polgármester – átruházott hatáskörben – a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújthat.

(2)   Átmeneti segélyben az a személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át,

egyedül élő  esetében a 200%-át nem haladja meg.

(3)   Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kérelmező

a.)    váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved,

b.)    bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul

c.)    létfenntartása, megélhetése valamilyen egyéb előre nem látható esemény, elemi kár miatt – önhibáján kívül – veszélyeztetve van,

jövedelem kiesés, váratlan többlet-kiadása keletkezik.

 

14.§.

 

(1)   Az átmeneti segély adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel.

(2)   A teljesen  ellátatlan személy ellátása megállapításáig – legfeljebb 6 hónap időtartamra – folyamatosan átmeneti segélyben

részesíthető /havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély/.

(3)   Alkalmankénti segély iránti kérelem szükségesség szerint, korlátozás nélkül benyújtható.

(4)   Az átmeneti segély természetben is nyújtható, melyek különösen:

a.)    élelmiszer utalvány

b.)    tüzifa juttatás

c.)    közüzemi számla, térítési díjak kiegyenlítése

(5)   Az alkalmankénti átmeneti segély legmagasabb összege a nyugdíjminimum 200%-át, a havi rendszerességgel

megállapított átmeneti segély összege a nyugdíjminimum 70%-át nem haladhatja meg.

(6)   A természetben nyújtott átmeneti segély pénzben meghatározott értéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 150%-át.

 

Temetési segély

15.§.

 

(1)   A polgármester – átruházott hatáskörben – temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek

viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(2)   A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-a. Abban az esetben ha az elhunyt családjában kiskorú

eltartott hozzátartozó maradt, úgy a legolcsóbb temetési költség 20%-a.

(3)   A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 8 munkanapon belül kell a  Hivatalnál benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a.)    a temetés költségeiről a segély kérő, vagy  egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák másolati példányát.

b.)    Kérelmező jövedelmi viszonyait bizonyító igazolásokat

c.)    Ha a haláleset nem Fülöp községben történt, az elhuny halotti anyakönyvi kivonatát

(4)   Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. Törvény alapján temetési

hozzájárulásban részesül.

(5)   A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelően ezen rendelet

1. sz. függeléke tartalmazza.

 

Szervezett szemétszállítási díj hozzájárulás

16.§.

 

(1)   A polgármester – átruházott hatáskörben – alanyi jogon járó pénzbeli támogatást nyújt a településen beindított szervezett

szemétszállítás díja megfizetéséhez azoknak az 55. életévüket január l-jén betöltött egyedülálló személyeknek, valamint a

január 1-jén 70. életévüket betöltött személyeknek, akik a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötésére

kötelezettek. A 70. életévet betöltöttek esetében a támogatás igénybevételére az jogosult, aki a lakás tulajdonosa, vagy használója,

illetve annak házastársa vagy élettársa. A támogatás mértéke 300.-Ft/hó

(2)   A támogatást negyedévenként – jogosultakról készített kimutatással – kell a közszolgáltatónak közvetlenül megfizetni.

A közszolgáltató az átutalt támogatásról számlát köteles kibocsátani.

 

IV. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Az ellátások formái

17.§.

 

(1)   Közgyógyellátás

(2)   Köztemetés

(3)   Természetbeni szociális ellátásként is nyújtható az Szt. 47.§. (2a)-(3) bekezdésében foglaltak szerint

a.)    rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

b.)    a lakásfenntartási támogatás

c.)    az átmeneti segély és a

d.)   temetési segély

e.)    rendszeres szociális segély természetbeni nyújtására az Sztv. 47.§. (2) bekezdése az irányadó, formái

különösen: az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő, a közüzemi díjak, illetve gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

(4)   Családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás

 

18.§.

(1) Természetben kell megállapítani az ellátást, amennyiben:

            a.) a kérelem kifejezetten arra irányul

            b.) lakásfenntartási támogatás esetén az Szt. 38.§. (1) –(1a) bekezdésében foglaltak   

                 alapján

            c.) az az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális, körülményeire, élet-

                 módjára figyelemmel indokolt,

(3)   A természetben nyújtott ellátások formái:

a.)    közüzemi díjak megfizetése

b.)    intézményi térítési díj megfizetése

c.)    élelmiszer, ruházat

d.)   tankönyv megvásárlása

e.)    tüzelőanyag

f.)     gyógyszer-, gyógyító ellátás költségének térítése

 

Közgyógyellátás

19.§.

 

(1)   A jegyző közgyógyellátást  biztosít a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.

(2)   Méltányossági közgyógyellátásban részesül az a kérelmező, akinek

a.)    a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

egyedül élő esetén a 200%-át nem haladja meg és

b.)    a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 25%-át eléri vagy meghaladja

 

Köztemetés

20.§.

 

(1)   Fülöp község közigazgatási területén bekövetkezett haláleset esetén a polgármester köteles gondoskodni az elhunyt személy

közköltségen való eltemettetéséről az Sztv. 48.§. (1) bekezdés  a.)-b.) pontjában meghatározott esetekben.

(2)   A közköltségen történő eltemettetés költségének megtérítésre az Sztv. 48.§. (2)bekezdés és  (3) bekezdés a.)-b.) pontjában

foglaltakat kell alkalmazni.

(3)   A polgármester – átruházott hatáskörben – mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a megtérítési kötelezettség alól

abban az esetben, ha a családjában az egyfőre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé, egyedülálló

esetén a 150%-át nem haladja meg.

 

Családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás

21.§.

 

(1)     A szociális földprogram célja, hogy az önkormányzat saját, illetve szükség esetén bérbe vett területen  létrehozott

mintagazdaság működtetésével a nehéz helyzetbe került családok megélhetési, foglalkoztatási, önfoglalkoztatási gondjaik

enyhítéséhez szakmai tapasztalat  szerezési lehetőséget biztosítson  kistermelővé, családi gazdálkodóvá válásukhoz.

(2)     Az önkormányzat a – tulajdonát, vagy bérleményét képező termőföldön- ingyenesen termelési lehetőséget biztosít

a résztvevőrészére annak minden feltételével. A tulajdonában lévő erdőterületen a programba bevont kedvezményezett

személyek telepítési, ápolás, tisztítási munkálatokat végeznek, azt elsajátítsák.

(3)     Az önkormányzat:

a.)    gondoskodik a termőterület előkészítéséről, annak szakszerűségéről, gépi és egyéb szükségleteiről

b.)    biztosítja a szaporítóanyag beszerzését és a növényvédelmet

c.)    biztosítja az adminisztratív és pénzügyi tevékenységet

d.)   biztosítja a folyamatos szakmai felügyeletet és szakmai képzést külső szakértelemmel rendelkező személy vagy

szervezet bevonásával.

e.)    megszervezi az értékesítést.

f.)     biztosítja az erdőterületek telepítéséhez szükséges csemetét, ápoláshoz, tisztításhoz szükséges gépeket, eszközöket.

(4)     Kedvezményezett feladatai:

a.)    a zöldségféle termesztés minden fázisában (talaj előkészítés, ültetés, öntözés, növényápolás, kapálás, gyomlálás,

termésszedés és osztályozás) aktívan részt venni, szakmai irányító utasítását figyelembe venni, az általa átadott

ismeretek elsajátítására törekedni, azokat önállóan alkalmazni.

b.)    Köteles a termelési technológiát betartani, az előírt élelmezés-egészségügyi előírásoknak eleget tenni.

Ezek elmulasztása esetén a kedvezményezett a projektből  kizárja önmagát, a szervezővel szemben semmilyen igényt 

nem jogosult támasztani.

c.)    Az erdőgazdálkodási tevékenység folytatása során a munkafolyamatokat köteles a szakember irányítása szerint végezni,

a rendelkezésére bocsájtott gépeket, eszközöket rendeltetésszerűen használni, a munka- és balesetvédelmi előírásokat

betartani.

(5)     A támogatást igénybe veheti

a.)    aktív korú szociális segélyben részesülő  vagy nagykorú családtagja

b.)    munkaképes, aktív korú, ellátásban nem részesülő személy, ha a családban az egy főre jutó összege a nyugdíjminimum

150%-át nem haladja meg

c.)    nyugdíjasok, ahol az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg

(6)     A programba jelentkezni az önkormányzat által meghirdetett kiírás szerint lehet.

(7)     A támogatás elbírálása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik. A támogatás nyújtását megállapodásban

  kell rögzíteni, melyet a kiírásnak kell  tartalmaznia.

 

V. Fejezet

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

 

22.§.

Az ellátások formái

 

(1)   Az önkormányzat intézményei és társulásai útján biztosítja a rászorulók részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális

alapellátásokat:

a.)    az étkeztetést

b.)    a házi segítségnyújtást

c.)    a tanyagondnoki szolgáltatást

d.)   a családsegítést

e.)    jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

f.)     támogató szolgáltatás

(2)   A polgármester és az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét biztosítani,

ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan. Az ilyen ellátás esetén az akadály megszűnését követő 30 napon belül a hivatalos

eljárást le kell folytatni, amennyiben ezen rendelet vagy az Sztv. másképp nem rendelkezik.

 

23.§.

Étkeztetés

 

(1)   Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni,

akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2)   A ellátás megállapítása során szociálisan rászorult az a személy, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a.) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,

b.) fogyatékossági támogatásban részesül, pszichiátriai beteg

c.) mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására jogosult

d.) szenvedélybeteg

e.) egészségi állapota átmenetileg  oly mértékben megromlott, hogy önmaga ellátására képtelen

f.) hajléktalan

(3)   Az egészségi állapotra vonatkozó rászorultság igazolására szakorvosi  véleményt, b.),c.) pontok esetében az ellátást megállapító

határozatot kell mellékelni a kérelemhez.

(4)   Az étkeztetés biztosítása az önkormányzat által működtetett  konyháról történik:

a.) ellátott által elvitel

b.) házi segítségnyújtás vagy tanyagondnoki szolgálat keretében kihordás formájában

(5)   Ingyenes étkeztetésben kell részesíteni azt a jogosultat, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik.

(6)   Az ellátás biztosításáról – átruházott hatáskörben – a polgármester dönt.

(7)   Az étkeztetés intézményi térítési díjának összegét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

 24.§.

Házi segítségnyújtás

 

Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja.

 

25.§.

Tanyagondnoki  szolgálat

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A Képviselő-testület a települési hátrányok csökkentése, életfeltételek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,

a szociális alapellátások kiépítése, a települési funkciók bővítése, a külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyek intézményhiányából

eredő hátrányainak enyhítésére tanyagondnoki szolgálatot hoz létre.

(1)   A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételét – átruházott hatáskörben – a polgármester engedélyezi.

(2)   A szolgálat alapfeladatai:

a.) közreműködés

      aa.) az étkeztetésben

      ab.) a házi segítségnyújtásban

      ac.) közösségi és szociális információk szolgáltatásában

 b.) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása:

      ba.) háziorvosi rendelésre szállítás

      bb.) egyéb egészségügyi intézménybe szállítás

      bc.) gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközhöz való  hozzájutás biztosítása

c.) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása:

                  ca.) óvodába, iskolába szállítás

                  cb.) egyéb gyermek szállítás

(4)   A szolgálat kiegészítő feladatai:

a.) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységének szervezése, segítése

b.) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

c.) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés

(5)   A szolgálat önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatás:

a.) ételszállítás önkormányzati intézménybe

b.) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c.) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása

d.) a munkanélküliek munkába helyezésének segítése, foglalkoztatásuk koordinálása

e.) a tanyagondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb (3)-(5) bek. a.)-d.) pontjaiban nem tartozó, de az önkormányzat

működését szolgáló feladatokat, ha azok ellátásra a polgármester kötelezi és az nem ellentétes e rendelet 25.§. (1)

bekezdésében meghatározott céllal.

(6)   A (4)-(5) bekezdésben meghatározott feladatok teljesítése az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztethetik, azokat

maradéktalanul ki kell elégíteni.

(7)   A tanyagondnoki szolgálat gondozási körzete Fülöp község közigazgatási külterületi lakott részeit foglalja magában.

 

    26.§.

Családsegítés

 

Az önkormányzat a családsegítést a  Nyíradony Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja.

27.§.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja.

 

28.§.

Támogató szolgáltatás

 

Az önkormányzat a támogató szolgáltatást pszichiátriai ellátást a  Nyíradony Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja.

 

VI.   fejezet

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS ELLTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, MEGSZŰNÉSÉNEK,

MEGSZÜNTETÉSÉNEK RENDJE, TÉRÍTÉSI DÍJAK

 

29.§.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátások igénybevétele

 

(1)   E rendeletben meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások igénybevételéről, az ellátások

megszüntetéséről az Sztv. és a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet figyelembe vételével

a.) az étkeztetés, és a  tanyagondnoki szolgáltatás esetében átruházott hatáskörben a polgármester

b.) a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és a támogató szolgálat esetében az ellátást biztosító

Nyíradony Mikrotérség Intézményfenntartó Társulás vezetője

c.) a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó

Társulás vezetője dönt.

(2)   Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy más rendkívüli személyes körülményei miatt halaszthatatlan a

döntésről jogosult – polgármester, vagy intézményvezető – külön eljárás nélkül köteles az ellátást biztosítani és 8 napon belül

az eljárást lefolytatását megindítani.

 

30.§.

A jogviszony megszűnése, megszüntetése

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik, illetve meg kell szüntetni az Szt. 100.§. és a 101.§. (2) bekezdésében felsorolt esetekben.

 

31.§.

Térítési díj

 

(1)   A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért (2) bekezdésben foglalt kivételekkel térítési díjat kell fizetni.

(2)   Térítésmentesen kell biztosítani az Sztv. 115/A.-ában meghatározott ellátásokat

(3)   A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat

a.) aki jövedelemmel nem rendelkezik

b.) étkeztetés  akinek a családja (Sztv. 119/C.§.) jövedelemmel nem rendelkezik.

(4)   Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület állapítja meg, e rendelet 1. sz. mellékelte tartalmazza.

(5)   A térítési díjak megállapításával, megfizetésével, mérséklésével kapcsolatos - e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben

az Sztv. 114.§.-119/§. , valamint a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(6)   A személyi térítési díjat az ellátást biztosító – polgármester, vagy intézményvezető – állapítja meg.

(7)   A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj 50%-ával mérsékelten kell megállapítani abban az esetben, ha az ellátott 

családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át

nem haladja meg.

(8)   A személyi térítési díjakat – étkeztetés ellátás esetén – tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.

 

VI. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

32.§

 

(1)   Ezen rendelet 2013. április 5. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban és a

folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni.

(2)   Ezen rendelet 1. sz. melléklete 2013. május 1. napján lép hatályba.

(3)   E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztik a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

szóló 3/2008. (II.15.) Kt. sz. rendelet és e rendelet módosítására alkotott 1/2009. (I.27.) KT. sz. rendelet, a 7/2009. (II.27.) KT. sz. rendelet,

a 9/2009. (III.24.) KT. sz,, rendelet, a 11/2009. (IV.14.) KT. sz. rendelet, az 1/2010. (I.19.) KT. sz. rendelet, az 5/2010. (IV.20.) KT. sz. rendelet,

a 7/2010. (V.04.) KT. sz. rendelet, a 14/2010. (X.29.) KT. sz. rendelet, az 1/2012. (I.24.) KT.sz. rendelet, a 10/2012. (IV.27.) KT. sz. valamint

a 5/2013. (III.28.) KT. sz. rendelet.

(4)   10/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete 2013. április 30. napján veszíti hatályát.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                  /:Dr. Szombati Csaba:/

  polgármester                                                                                   jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2013.április 5.                                                            /:Dr. Szombati Csaba:/

                                                                                                          jegyző

 

 

1. számú melléklet az 7/2013. (IV.05. KT számú rendelethez

 

 

Alapellátás keretén belül nyújtott

 

1. Szociális étkezés

Szolgáltatási önköltség:                                                             707.-Ft

Számított intézményi térítési díj                                                487.- Ft/adag (nettó)

Kiszállítás díja:                                                                               0.- Ft

 

2. Tanyagondnoki szolgáltatás

 

    Számított térítési díj (szolgáltatási önköltség) :                        880.- Ft

    Ténylegesen alkalmazott térítési díj:                                              0 Ft

 

 

 

8.)  Az önkormányzat vagyonrendeletének tárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztés lényegét, a vagyonrendelet átdolgozását a Nvtv. megjelenése és a jogszabályi háttér rendelkezéseinek

módosulásai teszik szükségessé.

 

Földháti István alpolgármester:

Javasolja, hogy a rendelettervezet 12.§. (1)-(2) bekezdésében meghatározott értéket, a követelésekről történő lemondás esetén javaslom

20.000.-  Ft-ban meghatározni.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

62/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

határozott, hogy  az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal

való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezet 12.§. (1)-(2)

bekezdésének módosító javaslatát elfogadja:

 

„ (1) Az intézményt megillető követelésről az intézmény likviditásának megtartása mellett lemondani az intézményvezető

a) az 20.000,-Ft egyedi összeget meg nem haladó követelés esetében önállóan,

b) az 20.000,-Ft egyedi összeget meghaladó követelés esetében a képviselő-testület engedélyével jogosult.

(2) Az önkormányzat követeléseiről 20.000,-Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 20.000,-Ft egyedi értékhatár feletti összegről a

képviselő-testület jogosult lemondani.”

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013. (IV.05.) KT. sz. rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva,

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 18. § (12) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a

következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

1.      §

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Fülöp Község Önkormányzat képviselő-testületére (továbbiakban: önkormányzat),

annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre

(továbbiakban: intézmények).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból álló

törzsvagyonára és üzleti vagyonára (továbbiakban együtt: önkormányzati vagyon).

(3) A rendeletet a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére kizárólag az erről szóló

önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a közterületek használatára.

 

Az önkormányzat vagyona

2.      §

 

(1) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(2) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon.

3.      §

 

(1) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak körét a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, a

Nvtv-ben meghatározott vagyontárgyak alkotják, melyek jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az önkormányzati vagyonból nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná

vagyonelemet nem minősít.

 

4.      §

 

(1) Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülnek a Nvtv-ben meghatározott vagyontárgyak, valamint a rendelet 2. mellékletében

rögzített vagyontárgyak.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak a Képviselő-testület egyedi döntése alapján minősíthető át és idegeníthető el.

 

5. §

 

(1) Az önkormányzat üzleti vagyona mindaz a vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyonba. Az üzleti vagyon az önkormányzat eredményes,

növekvő színvonalú működését, gyarapodását szolgálja.

(2) Az üzleti vagyon ingatlan vagyonelemei:

a) építési telkek,

b) mezőgazdasági földterületek,

c) ipari területek,

d) bérlakások,

e) nem lakáscélú ingatlanok.

(3) Az üzleti vagyon ingó és vagyoni értékű jog vagyonelemei:

a) készpénz,

b) egyéb pénzeszközök és követelések,

c) értékpapírok, kötvények, részvények, üzletrészek,

d) használati és haszonélvezeti jog, szolgalmi jog,

e) egyéb vagyoni értékű jog.

(4) Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes.

(5) Az önkormányzat üzleti vagyonához tartozó ingatlan vagyonelemeket a 3. melléklet tartalmazza.

 

 

 

 

A vagyon nyilvántartása

6.      §

 

(1) Az önkormányzat vagyonáról a Nvtv-ben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben

meghatározott előírásoknak megfelelő számviteli és kataszteri nyilvántartásokat kell vezetni.

(2) A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő

ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, a kataszterben való átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A vagyont, annak értékét és változásait az önállóan gazdálkodó szervként működő Nyírábrányi Közös Önkormányzati  Hivatal

(Hivatal)  tartja nyílván a számviteli előírásoknak megfelelően. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy

értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése

szerinti közfeladat megjelölését is.

(4) A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak.

 

A tulajdonosi jogok gyakorlása

7.      §

 

(1) Az önkormányzatot – az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik

mindazok a kötelezettségek, melyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

(2) A tulajdonost megillető jogokat – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – az önkormányzat Képviselő-testülete,

egyes jogkörét átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(3) A Képviselő-testület, valamint a polgármester és az intézmények a kezelésükbe adott vagyontárgyakkal – a tevékenységi körükhöz

tartozó kötelező és önként vállalt feladatok sérelme nélkül – a hatályos törvényi előírások és e rendelet keretei között gazdálkodhatnak.

 

Képviselő-testületi hatáskörök

8.      §

 

(1) Az Nvtv-ben meghatározott vagyon minősítése, átminősítése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület jogosult dönteni az ingatlanok (épületek, építmények, telkek és egyéb földterületek) adásvételéről, cseréjéről,

megterheléséről értékhatárra tekintet nélkül.

(3) Testületi hatáskör az egymillió forint nettó értékhatárt elérő és a feletti ingóságokkal, így az értékpapírok vételével – eladásával kapcsolatos

döntések meghozatala.

(4) A törzsvagyon részek külső szervek részére üzemeltetésbe-, kezelésbe történő átadásáról kizárólag a Képviselő-testület dönthet.

 

A polgármester hatásköre

9.      §

 

(1) A polgármester jogosult megtenni a tulajdonost megillető jognyilatkozatokat:

a) a Képviselő-testület által elfogadott szerződéseket aláírja,

b) ellenőrzi a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megteszi azokat a jognyilatkozatokat,

amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, vagy érvényesíti az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági

eljárás megindítását is,

c) önállóan elutasíthat olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel, vagy önkormányzati

határozatban előírtakkal ellentétes lenne,

d) közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy szolgalmi jogot, vagy használati jogot

önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosíthat, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását

nem befolyásolják,

e) dönt az építési telkekre bejegyzett visszavásárlási joggal kapcsolatos kérelmekről,

f) dönt a vállalkozói telkekre bejegyzett jogokkal, tényekkel kapcsolatos kérelmekről.

(2) A polgármester hatáskörébe tartozik a nettó egymillió Ft alatti értékű ingóságok, így az értékpapírok adásvételével, cseréjével,

megterhelésével és bérbeadásával, kapcsolatos döntések meghozatala.

Az intézményvezetők hatásköre

10.  §

 

(1) Az intézmény kezelésébe adott vagyontárgyak rendeltetésszerű használata, állagának megóvása;

karbantartása, az esetleges felújítások igényének bejelentése a gazdálkodásukat összefogó Hivatalhoz.

(2) Kezdeményezik a feladataik ellátásához nem szükséges ingatlanok és egyéb vagyonféleségek más szerveknél történő

hasznosítását, illetve selejtezését is a Hivatlanál.

(3) Az intézmények jogosultak a kezelésükben lévő vagyon

a) ingyenes használatára,

b) hasznainak szedésére,

c) birtoklására,

d) hasznosítására.

(4) Az intézmények ingó vagyontárgyainak értékesítésére vagy selejtezésére az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a

Hivatal vezetője 50.000.-Ft egyedi értékig önállóan, 50.001 – 200.000,-Ft egyedi érték esetén a polgármester, 200.000,-Ft-ot

meghaladó egyedi érték esetén pedig a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával jogosult. Az érték-megállapítás alapja

az értékesítésre vagy selejtezésre kerülő vagyontárgy vagy vagyontárgyak bruttó forgalmi értéke. Az értékesítésből származó bevétel

az érintett intézmény költségvetését illeti meg. A Hivatal vezetőjének az értékesítésről és a selejtezésről a zárszámadáshoz kapcsolódóan

számot kell adnia.

(5) Az intézményvezető maximum egy évig terjedő határozott időtartamra jogosult bérbe, használatba adni a használatában lévő ingatlant.

Az éven túli bérbe, használatba adáshoz a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(6) A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért az intézményvezető felel.

(7) Az éves zárszámadás keretében be kell számolni az intézmények vezetőinek a kezelésükbe adott önkormányzati tulajdonú

vagyontárgyak állapotáról.

 

Az önkormányzati vagyon hasznosítása

11.  §

 

(1) Önkormányzati vagyont értékesíteni nettó 10 millió Ft értékhatártól csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb

ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet, az Nvtv-ben meghatározottak szerint.

(2) A nettó 10 millió Ft értékhatár alatti vagyon értékesítésére a képviselő-testület döntése szerint pályázati eljárás

mellőzésével is történhet.

(3) Az önkormányzati vagyon elidegenítésére tett javaslatot csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet előterjeszteni a

képviselő-testület felé.

(4) Amennyiben az ingatlan piaci értéken történő értékesítése az értékbecslő által megállapított áron nem lehetséges,

a Képviselő-testület a megállapított árhoz képest legfeljebb 10 %-kal alacsonyabb áron az ingatlant értékesítheti.

(5) Az önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni az Nvtv-ben meghatározottak szerint lehet.

(6) Az önkormányzat pénz-és értékpapírvagyonával a költségvetése és a szervezeti és működési szabályzatában

meghatározottak szerint gazdálkodik.

 

Követelésekről való lemondás

12.  §

 

(1) Az intézményt megillető követelésről az intézmény likviditásának megtartása mellett lemondani az intézményvezető

a) az 20.000,-Ft egyedi összeget meg nem haladó követelés esetében önállóan,

b) az 20.000,-Ft egyedi összeget meghaladó követelés esetében a képviselő-testület engedélyével jogosult.

(2) Az önkormányzat követeléseiről 20.000,-Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 20.000,-Ft egyedi értékhatár feletti összegről

a képviselő-testület jogosult lemondani.

(3) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,

b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben nem lehet behajtani,

és az eljárás előreláthatóan a későbbiekben sem vezetne eredményre,

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár,

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során a követelésről való lemondásról bírói

egyezség történt,

e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy valószínűséggel

pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során csődegyezségi megállapodást kötöttek.

 

Záró rendelkezések

13.  §

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól

szóló 7/ 1994. /V . 20./  KT. sz. rendelet és a módosításáról szóló   5/1997. / IV. 30./ sz. rendelete

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                      /Dr. Szombati Csaba:/

polgármester                                                                   jegyző

 

A  rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2013. április 5.                                                                       /:Dr. Szombati Csaba:/                                                                                                         

                                                                                                                          jegyző

 

1. sz. melléklet  Forgalomképtelen vagyontárgyak

         

 

Leltári szám

A

B

C

Megnevezés

Hrsz.

Megjegyzés

1.

80001

Belterületi csatorna

9/2

Kossuth u.

2.

80002

Földterület

39

Belterület

3.

80003

Földterület

51

Petőfi út

4.

80004

Földterület

52/1

Kossuth u. 30.

5.

80005

Földterület

52/2

Kossuth u. 30.

6.

80006

Földterület

52/3

Kossuth u. 30.

7.

80008

Földterület

53

Kossuth u. 30.

8.

80009

Földterület

72

Petőfi út

9.

80010

Földterület

78

Petőfi út

10.

80013

Gyakorlókert

83

Petőfi út

11.

80014

Földterület

99/2

Sportpálya

12.

80016

Földterület

107

Penészleki úti kanyar

13.

80018

Földterület

124/12

Óvoda u. 1.

14.

80019

Földterület

124/13

Óvoda u. 1.

15.

80021

Földterület

125

Óvoda u.

16.

80022

Földterület

144

Szeméttelepi út

17.

80024

Földterület

167

Bernátrész

18.

80025

Földterület

168

Munkácsy út

19.

80026

Földterület

171

Munkácsy út

20.

80027

Csatorna

177

Munkácsy út

21.

80028

Földterület

178/2

Arany János u., kút

22.

80029

Földterület

179/2

Arany János u. 72.

23.

80031

Földterület

187/4

Arany János u.

24.

80032

Földterület

213/2

Arany János-Penészleki út

25.

80033

Földterület

213/3

Arany János-Penészleki út

26.

80034

Földterület

210

Bernátrész

27.

80035

Földterület

216

József Attila u.

28.

80036

Földterület

224

Arany J. u. 15.

29.

80038

Földterület

227

Arany J. u. 21.

30.

80039

Földterület

226

Arany J. u. 19.

31.

80041

Földterület

238

Híd utca

32.

80042

Földterület

260

Árok

33.

80043

Földterület

261

József Attila u.

34.

80045

Földterület

344

Híd utca

35.

80046

Földterület

345

József A. u.

36.

80047

Földterület

347

Árok, Híd-Deák F. u.

37.

80048

Földterület

30

 

38.

80049

Földterület

355/2

Deák F. u.

39.

80050

Földterület

361

Deák F. u.

40.

80051

Földterület

369

Földút

41.

80052

Földterület

373

Árok

42.

80053

Földterület

376

Deák F. u.

43.

80054

Földterület

425

Tóthfalu

44.

80055

Földterület

426

Deák F. u., szántó

45.

80056

Földterület

427

Deák F. u., szántó

46.

80057

Földterület

437

Ady E. u.

47.

80058

Földterület

448

Ady E. u., szántó

48.

80059

Földterület

449

Ady E. u.

49.

80060

Földterület

452/1,2,3

Ady E. u.

50.

80061

Földterület

604/5

Bánháza

51.

80062

Földterület

604/7

Bánháza

52.

80063

Földterület

608

Bánháza

53.

80064

Földterület

614

Bánháza

54.

80065

Földterület

616

Bánháza

55.

80066

Földterület

620/2

Bánháza, szántó

56.

80068

Földterület

643

Dózsa sor

57.

80069

Földterület

655/1

Árok

58.

80070

Földterület

657

József A. földút

59.

80071

Földterület

661

Zrínyi földút

60.

80072

Földterület

684/2

Zrínyi földút

61.

80073

Földterület

699

Árok (Zohori féle)

62.

80074

Földterület

717

Zrínyi földút

63.

80075

Földterület

811/6

József A. földút

64.

80076

Földterület

817/1

József A. földút

65.

80077

Földterület

817/2

József Attila u.

66.

80078

Földterület

817/3

Beépített árok

67.

80079

Földterület

838

Kossuth földút

68.

80080

Földterület

844

Földút

69.

80081

Földterület

846

Árok (Zohori féle)

70.

80082

Földterület

216

József Attila földút

71.

80083

Földterület

848

Földút (Buzi F. előtt)

72.

80084

Földterület

864

út Darvasalja

73.

80085

Földterület

1024

Kossuth u., beépített közter.

74.

80086

Földterület

0578

Jókai telep út

75.

80087

Földterület

0434/2

Rákóczi sor (iskola)

76.

80088

Földterület

107

Penészleki út 2.

77.

80007

Földterület

52/4

Kossuth u. 30.

78.

80020

Földterület

124/14

Óvoda u. 1.

79.

30001

Építmény

9/2

Kossuth csatorna

80.

30002

Út

72

Petőfi út

81.

30004

Óvoda út

125

 

82.

30005

Járda

213/1

Penészleki út

83.

30007

Út

1528

Tóthfalu

84.

30008

út

168

Munkácsy út

85.

30009

Út

361

Deák F. u.

86.

30010

Út

344-350

Híd utca

87.

30011

Út

369,425

Deák F. u.

88.

30012

út

437,449

Ady E. u.

89.

30013

Kossuth út

39

 

90.

30014

Járda

124/12

Óvoda u.

91.

30015

Járda

213/2

Arany J. u.

92.

30016

Járda

39

Kossuth u.

93.

30021

árok

177

Munkácsy út

94.

30022

Árok

260

Arany-Híd u.

95.

30023

Árok

347

Híd-Deák F.u.

96.

30024

Árok

373

Hamar G.

97.

30025

Árok

655/1

Török-Tímár

98.

30026

Árok

699

Zohori

99.

30027

Árok

817/3

 

100.

30028

Kiszolg.út

51

Kossuth u.

101.

30029

Kiszolg.út

80

Temető fölött

102.

30030

Kiszolg.út

81

Lőtér

103.

30031

Kiszolg.út

144

Szeméttelepre

104.

30032

Kiszolg.út

167

Bernátrész

105.

30033

Kiszolg.út

210

Bernátrész

106.

30034

Kiszolg.út

216

József A. u.

107.

30035

Kiszolg.út

261

József A. u.

108.

30036

Kiszolg.út

345

József A. u.

109.

30037

Kiszolg.út

657

József A. u.

110.

30038

Kiszolg.út

661

Zrínyi út

111.

30039

Kiszolg.út

684/2

Zrínyi út

112.

30040

Kiszolg.út

717

Zrínyi út

113.

30041

Kiszolg.út

811/6

József A. u.

114.

30042

Kiszolg.út

817/1

József A. u.

115.

30043

Kiszolg.út

817/2

Darvaskert

116.

30044

Kiszolg.út

838

Kossuth u.

117.

30045

Kiszolg.út

844

Kossuth u.

118.

30046

Kiszolg.út

847

Zrínyi út

119.

30047

Kiszolg.út

864

Darvasalja

120.

30048

Kiszolg.út

1024

Kossuth u.

121.

30049

Kiszolg.út

1533

Bernátrész

122.

30050

Kiszolg.út

614

Bánháza

123.

30051

Kiszolg.út

616

Bánháza

124.

30052

Kiszolg.út

643

Dózsa sor

125.

30053

Külter. Közút

022

Windicsrész

126.

30054

Külter. Közút

025

Windicsrész

127.

30055

Külter. Közút

026

Windicsrész

128.

30056

Külter. Közút

027

Windicsrész

129.

30057

Külter. Közút

029

Windicsrész

130.

30058

Külter. Közút

032

Windicsrész

131.

30059

Külter. Közút

033

Windicsrész

132.

30060

Külter. Közút

037

 

133.

30061

Külter. Közút

046

Windicsrész

134.

30062

Külter. Közút

056

Windicsrész

135.

30063

Külter. Közút

082/4

Zubály temető mellett

136.

30064

Külter. Közút

088

Darvasalja

137.

30065

Külter. Közút

090

Darvasalja

138.

30066

Külter. Közút

092

Borostanya

139.

30067

Külter. Közút

095/2

Darvasalja

140.

30068

Külter. Közút

097

Darvaskert

141.

30069

Külter. Közút

098

Ráczi kisút

142.

30070

Külter. Közút

0100

Nagy M. völgye

143.

30071

Külter. Közút

0118

Borostanya

144.

30072

Külter. Közút

0120/2

Lugosi út

145.

30073

Külter. Közút

0122

Lugosi út

146.

30074

Külter. Közút

0123

Szabadságtelep

147.

30075

Külter. Közút

0132

Zubályhoz vezető út

148.

30076

Külter. Közút

0137

Acsádi ford.

149.150.

30077

Külter. Közút

0141

Acsádi ford.

151.

30078

Külter. Közút

0143

Acsádi ford.

152.

30079

Külter. Közút

0150

Acsádi ford.

153.154.

30080

Külter. Közút

0152

Mikáczó-tanya

155.

30081

Külter. Közút

0157

Acsádi határ

156.

30082

Külter. Közút

0141

Acsádi ford.

157.

30083

Külter. Közút

0195

Szabadságtelep

158.

30084

Külter. Közút

0211

Szabadságtelep

159.

30085

Külter. Közút

0221

Szabadságtelep

160.

30086

Külter. Közút

0249

Borostanya

161.

30087

Külter. Közút

0252

Borostanya

162.

30088

Külter. Közút

0258

Borostanya

163.

30089

Külter. Közút

0262

Szabadságtelep

164.

30090

Külter. Közút

0271

Gáspár tanya

165.

30091

Külter. Közút

0296

Picsirti

166.

30092

Külter. Közút

0303

Lugosi nagy út

167.

30093

Külter. Közút

0307

Táncsics telep

168.

30094

Külter. Közút

0317

Táncsics telep

169.

30095

Külter. Közút

0312

Lugosi határ

170.

30096

Külter. Közút

0320

Táncsics telep

171.

30097

Külter. Közút

0329

Táncsics telep

172.

30098

Külter. Közút

0348

Táncsics telep

173.

30099

Külter. Közút

0354

Rákóczi sor

174.

30100

Külter. Közút

0356

Bélteki határ

175.

30101

Külter. Közút

0360/3

Penészleki határ

176.

30102

Külter. Közút

0378

Táncsics telep

177.

30103

Külter. Közút

0391

Rákóczi sor

178.

30104

Külter. Közút

0411/3

Kis fülöpi út

179.

30105

Külter. Közút

0421

Felsőfülöp

180.

30106

Külter. Közút

0436

Idős Rácz G. előtt

181.

30107

Külter. Közút

0470

Idős Rácz G. előtt

182.

30108

Külter. Közút

0474

Idős Rácz G. előtt

183.

30109

Külter. Közút

0479

Sózó

184.

30110

Külter. Közút

0487

Szőlőhegyre vez. Út

185.

30111

Külter. Közút

0495

Gyáli düllő

186.

30112

Külter. Közút

0501

Bánházi kápolna előtti út

187.

30113

Külter. Közút

0506

Petőfi telepre

188.

30114

Külter. Közút

0515

Bánháza

189.

30115

Külter. Közút

0529

Petőfi telepre

190.

30116

Külter. Közút

0533

Jókai telep út

191.

30117

Külter. Közút

0559

Árvatábla

192.

30118

Külter. Közút

0574

Kistanya

193.

30119

Külter. Közút

0589

Nagyalja

194.

30120

Külter. Közút

0578

Bánházi legelő

195.

30121

Külter. Közút

0583

Vasad

196.

30122

Külter. Közút

0364/2

Dózsa sor

197.

30123

Külter. Közút

0637

Bánházi legelő

198.

30124

Külter. Közút

0639

Bánházi legelő

199.

30125

Külter. Közút

0651

Béke telep

200.

30126

Külter. Közút

0652

Béke telep

201.

30127

Külter. Közút

0655/1

Bánháza

202.

30128

Külter. Közút

0657

Bánháza

203.

30129

Külter. Közút

0659/1

Dózsa sor

204.

30130

Külter. Közút

0661

Bánházi legelő

205.

30131

Külter. Közút

0675/6

Terdik tanya

206.

30132

Külter. Közút

0677

Terdik tanyából ki

207.

30133

Külter. Közút

0688

Bánháza, Czigle Gy.

208.

30134

Külter. Közút

0692

Terdik tanya

209.

30135

Külter. Közút

0701

Cigány düllő

210.

30136

Külter. Közút

0708

Bánháza

211.

30137

Külter. Közút

0729

Lübőki út

212.

30138

Külter. Közút

0731

Lübőki út

213.

30139

Külter. Közút

0735

Lübőki út

214.

30140

Külter. Közút

0742/1

Bernátrészi út széle

215.

30141

Külter. Közút

0743

Aszatlos düllője

216.

30142

Külter. Közút

0745/9

Bernátrész

217.

30143

Külter. Közút

0756

Karzat feletti út

218.

30144

Külter. Közút

0810

Zrínyi út

219.

30145

Külter. Közút

1301

Bernátrész

220.

30146

Árok

0323/15

Táncsics telep

221.

30147

Árok

0346

Koplaló

222.

30148

Árok

0332

Bélteki határ

223.

30149

Árok

0337

Bélteki határ

224.

30150

Árok

0346

Táncsics telep

225.

30151

Árok

0350

Táncsics telep

226.

30152

Árok

0352

Táncsics telep

227.

30153

Árok

0370

Penészleki határ

228.

30154

Árok

0379

Puskás előtt

229.

30155

Árok

0381

Puskás előtt

230.

30156

Árok

0383

Táncsics telep

231.

30157

Árok

0385

Rákóczi sor

232.

30158

Árok

0387

Rákóczi sor

233.

30159

Árok

0389

Rákóczi sor

234.

30160

Árok

0397

Rákóczi sor

235.

30161

Árok

0429

Kossuth u.

236.

30162

Árok

0445

Kossuth u. legelő

237.

30163

Árok

0458

Kossuth u.

238.

30164

Árok

0466/1

Szilasi mellett

239.

30165

Árok

0466/2

Kossuth u.

240.

30166

Árok

0467

Kossuth u.

241.

30167

Árok

0471

Bánháza

242.

30168

Árok

0476

Kossuth u.

243.

30169

Árok

0483

Gyáli düllő

244.

30170

Árok

0485

Bánháza

245.

30171

Árok

0498

Bánháza

246.

30172

Árok

0502

Árpáskert

247.

30173

Árok

0504

Árpáskert

248.

30174

Árok

0513

Bánháza

249.

30175

Árok

0518/2

Penészleki határ

250.

30176

Árok

0531

Petőfi telep

251.

30177

Árok

0535

Petőfi telep

252.

30178

Árok

0537

Petőfi telep

253.

30179

Árok

0540

Jókai tp.

254.

30180

Árok

0544

Jókai tp.

255.

30181

Árok

0546

Penészleki út

256.

30182

Árok

0547

Penészleki út

257.

30183

Árok

0550

Penészleki út

258.

30184

Árok

0551

Penészleki út

259.

30185

Árok

0579

Kistanya

260.

30186

Árok

0591

Bánháza

261.

30187

Árok

0594

Bánháza

262.

30188

Árok

0612

Román határ

263.

30189

Árok

0653

Román határ

264.

30190

Árok

0668

Bánháza

265.

30191

Árok

010

Deák F. u.

266.

30192

Árok

846

Zohori mellett

267.

30193

Árok

034

Windicsrész, legelő

268.

30194

Árok

038

Acsádi határ

269.

30195

Árok

040

Acsádi határ

270.

30196

Árok

042/1

Acsádi határ

271.

30197

Árok

042/2

Acsádi határ

272.

30198

Árok

049

Windicsrész, legelő

273.

30199

Árok

0127/2

Zohori mellett

274.

30200

Árok

0128/2

Zohori mellett

275.

30201

Árok

0131

Pércsi ford.

276.

30202

Árok

0135/1

Tokaji mellett

277.

30203

Árok

0135/2

Tokaji mellett

278.

30204

Árok

0135/2

Ábrányi ford.

279.

30205

Árok

0155

Ábrányi ford.

280.

30206

Árok

0187

Szabadságtelep

281.

30207

Árok

0191

Tokaji-Litvák

282.

30208

Árok

0192

Szabadságtelep

283.

30209

Áok

0194

Tokaji-Szakajda

284.

30210

Árok

0198

Mezővári tanya

285.

30211

Árok

0206

Lugosi határ

286.

30212

Árok

0209

Mezővári tanya

287.

30213

Árok

0213

Varga mellett

288.

30214

Árok

0219

Varga mellett

289.

30215

Árok

0225

Szabadságtelep

290.

30216

Árok

0223/2

Szabadságtelep

291.

30217

Árok

0243

Bogárzó

292.

30218

Árok

0281

Táncsics telep

293.

30219

Árok

0288/3

Lugosi út

294.

30220

Árok

0289

Táncsics telep

295.

30221

Árok

0290/2

Táncsics telep

296.

30222

Árok

0290/14

Táncsics telep

297.

30223

árok

0291

Táncsics telep

298.

30224

Árok

0292

Táncsics telep

299.

30225

Árok

0301

Lugosi határ

300.

30226

Árok

0297

Táncsics telep

301.

30227

Árok

0306

Táncsics telep

302.

30228

Árok

0322

Táncsics telep

303.

30229

Árok

0695

Bánháza

304.

30230

Árok

0705

Bánháza

305.

30231

Árok

0707

Popovics

306.

30232

Árok

0711

Popovics

307.

30233

Árok

0714

Bánháza

308.

30234

Árok

0716

S. Papp mellett

309.

30235

Árok

0718

Bernátrász

310.

30236

Árok

0722

Bernátrész

311.

30237

Árok

0737

Lübők

312.

30238

Árok

0761

Zrínyi út

313.

30239

Árok

0824

Zrínyi út

314.

30244

Autóbuszváró

 

Arany János u. bolt

315.

30246

Autóbuszváró

 

Pékség

316.

30247

Autóbuszváró

 

Arany János u. Jekk ház

317.

30248

Autóbuszváró

 

Penészleki út

318.

30254

Külterületi út

451

Sándor J. felé

319.

30250

Vízelvezető csatorna

 

Darvas-Arany J. u.

320.

30020

Autóbuszváró

 

Kossuth u.

                                                                                                                     

 

2. az. Melléklet Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

         

 

Leltári szám

A

B

C

Megnevezés

Hrsz.

Megjegyzés

1.

20003

Szolg.lakás (Kossuth 30.)

52/2

Iskolaép.-tel egybeépült lakás

2.

20005

Ravatalozó

79/2

 

3.

20006

Sportöltöző

99/2

 

4.

20008

Szolg.lakás (KMB-s)

122

 

5.

20012

Eg.ház és orvosi rendelő

224

Lakással együtt

6.

20015

Községháza

226

 

7.

20017

1 tanterem+szolg.lak

305

Arany J.117.

8.

20018

1 tanterem

305

Arany J.117.

9.

20019-20

Tanterem+szolg.lak (2x)

0434/2

Rákóczi sor

10.

20021

4 tantermes régi ép.

52/2

Kossuth u. 30.

11.

20022

Tanterem+szolg.lak

52/1

Kossuth u. 30.

12.

20001

Iskola épület

52/4

Kossuth u. 30.

13.

20009

Óvoda

124/14

 

14.

20014

Művelődési ház

227

 

15.

30240

Gyűjtősziget

51

 

16.

30241

Buszforduló

573/2

 

17.

30242

Íves park

213/4

 

18.

30243

Műv.ház park

227

 

19.

30245

PH. Park

226

 

20.

30249

Járda

213/2

Arany J. központ

21.

30251

Szennyvíz

39,213/1

817/2,213/1,125,213/1

22.

30252

Vízlárelh.program

373,347

655/1,0761,0471,0483

23.

30255

Vízhál.bőv.

0501

Bánháza

24.

30256

Bánháza ivóvíz II.

0501

 

25.

70001

Kerítés

52/2

Kossuth u. iskola

26.

70003

Kerítés

51

Kossuth u.

27.

70004

Sportpálya

99/2

 

28.

70006

Mellékép.

122

KMB szolg.lak

29.

70007

Kerítés

122

KMB szolg.lak

30.

70008

Tűzoltószertár

124/14

Óvoda u.

31.

70015

Garázs

224

Orvosi rendelő

32.

70016

Kerítés

224

Orvosi rendelő

33.

70017

Mellékép.

224

Orvosi rendelő

34.

70018

Lakodalmas konyha

227

Műv.ház

35.

70019

Udvari WC

226

 

36.

70020

Szeméttároló

226

 

37.

70021

Gyógyszertár, tanácskozó

226

 

38.

70022

Kerítés

226

 

39.

70023

Garázs, irattár

226

 

40.

70024

WC, fás kamra

305

Arany J. 117.

41.

70025

Tűzoltógarázs

227

 

42.

70026

Sportpálya, kerítés

99/2

 

43.

70027

Udvari WC, kazánház

226

 

44.

70028

Fás kamra, kazánház

226

 

45.

70032

Kerítés

227

Műv.ház

46.

70034

Mérlegház

0472/95

 

47.

70036

Garázs

52/1

Szolg.lak, Kossuth 30.

48.

70040

Buszgarázs

226

 

49.

70041

Játszótér

99/2

 

50.

70042

Kerítés

224

Orvosi rendelő,belső kerítés

51.

70038

Játszóudvar

52/4

 

52.

70009

Raktár

124/14

Óvoda

53.

70010

Kerítés

124/14

Óvoda

54.

70039

Játszóudvar,játékszer

124/14

Óvoda

55.

80044

Telek

305

Arany J. 117.

 

3. sz. melléklet Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó forgalomképes ingatlan vagyontárgyai

         

 

Leltári szám

A

B

C

Megnevezés

Hrsz.

Megjegyzés

1.

80011

Zárt kert

80

Forgalomképes telek

2.

80012

Petőfi utca üres belterület

81

Forgalomképes földterület

3.

80037

Szolgálati lakás (Arany J. 17.)

225

Forgalomképes telek

4.

80040

Szolgálati lakás (Arany J. 37.)

236/1

Forgalomképes telek

5.

80067

Belterületi szántó

621

Forgalomképes földterület

6.

80089

Földterület

78

Forgalomképes földterület

7.

80090

Legelő

0638

Forgalomképes zöldterület

8.

80091

Legelő

0620/1

Forgalomképes zöldterület

9.

80092

Legelő

0582/8

Forgalomképes zöldterület

10.

80093

Erdő

0568/5

Forgalomképes erdő

11.

80094

Termőföld

0568/3

Forgalomképes szántó

12.

80095

Termőföld

0568/2

Forgalomképes szántó

13.

80096

Termőföld

0449/2

Forgalomképes földterület

14.

80097

Legelő

0455/31

Forgalomképes zöldterület

15.

80098

Legelő

0453

Forgalomképes zöldterület

16.

80099

Legelő

0452

Forgalomképes zöldterület

17.

80100

Legelő

0451/20

Forgalomképes zöldterület

18.

80101

Legelő

0449/15

Forgalomképes zöldterület

19.

80102

Legelő

0449/3

Forgalomképes zöldterület

20.

80103

Legelő

0431/5

Forgalomképes zöldterület

21.

80104

Termőföld

0405/20

Forgalomképes földterület

22.

80105

Termőföld

0376/42

Forgalomképes földterület

23.

80106

Termőföld

0376/22

Forgalomképes földterület

24.

80107

Termőföld

0212/5

Forgalomképes földterület

25.

80108

Termőföld

02105/10

Forgalomképes földterület

26.

80109

Termőföld

02105/11

Forgalomképes földterület

27.

80110

Termőföld

0176/1

Forgalomképes földterület

28.

80111

Erdő

0165/3

Forgalomképes erdő

29.

80112

Erdő

0140/9

Forgalomképes erdő

30.

80113

Erdő

140/8

Forgalomképes erdő

31.

80114

Erdő

140/7

Forgalomképes erdő

32.

80115

Erdő

140/10

Forgalomképes erdő

33.

80116

Erdő

142/2

Forgalomképes erdő

34.

80117

Termőföld

0138/16

Forgalomképes szántó

35.

80118

Termőföld

0138/5

Forgalomképes szántó

36.

80119

Termőföld

0138/72

Forgalomképes földterület

37.

80120

Termőföld

0129/110

Forgalomképes földterület

38.

80121

Termőföld

0124/8

Forgalomképes földterület

39.

80122

Legelő

05

Forgalomképes zöldterület

40.

80123

Földterület

604/5

Forgalomképes földterület

41.

80124

Földterület

621

Forgalomképes földterület

42.

80125

Éptési telek

376

Forgalomképes telek

43.

80126

Éptési telek

355/2

Forgalomképes telek

44.

80127

Éptési telek

171

Forgalomképes telek

45.

80128

Erdő

157/2

Forgalomképes erdő

46.

80129

Termőföld

83

Forgalomképes földterület

47.

80130

Legelő

0700/40

Forgalomképes zöldterület

48.

20016

Szolg.lak. Arany J. 37.

236/1

Forgalomképes lakóépület

49.

20013

Szolg.lak. Arany J. 17.

225

Forgalomképes lakóépület

50.

20007

Szolg. Lak. Penészleki út

104/2

Forgalomképes lakóépület

51.

20004

Szolg.lak. Kossuth 28/b.

53

Forgalomképes lakóépület

52.

20002

Szolg.lak. Kossuth 30.

52/3

Forgalomképes lakóépület

53.

70002

Kerítés (Kossuth 30)

52/3

Forgalomképes építmény

54.

70005

Melléképület (Penészleki út)

104/2

Forgalomképes építmény

55.

20010

Szolg.lak (munkácsy u.)

151/3

Forgalomképes lakóépület

56.

70011

Melléképület (Munkácsy)

151/3

Forgalomképes építmény

57.

70012

Kerítés (Munkácsy)

151/3

Forgalomképes építmény

58.

70033

Bánháza, raktár

620/2

Forgalomképes építmény

59.

70037

Kerítés (Arany J. 17.)

225

Forgalomképes építmény

60.

70029

Garázs

52/3

Kossuth 30. szolg.lak

61.

70030

Kerítés

53

Kossuth 28/b

62.

70031

Kerítés

236/1

Arany J.37.

 

9.)  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének, előirányzatainak módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

63/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

3/2012. (II.13.) KT sz. rendelet módosításának

alapját képező előirányzat módosítást a melléklet

szerint elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2013.( IV.05.) KT. számú rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) KT számú rendelet módosításáról

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 23. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben

kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

 

A 3/2012. (II. 13.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe e következő rendelkezés lép:

1. §

 

(1)    A Képviselő-testület az Önkormányzat Összesen 2012. évi költségvetését

 

                                                         486. 769 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                                         484. 141 ezer Ft költségvetési kiadással

                                                         2. 628 ezer Ft költségvetési egyenleggel (többlet)

                                                         43. 292 ezer Ft finanszírozási kiadással

                                                         40. 664 ezer Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

 

(2)    A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzatait az alábbiak szerinti

részletezéssel hagyja jóvá.

 

a.) Tárgyévi bevételek főösszege                                                                                527.433

     a.a.) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                      486.769

             - működési bevétel                                                                                           431.234

             - felhalmozási bevétel                                                                                        55.535

     a.b.) Finanszírozási bevételek                                                                                    40.664

 b.) Tárgyévi kiadások főösszege                                                                               527.433

    b.a) Tárgyévi költségvetési kiadás                                                                            484.141

    b.b.) Működési kiadás                                                                                               424.885

        - személyi juttatás                                                                                           158.894

        - munkaadót terhelő járulékok                                                                          34.397

        - dologi kiadás                                                                                                140.123

        - egyéb működési kiadás                                                                                     5.690

        - ellátottak pénzbeni juttatása                                                                           85.361

        - tartalék                                                                                                                 420

  b.c.) Felhalmozási kiadás                                                                                              59.256

  b.d.) Finanszírozási kiadás                                                                                            43.292

 

2. §

 

A rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklete lép.

3. §

 

(1) Ez a rendelet 2013. április 5. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat költségvetéséről szóló

3/2012. (II. 13.) KT sz. rendelet 3 § és 2,3,4,5,6 számú melléklete.

 

                 /:Hutóczki Péter:/                                            /:Dr. Szombati Csaba:./

                     polgármester                                                               jegyző

 

A rendelet kihirdetve:

Fülöp, 2013. április 5.                                                         /:Dr. Szombati Csaba:/

                                                                       jegyző      

 

 

10.)Fekete  István Természetjárók Egyesületének székhely biztosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester

Ismerteti a a Fekete István Természetjárók Egyesületének kérését, mely szerint székhelyként történő bejegyzéshez kérik a hozzájárulást,

továbbá ismerteti az Egyesület Alapító okiratát. Az egyesület tevékenysége illeszkedik az IKSZT működtetési programjához is.

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

64/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

a Fekete István Természetjárók Egyesülete részére hozzájárul ahhoz,

hogy alapító okirat szerinti székhelyeként :

4266. Fülöp, Arany János u. 21. szám

kerüljön bejegyzésre.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesületet tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

11.)                   A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester felolvassa a  a közmeghallgatás anyagát, kéri akinek van kiegészíteni valója mondja el.

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: tartalmaz minden szükséges és kötelező információt, véleményem szerint megfelelő.

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

65/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a közmeghallgatás előterjesztés szerinti anyagával

egyetért. Felkéri a polgármestert, hogy a 2013. április 05-én

du. 17,00 órakor tartandó közmeghallgatáson ismertesse

a megjelentekkel.

 

Határidő: 2013. április 5. 17.00 ó

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

12.)                   Tüzifa vételár elengedés iránti kérelem

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Felolvassa L.A-né kérelmét, melyben kéri a általa vásárolt tüzifa vételár elengedését az ismertetett okok miatt.

Sándor László javasolja, hogy ebből nem szabad rendszert csinálni, aki szociális helyzete alapján  rászorult, a vásárlás előtt jelezze,

hogy megpróbáljunk megoldást találni a segítésére.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 5 fő képviselő részvételével 

5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

66/2013. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy  L.A-né fülöpi lakos részére

értékesített tüzifa vételárának összegéből 30.000.-.Ft,

megfizetését, mint fennálló követelést elengedi.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést

tegye meg, érintett tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: 2013. április 15.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:   Az ülést 11,50 perckor bezárja.

 

k.m.f.

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                        jegyző                                  aljegyző

 

 

Mikáczó László Ferenc                                           Bugyáné Szász Erzsébet

jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél