JEGYZŐKÖNYV

10 1077- 1/2013.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013.március 11-én de. 7,30 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:  -

 

Hozott határozatok:

                                                          

47/2013. (III.11.) KT. sz. határozat:   Fülöpi Kulturális Fesztivál megrendezésére NKA  pályázat benyújtása

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:  A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  március 11-én de. 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, Hutóczki Imre,

Czigle Attila,  Sándor László képviselők.

 

Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Bugyáné Szász Erzsébet  távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Sándor László és Hutóczki Imre képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére és  a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással,

egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Sándor László és Hutóczki Imre képviselőket.

b)      Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1)      NKA pályázat benyújtása kulturális fesztivál megvalósítására

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

1.)   NKA pályázat benyújtása kulturális fesztivál megvalósítására

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester ismerteti röviden az írásos előterjesztést:

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok kollégiuma pályázati felhívást adott ki kulturális fesztiválok

megvalósításának támogatására az alábbiak szerint:

A pályázat célja:kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának

és színvonalának megőrzése és erősítése.

A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválokat támogatja.

Filmes, valamint gasztronómiai fesztiválok megvalósítását célzó pályázatokat a Kollégium ebben a pályázati

kiírásban nem támogat.

A kulturális fesztivál tervezett programjai között szerepel 2013. augusztus 3-án szombaton:

Hagyományőrző játszóház és hagyományőrző bemutatók, íjászat,

Célunk a hagyományos, régi játékok és egyes népi tevékenységek megismertetése a mai gyerekekkel.

A fellépők és a bemutatót tartók megvendégelése, vendéglátás hagyományos, tájjellegű, a népi kultúrához

kapcsolódó ételekkel. Anyaországi és határon túli amatőr művészeti csoportok bemutatkozása

Művészek, sztárvendégek műsora: Operettgála a Tihanyi Vándorszínpad előadásában,  

Holló Együttes: Vásárfia c. jelmezes interaktív gyermekkoncert, Antal Timi műsora és hagyományőrző tűzijáték

2013. augusztus 4. / vasárnap/

Elszármazott és helyi művészek kiállítása és bemutatója, helyi termékek bemutatása:

Célunk, hogy településünkről elszármazott és itt élő, tevékenységét művészi szinten végző, kiemelkedő

emberek bemutatkozhassanak.

- Vencsellei István fotóművész kiállítása

- Szabó Jánosné szalmafonó népi iparművész kiállítása és bemutatója

- Terdik Angéla keramikus népi iparművész kiállítása és bemutatója

- Néhai Sass Jánosné szövő népi iparművész kiállítása

- Dr. Faluvégi József fafaragó kiállítása és bemutatója

- Horváth János kosárfonó kiállítása és bemutatója

- Zolcsák Miklós ikonfestő művész kiállítása és bemutatója

- Dózer Horgásztó és Szabadidőpark bemutatkozása

- Sütő-Malom 2000 Kft termékeinek bemutatása

- Pa-Box-Ker Kft. nyomdaipari termékeinek bemutatása

Érmellék-Ligetalja Néptáncgála, Mága Zoltán és az Angyalok műsora, Nemzetközi /magyar-román/ népzenei táncház

a Morotva Zenekarral

Továbbá szeretném, ha a fülöpi gyerekek is fellépnének táncaikkal.

 

Hutóczki Imre képviselő:

Javasolja, hogy a vasárnapi programok kezdődhetnének egy közös istentisztelettel.

 

Furó Tiborné képviselő:

Ezt a javaslatot én is támogatom, méltóak egy ilyen kezdéshez a tervezett programok.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Én is egyetértek a javaslattal, és egy 10 órai kezdéssel lehetne ökomenikus istentiszteletet tartani, melyet az egyházakkal egyeztetni fogunk.

Amennyiben elfogadhatónak tartja a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés szerinti pályázat benyújtását kérem támogassa.

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 6 fő képviselő részvételével  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

47/2013. (III.11.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,

hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális

Fesztiválok Kollégiumához kulturális fesztivál támogatására.

A pályázattal megvalósuló

1.    Rendezvény összköltsége:                              5.200.000 Ft

2.    Igényelt támogatás:                                         3.900.000 Ft

3.    Bevétel / terület használati díj/                             100.000 Ft

4.    Önkormányzati saját forrás:                             1.200.000 Ft

 

Az önkormányzat a saját forrást 2013. évi költségvetésében biztosítja.

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy 2013. március 17-én du. 15,oo órától

a fülöpi új sportpályán akarja a HBM Labdarugó Szövetség a Megye II. idénynyitó mérkőzését tartani,

melyen Tasó László országgyűlési képviselő úr is jelezte a meghívás elfogadását és részvételét.

A mérkőzést követően javaslok egy szerény vendéglátást a résztvevőknek, melyhez kérem a segítséget.

 

Furó Tiborné képviselő:

Szerintem sertéspörkölt krumplival, és egy kis pogácsa lenne célszerű.

 

Hutóczki Imre, Sándor László képviselők és Földháti István alpolgármester felajánlja, hogy elkészítik az ételt.

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a felajánlott segítséget és 8,30-kor bezárja az ülést.

 

k.m.f

 

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                        jegyző                                  aljegyző

 

 

 

Hutóczki Imre                                                            Sándor László

jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél