JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. február 15-én de. 9. órakor

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Alkotott rendeletek:

2/2010. (II.15..) KT. számú rendelete az önkormányzat

2009. évi költségvetésérol szóló 5/2009. (II.10.) Kt.

számú rendeletének módosításáról

3/2010. (II.15.)KT. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Hozott határozatok:

41/2010. /II.15.) Ülés napirendjének, jegyzokönyv hitelesítoinek elfogadása

42/2010. (II.15.) 2010. évi ülésterv módosítása

43/2010. (II.15.) Politikai pártok kampány gyulés megtartása térítésmentesen

44/2010. /II.15.) Folyékony hulladéklerakó rekultivációs tervének elkészítése

45/2010. (II.15.) Közfoglalkoztatás-szervezo személy továbbfoglalkoztatására pályázat benyújtása

46/2010. /II.15.) Polgármesteri jelentés elfogadása

47/2010. (II.15.) Eloirányzat módosítás 2009. évi

48/2010. (II.15.) Közmuvelodésben dolgozók létszámának csökkentése

49/2010. (II.15.) Képviseloi tiszteletdíjról való lemondás

50/2010. (II.15.) Fülöpi nonprofit Kft megalakítása, alapító okirat elfogadása

51/2010. (II.15.) Fülöpi nonprofit Kft Ügyvezetojének kijelölése

52/2010. (II.15.) Fülöpi nonprofit Kft Felügyelo Bizottságának megalakítása

53/2010. (II.15.) Fülöpi nonprofit Kft Könyvvizsgáló cég, és könyvelo elfogadása.

54/2010. (II.15.) Fülöp Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási tervének elfogadása

55/2010. (II.15.) Az önkorm. szociális rendelet módosításának elokészítése

56/2010. (II.15.) Helyi szavazatszámláló bizottság megalakítása

57/2010. (II.15.) HBM-Önkorm., Vízmu Zrt. közgyulésén való részvételre felhatalmazás

58/2010. (II.15.) Önkormányzati tulajdonában lévo Óvodára napkollektor szerelésére pályázat benyújtása.

59/2010. (II.15.) Ápolási díj megállapítása iránti kérelem

60/2010. (II.15.) Ápolási díj megállapítása iránti kérelem

61-88/2010. (II.15.) Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.

 

M E G H Í V Ó

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 15-én de 9.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére a Művelődési Ház házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés, lejárt ideju határozatok

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II.10.) KT. sz. rendelet módosítása. Előirányzatok módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

3.. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

4. Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló

3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet módosításának elokészítése

Eloadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyzo

Eloterjesztés: szóban

6. A szavazatszámláló bizottságok megválasztása

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyzo

Előterjesztés: írásban

7. A Hajdú Bihar Önkormányzatok Vízmu Zrt közgyulésére felhatalmazás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

8. Pályázat benyújtása napkollektor telepítésére (KEOP-2009-4.2.0)

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

9. Fülöp Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelosségű

Társaság megalapítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

10. Zártülés

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közremuködésére feltétlenül számítok.

Fülöp, 2010. február 9.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselo-testületének 2010. február 15-én de. 9,00 órakor megtartott soros ülésérol.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedus Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselok,Kissné Terdik Erzsébet jegyzo, Éliás Csabáné Ált. Isk. igazgató, Kis Lászlóné kv. fomunkatárs,

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselo-testületet, a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javasolja a meghívó szerinti napirendek tárgyalását, jegyzokönyv hitelesítonek javasolja Czuper Árpádné és Hegedus Lászlóné képviseloket.

Czigle József képviselo javasolja, hogy az iskolabusz üzemeltetését tuzze napirendre a képviselotestület.

Bugyáné Szász Erzsébet: A Czigle József javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy nem tatja célszerunek az iskolabusz üzemeltetését ismét napirendre tuzni. Korábbi határozatunkban 2010. március 15. – i határido lett meghatározva. Az idojárástól kell függové tenni és javasolja, hogy március 2-án rendkívüli ülésen térjenek vissza a témára. A március 2-i rendkívüli ülés témájának pedig a március 5-én tartandó közmeghallgatás anyagának megtárgyalását javasolja.

Lekkáné Nyíri Franciska elmondja, hogy úgy tájékozódott, hogy Juhászné Lévai Katalin az MSZP országgyulési képviselo jelöltje is március 5-én akar kampánygyulést tartani a községben.

Hutóczki Péter: Határozottan kéri, hogy a községi közmeghallgatást ne keverjék össze a választási kampánnyal. Javasolja, hogy módosítsa a képviselotestület az éves üléstervét és a közmeghallgatást tegye egy késobbi a választások utáni idopontra. Javasolja a május 7-i idopontot.

A képviselotestület a javaslatot elfogadja és a napirendet megállapítja és egyideju nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatokat.

41/2010. (II.15.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselotestülete

jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Polgármesteri jelentés, lejárt ideju határozatok

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérol szóló 6/2009. (II.10.) KT. sz. rendelet

módosítása. Eloirányzatok módosítása.

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

3.. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

4. Fülöp Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelosségu

Társaság megalapítása

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

5. Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

6. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló

3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet módosításának elokészítése

Eloadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyzo

Eloterjesztés: szóban

7. A szavazatszámláló bizottságok megválasztása

Eloadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyzo

Eloterjesztés: írásban

8. A Hajdú Bihar Önkormányzatok Vízmu Zrt közgyulésére felhatalmazás

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

9. Pályázat benyújtása napkollektor telepítésére (KEOP-2009-4.2.0)

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

10. Zárt ülés

E jegyzokönyv hitelesítoit Czuper Árpádné és Hegedus Lászlóné

képviselok látják el.

Felelos: ….

Határido: ….

42/2009. (II.15.) KT. Határozat:

Fülöp községi önkormányzat képviselotestülete

a 2010. évi üléstervét az alábbiak szerint módosítja:

A 2010. március 5. napjára tervezett közmeghallgatást elhalasztja és

2010. május 7. napján tartja meg.

A közmeghallgatás anyagát május 4-én rendkívüli ülésen tárgyalja meg.

Felelos: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határido: 2010. május 4. és május 7.

1. Polgármesteri jelentés, lejárt ideju határozatok

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselotestületet, hogy a folyékony hulladéklerakó rekultivációs tervét el kell készíttetni. Sajnos pályázati kiírás nem jelent meg. Több helyrol is kért árajánlatot a terv elkészítésére, a legkedvezobb ajánlatot a BIOGENEZIS Kft tette. Ismerteti az árajánlatokat és egyben javasolja, hogy a képviselotestület a legkedvezobbet fogadja el és a terv elkészíttetésére adjon felhatalmazást.

Elmondja továbbá, hogy lehetoség nyílott pályázatot benyújtani az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz közfoglalkoztatás – szervezok továbbfoglalkoztatásának támogatására. Önkormányzatunknál Ratku Zsuzsa van ebben a munkakörben alkalmazva, a munkájával meg vagyunk elégedve és ha van lehetoség a továbbfoglalkoztatását pályázni akkor javasolja a képviselotestületnek, hogy a pályázat benyújtásával értsen egyet.

Czigle József: Megkérdezi, hogy a közbiztonság helyzetével kapcsolatban volt e egyeztetés a Rendor-kapitánnyal?

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem volt, mert a Kapitány Úr szabadságon volt. Az egyeztetést a közeljövoben megfogják tartani.

Hutóczki Péter: Elmondja, hogy úgy érzi, hogy a lakosság, a polgárorség és a Vámospércsi Rendoros között összeugrasztás van, valakik mesterségesen gerjesztik az ellentétet.

Tájékoztatja a testületet, hogy a Vámospércsi Rendorors parancsnoka részt vett a szombaton megtartott polgáror gyulésen.

Felhívja a képviselok figyelmét, hogy olyan együttmuködést alakítsanak ki a rendorséggel, hogy az a lakosságnak és a falunak is jó legyen.

Lugosiné Illés Margit: Értetlenül ülök itt, nem értem, hogy mirol van szó, a rendorség be fog számolni a közbiztonság helyzetérol.

Hutóczki Péter: az elmúlt ülésen Czigle József képviselo vetette fel, hogy a faluban történt sorozatos betörések kapcsán vegyük fel a kapcsolatot a rendorkapitány úrral. O erre kérdezett rá.

Lugosiné Illés Margit: Furcsának tartja, hogy kikerüljük a Vámospércsi Rendororsöt.

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem kerültük ki az orsöt, a képviselotestület döntött arról, hogy kérjünk segítséget, hátha sikerül egy állandó körzeti megbízottat hozni a községbe. Kikerülésrol szó sincs.

A 2010. évi közmuvelodési tervvel kapcsolatban:

Hutóczki Péter: Kéri a képviselotestületet, hogy foglaljon állást abban, hogy a pártok a Muvelodési Ház használatáért kampánycélra fizessenek – e bérleti díjat.

Czigle József: Egy alkalommal használják ingyen, mert ez a falu érdeke is, azután fizetni kell a bérleti díjat.

Hegedus Lászlóné: Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére nem javasolja, hogy a politikai pártok részére bérletfizetés nélkül biztosítsák a muvelodési házat a kampánygyulések megtartására.

Lugosiné Illés Margit: Véleménye szerint az Általános Iskola nemzeti ünnepei nem a Képviselotestület ünnepei. A kettot nem kellene összekapcsolni.

Javasolja,hogy a havi közmuvelodési tervben meghatározott programokat mindig elozo hónapban egyeztessék és tárgyalják meg elore, a közmuvelodési programokra igénye van a lakosságnak.

Javasolja, hogy a község központját a nemzeti ünnepek alkalmával lobogózzák fel.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Nincs az önkormányzatnak annyi zászlója, hogy a falu központját végiglobogózzuk. A lobogók megvásárlása nem kevés összegbe kerül, és engedélyeztetni kell az E.-onnal. Egyébként a község középületei egész évben fel vannak lobogózva.

Éliás Csabáné: az elozo képviselotestületi ülésen született az ad öntés, hogy az általános iskola és az önkormányzat közösen ünnepelje meg az állami ünnepeket. Iskolai idoszakba a március 15-e és az október 23-a esik. Mivel az iskolások úgy is készülnek az ünnepekre annak nincs akadálya, hogy a muvelodési házban közösen tartsuk meg az ünnepeket.

Hutóczki Péter: Határozottan örülök annak, hogy az iskola így áll az ünnepek megrendezéséhez, ugyanis azt tudni kell, hogy azok akik elmennek az iskolai rendezvényre már biztos, hogy nem jönnek el a községire. Így a résztvevok mindenképpen megoszlanak.

Elmondja, továbbá, hogy a közmuvelodési tervben csak határidok vannak megjelölve, pontos idopontokat lehetetlen meghatározni. A rendezvények megtartása nagymértékben függ az IKSZT pályázattól is.

Lekkáné Nyíri Franciska: Megköszöni, hogy a javaslatai beépítésre kerültek az éves tervbe. Úgy látja, hogy a havi tervek elso pontjai a közmuvelodési eloadó munkaköri kötelessége. az nem program.

Véleménye szerint lehetne a fiataloknak táncos zenés rendezvényeket tervezni, pl. egy szilveszteri, farsangi bált, az emberek hiányolják ezeket a rendezvényeket. Próbáljunk meg közösséget teremteni a községben. Ezt csak a kultúra területén lehet megvalósítani. Ennek érdekében nem tesz semmit a közmuvelodési eloadó.

Hutóczki Péter: Arról, hogy ki mit tesz nem kíván nyilatkozni.

Elmondja, hogy örülne annak ha a fiatalok közül bárki is megkeresné ötletével, elképzelésével. A Muvelodési ház nyitva áll, de az elmúlt években ilyen igénnyel nem kereste meg egyetlen fiatal sem. A széthúzást az emberek generálják, az önkormányzati rendezvényen résztvevo ne párt delegált legyen, hanem „fülöpi”.

Papp Károly: Egyet ért Lekkáné javaslatával, Megkérdezi, hogy a fiatalok igénybe vehetik e a muvelodési házat bulik szervezésére? Ha igen mennyit kell érte fizetni? A fiataloknak ugyanis nincs arra pénzük, hogy több 10.000.- Ft-okat kifizessenek. A Polgárorök biztosíthatnák a rend fenntartását.

Hutóczki Péter: Természetesen amennyiben igény van rá igénybe vehetik a fiatalok a muvelodési házat, ha közösségi rendezvényt szerveznek nem kell bérleti díjat fizetni a használatba vételért. Elmondja,hogy o minden segítséget megad a rendezvények lebonyolításához, szervezéséhez. Várja a kezdeményezéseket.

Lugosiné Illés Margit: az lenne a leg szerencsésebb, ha a fiatalok maguk szervezzék a saját rendezvényeiket.

Hegedus Lászlóné: Fontosnak tartja a kapcsolatteremtését, de nem csak most a választások idején, hanem mindig. Úgy érzi, hogy ezek a rendezvények szervezése és tartása csak most a választások elott lettek fontosak a képviselotestületnek.

Czigle József:Nem lehet a képviseloket kényszeríteni a rendezvényeken való részvételre. Megkérdezi, hogy a Julius 4-i ünnepség megszervezésére álla e még az ajánlat, és akkor van e még az iskolában tanítás.

Éliás Csabáné: Amennyiben van rá igény akkor az iskola segít, a gyerekek készülnek musorral.

Czuper Árpádné: A tervben felsorolt programokat kevésnek tartja. A havi tervek eso pontja nem program, hanem munkaköri kötelesség. A népdalkör próbáinak a szervezése a Népdalkör feladata.

A Lépéselony egyesület programja miért nincs hirdetve, nem tud róla senki.

Lekkáné Nyíri Franciska: Az önkormányzati újságban meg lett hirdetve, mindenki olvashatta.

Hutóczki Péter: A lépéselony klubfoglalkozásait Almási Szilvia családgondozó tartja, szervezi. A muvelodési ház a feltételeket biztosítja, (terem, számítógép, stb.) Egyébként a községi újságban meg lett hirdetve.

Czuper Árpádné: Véleménye szerint a Hutóczki Péter feladata lenne, hogy napra pontosan kiírja a rendezvényeket.

Sándor Jánosné: Februárra csak két musor van betervezve, le van e már szervezve? Mit takarnak az ingyenes képzések, mi az- az OKJ júniusban?

Hutóczki Péter: Azt gondolom, hogy a képviselotestület feladata nem az ellenorzés, nem revizornak választották oket, hanem azért, hogy segítsék a hivatal, a közmuvelodés munkáját, közösen gondolkodjunk.

A musorok szervezésével kapcsoltban elmondja, hogy a Kincses Színház eloadása már biztos, a másik programot pedig a szomszéd településekkel kell egyeztetni, mert nem mindegy nekünk sem, hogy mennyibe kerül. Legalább az útiköltséget ne kelljen kifizetni teljes egészében.

Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia: Megkérdezi, hogy az eloadások ingyenesek lesznek e?

Hutóczki Péter: Nem lesznek ingyenesek, a bábszínházba véleménye szerint csak az óvodások és az általános iskola alsó tagozatos diákjai jönnek el. De félo, hogy még így sem lesz belole annyi bevétel, hogy a teljes díjat ki tudjuk fizetni. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetové, hogy ingyenes eloadásokat szervezzünk, mert a tiszteletdíj nem kevés összeg.

az ingyenes képzésekkel kapcsolatban elmondja, hogy legközelebb a méhészettel foglalkozók részére szerveznek tanfolyamot. Elmondja, hogy milyenlehetoségek vannak az ifjú mezogazdasági vállalkozóknak, ostermeloknek.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester javasolja a képviselotestületnek, hogy amennyiben a felvetésekére adott válaszokat elfogadják határozzanak.

A képviselotestület 7 igen, 1 tartózkodás, 2 nem szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

43/2010. (II.15.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselotestülete

a politikai pártok részére egy alkalommal kampánygyulés céljából

bérletfizetés nélkül biztosítja a muvelodési ház nagytermét

Felelos: Hutóczki Péter közmuv. eloa

Határido: folyamatos, igény szerint.

A képviselotestület egyideju nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatokat.

44/2010. (II.15.) Kt. sz. Határozat.

Fülöp községi önkormányzat képviselotestülete

a folyékony hulladéklerakó rekultivációs tervének

elkészítésével a BIOGENEZIS Kft-t bízza meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a terv elkészítésére a Kft- vel a

szerzodést kösse meg.

Felelos: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határido: 2010. …………………

 

45/2010. (II.15.) Kt. sz. Határozat.

Fülöp községi önkormányzat képviselotestülete

Pályázatot nyújt be az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz

„Közfoglalkoztatás-szervezok foglalkoztatásának támogatására” (KSZM/210-10221)

A projekt összköltsége: 1.028.700.- Ft.

Felkéri a polgármestert,hogy a pályázatot nyújtsa be.

Felelos: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határido: 2010. február 19.

46/2010. (II.15.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselotestülete

a polgármesteri jelentést, és a lejárt határideju határozatokról szóló

jelentést egyhangúlag elfogadja.

Felelős: …..

Határidő:…….

2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérol szóló 6/2009. (II.10.) KT. sz. rendelet

módosítása. Eloirányzatok módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

Hozzászólások:

Czigle József: Elmondja, hogy a sportpályán megépített játszótér véleménye szerint nem kerülhetett 10.000.000.- Ft-ban, legfeljebb 2.000.000.- ba . Hova ment el a közpénz.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A játszótér megépítését pályázaton nyerte az önkormányzat. Minden számla megtekintheto a költségvetésnél. Sehova sem ment el egy fillér sem a pályázati összegbol, az mind a játszótérre lett fordítva. A játszótér az EU-s elírások betartásával készült el. 2009-ben a képviselotestület választotta ki játékokat, a játszótér helyét, miután mindenben egyhangú határozattal döntöttünk nem értem, hogy miben kételkedtek. Úgy gondolom, hogy ami nem került nekünk egy fillérünkbe sem, annak örülni kellene. egyébként aki kíváncsi a számlákra a felhasználásra az megnézheti a költségvetési csoportnál.

Czigle József: Azokat a játékokat két millió forintból is meg lehetett volna építeni, ezt mondják a lakosok.

Hutóczki Péter: Úgy tunik, hogy olyasmirol vitatkozunk amirol nincs mit vitázni, le kell leülni és megnézni a számlákat és meggyozodhettek róla, hogy itt az önkormányzatnál nem maradt egy fillér se. A teljes összeget a játszótér megépítésére fordítottuk.

Czper Árpádné: Megkérdezi, hogy mi az - az elszívó fülke?

Éliás Csabáné: Az elszívó fülkére pályázatot nyújtottunk be és nyertük el az 1.millió forintot. Ez a kémiai kísérletekhez szüksége. Már rég meg kellett volna valósítani csak eddig nem volt rá pénzünk. A beépítése majd a nyári szünet idején fog megvalósulni.

Sándor Jánosné: Megkérdezi, hogy a nyáron termelt zöldség bevétele hova lett fordítva.

Kiss Lászlóné: A bevételt muködési kiadásra lehetett fordítani. Ebbol vásároltuk a termesztéshez szükséges mutrágyát, vegyszert, biztosítottuk az üzemanyagot, felszereléseket, stb.

Lekkáné Nyíri Franciska: Akkor látnánk tisztán ezeket a dolgokat, ha szét lennének választva külön iskola óvoda, önkormányzat és az ottani felhasználások külön-külön ki lennének mutatva.

Kiss Lászlóné: A beszámoló elkészítésének megvannak a törvényi szabályozásai, azt be kell tartani, abban benne van minden szakfeladat, de nekünk a készítésekor követnünk kell a szabályokat attól nem térhetünk el.

Czigle József: Nekem nem tetszik ez a gazdálkodás. Három év alatt nem csináltunk semmit. Én úgy látnám jónak, ha legalább az adóból befolyt összegeket visszafordítanánk a lakosságnak.

Kiss Lászlóné: Csak a kommunális adóból befolyt összeget lehet visszafordítani fejlesztésre.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A kommunális adó községünkben évi 2.000.- Ft. A környezo településeken 3, 4 – szerese, van ahol még ennél is magasabb. A képviselotestület hatásköre az adó kivetése, a mértékének emelése. De azt is figyelembe kell venni, hogy mit bír el a lakosság. Éveken keresztül azért nem javasoltuk az emelést, mert a lakosságra így is nagyon nagy teher nehezedik. A családok nagyon magas százaléka, a szociális segélybol, családi pótlékból, vagy kisnyugdíjból él.

Javasolja a rendelettervezet és a határozati javaslatok elfogadását.

A képviselotestület egyideju nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet és meghozza az alábbi határozatokat.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselotestületének

2/2010. (II.15..) KT. számú rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetésérol szóló 5/2009. (II.10.) Kt. számú rendeletének módosításáról

Fülöp Község Önkormányzat Képviselo-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás muködési rendjérol szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetésérol szóló 5/2009. (II.10.) Kt. számú rendeletének módosítására (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

 1. §

 

A rendelet 3. §. helyébe a következo rendelkezés lép:

(1) A képviselo-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – a 2009. évi költségvetésének

 1. kiadási foösszegét 347.932 ezer forintban,

 2. bevételi foösszegét 347.932 ezer forintban állapítja meg,

 

2. §

(1) A rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejuleg hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetésérol szóló 5/2009. (II. 10.) számú Kt. rendelet 3. §-a, 13 számú melléklete.

/: Bugyáné Szász Erzsébet :/ /:Kissné Terdik Erzsébet :/

polgármester jegyzo

1. sz. melléklet

Fülöp Községi Önkormányzat 2009. évi pénzforgalma

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Személyi juttatás

Munkaadót terh.jár.

Dologi kiadások

Muködési célú pénzeszk.átad.

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás

Társ.és szoc.pol.juttatás

Beruházások

131.537

 

 

42.081

 

 

73.271

 

 

5.224

 

 

846

 

 

 

75.311

 

 

19.662

 

Alaptev.bevétele

Helyi adók:

 • komm.adó

 • iparuzési adó

 • mezoori jár.

 • bírság, pótlék

 • talajterhelési díj

SZJA + kieg.

Gépjármuadó

Normatív állami hozzájárulás

 • népességhez kötött

 • feladatmutatóhoz kötött

 • kötött felhasználás

 • központosított eloi.

Muködési célra átvett pénzeszk.

Szociális feladatok kieg.t.

Osztalék és hozam

Pénzmaradvány

ÖNHIKI

Felhalmozási bevétel

17.341

 

4.450

1.200

2.500

500

200

50

 

64.846

 

6.000

 

 

 

15.833

89.538

279

17.480

 

 

42.858

74.752

300

4.061

7.038

3.156

 

Kiadások összesen:

347.932

Bevételek összesen:

347.932

47/2010 (II.15.) KT sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

5/2009 (II.10.) KT számú rendelet alapját képezo bevételi és kiadási eloirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Fokönyvi számla

Összeg

MÁK körbol származó bevételek módosítása

 1. Idoskorúak jár.

751966

943122

106.448

 1. Rendszeres szoc.segély

751153

943121

474.255

 1. Közcélú

751966

94312

2.216.859

 1. Ápolási díj

751966

943124

1.295.972

 1. RÁT

751966

9431211

1.641.712

 1. Lakásfenntartási támogatás

751966

943123

404.909

 1. Ellenorzés miatti normatíva

751966

94211

553.000

 1. Közoktatási fejlesztési célú

751966

94719

1.000.000

 1. Céltámogatás, óvodáztatási t.

751966

9447

180.000

 1. Keresetkiegészítés

751966

9441

11.060

Összesen:

7.884.215

 

Saját hatáskörbol származó bevételek módosítása

 1. Pályázat település or

751845

464121

432.415

 1. Zöld Kert Tész – zöldségért.

751845

91219

1.438.682

 1. Iskolai pályázat

801214

46411

30.000

 1. Munkaügyi Kp. támogaása

751845

46414

107.843

 1. Pályázat - játszótér

751845

472113

2.142.507

 1. Pályázat - KIHOP

921815

47113

1.000.000

 1. Kieg. gyermekvédelmi támogatás

853322

46411

54.420

 1. rendkívüli, gy.véd és mozgáskol.t.

853344

46411

2.080.100

Összesen:

7.285.967

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15.170.182

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Fokönyvi számla

Összeg

 1. Idosek járadéka

853311

583113

106.448

 1. Rendszeres szoc.segély

853333

5831111

474.255

 1. Ápolási díj

853311

5831161

5831162

1.187.972

108.000

 1. RÁT

853333

5831114

1.641.712

 1. Lakásfenntartási támogatás

853222

5831141

404.909

 1. Elszívófülke + áfa

801214

131501

182211

800.000

200.000

 1. Óvodáztatási támogatás

853322

5832184

180.000

 1. Keresetkieg., nyugdíjjárulék, természetbeni eü.jár.

014034

512172

53111

531121

7.210

2.800

1.050

 1. ápolási díj nyugdíjjáruléka

853311

53111

300.000

 1. Üzemeltetési, fenntart.kiadás

751153

55229

253.000

 1. Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye, nyugdíjjáruléka, természetbeni járuléka, pénzbeni járuléka munkaadói járuléka

751845

511115

53111

531121

531122

5321

1.659.098

437.165

67.835

7.537

45.224

 1. Iskolai pályázatból könyvbesz. ÁFA

801214

54411

561111

58.571

1.429

 1. Kieg. gyermekvédelmi tám.

853322

5831182

54.420

 1. rendkívüli gyermekvédelmi tám. közlekedési támogatás

853344

5831183

5831193

2.041.600

38.500

 1. Játszótér ÁFA kiadása

751845

182111

2.142.507

 1. Munkaügyi központ, alapill.

751845

516115

107.843

 1. Pályázatból ÁFA

Nyomtatvány

készletbeszerzés

923127

182111

5431

54913

40.000

25.000

20.000

 1. Pályázatból keresetkieg.

Egyéb juttatás

Áramdíj

Nyomtatvány

Folyóirat

ÁFA

921815

512172

512192

55215

5431

54412

182111

112.000

500.000

180.000

30.000

16.000

77.000

 1. készletbeszerzés

ÁFA

Adók, díjak

Egyéb bérr.sajátos jutt.

Részmunkaid.sajátos jutt.

Üzemeltetési fenntart.kiad.

Alapilletmény

751845

54913

561111

57219

513195

516135

55219

511115

150.000

70.000

20.000

10.000

10.000

100.000

72.415

 1. Nyomtatvány

Nyugdíjjárulék

Áramdíj

Üzem.fenntart.kiad.

Természetben nyújtott tám.

751153

5431

53111

55215

55219

58314

10.000

150.000

400.000

250.000

15.000

 1. gázdíj

vízdíj

karbantartás

ÁFA

801214

55214

55217

55218

561111

350.000

85.000

55.000

123.682

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15.170.182

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet

Kis Lászlóné

Határido: folyamatos

47/A/2010 (II. 10.) KT sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselo Testülete

5/2009 (II.10.) KT számú rendelet alapját képezo bevételi és kiadási eloirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

1. Hitel eloirányzat csökkenése

751153

45132

43.224.000

Bevételek összesen:

43.224.000

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA - csökkentése

Megnevezés

Szakfeladat

Fokönyvi számla/711

Összeg

Alapilletmény

Nyugdíjjárulék

Természetbeni j.

Munkaadói jár.

Munkaruha

014034

511112

53111

431121

5321

5481

14.000

20.000

10.000

5.000

15.000

Készletbeszerzés

ÁFA

Adók, díjak

020215

54913

561111

57219

150.000

30.000

20.000

Egyéb juttatás

Étkezési hozzájárulás

ÁFA

552312

513192

514142

561111

50.000

50.000

300.000

ÁFA

552323

561111

1.000.000

Élelmiszer

ÁFA

552411

 

5411

561111

1.500.000

500.000

Karbantartás

ÁFA

63121

55218

561111

500.000

100.000

Készlet beszerzés

Karbantartás

ÁFA

701015

54913

55218

561111

1.750.000

200.000

350.000

Pénzeszköz átadás TB alapoknak

Pénzeszköz átadás háztartásoknak

Alapilletmény

Egyéb juttatás

Közlekedési ktg.térítés

Étkezési hozzájárulás

Egyéb juttatás

Megbízási díj

nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói járulék

Táppénz

Folyóirat

Üzemanyag

Kisértéku eszköz besz.

Készletbeszerzés

Telefondíj

Szállítás

Áramdíj

Vízdíj

Üzemeltetés, fenntart.kiad.

ÁFA

Reprezentáció

Biztosítási díj

Egyéb ráfordítások

751153

37313

382143

511111

512191

514131

514141

514191

522110

53111

531121

531122

5321

5341

54412

5461

54712

54913

55111

55213

55215

55217

55219

561111

56213

57119

57219

2.000.000

500.000

600.000

300.000

400.000

200.000

300.000

600.000

100.000

300.000

100.000

200.000

100.000

300.000

600.000

800.000

100.000

100.000

1.400.000

50.000

100.000

180.000

500.000

250.000

550.000

300.000

Készlet

Karbantaartás, javítás

Adók, díjak

751669

54913

55218

57219

150.000

100.000

150.000

Alapilletmény

Alapilletmény

Alapilletmény

Alapilletmény

Nyugdíjjárulék

Természetbeni j.

Pénzbeni j.

Munkaadói jár.

Kisértéku tárgyieszk.

Karbantartás

751845

511112

511115

512175

516115

53111

531121

531122

5321

54712

55218

800.000

1.900.000

100.000

1.200.000

1.000.000

500.000

200.000

300.000

100.000

100.000

Gázdíj

751878

55215

2.000.000

Túlóra

Étkezési hj.

Áramdíj

Üzemeltetési fenntart.kiad.

801115

 

100.000

100.000

150.000

50.000

Alapilletmény

Alapilletmény

Egyéb bérrendszer

Jubileumi jutalom

Egyéb juttatás

Étkezési hozzájárulás

Felmentési ill.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni j.

Munkaadói járulék

Nyomtatvány ktg.

szállítási ktg.

ÁFA

Eseti útiszámla

801214

511112

511142

511152

513122

513192

514142

522172

53111

531121

5321

5431

55213

561111

56211

1.500.000

100.000

120.000

3.000.000

100.000

600.000

2.200.000

1.000.000

600.000

300.000

400.000

200.000

100.000

100.000

Ápolási díj

853311

5831162

2.000.000

Eseti segély

Temetési segély

853344

5831171

5831172

200.000

200.000

Alapilletmény

Gázdíj

ÁFA

Reklám, propaganda

921815

511112

55214

561111

56214

1.500.000

1.500.000

250.000

200.000

Készlet beszerzés

Reprezentáció

Reklám, propaganda

921925

54913

56213

56214

180.000

130.000

250.000

Összesen:

 

 

43.224.000

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet

Kis Lászlóné

Határidő: folyamatos

 

3.. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

Hozzászólások, kiegészítések:

Kiss Lászlóné: Kéri, hogy a beszámoló 8.aldalán az évszámot 2009-rol 2010-re javítsák ki. gépelési hiba történt.

Bugyáné Szász Erzsébet: Javaslom, hogy a zárszámadásig csak a legszükségesebb kiadásokat teljesítsük. A zárszámadás elkészítésekor már látni fogjuk, hogy az ÖNHIKI támogatást mennyire tudjuk benyújtani.

Czuper Árpádné: Nem találom a beszámolóba mezoort.

Kiss Lászlóné: A város és községgazdálkodási szakfeladaton van tervezve.

Czigle József: A polgármester felajánlotta a költségtérítésének egy részét hova fordította és mennyi összeget? Hogyan hajtották végre a létszám leépítést.

Az iskolánál a gyermeklétszám csökkenésével arányosan nem látszik a létszámcsökkenés. A muvelodési háznál szükség van e 4 fore?

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A következo ülésre pontos kimutatást terjesztek elo, hogy mennyit ajánlottam fel és hova.

A polgármesteri hivatalnál a takarítóno állását nem hosszabbítottuk meg. a feladatokat közcélú foglalkoztatás keretében oldjuk meg.

a muvelodési háznál 4 fo van foglalkoztatva. A gépjármuvezeto-karbantartó, takarító, közmuvelodési eloadó és az IKSZT pályázatnak megfeleloen Palánkayné.

Éliás Csabáné: Az iskolában a kevesebb létszámú gyermeknek is ugyan annyi órát kell megtartani, mint ha több lenne. A jövorol még nem tudok nyilatkozni. Ha tovább csökken a létszám akkor arra vissza kell térni a beiratkozások után. Amennyi takarékosságot meghatározott a képviselotestület a 2009. nyári határozatában azt végrehajtottuk. A gyermeklétszám csökkenése lehet , hogy szervezeti változást fog vonni maga után, de ez egy késobb probléma.

Bugyáné Szász Erzsébet: A konyhások létszámát nem lehet csökkenteni. Egyre több gyermek étkezik ingyen, és egyre több idos veszi igénybe az étkeztetést. Törvény határozza meg a létszámot.

Éliás Csabáné: A gyermeklétszám csökkenése nem eredményezte azt, hogy kevesebb kiszolgáló személyzetre lenne szükség. Míg korábban 200 gyermekbol csak 80-100 étkezett, most a 140 gyermekbol 120 gyermek veszi igénybe az étkeztetést, mivel részükre az térítésmentes.

Lugosiné Illés Margit: A köztisztviseloknek január 1-tol a törvény kötelezoen eloírja a kafetériát. Ezt igazságtalannak tartom, mert a közalkalmazottaknak csak adható.

A pályázati pénzbol valóban kaptunk, de úgy gondolom, hogy félretájékoztatás történt. Azért mi megdolgoztunk.

Czigle József: Nincs szükség iskola titkárra, igazgató helyettesre. Ez luxus ilyen kicsi gyermeklétszámnál.

Éliás Csabáné: Iskolánk pedagógusai annyi pályázatot írnak, nyújtanak be és nyernek meg, hogy szükség van az igazgatóhelyettes munkájára. Ugyancsak szükséges az iskolatitkár munkája is ugyanis az alapfeladatához hozzátartozik az étkeztetés ami rengeteg idot elvesz a munkaidejébol. Ugyanis ahány gyermek annyiféle támogatás, az mind-mind másféleképpen kell adminisztrálni. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi személyzetre feltétlen szükség van.

Sándor Jánosné: A muvelodési háznál nincs szükség 4 fore, A közmuvelodési feladatokat és a könyvtárosi feladatokat egy ember is el tudja látni. Ha ma megalakul a gazdasági társaság, Hutóczki Péterre már nem lesz olyan nagy szükség. Nem javaslom a költségvetés létszámkeretére vonatkozó részét elfogadni, halasszuk el március 31-ig. Javaslom, hogy létszámra egy késobbi ülésen térjünk vissza.

Kissné Terdik Erzsébset:A költségvetést vagy elfogadjuk, vagy nem. Nem lehet részeket kihagyni és késobb dönteni benne.

Hutóczki Péter: Önkormányzatuk nem áll könnyu év elott. A terhek viselésébol mindenkinek egyaránt ki kell venni a részét. A személyével kapcsolatos felvetésekre nem kíván reagálni. Szigorú gazdálkodásra van szükség, ehelyett ami itt folyik az csak személyeskedés.

Lugosiné Illés Margit? Megkérdezi, hogy az átmeneti segélyre betervezett 400 ezer forintot nem lehetne valamennyivel megemelni, véleménye szerint ez nagyon kevés.

Czuper Árpádné: A 3. sz. mellékletben a jubileumi jutalom és a sajátos juttatások mit takarnak?

Hova megy el a kitermelt fa ára?

Bugyáné Szász Erzsébet: A fa ára muködési kiadásra fordítódik. A jubileumi jutalmat az arra jogosult dolgozóknak a törvény írja elo. A sajátos juttatások betervezésére azért van szükségmert a nyugdíjba vonulók kiadásait is be kell tervezni, ennek ez a hivatalos megfogalmazása. Én magam, Éliás Csabáné, Koncz Gyuláné elérjük a nyugdíjkorhatárt.

Hegedus Lászlóné: Hány vállalkozó van a községben, az iparuzési adóból befolyó összeget kevésnek találja.

Kissné Terdik Erzsébet: A vállalkozások jellegébol adódik, hogy ilyen kevés az adó összege. Egyébként 40-60 között mozog a létszám. Törvényesen elfogadott költségvetés érdekében elmondja, hogy a lebontott központi normatívát a törvények által meghatározott kötelezo feladatok ellátására kell fordítani. Addig nem csorbulhatnak a kötelezo feladatokat amíg ellátunk nem kötelezo feladatokat is. A forráshiányt úgy lehetne változtatni, hogy csökkenjük a kiadásokat és növeljük a bevételeket.

A kiadások csökkentése, a megszorítások évek óta folyamatosan történnek (dologi kiadások visszaszorítása, létszámcsökkentések). A kiadások további csökkentése a nem kötelezo feladatok csorbításával lehetséges – amit néhány estben sajnálatosnak tartanék – pl. civil szervezetek támogatása, mezoori szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, képviseloi tiszteletdíj, stb. A bevételi oldal viszont évek óta változatlan a helyi bevételek tekintetében. A magánszemélyek kommunális adlója 1998 –tól 2000.- Ft / év, néhányévenkénti arányos emeléssel két-háromszorosa lehetne a bevétel a jelenleginek. A mezoori járulék 200.- Ft/ha. amely nem fedezi a fenntartási kiadásokat. Egy mérsékelt arányos emeléssel itt is több bevételre lehetne szert tenni. Külösen ha azt tekintem, hogy a területalapú támogatás kb. 40.000.- Ft/ha. Az önkormányzati ingatlanok bérleti díja is mindig csak az inflációt követi.

Bugyáné Szász Erzsébet: Már csak ahhoz lehet nyúlni, ami nem kötelezoen ellátott feladat. Ilyen pl. a falugondnoki szolgálat, tuzoltó egyesület, polgárvédelem,sport, stb.

Czigle József: Ez igaz, de a feladatokat össze lehetne vonni és két feladatot egy ember is el tudna látni, a munkaköröket csoportosítani kellene.

Kissné Terdik Erzsébet jegyzo: A feladatok mennyiségébol adódóan már összevonásra nincs lehetoség, sok feladatot csak közcélúak foglalkoztatásával és segítségével tudunk már ellátni, a köztisztviseloi létszám már korábban csökkentésre került.

Hegedus Lászlóné: Megkérdezi, hogy a képviselok tiszteletdíja éves szinten mennyi összeget tesz ki.

Bugyáné Szász Erzsébet: A tiszteletdíj 3.246.600.- Ft, a járulékai 876.500.- Ft összesen: 4.1123.182.- Ft.

Hegedus Lászlóné: A 4 millió forint egy tetemes összeg ezért javaslom, hogy a tiszteletdíjról mondjunk le. Ezzel egy jelentos megtakarítást tudnánk elérni.

Czuper Árpádné: Arról a 13.000.- Ft-ról mondjunk le?

Lekkáné Nyíri Franciska: Régen sem kaptunk tiszteletdíjat, de a világításon és a futésen is lehetne takarékoskodni.

Czigle József: Lehetne vásárolni egy kazánt ami nem kerülne többe egy millió forintnál és a kitermelt fával futhetnénk, és itt is jelentkezne lényeges megtakarítás.

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem olyan egyszeru ez, mint ahogy elképzelitek. A futésrendszer gázfutéshez van kialakítva. Az egész rendszert át kell alakítani és csak utána lehet a kazánban gondolkozni. Pályázatot úgy tudunk benyújtani, ha a hoszigetelést megoldjuk, mert ez feltétel.

Aprítékos kazán vásárlásában gondolkodunk, itt a sok gallyfa, az árkokban lévo cserje, de ez nem megy egyik napról a másikra. A kazán megvásárlása és a beépítése 1.000.000.- Ft-ból nem megoldható.

Hutóczki Péter. Azt látom, hogy mindig a másik munkájában keresitek a hibákat. Magatokba kellene nézni és utána kritizálni mások munkáját. Egyet értek a jegyzo asszonnyal. Ami kötelezo feladat az kötelezo, ami nem csak abból lehet lefaragni, De nem javaslom a nem kötelezoen ellátandó feladatok megszuntetését. Szükség van a tuzoltóságra, a polgárvédelemre, a falugondnoki szolgálatra stb.

Lugosiné Illés Margit: A tiszteletdíjjal kapcsolatban elmondja, hogy azt gondolja, hogy a képviseloknek is adódnak kiadási költségei. Nem munka nélkül veszik fel a tiszteletdíjat, felajánlásokat is tesznek, pl. a falunapra. A saját tiszteletdíjával kapcsolatban elmondja, hogy úgy érzi, hogy o azért megdolgozik. Ha az önkormányzat gazdasági helyzete azt kívánja akkor o maga is és reméli, hogy a többi képviselo is lemond a tiszteletdíjról.

Hortobágyi –Szoboszlai Szilvia: Szívesen lemondok a tiszteletdíjról, mint hogy a muv. háztól egy személyt elbocsájtsanak ha ezzel segíthetek.

Czuper Árpádné, Azért vannak a vezetok, hogy ok döntsenek és kéri, hogy tegyék meg a megfelelo lépéseket.

Bugyáné Szász Erzsébet: Több embert már nem tudunk elküldeni, kevesebb dolgozóval képtelenség ellátni a feladatokat.

Éliás Csabáné: Évek óta folyamatos lefaragás van a költségvetés készítésekor. Amit lehetett mi már lecsökkentettük, további elvonásokat már nem bírna el az intézmény. azt azonban el kell mondani, hogy sok év óta az önkormányzattól nem kapunk egy fillért sem eszközfejlesztésre, felújításra, berendezések vásárlására. ezeket a feladatokat megoldjuk pályázati pénzekbol, úgy érzi, hogy ezt figyelembe kellene venni.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester javasolja a rendelettervezet elfogadását, kéri a képviseloket, hogy határozzanak. Eloször a módosító indítványokat teszi fel szavazásra.

A képviselotestület a muvelodési háznál történo létszámleépítés javaslatára meghozza az alábbi határozatot:

48/2010. (II.15.) KT. Határozta:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselotestülete 5 igen és 5 nem

szavazattal úgy határoz, hogy nem csökkenti a közmuvelodési

szakfeladaton foglalkoztatottak létszámát.

Felelos:………….. Határido: ……………

A Képviselotestület a képviseloi tiszteletdíjról való lemondásra tett javaslatára az alábbi határozatot hozza:

49/2010. (II.15.) KT. határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselotestülete 2 igen és 8 nem

szavazattal elutasítja a módosító javaslatot, mely szerint a

képviselok lemondanak a tiszteletdíjról.

határido:…………. Felelos: …………………

A képviselotestület egyideju nyílt szavazással 6 igen, 3 nem és 1 tartózkodással megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 

 

Fülöp Községi

Önkormányzat Képviselo-testületének

3/2010. (II.15.)KT. számú rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselo-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás muködési rendjérol szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi költségvetésérol az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

 

A rendelet hatálya

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplo költségvetési szervekre.

2. §

 

(1)Az önkormányzat költségvetési szervei:

a ) önállóan muködo és gazdálkodó költségvetési szerve:

- Fülöp Község Polgármesteri Hivatala

 

b ) önállóan muködo költségvetési szervei:

- Általános Iskola és Óvoda

(2)Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan muködo és gazdálkodó, valamint az önállóan muködo intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes köruen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

3. §

 

A képviselo-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetésének

a) kiadási foösszegét 274.217 ezer forintban,

b) bevételi foösszegét 274.217 ezer forintban állapítja meg.

 

 

I. A költségvetési bevételek

4. §

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve muködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

 

Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2010. évi muködési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. §

 

(1)Az önkormányzat muködési, fenntartási kiadási eloirányzatait a képviselo-testület a következok szerint határozza meg:

Megnevezés

- Muködési kiadások eloirányzata összesen: 261.669 ezer forint.

Ebbol:

- személyi jellegu kiadások: 120.415 ezer forint

- munkaadókat terhelo járulékok: 28.523 ezer forint

- dologi jellegu kiadások: 95.003 ezer forint

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.645 ezer forint

- támogatások: 10.083 ezer forint

 

(2)A képviselo-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek muködési kiadásait kiemelt eloirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §

 

(1)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

12.548 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

 

- a felújítások eloirányzata: 10.039 ezer forint,

- a felújítások áfája 2.509 ezer forint.

 

(2)Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

 

(1)A címek költségvetését feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2)Az általános és céltartalék eloirányzatok:

Az Önkormányzat 2010. évben tartalékot 300 ezer forintot képez.

9. §

 

A muködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási eloirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszeruen a 6. számú melléklet adja meg.

10. §

 

Az Önkormányzat 2010. évi eloirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. §

(1)A képviselo-testület az önkormányzat létszám-eloirányzatát 17 foben állapítja meg, melyet a képviselo-testület a 7. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

 

 

(2)Az önkormányzat költségvetési szerve(i)nek létszám-eloirányzata 31 fo, melyet a képviselo-testület a 7. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

12. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási eloirányzatai év közben megváltoztathatóak.

13. §

 

(1)A képviselo-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2)Ha év közben az Országgyulés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára póteloirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselo-testületet tájékoztatni köteles.

A póteloirányzatról a polgármester a képviselo-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselo-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidoig) - dönt a költségvetési rendeletének póteloirányzatok szerinti módosításáról.

(3)Az önkormányzat képviselo-testülete a jóváhagyott kiemelt eloirányzatokon belül a részeloirányzatoktól - Az államháztartás muködési rendjérol szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - eloirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4)A meghatározott tartalékok eloirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok eloirányzatának módosításáról csak a képviselo-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

14. §

 

(1)Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezeto pénzintézettol.

(2)A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzodés megkötésének jogát a képviselo-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzodésrol annak aláírását követo következo képviselo-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3)Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselo-testületet illetik meg.

15. §

A képviselo-testület a köztisztviselok illetményalapját a jogszabályban meghatározott mértékben, 38.650 Ft összegben állapítja meg.

II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

16. §

 

(1) Az önkormányzat önállóan muködo és gazdálkodó, valamint az önállóan muködo költségvetési szervei / intézményei saját hatáskörben eloirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az eloirányzat-módosításról a jegyzo elokészítésében a polgármester a képviselo-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselo-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott eloirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidoig) - módosítja.

(2)Az önkormányzat önállóan muködo és gazdálkodó, valamint az önállóan muködo költségvetési szervei / intézményei szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részeloirányzataikat.

17. §

 

Az önkormányzat költségvetési szerve(i) éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozás terv szerinti teljesítésérol a polgármester és a jegyzo gondoskodik.

 

18. §

 

A képviselo-testület feljogosítja az önállóan muködo költségvetési szerve(ke)t - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében eloirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

19. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi eloirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatásköru eloirányzat-módosítás és az azzal egyidejuleg történo - képviselo-testületi - tájékoztatás után történhet.

Záró rendelkezések

20. §

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete eloterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 5. számú melléklet tartalmazza.

21. §

 

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)A rendelet kihirdetésérol a jegyzo gondoskodik.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:./

polgármester jegyzo

A rendelet kihirdetve:

Fülöp, 2010. február 15.

Kissné Terdik Erzsébet

jegyzo

1. sz. melléklet

 

 

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat 2010. évi Címrendje

Cím száma

Cím neve

1

Fülöp Község Polgármesteri Hivatala

2

Általános Iskola és Óvoda

2.számú melléklet

3/1.oldal

Az önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételei eloirányzatonként, forrásonként

 

 

07. Muködési bevételek eloirányzata és teljesítése (ezer Ft)

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

Igazgatási szolgáltatási díj

100

Hatósági jogkörhöz k.bevételek

100

Áru és készletértékesítés

2.452

Egyéb sajátos bevétel

5.000

Intézményi ellátási díjak

825

Alkalmazottak térítési díja

1.865

Bérleti díjak

2.845

Egyéb saját bevétel összesen

12.988

Kiszámlázott term, szolg. Áfa

3.247

Muködési célú pénzeszköz átv.vállalk.

4.700

Intézményi muködési bevétel összesen

21.035

Osztalék és hozambevétel

300

Összesen

300

08. Felhalmozási és toke jellegu bevételek eloirányzata és teljesítése (ezer Ft)

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

09.Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök eloirányzata és teljesítése (ezer Ft)

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

Támogatásért.bev.tb.alaptól

4.400

Támogatásért.bev.elk.alaptól

2.776

Támogatásért.bev. EU-s programokra

16.000

Támogatásért.bev.fejezetkezelo

19.564

Támogatás, tám.ért.bev.összesen

42.740

2.számú melléklet

3/2.oldal

10. Hitelek, kölcsönök, kiegyenlíto, függo, átfutó bevételek

Hitel megnevezése

Hitelfelvétel (ezer Ft)

ÖNHIKI

47.403

Összesen

47.403

16. Helyi önkormányzat sajátos bevételei (ezer Ft)

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

Magánszemély komm.adója

1.200

Iparuzési adó

2.500

Helyi adók összesen

3.700

Pótlék, bírság

200

SZJA helyben maradó

7.635

Jövedelemkülönbség mérs.

58.980

Gépjármuadó

6.000

Átengedett kpi adók

72.815

Önk.sajátos muködési bevételei

77.165

Normatív hozzájárulás – lakosságszámhoz kötött

34.782

Normatív hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötött

50.792

Normatív hozzájárulások

85.574

Önk.költségvetési támogatása

162.739

Bevételek

274.217

Megnevezés

Eredeti eloirányzat (ezer Ft)

Módosított eloirányzat

I. Muködési bevételek

98.200

 • Intézményi muködési bevételek

21.035

 • Önkormányzatok sajátos muködési bevételei

77.165

 • Helyi adók

3.700

 • Átengedett közpon ti adók

72.615

 • Bírságok, pótlékok, és egyéb s.bev. talapjterhelési díj

850

II. Támogatások

85.574

 • Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

34.782

 • Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

50.792

III. Felhalmozási és toke jellegu bevételek

300

 • Osztalék és hozan

300

IV. Támogatásértéku bevételek

42.740

 • Támogatásértéku bevételek összesen

42.742

Ebbol TB alapból átvett pénzeszköz

4.400

V. Hitelek

47.403

Összesen

274.217

2.számú melléklet

3/3.oldal

3.számú melléklet

3/1.oldal

Az önkormányzat 2010.évi költségvetési kiadásai jogcímenként

 

 

02. Személyi juttatások és a munkaadót terhelo járulékok eloirányzata (ezer Ft)

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

Alapilletmény

76.638

Illetménykiegészítés

2.238

Kötelezo illetménypótlék

5.015

Feltételes pótlék és juttatás

96

Teljes munkaidos rendsz szem jutt össz

83.987

Részmunk.rendsz szem jutt

441

Rendszeres szem jutt összesen

84.428

Készenlét, helyettesítés, túlóra

923

Törzsgárda jutalom

55

Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. össz

4.394

Munkavégzéshez kapcs.juttatás összesen:

5.372

Jubileumi jutalom

7.005

Sajátos juttatások

9.439

Foglalkoztatottak sajátos juttat.

16.444

Közlekedési költségtérítés

756

Egyéb ktgtérítés és hozzájárulás

3.778

Költségtérítés, hozzájárulás össz

4.534

Nem rendsz szem juttatás

26.350

Állományba nem tartozók jutt.

9.637

Külso személyi juttatás

9.637

Személyi juttatások összesen

120.415

Társadalombiztosítási járulék

28.233

Táppénz hozzájárulás

290

Munkaadókat terhelo járulékok

28.523

3.számú melléklet

3/2.oldal

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eloirányzata (ezer Ft)

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

Élelmiszer beszerzés

8.674

Vegyszer, gyógyszer

1.540

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

1.533

Könyv beszerzés

2.066

Folyóirat

570

Hajtó, kenoanyag

2.160

Kisértéku tárgyi eszköz, szellemi termék

3.550

Munkaruha, védoruha

185

Egyéb anyag

15.811

Készletbeszerzés összesen

36.088

Telefon

980

Szállítási szolgáltatás

1.500

Gáz

7.243

Villany

6.756

Víz

940

Karbantartás, kisjavítás

5.133

Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

11.037

Szolgáltatási kiadások

33.589

Áfa

17.071

Belföldi kiküldetés

445

Reprezentáció

300

Reklám. propaganda

150

Vásárolt élelmezés

3.215

Dologi kiadások

90.858

Egyéb folyó kiadás és kamatkiadás

3.845

Dologi és egyéb folyó kiadás összesen

94.703

3.számú melléklet

3/3.oldal

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásainak eloirányzata és teljesítése (ezer Ft)

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

Tám.ért.muk kiad. TB Alap kezl.

2.280

Muk.cél.peszk átad.áhtn kívül

5.376

Középfokú oktatásban résztvevok pénzbeni j.

240

Felsofokú oktatásban résztvevok j.

250

Önk által foly.ellátások, egyéb pbeli jutt.

1.937

Összesen

10.083

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések eloirányzata és teljesítése

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

Ingatlan felújítása

- Muvelodési ház felújítása

10.039

10.039

Felújítási kiadások áfája

2.509

Felhalmozási kiadások összesen

12.548

06. Hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadás, kiegyenlíto, függo, átfutó kiadások eloirányzata és teljesítése (ezer Ft)

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

Kockázati tartalék

300

12. Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése (ezer Ft)

Szöveg

Eloirányzat

Módosított

Teljesítés

Nem foglalk.rendsz szoc segély

1.047

RÁT saját rész

798

Idosek járadéka

130

Lakásfenntartási támogatás normatív

2.160

Ápolási díj normatív

1.542

Ápolási díj helyi megállapítás

1.368

Átmeneti segély

400

Temetési segély

200

Önk által foly.szoc ellát, gyvéd.ellát.össz

7.645

KIADÁSOK

274.217

 

Az Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként, szakfeladatonként 4. számú melléklet

Cím

Szakfeladat

Megnevezés

 

Intézményi muk.bev.

Sajotos mák.bev.

Tám.értéku bevétel.

Költségvetési támogatás

Felhalmozási bevétel

ÖNHIKI

Bevétel összesen

1.

021000

Erdogazgálkodás

Eredeti ei.

2.176

2.176

1.

682001

Lakóingatlan

Eredeti ei.

1.839

1.839

1.

682002

Nem lakóingatlan

Eredeti ei.

1.719

1.719

1.

841126

Önkormányzat

Eredeti ei.

100

300

47.403

47.803

1.

841403

Város és községg.

Eredeti ei.

10.950

600

11.550

1.

841901

Önk.feladatra nem t.

Eredeti ei.

75.965

85.574

1.200

162.739

1.

869041

Család és novéd.

Eredeti ei.

4.400

4.400

1.

889921

Szoc. Étk-

Eredeti ei.

2.954

2.954

1.

562920

Egyéb vendégl.

Eredeti ei.

111

111

1.

910502

Közmuvelodés

Eredeti ei.

19564

19.564

1.

Összesen:

Eredeti ei.

17.673

75.965

26.740

85.574

1.500

47.403

254.855

2.

562912

Óvodai intz.étk.

Eredeti ei.

134

134

2.

562913

Iskolai int.étk.

Eredeti ei.

897

897

2.

562917

Munkahelyi v.

Eredeti ei.

2331

2.331

2.

852011

Ált.isk.1-4

Eredeti ei.

8.000

8.000

2.

852012

Ált.isk.5-8

Eredeti ei.

8.000

8.000

2.

Összesen:

Eredeti ei.

3.362

16.000

19.362

Mindösszesen:

Eredeti ei.

21.035

75.965

42.740

85.574

1.500

47.403

274.217

1 oldal

 

 

 

 

 

 

 

 

az Önkormányzat 2010. évi kiadásai címenként, szakfeladatonként 4. sz. melléklet

Cím

Szak feladat

Megnevezés

Rendszeres személyi jutt.

Nem r. személyi j.

Külso személyi juttatás

Személyi j. összesen

Munkaadót terh.járulékok

Dologi kiadások

. Támogatás ért. Muk. kiadás

Társ. Szocpol. Egyéb j.

Felújítás

Finan-szírozás kiadásai

Kiadás összesen

1.

021000

Erdo

Eredeti

313

313

1.

421100

Út

Eredeti

625

625

1.

592920

Egyéb

Eredeti

111

111

1.

682001

Lakóingatlan b.

Eredeti

1.839

1.839

1.

682002

Nem lakóingatlan b.

Eredeti

1.719

1.719

1.

841126

Önkomrányzat

Eredeti

22.768

8.808

6.649

38.225

8.103

14.126

8.146

300

68.900

1.

842251

Tuzoltóság

Eredeti

310

310

1.

842403

Város és községg.

Eredeti

1.008

1.008

272

7.830

9.110

1.

841402

Közvilágítás

Eredeti

8.881

8.881

1.

862231

Foglalkozás eü.

Eredeti

160

160

1.

869041

Család és novédelem

Eredeti

1.831

10

1.841

497

583

2.921

1.

889921

Szoc.étkezés

Eredeti

2.394

2.394

1.

889928

Falugondnoki sz.

Eredeti

1.181

1.181

319

1.630

3.130

1.

890941

Közcélú

Eredeti

1.057

1.057

286

-

1.343

1.

910121

Könyvtár

Eredeti

525

525

1.

910502

Közmuvelodés

Eredeti

4.103

720

4.823

1.225

10.341

12.548

28.937

1.

931102

Sport

Eredeti

172

172

1.

932919

Máshová nem s.

Eredeti

987

987

1.

960302

Köztemeto f.

Eredeti

293

293

1.

882111

Rendsz.szoc.segély

Eredeti

1.845

1.845

1.

882112

Idosek járadéka

Eredeti

130

130

1.

882113

Lakásfenntart. T.

Eredeti

2.160

2.160

1.

882115

Ápolási díj

Eredeti

370

1.542

1.912

1.

882116

Ápolási díj

Eredeti

328

1.368

1.696

1.

882122

Átmeneti segély

Eredeti

400

400

1.

882123

Temetési segély

Eredeti

200

200

1.

882129

Eseti pénzbeni

Eredeti

1.937

1.937

 

 

1. ÖSSZESEN

31.948

9.538

6.649

48.135

11.400

52.839

10.083

7.645

12.548

300

142.950

2.

562912

Eredeti

4.374

1.018

5.392

1.442

2.346

9.180

2.

562913

Eredeti

3.142

50

3.192

872

6.124

10.188

2.

592917

Eredeti

-

-

-

-

2.331

2.331

2.

851011

Eredeti

8.294

361

8.655

2.240

4.353

15.248

2.

852011

Eredeti

11.328

5.735

17.063

3.520

12.740

33.323

2.

852012

Eredeti

1.588

127

1.715

429

-

2.144

2.

852021

Eredeti

19.874

9.453

2.988

32.315

7.556

13.970

43.841

2.

855911

Eredeti

3.880

68

3.948

1.064

-

5.012

 

 

2. ÖSSZESEN

52.480

16.812

2.988

72.280

17.123

41.864

-

-

-

-

131.267

 

1-2

ÖSSZESEN

84.428

26.350

9.637

120.415

28.523

94.703

10.083

7.645

12.548

300

274.217

5. számú melléklet

Az önkormányzat felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásai, bevételei

Ingatlan felújítási kiadások 10.039 ezer forint

- Muvelodési ház épületének felújítása 10.039 ezer forint

Felújítás, beruházás elozetes áfa 2.509 ezer forint

- Muvelodési ház épület felújítás áfája 2.509 ezer forint

Összesen 12.548 ezer forint

6. sz. melléklet

 

A muködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2010-2011-2012. évi alakulását bemutató külön mérleg

(ezer forintban)

Megnevezés

2010

2011

2012

Intézményi muködési bevételek

21.035

25.297

25.634

Önk.sajátos muködési bevételei

77.165

81.795

86.703

Felhalmozási és toke jellegu bevételek

300

300

300

Önk.ktgvetési támogatása

85.574

86.000

87.000

Tám.értéku muködési és felh. bevétel

42.740

43.000

45.000

Hitelek bevételei

47.403

4.000

35.000

Bevételek összesen

274.217

278.392

279.637

Személyi juttatások

120.415

121.619

122.012

Munkaadót terhelo járulékok

28.523.

28.808

29.283

Dologi és egyéb folyó kiadások

94.703

95.988

96.007

Muk.cél.peszk.átad.áh-n kívülre, egyéb tám.

10.083

11.184

11.378

Felhalmozási célú kiadás és pü befektetés

12.548

12.673

12.847

Kockázati tartalék

300

300

300

Önkormányzat által folyósított ellátások

7.645

7.820

7.810

Kiadások összesen

274.217

278.392

279.637

Az Önkormányzat 2010. évi létszámkerete szakfeladatonkénti bontásban 7 sz. melléklet

Szakfeladat

Megnevezés

2010. évi létszámkeret

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

4

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

3

851011

Óvodai intézményi ellátás

5

852011

Általános Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon

6,5

852012

Sajátos nevelési igényu tanulók

1

852021

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon

9.5

855911

Napközi

2

Általános Iskola és Óvoda összesen:

31

841126

Önkormányzati igazgatás (8 fo ktv., 1 fo polgármester)

9

841403

Város és községgazdálkodás

2

869041

Család-és novédelem

1

889928

Falugondnoki szoltálat

1

910502

Közmuvelodés

4

Polgármesteri Hivatal összesen:

17

LÉTSZÁM ÖSSZESEN:

48

8. sz. melléklet

Az Önkormányzat eloirányzat felhasználási ütemterve 2010

Kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

2 010

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Rendsz szem jutt

84.428

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.043

Nem rendsz szem jutt

26.350

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.194

Külso szem jutt

9.637

270

270

270

270

270

270

270

270

270

3.465

3.465

277

M.adót terh járul

28.523

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.681

2.681

2.317

Dologi kiadás

90.858

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.577

Egyéb folyó kiad

3.848

100

100

761

100

100

761

100

100

761

100

100

762

Tám.ért.muk.kiadás

10.083

240

480

700

270

270

270

1.270

810

270

1.400

1.403

2.700

Társ.szocpol.egyéb jutt.

7.645

637

637

637

637

637

637

637

637

637

637

637

638

Beruházási kiadások

12.548

-

-

-

6.274

6.274

-

-

-

-

-

-

-

Kockázati tartalék

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

Kiadások összesen

274.217

20.365

20.605

21.486

26.669

26.669

21056

21.395

20.935

21.056

25.85

25.088

23.808

Bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

2 010

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Saját bevételek

21.035

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.763

Önk.muködési bevételei

77.165

7.842

7.914

14.357

7.947

5.000

5.000

5.000

4.000

12.457

3.000

3.000

1.648

Támogatási ért. muk.bevé

42.740

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

3.569

Osztalék és hozam bev.

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

Ktgvetési támogatás

85.574

7.200

7.100

7.000

7.100

7.200

7.200

7.100

7.100

7.000

7.100

7.000

7.474

Finanszírozási bevételek

47.403

-

-

-

-

-

-

23.701

4.740

4.741

4.740

4.741

4.740

Bevételek összesen

247.217

20.355

20.327

26.670

20.360

17.513

17.513

41.114

21.153

29.511

20.153

20.054

19.494

9. számú melléklet

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett,

többéves kihatással járó feladatai és eloirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S.

sz.

A többéves kihatással járó

feladat megnevezése

Eloirányzatok éves bontásban

2010.

2011.

2012.

2013.

Össz.

1.

Ivóvízjavító program

Bevételi eloirányzat

Kiadási eloirányzat

2.000

2.000

5.000

-

9.000

Egyenleg

Kiadási eloirányzat

Egyenleg

10. sz. melléklet

Fülöp Községi Önkormányzat 2010. évi pénzforgalma

 

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelo járulékok

Dologi kiadások

Muködési célú pénzeszk.átad.

Tartalék

Társ.és szoc.pol.juttatás

Beruházások

 

120.415

 

 

28.523

 

 

94.703

 

 

10.086

 

 

300

 

 

7.645

 

 

12.548

Alaptev.bevétele

Helyi adók:

 • kommunális adó

 • iparuzési adó

 • mezoori jár.

 • bírság, pótlék

 • talajterhelési díj

SZJA + kieg.

Gépjármuadó

Normatív állami hozzájárulás

Muködési célra átvett pénzeszk.

Osztalék és hozam

Forráshiány

 

21.035

 

 

1.200

2.500

600

200

50

 

66.615

 

6.000

 

85.574

 

 

42.740

 

300

 

47.403

Kiadások összesen:

274.217

Bevételek összesen:

274.217

K I M U T A T Á S

11. sz. melléklet

 

A képviselotestület 3/2010. (II. 15.) KT. számú rendelethez a közvetett támogatásokról

 

A kimutatás készült AHT. 118. § (1) bekezdés 2 c. pontja alapján 2009. évi tényleges kivetések alapján a 2010. évre várható bevétel kiesés a közvetett (adókedvezmények) támogatások miatt:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselotestületének 4/2004. (II. 16.) KT. rendelete a helyi iparuzési adóról 4. § alapján:

 

Az a vállalkozó, amelynek éves, évközben indult vállalkozás esetén az évesített vállalkozás szintu adóalapján az adóév december 31-én érvénybe lévo minimálbér 12-szeresét nem haladja meg 50 % adókedvezménybe részesül.

 

Helyi iparuzési adó:

 

Kedvezmény: 50.731 Ft.

 

A gépjármuadó 1991. év LXXXII. Tv. 5. § alapján mentes az adó alól

 1. a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában lévo gépjármu,

 2. b) a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévo gépjármu abban az évben, amelyet megelozo évben a gépjármu tulajdonosának jövedelem- (nyereség-) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

 3. c) a helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármu,

 4. -e)

 5. a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító, vele közös háztartásban élo szüloje, neveloszüloje, mostoha- vagy örökbefogadó szüloje tulajdonában lévo egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem éro személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelteto személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményu személygépkocsi után jár.

 

 

Gépjármuadó: Mentesség: 672.860 Ft.

 

A gépjármuadó 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján adókedvezménybe részesül:

20 %-os kedvezmény illeti azon autóbuszt, tehergépjármuvet – a nyergesvontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény ját-, amely a közúti jármuvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának muszaki feltételeirol szóló 6/1999. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerint „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

(2) bekezdése alapján 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjármuvet – a nyergesvontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

 

Kedvezmény: 82.920 Ft.

 

2009. évi közvetett támogatás összesen: 806.511 Ft.

 

 

 

Fülöp, 2010. február 8.

12. számú melléklet

 

 

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

 

Uniós támogatásból megvalósuló programok bevétele: 16.000 e Ft

 • TÁMOP pályázat Általános Iskola – Kreatívabban, hatékonyabban, használhatóbban címu pályázat megvalósítására 16.000 e Ft.

Uniós támogatásból megvalósuló programok kiadása: 16.000 e Ft

 • TÁMOP pályázat Általános Iskola – Kreatívabban, hatékonyabban, használhatóbban címu pályázat megvalósítására 16.000 e Ft.

 

- Továbbképzésekre 7.500 e Ft

- Készletbeszerzésre 4.000 e Ft

- Kisértéku tárgyieszköz beszerzésére 2.500 e Ft

- ÁFA 2.000 e Ft

FELJEGYZÉS

Készült: 2010. február 05. napján

 

Tárgy: Fülöp Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezetének véleményezése.

 

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Éliás Csabáné alkalmazotti közösség vezetoje

Boros Viktorné diákönkormányzat képviseloje

Boros Csabáné iskolai szüloi munkaközösség képviseloje

 

 

Fülöp község polgármestere ismertette a jelenlévokkel a 2010. évi költségvetési tervezetet. A közoktatási intézményre vonatkozó költségvetési tervben foglaltakkal a jelenlévo közösségek képviseloi egyetértenek. Az abban foglaltakat elfogadásra javasolják.

 

 

Kmf.

 

 

 

…………………………………………. ……………………………………….

 

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………

 

 

 

 

FELJEGYZÉS

Készült: 2010. február 06. napján

 

Tárgy: Fülöp Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezet véleményezése.

 

Jelen vannak: Kissné Terdik Erzsébet jegyzo

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Éliás Csabáné költségvetési szerv vezetoje

Kis Lászlóné költségvetési foeloadó

 

 

Fülöp község jegyzoje ismertette a jelenlévokkel a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet. Ismertette a forráshiány összegét, mely gyakorlatilag az Általános Iskola intézményének fenntartási forráshiányát jelenti. Ezért az önkormányzat minden gazdálkodási területén fokozott takarékosságra kell törekedni. Ennek keretében az intézmény vezetésétol is szigorú takarékosságot vár el.

A költségvetési rendelettervezetben foglaltakkal a jelenlévok egyetértenek. Az abban foglaltakat elfogadásra javasolják.

 

Kmf.

 

 

 

…………………………………………. ……………………………………….

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………

 

4. Fülöp Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelosségu

Társaság megalapítása

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

Bugyáné Szász Erzsébet köszönti a megjelenteket, /Piránszki Ferenc, Bányai Imre, Kovács Ferenc, Hosszú György, Majoros Istvánné és Erdeiné Dr. Tamaskó Katalin) tájékoztatja a képviselotestületet, hogy Nagy Ibolya nem vállalja a gazdasági társaság könyvelését, így a könyvvizsgáló sem vállalja a könyvvizsgálói feladatot, ezért a EDIT-AUDIT Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaságot javaslom (székhely:Debrecen, Vörösmarty u. 12) aki vállalja a könyvvizsgálatot és a könyvelést pedig Törökné Borka Edit látná el. Az önkormányzat célja a gazdasági társaság megalakításával, hogy bevétel keletkezzen. az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetében 6 hónap finanszírozását tudja lehetové tenni, ezt követoen elvárja,hogy saját lábra álljon és segítséget nyújtson az önkormányzati feladatok ellátásában.

Hegedus Lászlóné: Ha jól értettem, akkor a gt. számlák kiadását is fogja végezni azoknak akik egyébéként nem számlaképesek?

Piránszki Ferenc: Minden olyan tevékenységet végez majd a gazdasági társaság ami törvényes és a tevékenységi körben engedélyezve lesz. A munkáért én teljes felelosséggel tartozom és teljes felelosséggel fogom végezni munkámat.

Lekkáné Nyíri Franciska: A jogász, a könyvelo és a felügyelobizottság azért van, hogy a törvényességet felügyelje és megtarttassa.

Piránszki Ferenc: az kellene megtárgyalni, hogy az önkormányzat mit biztosít a gazdasági társaság részére.

Dr. Tamaskó Katalin ügyvéd: azt javaslom ne menjünk a dolgok elébe. Eloször meg kell a társaságot alapítani, be kell jegyeztetni és a felvetést utána javaslom megtárgyalni. A sorrendet be kell tartani.

Majoros Istvánné: Megkérdezi Piránszki Ferenctol, hogy van e tapasztalata nonprofit kft. vezetésével és muködésével kapcsolatban.

Piránszki Ferenc: az önéletrajzomban leírtam, hogy eddig munkám során hol és milyen tapasztalatokat szereztem.

Hutóczki Péter. A Gazdasági társaság létrehozása azért motivált bennünket,hogy a helyi embereknek munkát tudjunk biztosítani, arra kell koncentrálnunk, hogy ez így legyen

A képviselotestület egyideju nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatokat.

50/2010. (II.15.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselo-testülete

elfogadja a határozat mellékletét képezo alapító okiratot a Fülöpi Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaság (rövidített elnevezése: Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft) megalapítására.

 

A Képviselo-testület Fülöp Község Önkormányzat törzsbetétét 1.500.000.-Ft készpénzben fogadja el, mely összeget az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfeleloen biztosít.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a cégbejegyzést végeztesse el, felhatalmazza az Alapító Okirat és a cégbejegyzéshez szükséges iratok aláírására.

 

Határido: 2010. február 28.

Felelos: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító, a Gazdasági Társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény (Gt.) és az 1997 évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfeleloen, a következok szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelosségu társaság alapító okiratát.

1. A társaság nonprofit és közhasznú jogállása:

A gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására alakult.

Üzletszeru gazdasági tevékenységet csak kiegészíto jelleggel folytat, a gazdasági társaság tevékenységébol származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

 

A társaság közhasznú társaság

2. A társaság feladata:

Fülöp község határában földterületek mezogazdasági muvelés céljára történo hasznosítása szociálisan rászorultak közremuködésével, közcélú foglalkoztatás keretében, Fülöp község településének szépítése, tisztántartása, a település üzemeltetésében való aktív közremuködés. Közösségi, társadalmi események szervezése.

3. A társaság elnevezése:

Fülöpi Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaság

 

A társaság rövidített elnevezése: Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft.

4. A társaság székhelye:4266 Fülöp, Arany János u. 21.

5. A társaság e-mail címe:fulopinonprof@freemail.hu

6. A társaság alapítója:

Fülöp Község Önkormányzata

4266 Fülöp, Arany János u. 19.

Képviseletében:Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

7. A társaság tevékenysége:

A társaság tevékenységi körének tagozódása az 1997 évi CLIV. Tv. 4. § (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, az 1997 évi CLIV. Tv. 26. § b) és c) pontjának felhatalmazása alapján a következo:

a) A társaság közhasznú tevékenységei az 1997 évi CLVI. Tv 26. § c) pont alapján:

 

1. Szociális tevékenység, családsegítés, idos korúak gondozása (TEÁOR 0111 08, 0113 08, 0129 08, 0161 08, 0163 08 tevékenységi körök: (a szociálisan rászorultak részére, akiknek a körét az önkormányzat jelöli ki) az alapító földterületet mezogazdasági muvelésre, hasznosításra ad a szociálisan rászorultaknak és ily módon folytat a közhasznú nonprofit kft. mezogazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást)

 

2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR 8559 08 tevékenységi kör: erdei iskola muködtetése, gyakorló kert kialakítása és a TEÁOR 6399 08 tevékenységi kör: m.n.s. egyéb információs szolgáltatás: segítség nyújtás, tájékoztatás adása - a mezogazdasági termelés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatás keretében foglalkoztatottak részére - a gazdálkodással kapcsolatos tudnivalókról)

 

3. Környezetvédelem (TEÁOR 8130 08 tevékenységi kör: zöldterület kezelés, a település parkjainak karbantartása, állagának megóvása)

 

4.Munkaeropiacon hátrányos helyzetu rétegek képzésének, foglalkoztatásának elosegítése – ideértve a munkaero-kölcsönzést is – a kapcsolódó szolgáltatások - (TEÁOR 0210 08 tevékenységi kör: erdo, erdosáv telepítése, felújítása, gyérítése, fenntartása; 0220 08 tevékenységi kör: a fakitermelés; 1610 08 tevékenységi kör: egyszeru fafeldolgozás pl.: fa hántolása, furészelése, stb.; 3811 08 tevékenységi kör: hulladékok összegyujtése; 4120 08 tevékenységi kör: lakó- és nem lakóépület felújítása, renoválása, karbantartása; 4321 08 tevékenységi kör: villanyszerelési munka; 4331 08 tevékenységi kör: vakolási munka; 4332 08 tevékenységi kör: belso asztalos munka; 4333 08 tevékenységi kör: padló- falburkolás; 4334 08 tevékenységi kör: festés, üvegezés; 6832 08 tevékenységi kör: általános belso takarítás, kisebb javítások, karbantartás, szemét kezelés és az építménnyel kapcsolatos egyéb szolgáltatás - végzése a munkaeropiacon a hátrányos helyzetu rétegek foglalkoztatásának megszervezésével, a foglalkoztatás keretében a munkavégzés ellenorzése, a teljesítmények igazolása)

 

5.Közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (TEÁOR 8129 08 tevékenységi kör: utak, buszmegállók takarítása, locsolás, hó és jég eltakarítás, kátyúzás)

 

6. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (TEÁOR 4221 08 tevékenységi kör: csatornák és egyéb vízi létesítmények fenntartása, tisztítása és karbantartása)

 

b) A társaság tevékenységi körei a TEÁOR 08 megjelölés szerint

Fo tevékenység:0113 08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény) termesztése (közhasznú)

Egyéb tevékenységi körök:

0111 08 Gabonafélék (kivéve: rizs) hüvelyes növény, olajos mag

Termesztése (közhasznú)

0129 08 Egyéb évelo növény termesztése (közhasznú)

0161 08 Növénytermesztési szolgáltatás (közhasznú)

0163 08 Betakarítást követo szolgáltatás (közhasznú)

0210 08 Erdészeti, egyéb erdogazdálkodási tevékenység (közhasznú)

0220 08 Fakitermelés (közhasznú)

1610 08 Furészárugyártás (közhasznú)

3811 08 Nem veszélyes anyag gyujtése (közhasznú)

4120 08 Lakó- és nem lakó épület építése (közhasznú)

4221 08 Folyadék szállítására szolgáló közmu építése (közhasznú)

4321 08 Villanyszerelés (közhasznú)

4331 08 Vakolás (közhasznú)

4332 08 Épületasztalos-szerkezet szerelése (közhasznú)

4333 08 Padló-, falburkolás (közhasznú)

4334 08 Festés, üvegezés (közhasznú)

6399 08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (közhasznú)

6832 08 Ingatlankezelés (közhasznú)

8129 08 Egyéb takarítás (közhasznú)

8130 08 Zöldterület-kezelés (közhasznú)

8559 08 M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú)

 

A társaság ügyvezetoje jogosult a tevékenységi körök, módosítására.

 

A társaság által végzett üzletszeru gazdasági tevékenység kiegészíto jellegu, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elosegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

8. A társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges muködési feltétele:

A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesíto okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselojelöltet országgyulési és fovárosi, illetve megyei képviselo választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

9. A társaság vagyona:

A társaság törzstokéje 1.500.000 Ft azaz Egymillió-ötszázezer forint, mely teljes egészében pénzbeli betétbol áll.

Az alapító a pénzbetétet 1.500.000 Ft-ot – azaz Egymillió-ötszázezer forint az alapító okirat aláírásával egyidejuleg a társaság rendelkezésére bocsátotta.

10. Egyéb muködési feltételek:

A társaság határozatlan idore alakul.

A társaság gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követoen folytathat.

A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének idopontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású közhasznú társaságként bejegyzésének idopontjától jogosult.

A társaság bejegyzését követoen a tag jogait és a társaság vagyonából ot megilleto hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

11. A társaság szervezete:

A társaságban taggyulés nem muködik, ezért a taggyulési hatáskörbe tartozó ügyekben az alapító rendelkezik döntési jogosultsággal. A szavazati jog mértéke 100 %.

Az alapító üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. Összehívására a Fülöp Község Önkormányzat Polgármestere jogosult. Az alapító ülései nyilvánosak.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügycsoportok:

 1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;

 

 1. üzletrész felosztásához való hozzájárulás;

 1. az ügyvezeto megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezeto a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltató jogok gyakorlása;

 1. a felügyelo bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

 1. a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;

 1. a társaság jogutód nélküli megszunésének, átalakulásának elhatározása;

 1. a társasági szerzodés módosítása;

 1. a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelos szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirol kötött megállapodás;

 1. a közhasznúsági jelentés elfogadása;

 1. befektetési szabályzat elfogadása;

 1. belso szervezeti muködési szabályzat jóváhagyása.

Az alapító a döntéshozatalát megelozoen köteles a felügyelobizottság írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak. A vélemény nyilvánításra vonatkozó felhívást 8 nappal korábban, írásban kell megküldeni az érdekeltek részére. Amennyiben a megküldött felhívásra a véleményezésre jogosultak legalább 50%-a 8 napon belül nem válaszol, a beérkezett vélemények tartalmától függetlenül úgy kell tekinteni, hogy a jogosultak a velük ismertetett tervezett intézkedést támogatják. A jogosultak által így meghozott vélemény az alapítót – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – nem köti, de a véleményezésre jogosultak kérésére a véleménytol eltéro tartalmú döntését az alapító köteles megindokolni.

Határozatok Könyve:

Minden olyan esetben, amikor az alapító a közhasznú társaság muködésével kapcsolatos döntést hozott, a hozott határozatokat rögzíteni kell.

Az ügyvezeto köteles ebbol a célból felfektetni a határozatok könyvét, és a hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe – a meghozataltól számított legkésobb 72 órán belül – bevezetni, s a bevezetés tényét a határozatok könyvébe igazolni.

A Határozatok Könyvében rögzíteni kell:

 • a meghozott határozat szövegét,

 • a határozat meghozatalának idopontját,

 • a határozat sorszámát évente újrakezdodo sorszámozással, az évszámmal törve,

 • a határozat hatályát,

 • a határozat végrehajtásáért felelo személy nevét.

A határozatok szövegét a társaság székhelyén elhelyezett nyilvános hirdetotáblára is a meghozataltól számított 72 órán belül 30 napra ki kell függeszteni.

A hozott határozatokat az érintettekkel írásbeli postai úton ajánlott küldeményként vagy személyesen – ez esetben a közlés tényét írásban is rögzíteni kell, mely dokumentumon az érintett aláírásának is szerepelnie kell – közölni kell a határozat meghozatalát követo legkésobb 72 órán belül.

12. A vezeto szerv összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

Az alapító döntéseiben – a közhasznú társaságot érinto döntéshozatala során – nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

 1. kötelezettség vagy felelosség alól mentesül, vagy

 

 1. bármilyen más elonyben részesül, illetve a megkötendo jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minosül elonynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesíto okiratnak megfelelo cél szerinti juttatás.

13. A társaság nyilvánossága:

A közhasznú társaság muködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetojével történt elozetes egyeztetés alapján munkaidoben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. A betekintést kéro kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezeto akadályoztatása esetén köteles helyettesrol gondoskodni.

A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelos szervvel kötött megállapodás megtekintheto a fenti feltételekkel.

A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés megtekintheto a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is, továbbá a közhasznú társaság székhelyén az alapító által biztosított hirdetotáblán, illetoleg a társaság köteles azt közzé tenni a „Hajdú-Bihari” Napló napilapban is.

A közhasznú társaság szolgáltatásainak igénybevételi módját a társaság köteles az alapító által biztosított hirdetotáblán írásban állandó jelleggel kifüggeszteni, továbbá a közhasznú társaság köteles azt közzétenni a „Hajdú-Bihari” Napló újságban is.

14. A társaság ügyvezetoje:

A társaság ügyvezetoje:

Név: Piránszki Ferenc

Anyja neve: Vámos Erzsébet

Lakcím: Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 60.

Megbízatása határozatlan idore szól.

Az ügyvezeto a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betölto személytol elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsodlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerzodés, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Az ügyvezetoi tisztségviseloi feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Piránszki Ferenc ügyvezeto gyakorolja.

15. A társaság cégjegyzése:

A társaságot az ügyvezeto önállóan képviseli.

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, eloírt, elonyomtatott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzo által hitelesített módon önállóan aláírja vagy a cégjegyzés az eljáró ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta szerint is történhet.

16. Az ügyvezetore vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet gazdasági, illetve közhasznú társaság vezeto tisztségviseloje az, akit buncselekmény elkövetése miatt jogerosen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett eloélethez fuzodo hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit valamely foglalkozástól jogeros bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató közhasznú társaságban nem lehet ügyvezeto.

A közhasznú, illetve gazdasági társaság fizetésképtelenségének jogeros megállapítását (a felszámolás elrendelését) követo három évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság ügyvezetoje az, aki a felszámolást elrendelo jogeros végzés meghozatalának napját megelozo két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál ügyvezeto volt, kivéve ha az ügyvezetoi megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor.

A közhasznú, illetve gazdasági társaságnak a cégjegyzékbol hivatalbóli törlési eljárás következtében történo törlését követo két évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság vezeto tisztségviseloje az a személy, aki a törlést megelozo évben a törléssel megszunt gazdasági, illetve közhasznú társaságnak ügyvezetoje volt.

Egyebekben az ügyvezetore az 1997. évi CLVI. tv. 8. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok az irányadók.

Az ügyvezeto és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú társaság tevékenységei körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerzodés (alapító okirat, alapszabály) kifejezetten megengedi.

A gazdasági társaság ügyvezetoje és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelobizottság tagjává nem választható meg.

Közhasznú szervezet az ügyvezetot, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe veheto szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

17. A közhasznú társaság muködésének ellenorzése: a felügyelobizottság:

A társaságnál három tagból álló felügyelobizottság muködik. A felügyelobizottság tagjainak megbízatása 5 éves idotartamra szól 2010. február 15 - 2015 február 15 napjáig.

A felügyelobizottság elnök:

Név: Bányai Imre

Anyja neve: Papp Eszter

Lakcím: 4266 Fülöp, Kossuth u. 51.

A felügyelobizottság tagjai:

Név: Hosszú György

Anyja neve: Szonyi Jolán

Lakcím: 4266 Fülöp, Jókai tér 2.

Név: Kovács Ferenc

Anyja neve: Dóbé Gizella

Lakcím: 4266 Fülöp, Óvoda u. 5.

A felügyelobizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelobizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelobizottság a vezeto tisztségviseloktol, illetve a gazdasági társaság vezeto állású munkavállalóitól írásbeli úton (személyes átvétellel vagy postai tértivevénnyel igazoltan) felvilágosítást kérhet, amelyet az arra kötelezett személy írásban legkésobb 5 (öt) munkanapon belül köteles teljesíteni. A teljesítésre rendelkezésre álló határido kezdo napja a felvilágosítás kérésének igazolt kézhezvételét követo elso munkanap.

18. A felügyelobizottság létrehozására, muködésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

A felügyelobizottság testületként jár el. A felügyelobizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelobizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van; határozatait egyszeru szótöbbséggel hozza.

A felügyelobizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelobizottság tagját e minoségben a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelobizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelobizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktol, aki a kérelem kézhezvételétol számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelobizottság ülésének harminc napon belüli idopontra történo összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelobizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfobb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelobizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelobizottság rendeltetésszeru muködésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

A felügyelobizottság egyes ellenorzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenorzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenorzés megosztása nem érinti a felügyelobizottsági tag felelosségét, sem azt a jogát, hogy az ellenorzést más, a felügyelobizottság ellenorzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelobizottsági tagok megbízatásának idotartama eltérhet attól az idotartamtól, amelyre vonatkozóan a közhasznú társaság alapítója a vezeto tisztségviseloket megválasztotta.

A felügyelobizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közhasznú társaságnak az ellenorzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A felügyelo szerve ellenorzi a közhasznú szervezet muködését és gazdálkodását. Ennek során a vezeto tisztségviseloktol jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelo szerv tagjai a taggyulésen tanácskozási joggal részt vesz.

A felügyelo szerv köteles az intézkedésre jogosult alapítókat tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 • a szervezet muködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sérto esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezeto szerv döntését teszi szükségessé;

 • a vezeto tisztségviselok felelosségét megalapozó tény merül fel.

Az intézkedésre jogosult alapítót a felügyelo szerv írásban igazolt módon tájékoztatja a tett megállapításairól és írásban indítványozhatja a szükséges intézkedés megtételét az alapító részérol.

Ha az alapító a törvényes muködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelo szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Ha a felügyelobizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirol kötött szerzodés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közhasznú társaság taggyulését.

19./ A felügyelobizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

Nem lehet a felügyelo szerv elnöke vagy tagja

 1. az alapító,

 

 1. a társaság ügyvezetoje,

 2. aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,

 

 1. az a.), b.) és c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszuntét követo két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezeto tisztségviseloje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszuntét megelozo két évben legalább egy évig – vezeto tisztséget, amely az adózás rendjérol szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezeto tisztségviselo, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elozetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejuleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

20. A könyvvizsgáló:

A társaságnál egy könyvvizsgáló muködik, akit – kivéve az alapításkori kijelölést a – társaság alapítója jelöl ki 5 évre – 2010. február 15 - 2015. február 15. napjáig.

A könyvvizsgáló személyére a társaság ügyvezetoje tesz javaslatot. Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezeto tisztségviseloje, felügyelobizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minosége fennállta idején, valamint annak megszunésétol számított három évig.

A könyvvizsgáló muködésének szabályait (jogait és kötelezettségeit) a Gt. 40-44. § tartalmazza.

A társaság 5 évre kijelölt könyvvizsgálója:

EDIT-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 12. fszt. 2., Cg.: 09-09-005477), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában tagsági szám: 001305 szám alatt szerepel.)

A társaság könyvvizsgálatot Törökné Borka Edit Laurabejegyzett könyvvizsgáló (an: Ceik Edit), kamarai tagsági száma: 002738) 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 12. fszt. 2., szám alatti lakos útján látja el.

21. A társaság muködése és gazdálkodása:

A társaság üzletszeru gazdasági tevékenységet csak kiegészíto jelleggel folytat, a társaság tevékenységébol származó nyereség osztalékként nem adható ki, a nyereség a társaság vagyonát gyarapítja, mivel biztosítottá válik a nyereségnek az okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre történo fordítása. A társaság vállalkozási tevékenységet tehát csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés elfogadásáról, illetve jóváhagyásáról az alapító képviselo-testülete egyszeru szótöbbséggel meghozott határozatában dönt.

22. A társaság megszunése:

A társaság jogutód nélkül történo megszunése esetén a tartozások kiegyenlítését követoen csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki.

Az ezt meghaladó vagyont a társaság fotevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani, amelynek kedvezményezetti köre megegyezik a jelen társaság kedvezményezetti körével. A megmaradó vagyon felhasználásának módját a társaság a felelos szervvel is egyezteti.

23. Vegyes rendelkezésekben:

Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

A jelen társasági szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alapító meghatalmazza Erdeiné Dr. Tamaskó Katalin (4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 10. 2/5.) ügyvédet a jelen szerzodés elkészítésével és az azzal kapcsolatos eljárásban való képviselettel.

Fülöp, 2010. február 15.

Fülöp Község Önkormányzata

Polgármester alapító

Az okiratot ellenjegyzem:

51/2010. (II.15.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselo-testülete

a Fülöpi Közhasznú Nonprofit KFT ügyvezetojének Piránszki Ferencet

(Nyírmártonfalva, 1947. 07. 28. an. Vámos Erzsébet) 4263. Nyírmártonfalva

Széchenyi u. 60.) jelöli határozatlan idotartamra.

Munkabérét bruttó 140.000.-Ft-ban állapítja meg a cégbejegyzésétol

számított idoponttól.

 1. Felkéri a polgármestert a munkaszerzodést megkötésére és aláírására

a Munka Törvénykönyvérol szóló 1992. évi XXII. törvény szabályai alapján.

 1. Felkéri az ügyvezetot a Kft. 2010. évi üzleti tervének elkészítésére és a követ-

kezo Képviselo-testületi ülésre történo beterjesztésre

 

Határido: a.) Cégbejegyzést követoen azonnal

b.) Következo Képviselo-testületi ülés

Felelos: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

52/2010 (II. 15.) KT határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselo-testülete

a Fülöpi Közhasznú Nonprofit KFT Felügyelo Bizottság tagjainak

jelöli 5 év idotartamra, 2010. február 15-tol 2015. február 15. napjáig:

Bányai Imre (Érkeseru, Románia, 1967. 03.04. an. Papp Eszter)4266. Fülöp, Kossuth u. 51.

Hosszú György (Debrecen II. 1976. 04.27. an. Szonyi Jolán) 4266. Fülöp, Jókai t. 2.

Kovács Ferenc (Kovács Ferenc, Fülöp,1954.10.29.an. Dóbé Gizella) 4266. Fülöp, Óvoda u. 5.

Megbízatásuk idejére 5000.-Ft/hó tiszteletdíj illeti meg oket.

Felkéri a polgármestert a megbízási szerzodések elkészítésére, aláírására.

Határido: 2010. február 28.

Felelos: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

53/2010 (II. 15.) KT határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselo-testülete

a Fülöpi Közhasznú Nonprofit KFT könyvvizsgálójának

EDIT-AUDIT Kft 4024.Debrecen, Vörösmarty u. 12. sz..jelöli.

a társaság a könyvvizsgálatot Törökné Borka Edit bejegyzett

könyvvizsgáló útján látja el 5 év idotartamra, 2010. február 15-tol

2015. február 15. napjáig.

Felkéri a polgármestert a megbízási szerzodés elkészítésére.

Határido: 2010. február 28.

Felelos: Bugyáné szász Erzsébet

Pirányszki Ferenc köszönti a képviselotestületet, a megjelent vendégeket. Megköszöni a Képviselotestület bizalmát.

Elmondja,hogy nem lesz könnyu dolga a kft-nek, az út még nincs kitaposva.

Reméli, hogy az út a munkába program hatékony lesz és nem csak a fiatalokat, hanem a középkorosztályt is vissza tudják irányítani a munkába.

Kérdéseket tesz fel alaptevékenységgel kapcsolatban, munkáltatói jogok gyakorlásával, tevékenységekkel,könyvvizsgáló, könyvelo feladataival, adminisztrációval, munkamegosztás rendjével, eszközátadással, földterület átadással, felelosség megoszlásával kapcsoltban.

Megkérdezi, hogy a munkáltatói jogkört ki fogja gyakorolni?

Erdeiné Dr. Tamaskó Katalin ügyvéd: A közcélú dolgozók foglalkoztatásánál a munkáltatói jogkört a Polgármester fogja gyakorolni, Pirányszki úr feladata a munkaszervezés és lebonyolítás, a gazdasági társaság irányítása lesz. Ismét hangsúlyozza, hogy a feltett kérdések megbeszélése egy késobbi idopontban lesznek aktuálisak akkor amikor már a társaság be lesz jegyezve és indulni fog.

Czigle József megkérdezi, hogy mennyi lesz a bére a könyvelonek és a könyvvizsgálónak.

A könyvvizsgáló bére havi 20.000.- Ft, a könyvelo bére havi 35.000.- Ft + bérszámfejtésért 3.000.- Ft/fo, valamint a számlanyitás 5.000.- Ft.

szünet

5. Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a közfoglalkoztatási tervet elkészítettük, véleményeztettük a Munkaügyi Központtal. A munkaügyi Központ elfogadta és jóváhagyásra javasolta a képviselotestületnek.

Lekkáné Nyíri Franciska: ezt a tervet a munkaügyi központ készítette?

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem, ezt a tervet a hivatalnak kell elkészíteni és a Munkaügyi Központ véleményezi.

A képviselotestület egyideju nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

54/2010. (II.15.) Kt. sz. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselotestülete

a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott

közfoglalkoztatási tervet az eloírt határido-

ig küldje meg a Magyar államkincstár részére.

Határido:2010. február 21.

Felelos: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

6., A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló

3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet módosításának elokészítése

Eloadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyzo

Eloterjesztés: szóban

Kissné Terdik Erzsébet felhívja a képviselotestület figyelmét az eloterjesztés 6. pontjára.

Az eloterjesztéshez hozzászólás nem volt.

A képviselotestület egyideju nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

55/2010. (II.15.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselo-testülete elfogadja

az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Felügyeleti és Monitoring Osztálya 1859/2009. sz.. törvényességi szakmai véleményébe foglaltakat. Ennek megfeleloen

gondoskodik a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

szóló 3/2008. (II.15.) Kt. sz. módosításáról az alábbiak szerint:

 1. A rendelet hatályának kiterjesztése

 2. A folyósítás rendjének szabályozása

 3. Ellenorzésre vonatkozó rendelkezések

 4. helyi lakásfenntartási támogatás bevezetése

 5. átmeneti segélyezés korlátozásának megszüntetése

 6. személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás megszüntetésének újraszabályozása

 7. Szt. 2010. január 1-jétol hatályos mentesítési feltétel megállapítása rendszeres szociális segély folyósítására

Utasítja a jegyzot, hogy a következo soros képviselo-testületi ülésre dolgozza ki a

szempontoknak megfeleloen a rendelet módosítását.

Határido: 2010. április 27.

Felelos: Kissné Terdik Erzsébet jegyzo

7., A szavazatszámláló bizottságok megválasztása

Eloadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyzo

Eloterjesztés: írásban

Czigle József: javasolja az

Az 1. szavazókörbe Német Antalné helyett Nagy Mihálynt.

A 2. szavazókörbe Hutóczki Imréné helyett Czigléné Tátorján Erikát

A 3. szavazókörbe rákné Pinczés Mária helyett Papp Károlynét

A 4.szavazókörbe Kiss György helyett Vajtu Erikát.

Bugyáné Szász Erzsébet javasolja, Zöldné Kulcsár Katalin és Bábelné Zán Katalin pedagógusokat valamelyik szavazókörbe.

Lekkáné Nyíri Franciska az 1. szavazókörbe Csík Árpádné helyett Szoke Jánosnét javasolja.

Lugosiné Illés Margit javasolja valamelyik szavazókörbe Nagy Györgyné pedagógust.

A képviselotestület 7 igen, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

56/2010. (II.15.) KT. sz. határozati javaslat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselotestülete

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§. (1) bek.

alapján a szavazatszámláló bizottságokat szavazókörönként az alábbiak

szerint választja meg, felkéri a jegyzot, mint helyi választási iroda vezetojét

gondoskodjon az eskütétel és az oktatás megszervezésérol.

 1. sz. szavazatszámláló bizottság: Fülöp, Arany J.u. 117.

Tagjai: Mikáczó Ferenc Fülöp, Darvaskert 5.

Buknincz Józsefné Fülöp, Arany J. 114.

Szoke Jánosné Fülöp, Arany J.u.

Zih Imre Fülöp, Arany J.u. 110/A.

 

 

Póttag: Nagy Mihályné Fülöp, Arany J.u

Lovas Imre Fülöp, Arany J. u. 104/B.

 

 1. sz. szavazatszámláló bizottság: Fülöp, Arany J.u. 21.

 

tagjai: Czigléné Tátorján Erika Fülöp, Arany J.u.

Vig Mónika Fülöp, Arany J.u. 62/A:

Ilyésné Kuprák Kornélisa Fülöp, József A.u. 6.

Póttag: Czimbor Dénesné Fülöp, Arany J.u. 60/A.

Nagy Györgyné Fülöp, Penészleki u. 4/A.

 1. sz. szavazatszámláló bizottság: Fülöp, Kossuth u. 30.

 

tagjai: Földhátiné Magyar Ildikó Fülöp, Kossuth u. 5.

Papp Károlyné Fülöp, Darvaskert6.

Vargics Sándorné Fülöp, Kossuth u. 4/B.

Póttag: Ruszin Tünde Fülöp, Kossuth u. 79/A:

Ratku Jánosné (Szilágyi Erzsébet)Fülöp, Kossuth u. 75.

Bokorné Hadnagy Irén Fülöp, Kosuth u. 51.

 1. sz. szavazatszámláló bizottság: Fülöp, Bánháza 32. sz.

 

tagjai: Palánkayné Virág Nikoletta Fülöp, Bánháza 8.

Vajtu Erika Fülöp, Dózssor

Czigle Györgyné Fülöp, Bánháza 11.

póttag: Nagy István Fülöp, Jókai t. 8.

Tóthné Hegedus Edina Fülöp, Dózsasor 1.

Hadnagy Jánosné Fülöp, Kossuth u. 75.

 

Határido: 3/2010. (I.29.) ÖM. R. szerint

Felelos: Kissné Terdik Erzsébet jegyzo

 

8. A Hajdú Bihar Önkormányzatok Vízmu Zrt közgyulésére felhatalmazás

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Eloterjesztés: írásban

Az eloterjesztéshez hozzászólás nem volt. A képviselotestület egyideju nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

57/2010. (II.15.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselo-testülete, mint a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmu Zártköruen Muködo Részvénytársaság részvényese a részvénytársaság 2009. november 13. és 2009. december 8. napján megtartott rendkívüli közgyulésein hozott határozatok érvénytelenségének kiküszöbölésére irányuló a cégbíróság végzésébe foglalt hiánypótlás okán 2010. február 25. napjára a Felügyelo Bizottság által összehívott rendkívüli közgyulés napirendjével összefüggésben:

 • elfogadja az igazgatóság tagjainak Dr. Tárkányi Tamás, Nagy Miklós és Szabó Ferencné jelölését azzal, hogy Nagy Miklóst az alapszabály jogosítsa fel a vezérigazgató cím viselésére;

 • a hiánypótlás folytán kialakult helyzetre figyelemmel tudomásul veszi és elfogadja a megválasztott, de érvényesen a cégjegyzéken át nem vezetett igazgatóság 2009. december 1. napjától az érvényes megválasztásukig terjedo idotartamban végzett tevékenységét és meghozott intézkedéseit;

 • elfogadja az üzemi tanács döntése alapján Kanyuk Jánosnak a felügyelobizottság tagjává jelölését;

 • egyetért az alapszabálynak a meghívó mellékletét képezo részletes napirend szerinti módosításával;

 • A Felügyelo Bizottság által vizsgált 2008. évi üzleti jelentést, az éves beszámolót 2 508 801 E Ft mérlegfoösszeggel és 433 444 E Ft mérleg szerinti veszteséggel, a kiegészíto mellékletekkel, a Könyvvizsgálói jelentést jelen formájában elfogadja.

 • Felhatalmazza Bugyáné Szász Erzsébet polgármestert, hogy a 2010. február 25. napján tartandó Zrt közgyulésén a határozati javaslatokról történo döntési eljárásban a fentieknek megfeleloen járjon el.

 

Felelos:Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határido:2010. február 25.

9. Pályázat benyújtása napkollektor telepítésére (KEOP-2009-4.2.0)

Eloadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Az eloterjesztéshez hozzászólás nem volt. A képviselotestület egyideju nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

58/2010.(II.15.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselo Testülete

KEOP-2009-4.2.0/A pályázati kiírására a helyi ho és hutési

igény kielégítésére megújuló energiaforrásra pályázatot nyújt be

az önkormányzat tulajdonát képezo, Óvoda u. 1. szám alatti

(hrsz.:124/14) ingatlanon fekvo óvoda épületére

22 m2+ /- 1 m2 vákumcsöves napkollektor telepítésére

Beruházás összköltsége: 7.856.750 Ft.

Támogatás összege a tám. 60%-a. 4.714.000.-Ft.

Önero: 40 %. 3.142.750.- Ft

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa

be.

Határido: 2010. március 1.

Felelos: Bugyáné Szász Erzsébet Polgármester

A képviselotestület szünetet tart, és a szünet után a munkáját zárt ülésen folytatja.

kmf.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                         /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                Jegyző

Czuper Árpádné                                                                    Hegedus Lászlóné

jkv. hitelesíto                                                                             jkv. hitelesíto

 

 

 

 

 

 

2024. február 24., szombat
Köszöntjük Mátyás olvasóinkat!
Holnap Géza napja lesz.
Facebook
Hírlevél