JEGYZŐKÖNYV

 

Készült:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án de. 9,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Éliás Csabáné intézmény vezető

1-3. napirendi pont tárgyalásáig: Kis Lászlóné költségvetési főelőadó

Igazoltan távol: Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia és Nagy Béla képviselő

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint és javasolja felvenni 4. pontnak a Vámospércsi-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft (járóbeteg szakellátás) társasági szerződésének módosítását, 5. Különfélék, 6. Zártülés.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lekkáné Nyíri Franciskát és Lugosiné Illés Margitot.

 

A jelöltek elfogadják a javaslatot. A képviselő-testület a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadja.

 

Napirend:

 

 1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.) KT. sz. rendeletének módosítása (előirányzat átcsoportosítások)

 2. Alapító okiratok módosítása

 3. Falugondnoki kártya használata

 4. A Vámospércsi-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft (járóbeteg szakellátás) társasági szerződésének módosítása

 5. Különfélék ( falunap)

 6. Zárt ülés

 

1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.)

KT.sz. rendeletének módosítása (előirányzat átcsoportosítások)

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: Írásban

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéshez ?

 

Czigle József képviselő:

Az előző testületi ülésen a takarékossági intézkedésekben elfogadtuk a képviselők tiszteletdíjának csökkentését egy félévére, 2010 január 1-jéig, ezzel szemben a megbízási szerződés módosítása a képviselői megbízatás idejéig szól. Ez a képviselők megvezetése, átverése, csőbe húztak bennünket.

A rendeletben szereplő 1 fő csökkentése után maradt 48 fő foglalkoztatása az intézményekben még mindig sok, a vezetők továbbra sem dolgoznak meg a fizetésükért, csak a 80% dolgozik meg a fizetéséért.

A közhasznú munkások sem úgy dolgoznak ahogy kell, a polgármester álljon a sarkára, állítson olyan embert az élükre aki boldogul velük, aki nem dolgozik el kell zavarni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

A képviselők tiszteletdíjára – függetlenül a megbízási szerződés tartalmától – novemberben, a 2010 évi költségvetési koncepció tárgyalásánál, és 2010. februárban az éves költségvetés tárgyalásakor újra vissza kell térni.

Az intézményi létszám a minimumokkal van tervezve, és a munka elvégezve, ez tovább csökkenteni nem tudjuk.

A közcélú foglalkoztatás problémáit mi is látjuk, irányításával Furó Tibor van megbízva, állandó közvetlen jelenlét kellene a munkások között, ahhoz, hogy valamilyen munkateljesítményt ki lehessen csikarni. Folyamatosan el vannak igazítva, csoportokra vannak osztva, ahol 1-1 ember meg van bízva kisebb fokú koordinálással. El kel tölteni köztük egy napot, és akkor kell bíráló kritikát megfogalmazni, és adni kell megoldási javaslatot, hogy lehet őket „normális” munkavégzésre bírni.

 

Hegedüs Lászlóné képviselő:

Nincs itt mit mellé beszélni, az a probléma, hogy Furó Tibire vannak bízva, és az emberek egy része el van neki kötelezve, mert dolgoznak neki, ezért nem akar keményen fellépni velük szembe, így nem is dolgoznak rendesen, nem tudja megkövetelni következetesen a munkát.

 

Lugosiné Illés Margit alpolgármester:

A közcélú munkások hozzáállását nem lehet összehasonlítani más dolgozókéval. Ők kényszerből veszik fel többségében a munkát, maguktól nem akarnának dolgozni. Egy felmérés szerint 500 emberből 100 veszi fel a mukát.

 

Sándor Jánosné képviselő:

Nagy valószínűséggel amikor a segély veszik fel és nem a közfoglalkoztatásban vannak „ több fizetést” szednek össze, mert felveszi a segélyt és az élelmesebbek napszámban keresnek hozzá.

 

Hutóczki Péter képviselő:

Én is hasonló képen gondolom, hogy szinte mindenkinek van valami plusz kereseti lehetősége a RÁT mellett, ezért keveslik a közfoglalkoztatásban kapott fizetést és nem akarnak dolgozni rendesen, akinek nincs az napszámra, de rendes munkavégzésre sem alkalmas fizikailag és mentálisan sem.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Átgondoljuk a közfoglalkoztatottak irányítását és próbálunk kielégítő megoldást találni. Ha nincs több kérdés, kérem szavazzunk a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról és az azt megalapozó előirányzat módosításokról.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű, nyílt szavazással, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

165/2009. (VII.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

5/2009 (II.10.) KT számú rendelet alapját képező

bevételi és kiadási előirányzat módosítását az alábbiak

szerint fogadja el:

 

 

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

MÁK körből származó bevételek módosítása

 1. Keresetiegészítés

751966

9441

3.677.835

 1. Közmű

751966

9441

109.550

 1. Esélyegyenlőségi p.

751966

9441

1.795.170

 1. Integrációs p.

751966

9441

3.994.848

 1. Gyermekétkeztetési p.

751966

9441

1.498.500

 1. Osztályfőnöki p.

751966

9441

169.000

 1. Óvodáztatási tám.

751153

9441

90.000

 1. Könyvtári tám.

751966

9441

27.000

 1. Időskorúak járadéka

751966

943122

709.224

 1. Közcélú fogl.

751966

94312

4.758.689

 1. Ápolási díj

751966

943124

8.818.699

 1. RÁT

751966

9431211

7.642.701

 1. Lakásfenntartásis tám.

751966

943123

9.371.700

 1. Rendszeres szoc.segély

751966

943121

7.660.405

 1. 2008.évi jövedelem kül.mérs.

751153

464123

554.130

 1. Villamosenergia kompenzálása

751966

9441

498.000

 1. Közlekedési támogatás

853344

46411

1.473.500

 1. Kiegészító gyermekvéd.t.

853322

46411

75.240

Összesen:

52.924.191

 

 

 

 

Saját hatáskörből származó bevételek módosítása

 1. Pályázat

921815

461121

500.000

 1. Pénzmaradvány

751153

9811

4.061.050

 1. Csatornamű

751153

471114

2.200.000

 1. Merlin Művészeti tev.

921925

471114

240.000

 1. Választásra

751175

46411

582.909

 1. Útravaló pályázat

801214

464123

846.000

 1. EXA KHT

930932

47113

500.000

 1. Pályázat

801214

47113

200.000

Összesen:

9.129.959

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62.054.150

 

 

 

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA

 

 

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

014034

512171/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

42.000

10.080

1.890

210

1.260

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

751153

512172/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

594.498

142.680

26.752

2.972

17.835

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

751845

516122/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

39.559

9.494

1.780

198

1.187

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

851297

516122/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

72.300

17.352

3.254

362

2.169

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

852017

516122/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

56.802

13.632

2.556

284

1.701

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

853244

512172/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

49.200

11.808

2.214

246

1.476

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

921815

512172/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

123.072

29.537

5.538

615

3.692

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

552323

512172/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

130.902

31.416

5.891

655

3.927

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

801115

512172/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

185.048

44.412

8.327

925

5.551

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

552323

512172/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

328.114

78.747

14.765

1.641

9.843

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

801214

512172/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

1.006.642

241.594

45.299

5.033

30.199

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói jár.

805113

512172/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

158.102

37.944

7.115

792

4.743

 1. Közmű

751153

382143

109.550

 1. Integrációs pályázat: könyv

ÁFA

Kisértékű tárgyie.

ÁFA

Üzemeltetési, fenntart.kiad

ÁFA

Bér

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói járulék

Eü. hj.

801214

54411/721

161111/721

54712/721

561111/721

55129/721

561111/721

511112/721

53111/721

531121/721

531122/721

5321/721

5331/721

100.0000

5.000

1.000.000

200.000

410.170

80.000

3.011.627

722.790

135.524

15.058

90.349

19.500

 1. Gyermekétkeztetés és ÁFA

853255

583119/721

561111/721

1.248.750

249.750

 1. Osztályfőnöki és egyéb pótlék

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói járulék

801214

511152/721

53111/721

531121/721

531122/721

5321/721

128.030

30.727

5.762

640

3.840

 1. Óvodáztatási támogatás

853322

5831184/721

90.000

 1. Könyvtári támogatás könyv és ÁFA

923127

54411/721

561111/721

25.714

1.286

 1. Időskorúak járadéka

853311

583113/721

709.224

 1. Ápolási díj

853311

5831161/721

5831162/721

5.409.350

3.409.349

 1. Lakásfenntartási tám.

853311

5831141/721

9.371.700

 1. RÁT

853333

5831111/721

7.642.701

 1. Szoc.segély

853333

5831114/721

7.660.405

 1. Kieg. Gyermekvéd.tám.

853322

5831182/721

75.240

 1. Közlekedési támogatás

853344

5831193/721

1.473.500

 1. Közcélú tám.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói járulék

751845

511152/721

53111/721

531121/721

531122/721

5321/721

3.605.067

865.217

162.228

18.025

108.152

 1. Villamosenergia kompenzáció és ÁFA

751153

5521/721

561111/721

415.000

83.000

 1. 2008. és jöv.k.- mélt.körgyógy

gázdíj

ÁFA

Szállítási ktg.

751153

801214

37316

55214/721

561111/721

55213/721

50.000

350.000

70.000

84.130

 1. Útravaló pályázat

801214

58815/721

846.000

 1. Pályázat személyi kifizetés

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói járulék

Eszköz

ÁFA

921815

511112/721

53111/721

531121/721

531122/721

5321/721

56214/721

561111/721

287.800

69.072

12.951

1.439

8.738

100.000

20.000

 1. Nyári gyermeküd.p. élelmiszer

ÁFA

Szállítás

ÁFA

801214

55211/721

561111/721

55213/721

561111/721

50.000

10.000

33.333

6.667

 1. Határon túli kapcs. Kiadása

ÁFA

Eszközök

ÁFA

801214

55219/721

561111/721

54712/721

561111/721

50.000

10.000

50.000

10.000

 1. Növényvédőszer és ÁFA – Földmunka program

930932

54212/721

561111/721

500.000

100.000

 1. Pályázat Merlin-Üzemeltetési k. ÁFA

921925

55219/721

561111/721

200.000

40.000

 1. Csatornamű – gázdíj

ÁFA

Eszközbeszerzés

ÁFA

921815

 

751153

55214/721

561111/721

54712/721

561111/721

1.100.000

220.000

733.333

146.667

 1. Választásra nyomtatvány

Készletb.

Üzemanyag

Üzemeltetési, fenntart.kiad.

Élelmiszer

ÁFA

Megbízási díj

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaadói járulék

751175

5431/721

54913/721

5461/721

55219/721

5412/721

561111/721

52211/721

53111/721

531121/721

531122/721

5321/721

59.930

4.803

4.048

11.032

35.966

17.836

340.374

81.690

15.317

1.702

10.211

 1. Pénzmaradvány ösztöndíj

Szállítás

Nyomtatvány

Könyv

Kisértékű eszköz

ÁFA

Szellemi termék

Gép, berendezés

ÁFA

Szellemi termék

Gép, berendezés

ÁFA

Gépkocsi tartozékok

ÁFA

801214

 

 

 

 

 

 

 

 

751153

751845

 

853244

58815/721

55213/721

5431/721

54411/721

54712/721

561111/721

131511

131521

182111

1154

131521

182111

1325111

182111

59.000

1.009.000

500.000

100.000

100.000

360.000

280.000

189.000

61.000

373.05.0

600.000

180.000

200.000

50.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

62.054.150

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet

Kis Lászlóné

Határidő: folyamatos

A Képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű, nyílt szavazással, 8 igen szavazattal elfogadja az alábbi rendeletet:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének

15/2009. (VII.23.) KT. számú rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.) Kt. számú rendeletének módosításáról

 

Fülöp község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.) Kt. számú rendeletének módosítására (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

 1. §

 

A rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – a 2009. évi költségvetésének

 1. kiadási főösszegét 310.554 ezer forintban,

 2. bevételi főösszegét 310.554 ezer forintban állapítja meg.

 

2. §

 

(1) A rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

 

3. §

 

A rendelet 14. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A képviselő testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 48 főben állapítja meg.

 

(2) A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

 

4. §

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba a 3- § (1)-(2) bekezdéseit 2009. június 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 10.) számú Kt. Rendelet 3 §-a, 14. § (1) bekezdése, 12. számú melléklete, valamint a 13 számú melléklete..

 

 

 

/: Bugyáné Szász Erzsébet :/                                    /:Kissné Terdik Erzsébet :/

polgármester                                                               jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2009. július 23.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

1. sz. melléklet

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat 2009. évi pénzforgalma

 

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Személyi juttatás

 

 

Munkaadót terh.jár.

 

 

Dologi kiadások

 

 

Működési célú pénzeszk.átad.

 

 

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás

 

 

Társ.és szoc.pol.juttatás

 

 

Beruházások

 

123.964

 

 

37.360

 

 

75.828

 

 

7.506

 

 

742

 

 

50.437

 

 

14.707

 

Alaptev.bevétele

 

Helyi adók:

 • komm.adó

 • iparűzési adó

 • mezőőri jár.

 • bírság, pótlék

 • talajterhelési díj

 

SZJA + kieg.

 

Gépjárműadó

 

Normatív állami hozzájárulás

 • népességhez kötött

 • feladatmutatóhoz kötött

 • kötött felhasználás

 • központosított elői.

 

Működési célra átvett pénzeszk.

Szociális feladatok kieg.t.

Osztalék és hozam

Pénzmaradvány

Forráshiány

11.275

 

4.450

1.200

2.500

500

200

50

 

64.846

 

6.000

 

 

43.460

61.358

279

11.860

 

11.893

40.510

300

4.061

50.262

 

Kiadások összesen:

310.554

Bevételek összesen:

310.554

 

2. sz. melléklet

 

 

 

Az Önkormányzat és Intézményei dolgozói létszáma 2009. évben

 

 

Polgármesteri Hivatal

 

Kisegítő mg. Szolg. 1 fő

Önkorm. ig. tev. 9 fő

Város és községgazd. 1 fő

Védőnői szolg. 1 fő

Családsegítés 1 fő

Műv házak tevékenysége 4 fő

Összesen: 17 fő

Általános iskola és Napközi Óvoda

Óvodai int étkeztetés 4 fő

Iskolai int. étkeztetés 3 fő

Óvodai nev. is. elők. 5 fő

Ált. isk. okt. 17 fő

Napközi otthonos ellátás 2 fő

Összesen: 31 fő

Mindösszesen: 48 fő

 

2./ Alapító okiratok módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Az írásban benyújtott előterjesztéshez van-e valakinek kérdése?

 

Lugosiné Illés Margit alpolgármester:

Az alapító okiratban nem látja a tanyagondnoki szolgálat megjelölését, benne van-e?

 

Kis Lászlóné:

A családsegítés 853244 szakfeladat alatt szerepel.

 

Bugyáné Szász Erzsébet kéri szavazzanak:

A Képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű, nyílt szavazással, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

166/2009. (VII.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 8. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirata hatályos szövegét 2009. július 23. napjától a következők szerint állapítja meg:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

/módosításokkal egybefoglalt szerkezetben/

 1. Az intézmény adatai

Az intézmény neve:

OM azonosítója:

Általános Iskola és Óvoda

031148

Székhelye:

4266 Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

Telephelye:

4266 Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

Típusa:

Közszolgáltató, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás alaptevékenységgel:

 • óvoda 2 csoporttal

 • általános iskola 8 évfolyammal

A közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

Az Általános Iskola jogszabályban meghatározott

közfeladata:

A gyermekek tanköteles korától általános iskolai nevelés, oktatási feladatok ellátása

Tagozat:

Nappali rendszerű

Feladatellátás funkciója:

Részben önállóan működő és gazdálkodó közoktatási intézmény

A közintézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Alapításának éve:

1946

Alapító szerv:

Községi Elöljáróság Fülöp

4266 Arany János út 19.

Működési területe:

Fülöp község közigazgatási területe

Fenntartó szerv neve, székhelye:

Fülöp Községi Önkormányzat

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként működő, részben önálló, helyi önkormányzati költségvetési szerv

 

Gazdálkodási jogköre:

Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdál-kodásának megszervezése, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a képviselőtestület hivatalának a kötelessége. Ebben a körben a hivatal biztosítja a tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatokat.

A működés feltételeit biztosító ingatlan, vagyon, tárgyi eszközök karbantartása, vagyonkezelése ugyancsak a Polgármesteri Hivatal feladata.

Az igazgató gyakorolja a teljes intézményi létszám

vonatkozásában a munkáltatói jogokat.

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Fülöp Községi Önkormányzat tulajdonában lévő

ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata.

Ingatlanok:

- Általános Iskola Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

52/1 hrsz-u 554 m²

52/2 hrsz-u 1035 m²

52/4 hrsz-u 2561 m²

- Óvoda Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

124/14 hrsz-u 2473 m2

A vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyon és vagyon feletti rendelkezési jogról a képviselőtestület vagyonáról és a vagyongazdálkodási szabályzatról szóló rendelet az

irányadó.

Az intézményvezető kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján a képviselőtestület határozott időre

bízza meg a magasabb vezetői feladatok ellátásával.

Alaptevékenység szakágazati besorolása:

852010 Általános iskolai oktatás

Az intézmény tevékenységi

köre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenységek:

801115 Iskolás kor előtti oktatás (óvodai nevelés)

2 csoporttal.

 

801214 Nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatás 8 évfolyamon.

 

801225 Sajátos nevelésű igényű :

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

keretek között.

 

801226 Sajátos nevelésű igényű:

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

gyerekek integrált óvodai

ellátása.

 

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok:

 

- Napközi otthoni és tanulószobai ellátás igény

szerint

- Hátrányos helyzetű iskolai tanulók felzárkóztatása

- Diáksport

- Kulturális, szabadidős és egészségfejlesztési

feladatok

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességkibontakoztató, ill. integrációs felkészítése

- Iskola könyvtár működtetése

 

805212 Pedagógiai Szakszolgálat

(gyógytestnevelés, logopédia, illetve

továbbtanulási – pályaválasztási

tanácsadás).

552312 Óvodai intézményi étkeztetés

552323 Iskolai intézményi étkeztetés

Kiegészítő tevékenységek:

552411 Munkahelyi étkeztetés

853255 Szociális étkeztetés

 

Az intézménybe felvehető

maximális létszámok:

Óvoda: átlaglétszám : 20 fő/csoport

maximális létszám : 25 fő/csoport

Iskola: 1–4. évf.: 21 fő

maximális létszám: 1-4. évf.: 26 fő

5 - 8. évf. : 23 fő

maximális létszám: 5-8. évf.: 30 fő

A maximális létszámot legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál, amennyiben csak egy óvodai csoport, illetve egy iskolai osztály indul az adott évfolyamon, továbbá az év során, ha új gyermek érkezése indokolttá teszi. Az SNI-s gyerekek létszáma csoportonként, ill. osztályonként lehetőleg ne haladja meg az 5 főt.

 

Vállalkozási tevékenysége: nincs

 

 1. Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles a felügyeleti szervnek jelezni.

 

 1. A képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy az alapító okiratban foglaltaknak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről intézkedjen.

 

 1. A képviselőtestület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 132/2009.(VI.25) Kt. határozatát.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Éliás Csabáné igazgató

 

Fülöp, 2009. július 23.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                      /:Kissné Terdik Erzsébet :/

polgármester                                                                                 jegyző

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű, nyílt szavazással, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

 

167/2009. (VII.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 8. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata hatályos szövegét 2009. július 23. napjától a következők szerint állapítja meg:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38.§. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

 

Költségvetési szerv neve:

Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Székhelye:

4266. Fülöp, Arany János u. 19. sz. (fülöpi 226/A hrsz.)

Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Alapítás ideje

1990. szeptember 30.

Illetékességi területe:

Fülöp község közigazgatási területe

Típus szerinti besorolása

Tevékenység jellege szerint:

Közhatalmi költségvetési szerv

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Önállóan működő és gazdálkodó

Gazdálkodási jogkör:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Fenntartási és működési költségeit a fenntartó az évente elkészített és

jóváhagyott költségvetésében határozza meg.

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó szerv:

Fülöpi Általános Iskola és Óvoda

4266. Fülöp, Kossuth u. 30.

Szakágazati besorolás

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közfeladat

Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége.

Alaptevékenysége:

Az önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. (Az alaptevékenység részletes felsorolását feladatmutató szerint az 5/2003. (IV.30.) KT. sz. r. mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata is tartalmazza.)

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

020215 Erdőgazdálkodási tevékenység

452025 Helyi közutak létesítési, felújítása

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés

631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység

751175 Országgyűlési képviselői választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186 Önkormányzati képviselői választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751834 Vízkárelhárítás

751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás

751867 Köztemető fenntartási feladatok

751878 Közvilágítási feladatok

751922 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás

elszámolása

751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulási

intézmények feladatra nem tervezhető elszámolása

801115 Óvodai nevelés

Feladatmutató: gyermekek száma (fő)

Teljesítménymutató: óvodai csoportok száma (db)

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

Feladatmutató: tanulók száma (fő)

Teljesítménymutató: osztályok száma (db)

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás

851219 Háziorvosi szolgálat

851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

851297 Védőnői szolgálat

851912 Anya-gyermek- és csecsemővédelem

852018 Állategészségügyi tevékenység

853233 Házi segítségnyújtás

853244 Családsegítés

853255 Szociális étkeztetés

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek

száma (fő)

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek

száma (fő)

853333 Munkanélküli ellátások

Teljesítménymutatók: ellátottak száma (fő)

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

Teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma(fő)

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

Teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma (fő)

901116 Szennyvízelvezetés és kezelés

902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági

tevékenység

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége

921925 Egyéb szórakoztatási tevékenység

923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység

924014 Sportintézmények és sportlétesítmények

működtetése

924036 Diáksport

930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

Kisegítő tevékenység

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

e tevékenységből származó bevétel a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyítva az 1 % mértéket érheti el.

 

Kiegészítő tevékenység

552411 Munkahelyi vendéglátás

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

Vállalkozási tevékenység

Nincs.

Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A Polgármesteri Hivatalt a hatályos jogszabályoknak megfelelő eljárás szerint – pályázat alapján –

határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti.

Foglalkoztatottak alkalmazása:

Ktv. Mt. Kjt. és Ptk. szerint

Vagyon feletti rendelkezési jog

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott külön rendelet szerint.

 

 

Ezen alapító okiratot Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2009. VII.23.) és 167/2009 (VII.23.) KT. számú határozatával elfogadta, ezzel egyidejűleg a 132/2009. (VI.25. és a 133/2009. (VI.25.) KT. számú határozat hatályát veszti.

 

Fülöp, 2009. július 23.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                          /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                                      jegyző

 

 

3./ Falugondnoki kártya használata

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: szóban

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

A tanyagondnoki busz vásárlásakor a Kereskedő cég (Porsche Hungaria Kft) a Porsche Bank közreműködésével egy 100.000.-Ft-os kerettel rendelkező hitelkártyát biztosít, melyet a jármű kötelező szervizelésére lehet felhasználni, az összeg feltöltéséről a kereskedő cég gondoskodik. A használatához szükség van a Képviselő-testület felhatalmazására.

 

Sándor Jánosné képviselő:

Ki viseli a kártya költségeit és mire lehet használni ?

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

A tanyabuszt eladó kereskdő cég és a bank, kizárólag kötelező szervízre lehet használni.

A Képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű, nyílt szavazással, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

168/2009. (VII.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött:

 1. Volkswagen T5 kombi 1.9 PD TDI HT személygépkocsi

vásárlásáról

 1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a PSCC/VWH falu-

gondnoki kártyát ingyen használja

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Czigle József képviselő:

Még az első napirendhez visszatérve az előirányzat átcsoportosításnál mi az ami a megbízási díjak alatt van, kinek lett kifizetve, és kíváncsi milyen szállítási díj lehet elszámolva?

 

Kis Lászlóné:

A megbízási díjaknál a július 7-i EP választásnál részt vevő bizottsági tagok, helyi választási iroda tagjainak a díja, a szállítási díj az iskolánál pályázati úton nyert összegek erre a célra fordítását jelenti.

 

4./ A Vámospércsi-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft (járóbeteg szakellátás) társasági szerződésének módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: írásban

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

A Képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű, nyílt szavazással, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

169/2009. (VII.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cg. 09-09-017823/4

számú cégbírósági végzés alapján megtárgyalta és elfogadta a Vámospércs

Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft társasági szerződésének

Módosításait és a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert

a cégbejegyzéshez szükséges módosító okirat és egységes szerkezetbe foglalt

társasági szerződés aláírására.

Az okiratok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

5. Különfélék – Falunap

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Előterjesztés: szóban

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

A falunapi előkészületek állása:

- Megtörtént a vállalkozók meghívása és felkérése a rendezvény támogatására

- A vadásztársaság adott 2 db őzet és egy vaddisznót, ez a hús a vendégek ellátására elegendő, a fellépők részére kellene sertés húst vásárolni és eldönteni mit főzzünk számukra. Én gulyást leves készítését javaslom.

 

Czigle József képviselő:

Egy üst babgulyás főzését javasolja a falu lakosságának részére, ha csak magunknak és a fellépőknek akarunk főzni én abban nem veszek részt.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Ebben már korábban döntött a képviselő-testület, hogy a lakosság részére nem fogunk főzni.

A teendők intézését az alábbiak szerint gondoltam és javaslom:

Hutóczki Imre, Sándor László, Hegedüs Lászlóné : főzés

Lugosiné Illés Margit, Sándor Jánosné, Lekkáné Nyíri Franciska: tombola

Czuper Árpádné, Hortobágyi-Szboszlai Szilvia: fellépő csoportok

Czigle József, Nagy Béla, Hutóczki Imi hús előkészítés

Czigle József, Furó Tibor: főzőverseny

 

Szó volt az iskola részéreől aszfalt rajzverseny és kerékpár ügyességi versenyről, az iskola rendezi-e a díjakat, vagy mi gondoskodjunk róla?

 

Éliás Csabáné intézmény vezető:

Mi gondoskodunk az általunk szervezett versenyek díjazásáról, és a szükséges anyagokról is.

Szeretném elmondani, hogy nyertünk pénzt a felső tagozatos gyerekek nyári táboroztatására, teljesen ingyen tudjuk biztosítani.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

A tombolán mi legyen a fődíj és az első díjak ?

Az elhangzott javaslatok alapján: fődíja elektromos kerékpár, lehet a fődíj előtt sörpad garnitúra, hintaágy.

 

Lugosiné Illés Margit alpolgármester:

A tombola ajándékokat miből vesszük, korábban a fődíjat mindig a képviselő-testület által felajánlott összegből vásároltuk meg, lesz-e az idén is felajánlás, én javaslom.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Úgy látom mindenki hallgat, senki nem jelentkezik a felajánlás ügyben, ha már kialakul a felkért vállalkozók által nyújtott támogatások összetétele, megelőlegezzük, és a tombola árusításával be kell majd folyjon az összeg.

 

Czigle József képvislő:

Mi már lemondtunk a tiszteletdíjunk 30%-áról, most húzzunk másról is.

 

Hegedüs Lászlóné képviselő:

Lesz-e zene, bál a tüzijáták után ? Színpad lesz-e felállítva ?

 

Hutóczki Péter képviselő:

A tüzijáták lesz a záróprogram a Falunapon, mindig az azt követő bálon kezdődik a rendbontás, ezért a Képviselő-testület már korábban döntött arról, hogy ne legyen bál. A színpad nyíregyházi cégtől van rendelve, a korábbiaktól lényegesen jobb minőségű..

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

A falunappal van-e még valakinek kérdése, hozzászólása.

 

Czigle József képviselő:

Más kérdéseim vannak:

- hogyan működik, kinek adják a szociális ebédet ?

- lesz-e a jelzőrendszeres házisegítség-nyújtá bővítve a Bánházán ?

- javítani kellenne a közbiztonságot, több mezőőrt kellene alkalmazni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

A szociális étkeztetést a szociális törvényben és helyi rendelütekben foglaltak szerint kell biztosítani, fő szempontok többek között, hogy nyugdíjas-e, egészségi állapot, mozgássérültség ténye, stb, saját maga ellátására mennyire képes. Jelenlegi kapacitás mellett problémát fog jelenteni az óvodai konyha teljesítőképessége.

A jelzőrendszeres házi-segítségnyújtást fogják bővíteni Vámospércs jelzése szerint, ha megkapják a készülékeket keresni fogják az önkormányzatot a kihelyzési helyek eldöntése miatt, akkor hozzuk a képviselő-testület elé.

 

Hutóczki Péter képviselő:

Szerintem a közbiztonság helyzetét, javítását a mezőőr nem tudja – még ha többen lennének sem – önmagában megoldani. Azok az emberek háborognak legjobban, akik egyébként a minimális mezőőri járulékot nem akarják megfizetni.

Véleményem szerint részben a fülöpi embereknek kellene megpróbálni lépéseket tenni – akár már azzal is, hogy jobban figyelnek egymásra, jelzéssel lenni, ha gyanús idegeneket látnak -, tovább erősíteni kellene a lakosság- rendőrség- határrendészet – polgárőrség kapcsolatát. Ennek megvalósítására már konkrét lépéseket kívánunk tenni az önkormányzat és a polgárőrség részéről a falunapot követően.

 

Czigle József képviselő:

A bánházai ivóvízzel kapcsolatban az gondolom, hogy Hutóczki Péter képviselőtársam kérjen bocsánatot az ott élő emberektől, mert 2005 évben azt mondta, hogy amíg ő képviselő lesz ott nem lesz vezetékes ivóvíz. Az önkormányzatra nézve pedig szégyen, hogy az idős emberektől elvették a pénzt a közműfejlesztés címén. Nekem kellett kijárni, hogy kedvezményesen köthessenek rá a fővezetékre, pedig ez a polgármester dolga lett volna. Vannak emberek akik mindent elkövettek, hogy ezeknek az embereknek ne legyen ivóvizük, hamis adatokat adtak meg a vízmű számára, hogy ne valósulhasson meg. Ennek már a XIX: században és nem a XXI. Században kellett volna megtörténnie.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Én örülök neki, hogy megvalósult. Senki nem vezette félre a sem a vízművet, hiszen ők ismerik a saját területeiket, sem az embereket. A probléma ott volt – csak mi nem akartunk senkinek gondot okozni -, hogy a vízmű rt két dolgozója az igazgatót megkerülve „maszek útonn” próbélkozott, mi pedig csak az engedélyes, hivatalos megoldást tudtuk elfogadni.

 

Ha nincs több kérdés, az ülést bezárja, a képviselő-testület munkáját zárt ülésen folytatja, megköszöni Éliás Csabáné intézményvezető jelenlétét.

 

k.m.f.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                         /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                                     jegyző

 

 

 

/:Lekkáné Nyíri Franciska:/                                                         /:Lugosiné Illés Margit:/

jkv. hitelesítő j                                                                             kv. hitelesítő

 

MELLÉKLETEK:

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

 

A Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.09-09-017283) taggyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire figyelemmel, a xxxx/2009. (VII.xx.) xxxx határozat alapján a Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. társasági szerződését a következők szerint módosítja:

 

 1. A Társasági szerződés IV. 13. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

A társaság tagjai nem zárják ki, illetve engedélyezik, hogy rajtuk kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság kiemelkedően közhasznú szervezetként működik, mert közhasznú tevékenysége során olyan egészségügyi szakellátó közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bek.)

 

2. A Társasági szerződés IX. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

Törlésre kerülnek a 29., 30.2, 30.3, 31.1 és a 31.3 számú pontok.

 

3. A Társasági szerződés X. 40. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

f) minden olyan kérdésben, amiben jogszabály a ¾-es szavazati arányt kötelezővé teszi.

 

4. A Társasági szerződés X. 43. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

A taggyűlés nyilvános. A társaság éves beszámolóját a taggyűlés hagyja jóvá.

A közhasznú szervezet köteles éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentést a taggyűlés hagyja jóvá, és a tárgy évet követő évben legkésőbb június 30-ig a vamospercs.hu honlapon teszi közzé.

 

5. A Társasági szerződés X. 44. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

A bekezdés első mondata törlésre kerül. Helyébe az alábbiak kerülnek:

A taggyűlést szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

 

6. A Társasági szerződés X. 46. pontjának első mondata törlésre kerül, helyébe az alábbiak kerülnek:

 

A taggyűlésre a tagokat írásos meghívóval kell meghívni, mely tartalmazza a napirendi pontokat is.

 

7. A Társasági szerződés X. 50. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Vámospércsi Hírekben, illetve a vamospercs.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

 

8. A Társasági szerződés X. 51. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

A taggyűlési döntéseket az érintettekkel postai úton közli, illetve a vamospercs.hu honlapon hozza nyilvánosságra.

A társaság kistérségi járó beteg ellátó központot fog építeni és üzemeltetni. Az egészségügyi szakellátást a nyilvánosságra hozott rendelési időben bárki igénybe veheti. Beszámolóit a vamospercs.hu honlapon hozza nyilvánosságra.

 

9. A Társasági szerződés X. 62.1. pontjának 3. mondata az alábbiak szerint módosul:

 

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mind a hét tagja jelen van.

 

10. A Társasági szerződés X. 62.6. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

A kért tájékoztatást a társaság ügyvezetője írásban, 8 napon belül köteles megadni.

 

11. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

 

Jelen okiratban foglalt módosításokat a taggyűlés az új egységes szerkezetű társasági szerződésben is elfogadja.

 

Debrecen, 2009. július 21.

 

 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Fülöp Község Önkormányzata

 

Nyírábrány Község Önkormányzata Nyíracsád Község Önkormányzata

 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata Újléta Község Önkormányzata

 

 

Készítettem és ellenjegyzem:

2009.07.21. napján

 

 

Dr. Balogh Ádám

ügyvéd

 

T á r s a s á g i s z e r z ő d é s

A változásokkal egységes szerkezetbe foglalva

mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok (szerződő felek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozta a kiemelkedően közhasznú szervezetként működő, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: társaság) hoznak létre:

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A szerződő felek pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: Támogató) által Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a TIOP 2.1.2 intézkedés: Kistérségi járóbeteg-szakellátó Központ fejlesztése címmel kiírt pályázatra.

 

 1. A szerződő felek – figyelemmel a pályázati felhívás rendelkezéseire – kijelentik, hogy a pályázat megvalósítására, valamint a Vámospércs - Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozására és működtetésére olyan nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítanak, mely biztosítja a pályázat szerinti megvalósítást, és a központ pályázati célnak megfelelő működtetését.

 

 1. Egyúttal a tagok rögzítik, hogy az általuk 2009. január 13. napján – a TIOP 2.1.2. pályázati komponensre történő közös pályázat benyújtása körében – megkötött fejlesztési megállapodás, mely a felek együttműködésének feltételeit szabályozza, a jelen társasági szerződés aláírásával a fejlesztési megállapodásnak a jelen társasági szerződéssel érintett rendelkezései hatályukat vesztik. A társasági szerződés aláírásának időpontjától kezdve a felek közötti viszonyokat, a pályázat megvalósítási szakaszában való együttműködésük feltételeit jelen társasági szerződés, illetve a fejlesztési megállapodás együttesen szabályozza. Amennyiben azonban a jelen társasági szerződés, illetve a fejlesztési megállapodás egyes rendelkezései ellentmondanának egymásnak, a szerződő felek a jelen társasági szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak.

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

 1. A társaság cégneve: Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. A társaság rövidített elnevezése: Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft.

 

 1. A társaság székhelye: 4287 Vámospércs, Béke u. 1.

 

II. A TÁRSASÁG TAGJAI

 

 1. A társaság tagjai az alábbiak:

 

  1. Vámospércs Városi Önkormányzat (Székhely: 4287 Vámospércs, Béke u. 1.;

Képviseletre jogosult neve: Ménes Andrea polgármester)

 

  1. Fülöp Község Önkormányzata (Székhely: 4266 Fülöp, Arany J. u. 19.;

Képviseletre jogosult neve: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester)

 

7.3 Nyírábrány Község Önkormányzata (Székhely: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.; Képviseletre jogosult neve: Dr. Szilágyi Mária polgármester)

 

7.4 Nyíracsád Község Önkormányzata (Székhely: 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.; Képviseletre jogosult neve: Dr. Katona Gyula polgármester)

 

7.5 Nyírmártonfalva Község Önkormányzata (Székhely: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.; Képviseletre jogosult neve: Kövér Mihály Csaba polgármester)

 

7.6 Újléta Község Önkormányzata (Székhely: 4288 Újléta, Kossuth u. 20.; Képviseletre jogosult neve: Szabó Sándor polgármester)

 

III. A TÁRSASÁG CÉLJA

A TÁRSASÁG SZEREPE A PÁLYÁZATI PROJEKTBEN

 1. A társaság célja a TIOP 2.1.2. pályázati projekt megvalósításához, a főtevékenység ellátásához szükséges jogi, szervezeti, pénzügyi keretek megteremtése.

 

 1. A szerződő felek ennek érdekében a társaságot a Vámospércs - Kistérségi járóbeteg szakellátó központ létrehozása és üzemeltetése céljából, illetve ennek útján az alapító tagok fenntartásában működő egészségügyi intézmények, szolgáltatások irányításának hosszú távú összehangolása céljából hozzák létre.

 

 1. A tagok az HEP IH-val aláírt támogatási szerződés megvalósítása érdekében a társaság keretében együttműködnek.

 

 1. A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok, és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

  1. A pályázó önkormányzat vezetője vállalja, hogy a tulajdonában álló vámospércsi 476/13 hrsz-ú ingatlant, amelyen a járóbeteg szakellátó működni fog, a társaság rendelkezésére bocsátja legkésőbb, a támogatási szerződés aláírásának időpontjáig.

 

  1. Fenti ingatlan hasznosítása az alábbiak szerint történik:

 • A járóbeteg szakellátó alapfeladat biztosítását szolgáló ingatlanrész fenntartására és hasznosítására, a terhek viselésére valamennyi tag, a lakosságszám arányainak figyelembe vételével jogosult, illetve kötelezett.

 • A főtevékenység ellátásához nem kapcsolódó, opcionális tevékenységre szolgáló, úgynevezett egyéb ingatlanrész fenntartására és hasznosítására Vámospércs Városi Önkormányzat jogosult, illetve kötelezett.

 

  1. A pályázati támogatásból beszerzett, illetve a pályázat előkészítése, megvalósítása során létrejött dolgok, szellemi alkotások tulajdonjoga, illetve bármilyen, a pályázat előkészítése, megvalósítása során keletkező vagyoni értékű jog a társaságot illeti.

 

  1. A 11.3. pontban írtak kiterjednek azon eszközökre, létesítményekre, vagyoni értékű jogokra is, amelyek már a pályázati projekt megkezdése előtt léteznek (így különösen a projektre vonatkozóan készített megvalósíthatósági tanulmány felhasználási jogaira), amelyeket a szerződő felek bármelyike bocsát a projekt rendelkezésére, illetve amelyek a pályázati támogatásból kerülnek bővítésre, fejlesztésre.

 

  1. A szerződő felek a használati jogok gyakorlásának módját, rendjét a társaság SZMSZ-ében történő szabályozással alakítják ki.

 

 

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

 1. A társaság tevékenységi köre:

 

  1. A társaság fő tevékenysége TEÁOR 2008 szerint:

 

  1. Általános járóbeteg ellátás

 

12.2. A társaság 1997. évi CLVI. tv. szerinti közhasznú tevékenységei (jogszabály melléklete szerinti számozással):

 

1./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység.

 

A társaság befektetési szabályzatot nem készít, mert befektetési tevékenységet nem folytat.

 

 1. A társaság nonprofit, nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenységet végez. A társaság tagjai nem zárják ki, illetve engedélyezik, hogy rajtuk kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság kiemelkedően közhasznú szervezetként működik, mert közhasznú tevékenysége során olyan egészségügyi szakellátó közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bek.)

 

 1. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

 

 1. A Társaság tagjai tudomásul veszik, hogy azon tevékenységeket, melyekhez hatósági engedély szükséges, a Társaság csak annak beszerzése után gyakorolhatja.

 

 

V. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

 

 1. A társaság határozatlan időre jön létre.

 

 1. Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

 

 1. A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig elő-társaságként működik.

 

 1. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

 

VI. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓK TÖRZSBETÉTJEINEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

 1. A társaság törzstőkéje 3.010.000 Ft, azaz hárommillió-tízezer forint, mely teljes egészében készpénzből áll. A pénzbetétek összege alapításkor 3.010.000 Ft, azaz hárommillió- tízezer forint.

 

 1. A tagok törzsbetétei:

  1. Vámospércs Városi Önkormányzat: 1.310.000 Ft (43,52 %)

  2. Fülöp Község Önkormányzata: 240.000 Ft ( 7,97 %)

21.3. Nyírábrány Község Önkormányzata: 520.000 Ft (17,28 %)

21.4. Nyíracsád Község Önkormányzata: 520.000 Ft (17,28 %)

21.5. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata: 280.000 Ft ( 9,30 %)

21.6. Újléta Község Önkormányzata: 140.000 Ft ( 4,65 %)

 

 1. Saját pénzbeli betétjét minden tag teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátja.

 

 

VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

 

 1. A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

 

 1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

 

VIII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY

 1. A társaság tagjai alapításkor pénzbeli betéteiket teljes egészében – összesen 3.010.000 Ft-ot, azaz hárommillió- tízezer forintot – befizetik.

 

 1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

 

 1. A törzsbetét szolgáltatásának megfelelően az egyes üzletrészek a társasági törzstőke hányadában meghatározva a következők:

Az üzletrészek mértéke a törzstőkéhez viszonyítva

 

 1.  

  1. Vámospércs Városi Önkormányzat: 43,52 %

  2. Fülöp Község Önkormányzata: 7,97 %

 2. 27.3. Nyírábrány Község Önkormányzata: 17,28 %

 3. 27.4. Nyíracsád Község Önkormányzata: 17,28 %

 4. 27.5. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata: 9,30 %

 5. 27.6. Újléta Község Önkormányzata: 4,65 %

 

 1. Tekintettel a tagok azon kötelezettségvállalására, mely szerint a pályázati projekt során kialakítandó járóbeteg szakellátó központot legalább 5 évig fenntartani kötelesek, a tagok pótbefizetési kötelezettséget vállalnak, az alábbi feltételekkel:

 

  1. A tagok a pótbefizetést pénzbeli hozzájárulás formájában kötelesek teljesíteni.

  2. A tagok pótbefizetésre üzleti évenként 4 alkalommal kötelezhetőek.

  3. A pótbefizetési kötelezettség maximális összege: 10.203.000.-Ft

  4. A pótbefizetés legfeljebb 30 napon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő.

  5. A pótbefizetés visszafizetésének módja: készpénz.

  6. A tagok a pótbefizetés teljesítésére a 11.2 pont alapján kötelesek.

 

IX. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉRE

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. .

 

 1. A tagsági jogviszonyát minden tag csak rendkívüli esetben jogosult megszüntetni.

  1. Rendkívüli esetnek minősülhet a másik tag súlyos szerződésszegése, vagy olyan ok, amely a tagsági jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ez esetben az érintett tag a tagsági jogviszonya megszüntetését megelőzően a taggyűlési határozathozatal szabályai szerint köteles egyeztetést kezdeményezni a többi tagokkal a projekt céljának elérése, az együttműködés helyreállítása érdekében.

  2. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházáshoz a társaság belegyezése szükséges. A taggyűlés köteles megadni a beleegyezést amennyiben az átruházás nem veszélyezteti a társaság társasági szerződésben rögzített céljait.

 

 1. A társaság többségi tulajdonosára vonatkozó eltérő rendelkezések:

  1. A többségi tag azonban jogosult és köteles kezdeményezni annak a tagnak a kizárását, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

 

 1. A társaság ügyvezetője a jelen fejezetben meghatározott valamennyi eseményről, nyilatkozatról köteles tájékoztatni a Támogatót. A tulajdonosváltozást eredményező döntésekhez a Támogató írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.

 

 

X. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. cím

A taggyűlés

 

 1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést a szükséges gyakorisággal, de legalább évente egyszer, az éves beszámoló elfogadása végett össze kell hívni.

 

 

 1. A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót is meg kell hívni, a tagokra vonatkozó szabályok szerint. A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen.

 

 1. A taggyűlés nyilvános.

 

 1. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. a társaság szervezeti és működési rendjének kialakítása;

 2. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;

 3. üzletrész felosztásához való hozzájárulás;

 4. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;

 5. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;

 6. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

 7. a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;

 8. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt;

 9. az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;

 10. a javadalmazási szabályzat elfogadása, illetve az ebben foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása,

 11. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó, nettó 70 millió forint becsült értéket meghaladó beszerzések esetén a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás és dokumentáció közbeszerzési jogi szempontból történő jóváhagyása,

 12. a jelen társasági szerződés módosítása, ide értve a törzstőke leszállítását vagy felemelését is;

 13. a társaság jogutód nélküli megszűnésének;

 14. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;

 15. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;

 16. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;

 17. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;

 18. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;

 19. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;

 20. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;

 21. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

 22. törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;

 23. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;

 24. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;

 25. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;

 

2. cím

Szavazati jog, határozatképesség, határozathozatal módja

 

 1. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

 1. A tagokat 100.000 forintonként egy szavazat illeti meg, azaz a szavazatok száma tagonként a következő:

38.1. Vámospércs Városi Önkormányzat: 13 szavazat

38.2. Fülöp Község Önkormányzata: 2 szavazat

38.3. Nyírábrány Község Önkormányzata 5 szavazat

38.4. Nyíracsád Község Önkormányzata: 5 szavazat

38.5. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata: 3 szavazat

38.6. Újléta Község Önkormányzata: 2 szavazat

 

 1. A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

 

 1. Legalább ¾ -es szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez:

 1. a társaság szervezeti és működési rendjére vonatkozó szabályzat(ok) elfogadásához,

 2. az üzletrésznek a társaság által történő megvásárlásához (saját üzletrész),

 3. az ügyvezető visszahívásához,

 4. a társasági szerződés módosításához,

 5. a társaság megszűnésének elhatározásához

 6. minden olyan kérdésben, amiben jogszabály a 3/4-es szavazati arányt kötelezővé teszi.

 

 1. Egyhangú szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez:

 1. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat meghozatalához,

 2. a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez,

 3. új kötelezettségek megállapításához,

 4. az egyes tagok külön jogainak csorbításához.

 

 1. Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójával is megjelölhető.

A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,

  1. Akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, a gazdasági társaság rovására más fajta előnyben részesít

  2. Akivel a határozat szerint szerződést kell kötni

  3. Aki ellen pert kell indítani

  4. Akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszüntetésére vonatkozik a határozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. cím

A taggyűlés összehívása

 

 1. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlés nyilvános. A társaság éves beszámolóját a taggyűlés hagyja jóvá. A közhasznú szervezet köteles éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentést a taggyűlés hagyja jóvá, és a tárgy évet követő évben legkésőbb június 30-ig a vamospercs.hu honlapon teszi közzé.

 

 1. A taggyűlést szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, csökkent, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat, nem fedezi.

 

 1. Az itt megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke biztosításáról, ennek hiányában a társaság megszüntetéséről.

 

 1. A taggyűlésre a tagokat írásos meghívóval kell meghívni, mely tartalmazza a napirendi pontokat is. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie.

 

 1. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

 

 1. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

 

 

4. cím

A taggyűlés határozatainak nyilvántartása, a határozatok közlése az érintettekkel

 1. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

 

 1. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Vámospércsi Hírekben, illetve a vamospercs.hu honlapon hozza nyilvánosságra.

 

 1. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat, azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A taggyűlési döntéseket az érintettekkel postai úton közli, illetve a vamospercs.hu honlapon hozza nyilvánosságra. A társaság kistérségi járóbeteg ellátó központot fog építeni és üzemeltetni. Az egészségügyi szakellátást a nyilvánosságra hozott rendelési időben bárki igénybe veheti. Beszámolóit a vamospercs.hu honlapon hozza nyilvánosságra.

 

 1. A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag és a határozat által érintett betekinthet, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

 

 

5. cím

A társaság ügyvezetője

 1. A társaság első ügyvezetője Dr. Rácz Norbert Zoltán (szül hely, idő: Debrecen, 1969.04.24. a.n.: Szilágyi Mária) 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 7. sz. alatti lakos, akinek a megbízatása 5 évre szól.

 

 1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

  1. Nem lehet gazdasági társaság tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

  2. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.

  3. A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

  4. A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

  5. A vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

  6. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

54.7. A vezető szerv határozathozatalában (ügyvezető) nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

 1. Az ügyvezető

 1. jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;

 2. gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat;

 3. köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;

 4. köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;

 5. gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;

 6. köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;

 7. köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;

 8. köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;

 9. köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

 

 1. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A gazdasági társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

 

6. cím

A felügyelő bizottság

 

 1. A társaságnál 7 tagból álló felügyelő bizottság működik.

 

 1. A felügyelő bizottság tagjait a társaság 5 évi időtartamra választotta.

 

 1. Összeférhetetlenségi szabályok:

  1. A felügyelő bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

  2. A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

  3. A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé (ügyvezető) nem választható meg.

  4. Az ügyvezetőre a Felügyelő Bizottság elnökére, és tagjaira vonatkozó közös összeférhetetlenségi szabályok, a közhasznú szervezetekről szóló törvény értelmében:

 

- A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyvezetője, felügyelő bizottságának elnöke, vagy tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

- Az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.

- Az ügyvezető, felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja, az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselők, vagy felügyelő bizottsági tagok, írásban tájékoztatni kötelesek.

 

- Nem lehet ügyvezető, felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja:

 • az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;

 • az, akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt;

 • az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.

- A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

 

- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben /Ptk. 685. § c) pont/, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.

 

- a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja és ezek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

 

 1. Az első felügyelő bizottság tagjai:

  1. Dr. Suba László (an: Dr. Erdei Sarolta, lakcím: 4032 Debrecen, Kér u. 4.)

  2. Holpné Dr. Kasza Zsuzsa (a.n.: Kaszás Ilona, lakcím: 4034 Debrecen, Fiákeres u. 1.)

  3. Ferencz Györgyné ( a.n.: Tamaga Anna, lakcím: 4264 Nyírábrány, Petőfi u. 45.)

  4. Dr. Molnár Tiborné (an.: Balogh Margit, lakcím: 4032 Debrecen, Károli G. u. 128.)

  5. Czapár Gábor (an.: Büte Julianna, lakcím: 4262 Nyíracsád, Kossuth u. 36.)

  6. Szilágyi Jánosné (an.: Erdei Borbála, lakcím: 4262 Nyíracsád, Szatmári u. 11.)

  7. Sándor Jánosné (an.: Szanyi Mária, 4266 Fülöp, Darvaskert 18.)

 

 

 

 

 1. A felügyelő bizottság feladatai:

 1. a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;

 2. köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;

 3. ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, rendkívüli taggyűlést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére; ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet;

 4. tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt;

 

 1. A felügyelő bizottság működése

  1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mind a hét tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

  2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

  3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

  4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

  5. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 7 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.

  6. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja. A kért tájékoztatást a társaság ügyvezetője írásban, 8 napon belül köteles megadni.

  7. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

  8. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

 

7. cím

A könyvvizsgáló

 

 1. A társaság első könyvvizsgálója:

SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft.

Székhelye: 1074 Budapest, Csengery u. 11.

Adószám: 10804537-2-42

Kamarai nyilvántartási szám: 000294

Személyében felelős könyvvizsgáló: Palatitz László

Anyja neve: Lukács Ilona

Szül. hely, idő: Nyírmeggyes, 1952.07.19.

Cím: 4029 Debrecen, Kazinczy u. 12.

Tagsági igazolvány szám: 002701

Adóazonosító jel: 8312454128

 

 1. Az első könyvvizsgáló megbízatása 5 évi időtartamra szól.

 2. Nem lehet könyvvizsgáló

 1. a társaság tagja;

 2. a társaság vezető tisztségviselője;

 3. a társaság felügyelő bizottságának tagja;

 4. az itt felsoroltak közeli hozzátartozója;

 

 1. A könyvvizsgáló

 1. a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;

 2. a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;

 3. a taggyűlésen köteles részt venni;

 4. ha szükséges, tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésein is részt vehet (meghívás vagy saját maga által történő kezdeményezés alapján);

 5. ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kérni;

 6. ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

 

 1. A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

 

 1. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

 

69. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

- vezető szerv elnöke, vagy tagja;

- az a személy, aki a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik;

- az a személy, aki a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;

- az a személy, aki az előző három bekezdésben meghatározott személyek

hozzátartozója;

 

Az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke, valamint a felügyelő bizottsági tagok külön nyilatkozatban kötelesek nyilatkozni, hogy személyében a Gt. által, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. által előírt korlátozások, kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

 

 • Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki:

 

 • aki a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja;

 • aki a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottság tagja, valamint ezen szemé-

lyek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § c) pont/, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállása idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig;

 • aki a külön törvényben megállapított összeférhetetlenségi szabály hatálya alatt áll

 

 

 

 • Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

 

XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

70. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a jelen társasági szerződésben rögzített célok szerinti nonprofit tevékenységgel megegyező vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság, illetve közhasznú alapítvány részére kell átadni.

 

71. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

 

A jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekre az 2006. évi IV. törvény, 1959. évi IV. törvény, valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Alapító ezt a társasági szerződést, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.

 

 

Záradék:

 

Az egységes szerkezetű alapító okiratban az alábbi módosítások történtek, melyek dőlt betűvel kerültek nyomtatásra.

 

 

 1. A Társasági szerződés IV. 13. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A társaság tagjai nem zárják ki, illetve engedélyezik, hogy rajtuk kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság kiemelkedően közhasznú szervezetként működik, mert közhasznú tevékenysége során olyan egészségügyi szakellátó közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bek.)

 

 

2. A Társasági szerződés IX. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

Törlésre kerülnek a 29., 30.2, 30.3, 31.1 és a 31.3 számú pontok.

 

 

3. A Társasági szerződés X. 40. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

f) minden olyan kérdésben, amiben jogszabály a ¾-es szavazati arányt kötelezővé teszi.

 

 

4. A Társasági szerződés X. 43. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A taggyűlés nyilvános. A társaság éves beszámolóját a taggyűlés hagyja jóvá.

A közhasznú szervezet köteles éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentést a taggyűlés hagyja jóvá, és a tárgy évet követő évben legkésőbb június 30-ig a vamospercs.hu honlapon teszi közzé.

 

 

5. A Társasági szerződés X. 44. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

A bekezdés első mondata törlésre kerül. Helyébe az alábbiak kerülnek:

 

A taggyűlést szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

 

 

6. A Társasági szerződés X. 46. pontjának első mondata törlésre kerül, helyébe az alábbiak kerülnek:

 

A taggyűlésre a tagokat írásos meghívóval kell meghívni, mely tartalmazza a napirendi pontokat is.

 

 

7. A Társasági szerződés X. 50. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Vámospércsi Hírekben, illetve a vamospercs.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

 

 

8. A Társasági szerződés X. 51. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

A taggyűlési döntéseket az érintettekkel postai úton közli, illetve a vamospercs.hu honlapon hozza nyilvánosságra.

A társaság kistérségi járó beteg ellátó központot fog építeni és üzemeltetni. Az egészségügyi szakellátást a nyilvánosságra hozott rendelési időben bárki igénybe veheti. Beszámolóit a vamospercs.hu honlapon hozza nyilvánosságra.

 

 

9. A Társasági szerződés X. 62.1. pontjának 3. mondata az alábbiak szerint módosul:

 

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mind a hét tagja jelen van.

 

 

10. A Társasági szerződés X. 62.6. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

A kért tájékoztatást a társaság ügyvezetője írásban, 8 napon belül köteles megadni.

 

 

A társaság Társasági szerződésének jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

 

 

Debrecen, 2009. július 21.

 

 

 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Fülöp Község Önkormányzata

 

Nyírábrány Község Önkormányzata Nyíracsád Község Önkormányzata

 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata Újléta Község Önkormányzata

 

 

 

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes

szerkezetbe foglalt szövege megfelel, a

létesítő okirat-módosítások alapján hatá-

lyos tartalmának.

 

 

Debrecen, 2009-07-21.

Dr. Balogh Ádám

ügyvéd

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél