JEGYZŐKÖNYV

6-10/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2012. április 27-én du. 14 órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:

6/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelet:

A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

7/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelet:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008 (XII.20.) KT. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelet:

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  1/2011 (II.15.) KT. sz. rendeletének módosításáról

9/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelet:

Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

10/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelet:

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008 (II.15.) számú rendelet módosításáról

11/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelet:

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009 (II.10.) számú rendelet módosításáról

 

Hozott határozatok:

54/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

Polgármesteri jelentés, lejárt idejű határozatok, illetve az átruházott hatáskörben hozott döntések elfogadása

55/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

Körzeti fogorvosi rendelő támogatása

56/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

A házi orvos egészségügyi beszámolójának elfogadása

57/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

A védőnő egészségügyi beszámolójának elfogadása

58/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

A Körzeti Orvosi Ügyelet egészségügyi beszámolójának elfogadása

59/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

2011. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés elfogadása

60/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

Hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó kiegészítő kompenzációs támogatást megállapítása

61/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

2012. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásra pályázat benyújtása

62/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

1/2011 (II.15.) KT. sz. rendelet alapját képező bevételi és kiadási előirányzat módosítása

63/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása

64/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásra vonatkozó igény benyújtásának elfogadása

65/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

2011.évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása

66/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

A gyermek és felnőtt étkeztetési díjának megállapítása

 

           

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 27.-én du. 14 órakor megtartott soros ülésén.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné,

Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal, Popovics Ferencné Általános Iskola

intézményvezetője, Dr. Tas Attila Károly házi orvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő, Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló,

Kis Lászlóné költségvetési előadó.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, a meghívottakat, az önkormányzat jegyzőjét és

megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Furó Tiborné és Czigle Attila képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Hutóczki Péter polgármester, javaslatot tesz a napirend módosítására.

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőket

és a meghívó napirendjeinek módosítását elfogadja.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)   Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

                b)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

 1. Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről,

      tájékoztató a lejárt idejű határozatokról.

      Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

 

 1. Egészségügyi beszámolók (házi orvos, védőnő, ügyelet)

Előterjesztő: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő

 

 1. 2011. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 1. A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. Sz. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

5.       Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a

      közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a

      díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008 (XII.20.) KT. Sz. rendelet hatályon kívül

      helyezéséről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 1. 2012. évi nyári gyermekétkeztetés

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosítása, előirányzat módosítása.

      Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

 

 1. A 2011. évi zárszámadás és 2011. évi gazdálkodásról készített könyvvizsgálói jelentés.

     Előterjesztő: Hutczki Péter polgármester

 

9.  ÖNHIKI támogatás benyújtása

              Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

10. 2011. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása.

      Előterjesztő: Hutczki Péter polgármester

 

      11. Intézményi térítési díjak felnőtt-és gyermekétkeztetésben.

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

     12. Zárt ülés

 

1.     Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről, tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

  

A polgármesteri jelentés most került kiosztásra, Hutóczki Péter polgármester ismerteti a Képviselő Testületet annak

tartalmáról és szóbeli kiegészítésként tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben 10.750 Ft. összegben

1 főnek nyújtott temetési segélyét, valamint 47.000 Ft. összegben 11 főt részesített átmeneti segélyben.

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Nyírábrányi Körzeti Fogorvosi Rendelő,

amelyhez községünk is tartozik, megkereste az önkormányzatot, hogy támogassa a rendelő működtetését évi

200.000 Ft. összegben, mivel a normatív finanszírozás már nem elegendő a rendelő működtetéséhez.

Javaslatot tesz, hogy a Képviselő-testület 200.000 Ft. összegben támogassa a nyírábrányi Körzeti fogorvosi rendelő működtetést.

 

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a polgármesteri jelentést, az lejárt idejű

határozatokat illetve az átruházott hatáskörben hozott döntéseket elfogadta és az alábbi határozatott hozta:

 

54/2012. (IV.27.)KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a polgármesteri jelentést, az lejárt idejű határozatokat, illetve az átruházott hatáskörben hozott döntéseket elfogadta

 

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

 

55/2012. (IV.27.)KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. évi költségvetés terhére 200.000 Ft. összegben hozzájárul a Nyírábrányi Körzeti Fogorvosi Rendelő fenntartásához.

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék a továbbiakról és a támogatás átutalásáról

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

2.       Egészségügyi beszámolók (házi orvos, védőnő, ügyelet)

      Előterjesztő: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő

      (Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester, köszönti Dr. Tas Attila Károly házi orvost és Ilyésné Kuprák Kornélia védőnőt,

valamint tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Nyíri Béla polgármester megküldte a Nyírábrányban működő

Körzeti Orvosi Ügyelet beszámolóját, de sajnos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Amennyiben a

Képviselő Testületnek kérdése van az orvosi ügyelettel kapcsolatban továbbítják Nyíri Béla polgármesternek és ő válaszol rá.

 

Megkérdezi Dr. Tass Attila Károly házi orvost, hogy a beszámolójához van-e kiegészítése.

 

Dr. Tass Attila Károly: Az előzetesen kiküldött tájékoztatóban igyekeztem tárgyszerűen fogalmazni. Sajnos az elmúlt évek

tapasztalata azt mutatja, hogy egyre több a cukorbetegségben, a magas vérnyomásban és a daganatos megbetegedésben

szenvedők száma. A település lakossága elöregedő, ebből adódik, a betegellátás túlnyomó részét évek óta a rendszeresen visszajáró,

főleg idősebb betegeknek történő gyógyszer kiírás teszi ki. Az orvosi ügyeletre is jellemző, hogy az idősebb házi orvosi kollégák már

nem vállalnak ügyeletet. A körzethez tarozó 6 település házi orvosai közül 2-en vállalnak csak ügyeletet és inkább „külsősök” látják el.

Az új orvosi rendelőt lassan kezdjük belakni, bár 1-2 apróság hiányzik, amelynek pótlása megoldható. Amennyiben a Képviselő Testületnek

kérdése van, tegye fel és válaszolok rá.

 

Földháti István: Javaslom, hogy a lakosság betegségek megelőzését propaganda és szervező munkával segítsék elő,

pl. különböző iskolai programok keretében a szülők szemléletváltását is elősegíthetik. Javaslom, hogy a Dr. a faluújságban

és a honlapon a megelőzésre felhívó cikkeket írjon.  

 

Dr. Tas Attila Károly: A dohányzás elleni leszoktatásban a Megyei Tüdőgondozó tud segítséget nyújtani, amit rendszeresen

javasol a betegeknek is, valamint felhívja a betegek figyelmét a rendszeres szűrő vizsgálatokon való megjelenés fontosságára is.

 

Földháti István: Hogyan változott a daganatos megbetegedések száma a praxisa megkezdése óta? Tud-e Dr. úr valamilyen

statisztikát mondani erről?

 

Dr. Tas Attila Károly: Sajnos praxisom megkezdése óta folyamatosan nő ezen betegek száma, ami az egészségtelen

életmód mellett, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar kemizálásának tudható be.

 

Mikáczó László Ferenc: Tervezi-e a praxis átadását?

 

Dr. Tas Attila Károly: Nem tervezem, amíg egészségi állapotom engedi, addig csinálom a praxist.

 

Furó Tiborné: Egyetértek Földháti Istvánnal, hogy fontos a megelőző propaganda és javaslom, hogy a helyi újságban minden

megjelenéskor figyelemfelhívó cikk jelenjen meg mindig más-más betegségre vonatkozóan.

 

Popovics Ferencné: A tapasztalom szerint, szervezett szűrővizsgálatok hatékonyabbaknak mutatkoznak.

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a Dr. Tass Attila Károlynak a beszámoló megtartását és kíván neki további jó egészséget.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a házi orvos egészségügyi beszámolóját elfogadta.

 

56/2012. (IV.27.)KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A házi orvos egészségügyi beszámolóját elfogadta.

 

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter, polgármester megkérdezi Ilyésné Kuprák Kornélia védőnőt, hogy van-e kiegészítése a beszámolójához.

 

Ilyésné Kuprák Kornélia: Az előzetesen kiküldött beszámolómat annyiban szeretném kiegészíteni, hogy folyamatosan

szervezünk szűrő vizsgálatot és megelőző rendezvényeket is. Többek között fontosnak tartanám az iskolás gyerekek

fogászati szűrővizsgálatának megszervezését, ami évek óta elmarad.

 

Popovics Ferencné: Igen, egyetértek a védőnő javaslatával, mindenképpen egyeztetünk a fogorvos doktor úrral.

 

Hutóczki Péter: Meg kell vizsgálni a helyzetet, fel kell venni a kapcsolatot a körzeti forgorvossal, rajtunk nem múlik.

A buszt rászervezzük és átvisszük a gyerekeket.

Fontosnak tartom, hogy az iskolai nyári szünet alatt a gyermekjóléti szolgálattal összefogva nagyobb figyelmet kell

fordítani a problémás gyerekekre. Amennyiben ez kevésnek bizonyul jelzéssel élni a jegyző felé.

 

Ilyésné Kuprák Kornélia: Egyetértek a kezdeményezéssel és kérem mint a iskola vezetést, mint a jegyző asszonyt,

hogy  jelzéssel éljen a problémás gyerekeket illetően.

 

Hutóczki Péter polgármester, megköszöni Ilyésné Kuprák Kornéliának a beszámolót.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a védőnői egészségügyi beszámolóját elfogadta.

 

57/2012. (IV.27.)KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A védőnő egészségügyi beszámolóját elfogadta.

 

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter, polgármester: az orvosi ügyelet beszámolója ki lett küldve, kérdezi a Képviselő-testületet van-e olyan kérdés,

amit esetleg továbbítson a Körzeti Háziorvosi Ügyeletet felé. Tájékoztatásként elmondja, hogy többen panaszkodtak,

hogy sok esetben az ügyelet nem jön ki.

 

Hutóczki Imre: Igen, már nekem is többen panaszkodtak az ügyeletre, hogy nem megfelelően látják el a betegeket,

a telefonba durván beszélnek.

 

Hutóczki Péter: Több polgármesterrel közösen személyesen kerestük meg Nyíri Béla polgármestert és kértük,

hogy szerezzenek be hangrögzítős telefont az ügyeletnek. Sajnos ez pénzhiányra való hivatkozással nem valósult meg.

Ha nincs több kérdés, javaslom az egészségügyi beszámoló elfogadását.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal az egészségügyi beszámolókat elfogadta.

 

58/2012. (IV.27.)KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Körzeti Orvosi Ügyelet egészségügyi beszámolóját elfogadta.

 

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Dr. Tas Attila Károly házi orvos és Ilyésné Kuprák Kornélia távoznak az ülésről.

 

 

3.       2011. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

      Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

      (előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester, megkérdezi Kissné Tedik Erzsébet jegyzőasszonyt, hogy van-e az előterjesztéshez kiegészítése,

esetleg a Képviselő-testületnek kérdése.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Nincs kiegészítésem.

 

Földháti István: Sűrűbben kellene igénybe venni a Gyámhivatalt, nem hiszem, hogy nincs olyan család, ahol ne lenne szükség rájuk.

Nem normális, hogy kiskorú gyerekek éjszaka az utcán járkálnak, szaladgálnak.  

 

Kissné Terdik Erzsébet: Akiről megérkezik a jelzés, ott megtörténik az intézkedés is. Jelenleg is 17 gyerek van védelem alatt.

Ennek is meg van a törvényes eljárási módja. Ha megkeresés érkezik a Gyermekjóléti szolgálathoz, akkor az jelzéssel él a jegyző felé,

mint I. fokú hatóság felé és majd, mint II. fokú hatóssághoz fordulhat a jegyző a városi Gyámhivatalhoz, abban az  esetben,

ha gyereket ki kell emelni a családból. Ilyen eset tavaly volt utoljára. Iskolai mulasztás miatt 7 gyermeknek van felfüggesztve a családi pótlék.

 

Földháti István: Nincs-e a lehetőség ezeknek a gyerekeknek a tisztálkodását valahogy megoldani?

 

Popovics Ferencné: Az iskolában nincs erre lehetőség.

 

Több hozzászólás nem volt, így a Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal az átfogó

gyermekvédelmi tájékoztatót elfogadta.

 


59/2012. (04.27.)KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény §. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, és azt elfogadta.

A Képviselő-testület megbízza Kissné Terdik Erzsébet jegyzőt, hogy az átfogó értékelést és a testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvkivonatot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.

 


Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

 

4.       A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. Sz. rendelet módosítására.

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

      (Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester, az előterjesztést ismerteti miszerint, a Képviselő-testület döntött 2012. január 1. napjától

érvényes hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékről. Jogszabályi változás miatt 2012. január 1. és 2012. április 15.

 között hulladékkezelési közszolgáltatás díját a képviselő-testület 2011. évi díjon biztosítja az igénybevevők felé. 

A 2011. és 2012. évi díj közötti különbség a hatályos jogszabályok szerint nem lehet a lakosságra terhelni, így 2012. január 1.

és 2012. március 28. közötti 52. 698 Ft. díjkülönbséget az önkormányzat köteles kompenzálni a közszolgáltató részére.  

2012. március 29. és április 14. között a szolgáltató viseli a különbözetet, de 2012. április 15. napjától a szolgáltatató már az

emelt díjat fogja a lakosság felé kiszámlázni.

 

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2012. (IV. 27.) rendelete

A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. Sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény 21.§. (5) bekezdésében,

25.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8.§. (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004 (XII.16.) KT. Sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet)

módosítására a következőket rendeli el:

1.§.

(1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép.

2.§.

(1)   Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Ezen rendelet 1.§. (1) bekezdésének rendelkezéseit visszamenőleg 2012. január 1. napjától

2012. március 28. napjáig kell alkalmazni.

(3)   Ezen rendelet 1.§. (2) bekezdésének rendelkezéseit visszamenőleg 2012. március 29. napjától 

2012. december 31. napjáig kell alkalmazni.

(4)   Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének

12/2011. (XII.16.) KT. Sz. rendelete a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. Sz. rendeletének

módosításáról hatályát veszti.

 

             /:Hutóczki Péter:/                                                       /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                polgármester                                                                         jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2012. április 27.                                                          

                                                                                             /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                                                                                                          Jegyző

 

1.sz. melléklet a 6/2012. (IV. 27.) KT. Sz. rendelethez

 

Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a választható gyűjtőedények szerint 2012. január napjától 2012. március 28. napjáig:

 

A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közszolgáltatási díjtétele  magába foglalja

a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját, valamint az évi egy alkalommal elvégzett lomtalanítás költségét

általános forgalmi adó nélkül számított összegben.

 

 1. Rendszeresített és választott gyűjtőedények szerint 189,22 kg/fő/év hulladékmennyiség figyelembe vételével:      

                                                             120 litere gyűjtőedény            284.-Ft/ürítés

 

 1. Többlethulladék közszolgáltatási díjtételei a szolgáltató által rendszeresített és lógójával ellátott gyűjtőedényekben,
 2. amely magába foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját áfa nélküli összegben:

 

                                                            60 literes zsák     156.-Ft/db

 

 1. Szállítás napja és útvonal, kezdési időpont:

 

A szilárd hulladék begyűjtése és szállítása minden héten szerdai munkanapokon történik Fülöp-Bánházán kezdve a település

központja felé haladva. A begyűjtés és szállítás du.      14,00 órakor kezdődik és késő estig tart.

Útvonal: Penészleki u.- Bánháza – Dózsa sor – Jókai telep – Kossuth u. - Petőfi u. - Darvaskert – Darvasalja – Zrínyi u.

- Deák F. u. -Munkácsy M. u. - Óvoda u. - Híd u. - és az Arany J. u. - Tótfalu Nyírábrány felé haladva    fejeződik be.

 

 

2.sz. melléklet a 6/2012. (IV. 27.) KT. sz. rendelethez

 

Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a választható gyűjtőedények szerint 2012. március 29. napjától 2012. december 31. napjáig:

 

A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közszolgáltatási díjtétele  magába foglalja

a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját, valamint az évi egy alkalommal elvégzett lomtalanítás költségét

általános forgalmi adó nélkül számított összegben.

 

1.      Rendszeresített és választott gyűjtőedények szerint 189,22 kg/fő/év hulladékmennyiség figyelembe vételével:      

120literes gyűjtőedény293.-Ft/ürítés

 

2.      Többlethulladék közszolgáltatási díjtételei a szolgáltató által rendszeresített és lógójával ellátott gyűjtőedényekben,

amely magába foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját áfa nélküli összegben:

 

                                                            60 literes zsák     162.-Ft/db

 

 

 1. Szállítás napja és útvonal, kezdési időpont:

A szilárd hulladék begyűjtése és szállítása minden héten szerdai munkanapokon történik

               Fülöp-Bánházán kezdve a település központja felé haladva. A begyűjtés és szállítás  

              du. 14,00 órakor kezdődik és késő estig tart. Útvonal: Penészleki u.- Bánháza – Dózsa

              sor –    Jókai telep – Kossuth u. - Petőfi u. - Darvaskert – Darvasalja – Zrínyi u. - Deák

              F. u. -Munkácsy M. u. - Óvoda u. - Híd u. - és az Arany J. u. - Tótfalu Nyírábrány felé

             haladva  fejeződik be.

 

 

INDOKOLÁS

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2012. (IV. 27) KT. Sz. rendeletéhez

A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. Sz. módosításáról

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény (továbbiakban Hgt) 23. §-a a következőket rögzíti:

23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást

rendszeresen köteles ellátni;

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és

kötelezettségeit – beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes

tartalmi elemeit;

d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételének

– jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit;

e) a közszolgáltatással összefüggő – jogszabályban nem rendezett – települési önkormányzati feladat- és hatáskört;

f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét,

az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét;

 

A Hgt. 57.§-a a díjtétel meghatározására a következő rendelkezést rögzíti:

57. § 75 (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj mértéke 2012. évre, ha 2011. évre

az egyszeri ürítési díj mértéke

a) meghaladta a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrmértékű tárolóedényhez viszonyított

arányos összegét, nem haladhatja meg a 2011. évre megállapított egyszeri ürítési díj mértékét,

b) nem haladta meg a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más űrmértékű tárolóedényhez viszonyított

arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek arányos mértékéig emelhető.

(2) Ha 2012. évre a közszolgáltatási díj alapdíj (rendelkezésre állási díj) és ürítési díj megállapításával történik, a közszolgáltatási díj

egyszeri ürítésre eső mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget

 

Fülöp Község Önkormányzata a szilárdhulladék kezelésére közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik az AKSD Városgazdálkodási Kft –vel

(4031, Debrecen, István u. 136. sz.). A szolgáltató határidőben rendelkezésre bocsájtotta a díjmegállapításhoz szükséges kalkulációt.

A Hgt. és vonatkozó kormányrendelet a 2011. december 30. és 2012. április 15-i között történő módosításai tették szükségessé

az önkormányzati rendelet megalkotását.

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS

 

1.§-hoz

 

A közszolgáltatási díj mértékét a Rendelet 1. és 2. sz. melléklete rögzíti.

 

2.§.-hoz

 

Hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz, a Hgt.-hez igazított időtartamok szerint.

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta.

 

60/2012. (IV. 27.) KT. Sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. vonatkozó rendelkezései és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. r. 3.§. (5) bekezdésének értelmében a közszolgáltató – AKSD Városgazdálkodási KFT 4031 Debrecen István u. 136. sz. – részére 2012. január 1. napjától 2012. március 28. napjáig terjedő időre 52.698 Ft díjkülönbözetet Kiegészítő kompenzációs támogatást állapít meg.

A támogatást az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.

Felkéri a polgármestert a támogatás átutalásáról, és a költségvetési rendelet módosítására.

 

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Hutóczki Péter

 

 

5.     Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi  csatornamű használatáért

fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008 (XII.20.) KT. Sz. rendelet hatályon kívül

helyezéséről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester, az előterjesztést ismerteti.

 

Földháti István: Mi volt a Viziközmű tárgyalásán?

Hutóczki Péter: Vízközmű-szolgáltatást 2013.-tól csak az szolgáltathat, aki 50.000 lakó egyenértékkel rendelkezik,

1 év után pedig 100.000 lakó egyenértékkel kell rendelkeznie és csak állami vagy önkormányzati üzemeltető lehet. Ránk nézve

három lehetséges társaságnak van jogosultsága:

Debeceni Vízmű, Hajdú-Bihari Önkorm. Vízmű Zrt. és TRV-nek. A nagyobb hajdúsági városok önállóan hoztak létre társulást

Hajdú Városok néven. Tasó László országgyűlési képviselő úr összehívta a „járás” településeit, ahol az a kedvezményezés születet,

hogy hozzunk létre egy önálló társulást Nyíradony székhellyel. Minden település elfogadta, de Hajdúhadház, Téglás és Bocskaikert

csatlakozott a Hajdú Városokhoz, így az önálló társulás nem jöhet létre, mivel kevés lenne a lakóegyenérték. Így az a döntés született,

hogy a Hajdú-Bihar Megyei Vízműhöz  csatlakozunk, de részletesebb szabályozást kidolgozását kértük tőlük.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Akkor most már nem az önkormányzat hozza majd az árakat, hanem a vízmű és rendeletünket vissza kell vonni.

 

Kissné Terdik Erzséebet: Igen, megszűnt az önkormányzatok ármegállapító joga.

 

a Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2012. (IV. 27.) KT. Sz. rendelete

 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő

díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008 (XII.20.) KT. Sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján az önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

1.§.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,

a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008 (XII.20.) KT. Sz.

rendelet hatályát veszti.

2.§

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

        /:Hutóczki Péter:/                                                        /:Kissné Terdik Erzsébet:/

              Polgármester                                                                         Jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2012. április 27.                                                        

                                                                                        /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                                                                                                             jegyző

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2012. (IV. 27.) KT. Sz. rendelet

 i n d o k l  á s a

 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért

fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008 (XII.20.) KT. Sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Általános indokolás

 

A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény értelmében 2012. január 1. napjától a viziközmű-szolgáltatás

tekintetében az önkormányzatok ármegállapító jogköre megszűnt.

Az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között,

valamint feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben

kapott felhatalmazás alapján alkothat önkormányzati rendeletet.

Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

Mindezek alapján az ivóvíz szolgáltatási díjra vonatkozóan helyi önkormányzat rendeletalkotási jogkörrel nem rendelkezik,

ezért az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése szükséges.

 

Részletes indokolás

 

1.§.-hoz

 

Az ivóvíz és közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

 

2.§.-hoz

 

A rendelet hatálybaléptetése a jogszabállyal való ütközés megszüntetésére.

 

 

 

6. 2012. évi nyári gyermekétkeztetés

   Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

    (Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter: Lényeges változás, hogy az előző évektől eltérően a felmelegíthető étel (konzerv) helyet ettől az évtől csak napi

egyszeri meleg étkeztetésre lehet pályázni, amelynek 30%-át kistermelő által megtermelt vagy előállított alapanyagból kell biztosítani.

Értesítést küldünk ki az érintettek, melyben arra kértük a mintegy 354 gyermeket, vagy szülejét, hogy írásban nyilatkozzon arról,

hogy így is kéri-e az ellátást. Az értesítőben felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben így is kéri az ellátást és még sem veszi át

a melegételt akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A nyilatkozatokat 2012. május 2.-ig kell a Polgármesteri Hivatalba visszajutatni.

 

Mikáczó László Ferenc: Hogyan történhet a melegétkeztetés?

Kissné Terdik Erzsébet: Ez függ attól, hogy hogyan alakul a létszám.  Az itten konyha bizonyos főig tudja vállalni a főzést. A nyilatkozatok

alapján látjuk majd a létszámot és ha olyan létszám lesz akkor, lehet róla szó, hogy az itteni konyhában főzzék meg az ételt, illetve lehet

külső beszállítóval szerződést kötni.

 

Furó Tiborné: Így a konyhán dolgozók hogy tudják kivenni a szabadságukat?

 

Kissné Terdik Erzsébet: A minimum vállalható napok száma 44 nap, ha csak ezt vállaljuk akkor még belefér a tisztasági festés

miatti zárva tartás is.

 

Hutóczki Péter: Meglátjuk, hogy alakul a létszám és akkor visszatérünk rá, hogy kiszállítóval kötünk szerződést vagy a helyi konyhán

főzzük meg az ételt.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásra

pályázat benyújtása mellett döntött és az alábbi határozatott hozta:

 

61/2012. (IV. 27.) KT. Sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 23/2012. (IV. 18) NEFMI rendelet alapján a pályázható 2012. évi nyári gyermekétkeztetés támogatás iránti igényt be kívánja nyújtani.

Mivel a miniszteri rendelet szerint az önkormányzat leghátrányosabb besorolású önerő biztosítása nem kötelező, és ezt az önkormányzat nem is vállalja.

 

Felkéri a polgármestert a miniszteri rendelet szerinti eljárás lebonyolítására, a pályázat benyújtására.

 

Határidő: 2012. május 10. és a rendelet szerint

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

7. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosítása, előirányzat    

   módosítása

   Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

                            

Hutóczki Péter köszönti Kis Lászlóné költségvetési főmunkatársat és Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgálót.

Felkéri Kis Lászlónét ismertesse az előterjesztést.

 

A 2011. évi költségvetési rendelet tervezet kiosztásra került a kötelező mellékletekkel, Kis Lászlóné ismerteti az előterjesztés.

Kiegészítés, kérdés, javaslat nem volt a Képviselő-testület részéről.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a 2011. évi költségvetési rendelet alapját képező

előirányzat módosítását elfogadta.

 

 

62/2012. (IV. 27.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

1/2011 (II.15.) KT számú rendelet alapját képező bevételi és kiadási előirányzat módosítását  az alábbiak szerint fogadja el

 

 

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

MÁK körből származó bevételek módosítása

ÖNHIKI

841901

94511

8.231.000

Pénzbeli támogatás

841901

46411

1.769.000

Integráció

882124

94411

2.139.900

Pedagógusok anyagi tám.

841901

94411

1.844.903

Fejlesztési támogatás

841901

94412

12.189.000

Tűzifa vásárlás

841901

94411

3.048.000

Hátrányos helyzetű önk.támog.

841901

94411

5.380.000

Rendszeres szov.segély

882111

943121

1.439.923

BPJ

882111

9431211

5.353.842

Időskorúak járadéka

882112

943122

125.212

Ápolási díj

882115

943124

1.200.000

Ápolási díj

882116

943124

509.963

Kieg.gyermekvédelmi tám.

882118

46411

33.080

Óvodáztatási tám.

882119

9431251

310.000

Gyermekétkeztetés

841901

94411

-447.700

Közoktaás

841901

94212

-910.333

Keresetkieg.

841901

94719

109.868

Összesen:

43.683.691

 

Saját hatáskörből származó bevételek módosítása

Egyéb bevétel

841126

91219

41.200

Földalapú támogatás

841403

46411

390.480

Támogatás (Európa Terv)

910502

47113

50.000

KSH (népszámlálás)

841173

46414

366.808

Erdő támogatás

021000

46414

315.221

Családsegítő visszafiz.

841126

471112

364.000

Iskolatej

852021

46411

286.002

Közcélú

890441

46414

6.149.821

Pénzmaradvány

841126

98111

1.383.054

Tartalék

841126

592125/711

300.000

Hitelfelvétel

841126

43121

50.000

Pályázatra

841126

46414

22.257.351

Összesen:

81.903.937

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

125.587.628

 

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

ÖNHIKI

841126

45132

8.231.000

Pénzbeni támogatás

882124

5831184/711

1.769.000

Rendszeres szoc.segély

BPJ

882111

583111/711

5831123/711

1.439.923

5.353.842

Időskorúak járadéka

882112

583113/711

125.212

Ápolási díj

nyugdíjjárulék

882115

5831161/711

53111/711

967.742

232.258

Ápolási díj

nyugdíjjárulék

882116

5831161/711

53111/711

411.260

98.703

Kieg. Gyermekvéd.tám.

882118

5831182/711

33.080

Óvodáztatási támogatás

882119

5831183/711

310.000

Gyermekétkeztetés visszefiz.

889921

55211/711

561111/711

-358.160

-89.540

Megbízási díj

Nyugdíjjárulék

852011

52211/711

53111/711

448.000

120.960

Megbízási díj

Nyugdíjjárulék

852021

52211/711

53111/711

529.520

156.470

Megbízási díj

855911

52211/711

50.000

Megbízási díj

Nyugdíjjárulék

Nyomtatvány

Könyv

Készletbeszerzés

851011

52211/711

53111/711

5431/711

54411/711

54913/711

425.200

114.753

100.000

140.000

300.000

Nyomtatvány

Könyv

Folyóirat

Készlet beszerzés

Szállítás

Karbantartás

Üzemeltetési, fenntart.kiad.

852021

5431/711

54411/711

54412/711

54913/711

55213/711

55218/711

55219/711

200.000

200.000

99.900

500.000

100.000

200.000

300.000

Tűzifa

ÁFA

841403

5451/711

561111/711

2.400.000

648.000

Készlet beszerzés

Üzemeltetési, fenntart.kiad.

932919

54913/711

55219/711

940.000

2.500.000

ÁFA

932919

561111/711

250.000

Készlet beszerzés

ÁFA

890441

54913/711

561111/711

1.330.000

360.000

Keresetkiegészítés

562912

512173/711

22.200

Keresetkiegészítés

562913

512173/711

48.500

Keresetkiegészítés

841403

512173/711

10.000

Keresetkiegészítés

851011

512173/711

29.168

Áramdíj

852021

55214/711

-910.333

Vásárolt élelmezés

910502

55211/711

50.000

Vízdíj

852021

55217/711

41.200

Üzemanyag

Munkaruha

áramdíj

841403

5461/711

5481/711

55215/711

150.000

50.000

50.000

Könyv

Szállítás

841126

54411/711

55213/711

80.000

60.480

Megbízási díj

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Munkaerőpiaci járulék

Készlet beszerzés

ÁFA

841173

52211/711

53111/711

531121/711

531122/711

531123/711

54913/711

561111/711

188.217

25.424

1.534

511

1.022

120.080

30.020

Épület felújítás

Ügyviteli, számítást.eszk.

Gép,m berendezés

ÁFA

ÁFA

862101

126311

131511

131521

18111

182111

3.059.000

360.000

1.550.000

400.000

476.000

Épület felújítás

Gép, berendezés

910502

12631

131521

5.300.000

1.044.000

Kisértékű tárgyieszköz

Készlet beszerzés

ÁFA

862101

54712/711

54913/711

561111/711

204.000

80.000

80.000

Üzemeltetési fenntart.kiad.

Alapilletmény

Egyéb bérrendszer alá tartozók j.

Részmunkaidőben fogl.juttatása

Nyugdíjjárulék

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci járulék

841403

55219/711

511113/711

511116/711

516116/711

53111/711

531122/711

231123/711

315.221

60.000

1.300.000

516.000

346.000

35.000

12.000

Díjak, befizetések

Egyéb befizetések

841126

57119/711

57219/711

850.000

110.000

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni járulék

Munkaerőpiaci járulék

Vásárolt élelmezés

ÁFA

852021

53111/711

531121/711

531122/711

531123/711

55211/711

561111/711

650.200

105.000

15.000

30.000

228.801

57.201

Egyéb feltételtől függő p.

890441

511116/711

2.120.821

Gázdíj

Áramdíj

852021

55214/711

55215/711

883.054

500.000

Tartalék

841126

57119/71

300.000

Épület felújítás

Számítástechnikai eszközök

Gép, berendezés

910502

12631

131511

131521

40.000.000

5.000.000

5.000.000

Hitel törlesztés

841126

43121

22.257.351

 

 

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

126.945.661

 

 

ELŐIRÁNYZAT CSÖKKENTÉS

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

Forráshiány

841126

 

32.698.000

Felújítás

910502

12631

-10.606.000

ÁFA

562912

5611111/711

-400.000

ÁFA

562913

5611111/711

-1.140.000

Illetménykieg.

Egyéb juttatás

Megbízási díj

Készletbeszerzés

Karbantartás

Áramdíj

841126

511122/711

513192/711

52216/711

54913/711

55218/711

55215/711

-1.200.000

-500.000

-1.800.000

-1.400.000

-1.000.000

-500.000

Áramdíj

Üzemeltetési, fenntart.kiad.

841402

55215/711

55219/711

-500.000

-300.000

Tüzelőanyag

Üzemeltetési, fenntart.kiad.

ÁFA

készletbeszerzés

841403

5451/711

55219/711

5611111/711

54913/711

-2.400.000

-700.000

-850.000

-350.000

Nyomtatvány

Készletbeszerzés

Egyéb munkav.juttatás

851011

5431/711

54913/711

512193/711

-150.000

-500.000

-300.000

Nyomtatvány

Kisértékű tárgyieszköz

852011

5431/711

54712/711

-300.000

-200.000

Jubileumi jutalom

Nyugdíjjárulék

852012

513123/711

53111/711

-786.000

-500.000

Egyéb munkav.kapcs.jutt.

Természetbeni jutt.

Áramdíj

Vízdíj

852021

512193/711

531121/711

55215/711

55214/711

-1.000.000

-100.000

-500.000

-800.000

Alapilletmény

855911

511113/711

-600.000

Üzemanyag ktg.

Rehabilitációs hj.

889928

5461/711

57213/71

-350.000

-300.000

Készlet beszerzés

ÁFA

890441

54913/711

5611111/711

-581.000

-360.000

Gázdíj

ÁFA

Karbantartás

910502

55214/711

5611111/711

55218/711

-300.000

-1.325.000

-100.000

          ELŐIRÁNYZAT CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:

-32.698.000

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester, Kis Lászlóné

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról

szóló rendelete elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-területének

8/2012.(IV.27.) KT. sz. rendelet

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

1/2011 (II.15.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§. (1)  bekezdés d.)

pontjában biztos biztosított hatásköre alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi

költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) KT. sz rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet 10.sz. mellékletet helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2.§.

(1)   E rendelet hatályba lépésével egy időben a Rendelet 10.sz. melléklete hatályát veszti.

(2)   E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

          /:Hutóczki Péter:/                                               /:Kissné Terdik Erzsébet:/

             polgármester                                                                  jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2012. április 27.

 

                                                                       /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                                                                                     jegyző

 

 

 


8.  A 2011. évi zárszámadás és 2011. évi gazdálkodásról készített könyvvizsgálói jelentés

   Előterjesztő: Hutczki Péter polgármester

 

Kis Lászlóné:Módosításra került pár melléklet a rendeleten belül. Kiegészült azzal, hogy zárszámadás végén egy egyszerűsített

beszámoló szükséges.

 

Hutóczki Péter, polgármestert megkérdezi a Nemesné Sörés Erzsébet könyvvizsgálót, hogy van-e kiegészítése.

 

Nemesné Sőrés Erzsébet: Fülöp Község Önkormányzata könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló feladat, hogy ami a kt.

elé kerül az a jogszabálynak megfelelő-e, összeghangban van-e azzal ami a mák felé elment. Átnéztem arendeletet és a beszámolót,

ami Képviselő-testület elé került és a jogszabályi feltételeknek megfelel. Valós és összhangban van a MÁK felé elment beszámolóval.

A zárszámadási rendelet is átnéztem és elfogadásra javaslom. Maradt 27 millió maradvány. Az ÖNHIKI-t csak működésre adják

és nem felhasználásra. Ezért fontos külön venni működési és a felhasználási költséget. Az Egyszerűsített beszámoló első része a mérleg,

ami az önkormányzat vagyonát mutatja, a forrás és az eszköz oldalnak meg kell egyezni. Sok a saját vagyon, nem nagy a hitel, a mérleg jó.

Jó az, hogy nincs működési hitel, amit nagyon kevés önkormányzat mondhat el magáról. Viszont a kintlévőség, az arányában magas.

Javasolnám az adóhátralékok még fokozottabban történő végrehajtását és behajtását a bevételek minél nagyobb arányú teljesítéséhez.

A Zárszámadásról szóló rendelet tervezetet és az Egyszerűsítet beszámolót jónak találom és elfogadásra javaslom.

 

Hutóczki Imre: Egy szakember átnézte, így nyugodt szívvel elfogadhatjuk.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Jó döntéseket hozott a Képviselő-testület, amit most a könyvvizsgáló meg is erősített.

 

Furó Tiborné: Reagálni szeretnék a könyvvizsgáló szavaira. Az adó kilévőség nagyon sok. Az adóbehajtáshoz tervet kellene készíteni,

különben 5 éven belül elévül. Történek-e ennek érdekében lépések?

 

Kisné Terdik Erzsébet: Minden évben egyszer tértivevényes értesítést  küldünk ki az egyenlegről, szintén tértivevénnyel kézbesítik a

végrehajtási értesítést, ezen kívül még kapnak az adózók egy félévi értesítést is, ezáltal az elévülés megszakad. A gépjármű adó

tekintetében többször kedvezményeztünk az Okmányiroda felé forgalomból való kivonást, de sajnos a legtöbb gépjárműadó tartozásnál, 

hogy már nem az adós tulajdonában van a gépjármű, de a nevéről még nem került ki. A másik fő probléma, hogy a legtöbb tartozás

esetében, az adós nem rendelkezik letiltható jövedelemmel.

 

Hutóczki Péter: Megnyugtat, hogy az ez évi gazdálkodás, könyvvizsgáló segítségével fog zajlani. Köszönöm a Költségvetési kolléganők

és a könyvvizsgáló munkáját. 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának

zárszámadásáról szóló rendeletet elfogadta.

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-területének

9/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelete

Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a 2011. évi Egyszerűsített beszámolóját elfogadta

és az alábbi határozatott hozta:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 155.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli:

 

1. §.

(1)   Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását

395.276 e Ft költségvetési bevétellel

50.000 e Ft finanszírozási bevétellel

446.659 e Ft bevételi főösszeggel

398.738 e Ft költségvetési kiadással

22.257 e Ft finanszírozási kiadással

420.995 e Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

                                                                      

(2)   Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete  az Önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1. sz 2. sz.. és a 4. sz.

mellékletek szerint fogadja el.

 

(3)    Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete  Önkormányzat kiadásainak teljesítését a 1.sz. 3.sz. és 4.sz.

mellékletek  szerint fogadja el.

 

2. §.

(1)   Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete  az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények

2011. évi költségvetéseinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletek szerint fogadja

 

3. §.

 Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete  az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. számú melléklet

szerint hagyja jóvá.

4. §.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete  az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 4. számú melléklet

szerint hagyja jóvá.

 

 

5. §.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete  az Önkormányzat létszám-előirányzat teljesítését a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1)   Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6 sz. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat 2011. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

 

7. §.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete  az Önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 25.664 ezer Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványát növeli 1.921 ezer Ft normatív költségvetési támogatás finanszírozásból származó korrekciója.

A módosított pénzmaradvány összege 27.585 ezer Ft. Pénzmaradvány elszámolását a 7.sz melléklet tartalmazza.

8. §

 

A zárszámadási rendelet 10., 11., 12., 13. számú mellékletei tartalmazzák az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját,

amelyet a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg elfogad. A beszámoló magában foglalja az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét,

pénzforgalmi jelentését és pénzmaradvány-kimutatását.

 

9. §

 

(1)  Fülöp Község Önkormányzat összevont mérlegét az egyszerűsített beszámoló tartalmazza.

(2) Fülöp Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit és hitelállományának alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

 

10. §

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

      Hutóczki Péter                                                                  Kissné Terdik Erzsébet                               

        polgármester                                                                              jegyző

 

Fülöp, 2012. április 27.

A rendelet kihirdetve:

 

                                                                                      Kissné Terdik Erzsébet                               

                                                                                              jegyző


1.        sz. melléklet Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  9./2012. (IV. 27.) KT számú rendeletéhez

 

Fülöp Község Önkormányzat 2011. évi pénzforgalma

KIADÁSOK
BEVÉTELEK
 
Eredeti e.
Módosított e.
Teljesítés

 

Eredeti e.
Módosított e.
Teljesítés

Személyi juttatás

Munkaadót terh.jár.

Dologi kiadások

Működési célú pénzeszk.átad.

Tartalék

Társ.és szoc.pol.juttatás

Működési kiadások összesen

Beruházások

Felhalmozási célú pe. átad.

Felhalmozási kiadások össz.

Hiteltörlesztés

Összesen:

 

Függő kiadás

127.409

32.715

86.536

4.429

300

70.725

322.114

45.227

 

 

 

367.341

132.319

37.321

92.704

6.049

 

82.316

350.709

110.891

19

110.910

22.257

483.876

 

 

120.627

34.484

88.465

5.500

 

78.265

327.341

71.378

19

71.397

22.257

420.995

 

1.093

Alaptev.bevétele

 

Helyi adók:

-          komm.adó

-          iparűzési adó

-          mezőőri jár.

-          bírság, pótlék

-          talajterhelési díj

-          igazg.szolg.díj

 SZJA + kieg.

Gépjárműadó

Önkorm.sajátos műk.bev.

 

Normatív állami hj.

-          népességhez kötött

-          feladatmutatóhoz kötött

 

Központosított ei.

-          működési célú

-          felhalmozási célú

Vis maior támogatás

Kieg.tám.közokt.felad.

Egyéb központosított előir.

Működési célra átvett pénze

Felhalmozási célú bevétel

ÖNHIKI

Kieg.tám.szoc.felad.

Költségvetési bevétel:

 

Előző évi pénzmaradvány  ig.

Hitel

13.813

 

24.108

1.180

22.175

420

160

83

90

62.378

6.900

93.386

 

80.971

13.327

67.644

 

 

 

 

 

208

 

30.190

34.621

44.748

69.404

367.341

 

 

28.367

 

24.286

1.180

22.175

598

160

83

90

62.353

6.900

93.539

 

80.061

13.327

66.734

 

29.663

17.455

12.208

307

208

10.815

81.338

29.756

12.050

66.388

432.493

 

1.383

50.000

27.742

 

24.465

1.606

21.803

736

139

42

139

62.353

6.517

93.335

 

80.061

13.327

66.734

 

29.663

17.455

12.208

307

208

10.815

65.451

9.255

12.050

66.388

395.276

 

1.383

50.000

Kiadások összesen:

367.341

483.876

422.088

Bevételek összesen:

367.341

483.876

446.659

                 

2.számú mellékletFülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2012. (IV. 27.)KT. számú rendeletéhez

 

3/1 oldal

 

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei előirányzatonként, forrásonként

 

 

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése    (ezer Ft)                                    

 

Szöveg

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

Igazgatási szolgáltatási díj

90

90

139

Hatósági jogkörhöz k.bevételek

90

90

139

Áru és készletértékesítés

2.500

2.415

2.205

Egyéb sajátos bevétel

300

144

229

Intézményi ellátási díjak

3.436

3.436

5.140

Alkalmazottak térítési díja

1.963

1.963

842

Bérleti díjak

3.202

3.202

2.382

Egyéb saját bevétel összesen

11.401

11.160

10.798

Kiszámlázott term, szolg. Áfa

2.412

17.207

16.944

Intézményi működési bevétel összesen

13.903

28.457

27.881

 

 

09.Támogatások, kiegészítések és

véglegesen átvett

pénzeszközök előirányzata és

teljesítése  (ezer Ft)

Szöveg

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

Támogatásért.bev.tb.alaptól

3.200

3.200

3.152

Támogatásért.bev.elk.alaptól

3.400

44.694

42.405

Támogatásért.bev. kp. költségvetési sz.

5.881

10.680

6.342

Támogatásért.bev.fejezetkezelő

17.709

20.049

10.841

Beruházási célú tám.értékű bev.EU-s

34.621

29.757

9.256

Támogatás értékő bevétel államházt.kív.

 

2.715

2.711

Támogatás, tám.ért.bev.összesen

64.811

111.095

74.707

       

 

2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2012. (IV. 27.)KT. számú rendeletéhez

 

3/2 oldal

 

10. Hitelek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

 

Hitel megnevezése

Hitelfelvétel eredeti ei.

Módosí-tott ei.

Teljesítés

 ÖNHIKI

44.748

12.050

12.050

 

 

 

 

Összesen

44.748

12.050

12.050

 

16. Helyi önkormányzat sajátos bevételei (ezer Ft)

 

Szöveg

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

Magánszemély komm.adója

1.180

1.180

1.606

Iparűzési adó

22.175

22.175

21.803

Talajterhelési díj

83

83

42

Pótlék, bírság

160

160

139

Mezőőri járulék

420

598

736

Helyi adók összesen            

24.019

24.196

24.326

SZJA helyben maradó

6.380

6.380

6.380

Jövedelemkülönbség mérs.

55.998

55.973

55.973

Gépjárműadó

6.900

6.900

6.517

Átengedett kpi adók             

69.278

69.253

68.870

Önk.sajátos működési bevételei

93.296

93.449

93.196

Normatív hozzájárulás – lakosságszámhoz kötött

31.108

13.327

13.327

Normatív hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötött

50.071

66.734

66.734

Központosított tám.

 

29.663

29.663

Kieg.tám. egyes közoktatási felad.

 

208

208

Vis-maior

 

307

307

Egyéb központi támogatás

 

10.815

10.815

Normatív hozzájárulások    

81.179

80.061

80.061

Önk.költségvetési támogatása 

174.475

173.510

173.257

Kieg.tám.egyes szoc.feladatokra

69.404

66.388

66.388

 

Bevételek

367.341

432.493

395.276

 

Megnevezés

Eredeti előirányzat (ezer Ft)

Módosított ei.

Teljesítés

 I. Működési bevételek

107.199

121.906

121.077

 • Intézményi működési bevételek

13.903

28.457

27.881

 • Önkormányzatok sajátos működési bevételei

93.296

93.449

93.196

-         Helyi adók

24.018

24.196

24.326

-         Átengedett központi adók

69.278

69.253

68.870

II. Támogatások

150.583

199.493

199.493

 • Normatív hozzájárulás  lakosságszámhoz kötötten

31.108

13.327

13.327

 • Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

50.071

66.734

66.734

 • Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokra

69.404

66.388

66.388

 • Központosított

 

29.663

29.663

 • Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra

 

208

208

 • Vis maior

 

307

307

 • Egyéb központi támogatás

 

10.815

10.815

 • ÖNHIKI

44.748

12.050

12.050

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

34.621

29.757

9.256

 • Támogatás értékű bevétel EU-s forrásból

34.621

29.757

9.256

IV. Támogatásértékű bevételek

30.190

81.338

65.451

 • Támogatásértékű bevételek összesen

30.190

81.338

65.451

 • Ebből TB alapból átvett pénzeszköz

3.200

3.200

3.152

Összesen

367.341

432.493

395.276

2.számú mellékletFülöp Község

Önkormányzat

Képviselő-testületén

9/2012. (IV. 27.)KT. számú

rendeletéhez  3/3

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet

Fülöp Község

Önkormányzat

Képviselő-testületének

9/2012. (IV. 27.)KT. számú

rendeletéhez

3/1.oldal

  2011. évi k

öltségvetési kiadások

  jogcímenként

 

02. Személyi juttatások

és a munkaadót terhelő

járulékok előirányzata (ezer Ft)

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

Alapilletmény

85.597

88.005

80.339

Illetménykiegészítés

2.892

1.802

1.479

Kötelező illetménypótlék

4.423

4.306

3.829

Feltételes pótlék és juttatás

96

316

312

Teljes munkaidős rendsz szem jutt össz

93.008

94.429

85.959

Részmunk.rendsz szem jutt

12.198

13.482

13.216

Rendszeres szem jutt összesen

105.206

107.911

99.175

Készenlét, helyettesítés, túlóra

770

825

725

Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. össz

8.628

7.337

6.712

Jutalom (normatív)

 

226

226

Jutalom (teljesítményhez kötött)

 

40

32

Munkavégzéshez kapcs.juttatás összesen:

9.398

8.428

7.695

Jubileumi jutalom

4.462

2.964

2.709

Sajátos juttatások

1.794

1.276

1.128

Foglalkoztatottak sajátos juttat.

6.256

4.240

3.837

Közlekedési költségtérítés

788

816

754

Egyéb ktgtérítés és hozzájárulás

1.512

2.601

2.113

Költségtérítés, hozzájárulás össz

2.300

3.417

2.867

Nem rendsz szem juttatás

17.954

16.085

14.399

Állományba nem tartozók jutt.

4.249

8.323

7.053

Külső személyi juttatás

4.249

8.323

7.053

Személyi juttatások összesen    

127.409

132.319

120.627

Társadalombiztosítási járulék

32.549

37.143

34.448

Táppénz hozzájárulás

166

178

36

Munkaadókat terhelő járulékok           

32.715

37.321

34.484

 

 

 

 

3.számú melléklet

Fülöp Község

Önkormányzat

Képviselő-testületének

9./2012. (IV. 27.)KT. számú

rendeletéhez

3/2.oldal

 

03. Dologi kiadások és

                   egyéb folyó kiadások

                   előirányzata  (ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

Élelmiszer beszerzés

9.260

10.009

10.003

Vegyszer, gyógyszer

69

51

47

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

1.820

1.752

1.312

Könyv beszerzés

1.310

1.830

1.135

Folyóirat

540

936

887

Tűzifa

 

713

713

Hajtó, kenőanyag

2.630

2.789

2.693

Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék

9.588

1.050

813

Munkaruha, védőruha

164

239

207

Egyéb anyag

7.240

9.173

8.676

Készletbeszerzés összesen                 

32.591

28.542

26.486

Telefon

862

932

919

Szállítási szolgáltatás

990

1.222

941

Gáz

6.350

6.527

6.432

Villany

6.470

5.286

5.086

Víz

780

832

702

Karbantartás, kisjavítás

4.748

3.829

3.320

Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

10.315

10.378

10.122

Szolgáltatási kiadások                         

30.515

34.782

33.288

Áfa

15.367

12.075

12.362

Belföldi kiküldetés

456

462

190

Reprezentáció

650

650

436

Reklám. propaganda

150

150

42

Vásárolt élelmezés

1.915

5.776

5.766

Dologi kiadások                                   

79.729

76.661

72.804

Egyéb folyó kiadás és kamatkiadás

6.807

16.043

15.661

Dologi és egyéb folyó kiadás összesen   

86.536

92.704

88.465

3. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2012. (IV. 27.)KT. számú rendeletéhez

 

 

3/3.oldal

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

Szöveg

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

Tám.ért.műk kiad. TB Alap kezl.

2.223

2.223

1.888

Műk.célú.peszk átad.áhtn kívül

1.826

1.826

1.612

Középfokú oktatásban  résztvevők pénzbeni j.

180

180

215

Felsőfokú oktatásban résztvevők j.

200

200

Önk által foly.ellátások, egyéb pbeli jutt.

70.725

81.936

78.050

Működési célú pénzeszk.átadás vállalk.

 

2.00

2.000

Összesen                           

75.154

88.365

83.765

 

 

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

 

Szöveg

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

Ingatlan felújítása

36.182

70.226

40.829

Felújítási kiadások áfája

9.045

15.996

15.993

Gép, berendezés vásárlása

 

18.739

8.759

Ingatlanok vásárlása, létesítése

 

1.500

1.500

Informatikai eszközök

 

727

726

Járművek vásárlása

 

720

720

Beruházás kiadások áfája

 

2.983

2.851

Lakáshoz jutási támogatás (közmű)

 

19

19

Felhalmozási kiadások összesen

45.227

110.910

71.397

 

 

06. Hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadás, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

Szöveg

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

Kockázati tartalék

300

 

 

 

 

12. Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése (ezer Ft)

 

Szöveg

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

Nem foglalk.rendsz szoc segély

6.660

7.650

7.602

BPJ saját rész

15.960

25.266

25.046

Idősek járadéka

1.416

1.541

1.436

Lakásfenntartási támogatás normatív

21.600

18.380

18.123

Ápolási díj normatív

15.470

15.029

14.962

Ápolási díj helyi megállapítás

850

850

752

Átmeneti segély

550

550

529

Temetési segély

200

222

222

Eseti pénzbeni segély

1.548

3.197

3.196

Kieg.gyermekvédelmi támogatás

151

184

155

Óvodáztatási támogatás

590

920

920

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4.170

6.468

3.642

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

1.560

1.560

1.392

Közgyógy

 

119

63

Önk által foly.szoc ellát, gyvéd.ellát.össz     

70.725

78.739

74.854

 

KIADÁSOK

367.341

432.493

395.276

 

 


 

4.  számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2012. (IV. 27.) KT. számú rendeletéhez

 

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként.

 

Szakf. száma

Szakfeladat

 megnevezése

Intézményi működési b.

Sajátos működési bev.

Támogatás értékű bev.

Költségvetési támogatás

Egyes jövedelempótló t.

Felhalmozási bev.

ÖNHIKI

Bevételek összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

841126

Polgármesteri hiv.

90

90

139

 

 

 

8800

31421

31122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44748

50000

50000

53638

81511

81261

841173

Statisztika tev.

 

 

 

 

 

 

 

1178

1178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1178

1178

862101

Háziorvosi alapell.

 

6517

6517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

855

855

 

 

 

 

7372

7372

021000

Erdőgazdálkodás

 

 

 

 

 

 

2200

2515

315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200

2515

315

682001

Lakóingatlan

1459

1459

1492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1459

1459

1492

682002

Nem lakóingatlan

2179

2179

1659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2179

2179

1659

841403

Város és községg.

3425

3041

2807

 

 

 

1200

6646

6558

 

 

 

 

 

 

 

3500

3500

 

 

 

4625

13187

11965

841901

Önk.feladatra nem t.

 

 

 

93296

93539

93335

 

 

 

81.179

133105

133105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174475

226464

226440

869041

Család és nővéd.

 

 

 

 

 

 

3200

3200

3152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3200

3200

3152

889921

Szoc. étkezés

2954

3304

5447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2954

3304

5447

882111

R.szoc.segély

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18762

29058

29058

 

 

 

 

 

 

18762

29058

29058

882112

Idősek járadéka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274

1399

1399

 

 

 

 

 

 

1274

1399

1399

882113

Lakásfenntart.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19440

18380

17884

 

 

 

 

 

 

19440

18380

17884

882115

Ápolási díj alanyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12763

13963

14724

 

 

 

 

 

 

12763

13963

14794

882116

Ápolási díj mélt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

715

450

 

 

 

 

 

 

701

715

450

882118

Kieg.gyermekvéd.

 

 

 

 

 

 

151

184

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

184

184

882119

Óvodáztatási tám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

900

900

 

 

 

 

 

 

590

900

900

882124

Gyermekvédelmi t.

 

 

 

 

 

 

4170

3596

3596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4170

3596

3596

882125

Mozgáskorl.közl.t.

 

 

 

 

 

 

1560

5730

1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560

5730

1392

889928

Falugondnoki szolg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400

1400

 

 

 

 

1400

1400

890441

Közfoglalk. tám.

 

 

 

 

 

 

 

13636

13632

 

 

 

15874

1973

1973

 

 

 

 

 

 

15874

15609

15605

932919

M.n.s. egyéb sz.

 

 

 

 

 

 

 

540

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

540

562920

Egyéb vendégl.

123

201

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

201

134

910121

Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

629

629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

629

629

910502

Közművelődés

 

7903

7903

 

 

 

8909

8960

50

 

 

 

 

 

 

34621

24001

3500

 

 

 

45530

40864

11453

 

Összesen:

10230

25694

26098

93296

93539

93335

30190

78235

62348

81179

133105

133105

69404

66388

66388

34621

29756

9255

44748

50000

50000

363668

476717

440529

562912

Óvodai int.étk.

134

134

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

134

138

562913

Iskolai int.étk.

1207

1207

589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1207

1207

589

562917

Munkahelyi v.

2332

2332

917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2332

1332

917

852021

Isko.okt.5-8

 

 

 

 

 

 

 

3103

3103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103

3103

 

Intézm.összesen:

3673

2673

1644

 

 

 

 

3103

3103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3673

5776

4747

 

MINDÖSSZESEN

13903

28367

27742

93296

93539

93335

30190

81338

65451

81179

133105

133105

69404

66388

66388

34621

29756

9255

44748

50000

50000

367341

482493

445276


4. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (IV. 27.) KT. számú rendeletéhez

 

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

 

 

Szakfeladat

 megnevezése

Személyi j. összesen

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

  Támogatás ért. műk. kiadás

Társ. szociálpol. egyéb juttatások

Beruházás

Finanszírozás kiadásai

Kiadás összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

841126

Polgármesteri Hivatal

29.861

26.584

23.494

7.261

7.301

6.447

25.368

25.136

24.856

4.429

6.049

5.500

 

380

215

105

175

18

300

300

 

67.219

87.882

82.887

370001

Szennyvíz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.875

1.874

 

 

 

1875

1.875

1.874

421100

Út

 

 

 

 

 

 

375

375

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375

375

82

592920

Egyéb

 

 

 

 

 

 

60

40

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

40

32

841173

Statisztikai t.

 

827

827

 

201

201

 

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.178

1.178

842251

Tűzoltóság

 

 

 

 

 

 

110

70

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70

68

842403

Város és községg.

1.197

5.221

5.165

315

1.295

1.282

4.509

5.057

4.555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.021

11.573

11.002

841402

Közvilágítás

 

 

 

 

 

 

6.904

6.104

5.706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.904

6.104

5.706

892101

Háziorvosi alapell.

 

 

 

 

 

 

 

396

263

 

 

 

 

 

 

1.951

13.994

13.987

 

 

 

1-951

14.350

14.250

862231

Foglalkozás eü.

 

 

 

 

 

 

110

225

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

225

225

869041

Család és nővédelem

1.894

1.894

1.881

510

510

508

698

698

682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.102

3.102

3.081

889921

Szoc.étkezés

 

 

 

 

 

 

2.394

11.000

10.838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.394

11.000

10.838

889928

Falugondnoki sz.

1.301

1.363

1.273

352

361

344

1.758

1.958

1.706

 

 

 

 

 

 

 

900

900

 

 

 

3.411

4.582

4.223

890941

Közfoglalkoztatottak

15.728

16.605

16.224

2.123

2.992

2.021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.851

19.597

18.245

910121

Könyvtár

 

 

 

 

 

 

495

469

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

495

469

107

910502

Közművelődés

6.203

6.501

5.054

1.356

1.433

1.320

17.318

6.010

5.916

 

 

 

 

 

 

43.276

93.266

53.818

 

 

 

68.153

107.210

66.108

931102

Sport

 

 

 

 

 

 

157

185

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157

185

165

932919

Máshová nem s.

 

 

 

 

 

 

925

5.280

4.946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

925

5.280

4.946

960302

Köztemető f.

 

 

 

 

 

 

144

144

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

144

103

882111

Rendsz.szoc.segély

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.620

32.916

32.657

 

 

 

 

 

 

22.620

32.916

32.657

882112

Idősek járadéka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.416

1.541

1.436

 

 

 

 

 

 

1.416

1.541

1.436

882113

Lakásfenntart. tám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.600

18.380

18.123

 

 

 

 

 

 

21.600

18.380

18.123

882115

Ápolási díj

 

 

 

1.547

3.599

3.578

 

 

 

 

 

 

15.470

15.029

14.961

 

 

 

 

 

 

17.017

15.029

14.961

882116

Ápolási díj

 

 

 

85

184

181

 

 

 

 

 

 

850

850

933

 

 

 

 

 

 

925

1.034

1.114

882118

Kieg.gy.véd.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

184

155

 

 

 

 

 

 

151

184

155

882119

Óvodáztatási t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

920

920

 

 

 

 

 

 

590

920

920

882122

Átmeneti segély

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

550

529

 

 

 

 

 

 

550

550

529

882123

Temetési segély

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

222

222

 

 

 

 

 

 

200

222

222

882124

R.gyermekvéd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.170

6.467

3.642

 

 

 

 

 

 

4.170

6.467

3.642

882125

Mozgáskorl.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.560

1.560

1.392

 

 

 

 

 

 

1.560

1.560

1.392

882129

Eseti pénzbeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.548

1.548

1.492

 

 

 

 

 

 

1.548

1.548

1.492

 

Összesen

56.184

58.995

53.928

13.549

17.876

15.882

60.325

63.291

60.400

4.429

6.049

5.500

70.725

80.548

76.497

45.227

110.210

70.697

300

22.257

22.257

251.739

319.226

305.161

562912

Óvodai int. étk.

4.874

4.914

4.620

1.306

1.326

1.310

2.346

2.420

2.414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.526

8.660

8.344

562913

Iskolai int.étk.

3.748

3.861

3.651

1.072

1.089

929

5.700

5.573

5.516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.520

10.523

10.096

592917

Munkahelyi vendégl.

 

 

 

 

 

 

1.145

500

475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.145

500

475

851011

Óvodai nevelés

9.830

17.193

13.760

2.592

2.926

2.774

4.720

5.163

4.730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.142

25.282

21.204

852011

Ált.Isk. tan.1-4.évf.

12.736

13.435

12.550

3.385

4.295

4.291

5.620

4.170

3.672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.741

21.906

20.513

852012

ÁltIsk.tan.sni.1-4

5.768

1.957

1.001

1.558

493

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.326

2.450

1.271

852021

Ált.Isk.tan.5-8.évf.

30.019

28.159

27.599

8.105

8.255

8.075

5.680

11.587

11.258

 

 

 

 

1.768

1.768

 

700

700

 

 

 

43.804

50.509

49.400

855911

Ált.Isk.napközi

4.250

3.805

3.528

1.148

1.061

953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.398

4.866

4.481

 

Összesen

71.225

73.324

66.699

19.166

19.445

18.602

25.211

29.413

28.065

 

 

 

 

1.768

1.768

 

700

700

 

 

 

115.602

124.650

115.764

 

MINDÖSSZESEN

127.409

132.319

120.627

32.715

37.321

34.484

86.536

92.704

88.465

4.429

6.049

5.500

70.725

82.316

78.265

45.227

110.910

71.397

300

22.257

22.257

367.341

483.876

420.995


4/1 számú melléklet Az Önkormányzat  2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonként

 és kiemelt kiadási előirányzatonként

 

 

 

 

Jogcím

Eredeti ei.

Módosítot

Teljesített

BEVÉTELEK:

 

 

 

Intézményi működési bevétel

13.903

28.457

27.881

Sajátos működési bevétel

93.296

93.449

93.196

Támogatás értékű bevétel

30.190

81.338

65.451

Költségvetési támogatás

81.179

133.105

133.105

Egyes jövedelempótló támogatások

69.404

66.388

66.388

Felhalmozási bevétel

34.621

29.756

9.255

Bevételek mindösszesen

367.341

432.493

395.276

KIADÁSOK

 

 

 

Rendszeres személyi juttatások

105.206

107.911

99.175

Nem rendszeres személyi juttatások

17.954

16.085

14.399

Külső személyi juttatások

4.249

8.323

7.053

Személyi juttatások összesen

127.409

132.319

120.627

Munkaadót termelő járulékok

32.715

37.321

34.484

Dologi kiadások

86.536

92.704

88.465

Támogatásértékű működési kiadások

4.429

6.429

5.715

Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások

70.725

81.936

78.050

Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

300

 

 

Működési kiadások összesen

322.714

350.709

327.341

Felhalmozási kiadások

45.227

110.910

71.397

Kiadások mindösszesen

367.341

461.619

398.738

 

  4/2 számú melléklet a Polgármesteri Hivatal   2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonként  és kiemelt kiadási

előirányzatonként

 

Jogcím

Eredeti  ei.

Mód.ei.

Teljesítés

BEVÉTELEK:

 

 

 

Intézményi működési bevétel

10.230

24.784

26.177

Sajátos működési bevétel

93.296

93.449

93.196

Támogatás értékű bevétel

30.190

78.235

62.348

Költségvetési támogatás

81.179

133.105

133.105

Egyes jövedelempótló támogatások

69.404

66.388

66.388

Felhalmozási bevétel

34.621

29.756

9.255

Költségvetési bevételek

318.920

425.717

390.469

KIADÁSOK

 

 

 

Rendszeres személyi juttatások

45.654

56.398

47.325

Nem rendszeres személyi juttatások

5.686

5.724

4.869

Külső személyi juttatások

2.763

1.790

1.724

Személyi juttatások összesen

54.103

63.912

53.918

Munkaadót termelő járulékok

13.549

17.691

15.882

Dologi kiadások

61.321

62.419

60.400

Támogatásértékű működési kiadások

4.429

6.429

5.715

Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások

70.725

80.168

76.282

Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

300

 

 

Irányitó szerv alá t. ktg.

114.014

114.014

111.037

Működési kiadások összesen

318.441

344.633

323.234

Felhalmozási kiadások

45.227

110.210

70.697

Kiadások mindösszesen

363.668

454.843

393.931

 

 

4/3 számú melléklet a Intézmények: Általános Iskola és Óvoda   2011. évi költségvetési főösszege bevételi

forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

 

Jogcím

Eredeti  ei.

Módosított ei

Teljesítés

BEVÉTELEK:

 

 

 

Intézményi működési bevétel

3.673

3.673

1.704

Irányító szervtől kapott támogatás 

114.014

114.014

111.037

Támogatás értékű bevétel

 

3.103

3.103

Költségvetési bevételek 

117.687

120.790

115.844

KIADÁSOK

 

 

 

Rendszeres személyi juttatások

59.552

51.513

51.850

Nem rendszeres személyi juttatások

12.268

10.361

9.530

Külső személyi juttatások

1.486

6.533

5.329

Személyi juttatások összesen

73.306

68.407

66.709

Munkaadót termelő járulékok

19.166

19.630

18.602

Dologi kiadások

25.215

30.285

28.065

Ellátottak juttatása

 

1.768

1.768

Felhalmozási kiadások

 

700

700

Kiadások mindösszesen

117.687

120.790

115.844

 

 

 


 

5. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2012. (IV. 27.) KT. számú rendeletéhez                                       

 

Az Önkormányzat 2011. évi dolgozói szakfeladatonkénti bontásban

 

Szakfeladat

Megnevezés

2011. évi létszámkeret

Terv.

Teljesítés

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

4

4

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

3

3

851011

Óvodai intézményi ellátás

5

5

852011

Általános Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon

5,5

6

852012

Sajátos nevelési igényű tanulók

2

1

852021

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon

9,5

10

855911

Napközi

2

2

Általános Iskola és Óvoda összesen:

 

31

31

841126

Önkormányzati igazgatás (8 fő ktv., 1 fő polgármester)

9

9

841403

Város és községgazdálkodás

2

2

869041

Család-és nővédelem

1

1

889928

Falugondnoki szolgálat

1

1

910502

Közművelődés

4

4

Polgármesteri Hivatal összesen:

 

17

17

Közfoglalkoztatottak

 

68

31

LÉTSZÁM ÖSSZESEN:

 

116

79

 


6. sz. mellékletFülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

  92012. (IV. 27.) számú rendeletéhez

 

 

 

 

 

Vagyonmérleg 2011. évre

 

 

Megnevezés:

Nettó érték /ezer Ft

 

Szellemi termék

 • Korlátozottan forgalomképtelen szellemi termék

950

950

Ingatlanok és ehhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 • Forgalomképtelen földterület
 • Korlátozottan forgalomképtelen telkek
 • Forgalomképtelen egyéb épület
 • Forgalomképtelen egyéb építmény

 

797.900

348

11.233

311.318

475.011

Gépek, berendezések és felszerelések

 • Korlátozottan forgalomképes ügyviteli, számítástechnikai eszköz
 • Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás
 • Forgalomképtelen gép, berendezés

22.135

8.195

2.892

11.048

Járművek

Forgalomképes jármű

4.889

4.889

Egyéb tartós részesedés

34.260

Ö s s z e s e n:

860.134

 

 

7. sz. mellékletFülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

9/2012. (IV. 27.) KT számú rendeletéhez

 

 

Pénzmaradvány jóváhagyása

2011. zárszámadás

 

 

 

1. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                                                                        25.664 e Ft.

2. Költségvetési kiutalás (Járó normatív állami támogatás)                                               1.921 e Ft.

3. Módosított pénzmaradvány                                                                                      27.585 e Ft.

 

Felhasználás:                                                                                                                27.585 e Ft.

1. Szociális célú tűzifa támogatás                                                                                    3.048 e Ft.

2. Hátrányos helyzetű önk. Közfoglalk. dologi kiadásainak támogatása                           5.380 e Ft.

3. BM. Infrastrukturális támogatás – Sportpálya                                                           12.189 e Ft.

4. Integráció                                                                                                                  1.297 e Ft.

5. Szállító, ÁFA befizetés 2012. I. 20.                                                                           5.671 e Ft.

 

                                                                                                                                                       

 

8. sz. mellékletFülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

9/2012. (IV. 27.) KT számú rendeletéhez

 

 

Több éves kihatással járó kiadási kötelezettségek és hitelállomány alakulása

 

 

Többéves kihatással járó feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban

2011.

 

1012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Ivóvízjavító program

2.000

5.000

 

 

 

 

Hitel törlesztés

22.257

23.883

1.240

1.240

1.040

940

Összesen:

24.257

23.883

1.240

1.140

1.040

940

 

 

9. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2011. (IV: 27.).)KT. számú rendeletéhez

 

 

Az  önkormányzat felújítási, beruházási és

 felhalmozási kiadásai, bevétele

 

 

 Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

 • Művelődési ház épületének felújítása IKSZT 112/2009 (VIII.29.) FVM pályázat

34.621

93.316

53.818

 • Orvosi rendelő felújítása  ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0012 pályázat önrésze

 

13.995

13.987

 • Szennyvíz beruházás

 

1.875

1.874

 • Számítógép vásárlás (Polgármesteri H.)

 

105

99

 • Jármű vásárlás

 

900

900

 • Számítógép vásárlás (Iskola)

 

700

700

 • Átadott pénzeszköz (közmű)

 

19

19

Ö s s z e s e n :

34.621

110.910

71.397

 

 

 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

2011. ÉV

 

 EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

 

 

Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása

                                                                                                                                                                              

Fülöp Község Önkormányzata

 Egyszerűsített mérleg

2011.év

Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása      10. sz melléklet

Ezer forintban

 

ESZKÖZÖK

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések
(±)

Előző évi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló

Auditálási
eltérések
(±)

Tárgyévi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

 

 

 

 

 

 

I. Immateriális javak

586

 

 

950

 

 

II. Tárgyi eszközök

760.343

 

 

824.924

 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

34.260

 

 

34.260

 

 

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

 

 

 

 

 

 

B) FORGÓESZKÖZÖK

10.233

 

 

36.577

 

 

I. Készletek

695

 

 

759

 

 

II. Követelések

8.155

 

 

10.154

 

 

III. Értékpapírok

 

 

 

 

 

 

IV. Pénzeszközök

155

 

 

23.343

 

 

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1.228

 

 

2.321

 

 

Eszközök összesen

805.422

 

 

896.711

 

 

 

 

Ezer forintban

 

FORRÁSOK

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések
(±)

Előző évi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló

Auditálási
eltérések
(±)

Tárgyévi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TŐKE

802.851

 

 

841.671

 

 

1. Induló tőke

22.961

 

 

22.961

 

 

2. Tőkeváltozások

779.890

 

 

818.710

 

 

3. Értékelési tartalék

 

 

 

 

 

 

E) TARTALÉKOK

1.383

 

 

25.664

 

 

I. Költségvetési tartalékok

 

 

 

 

 

 

II. Vállalkozási tartalékok

 

 

 

 

 

 

F) KÖTELEZETTSÉGEK

1.188

 

 

29.376

 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1.188

 

 

29.376

 

 

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

 

Források összesen

805.422

 

 

896.711

 

 

 

Fülöp, 2012. április 26.

                                                                                                                                                      

                                                                                                          Hutóczki Péter

                                                                                                          Polgármester

 

                                                                                                                                                      11.sz.melléklet

Fülöp Község Önkormányzata

 

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011.év

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

Ezer forintban

 

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

   127.409

132.319

120.627

02

Munkaadókat terhelő járulékok

32.715

37.321

34.484

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

86.536

92.704

88.465

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

73.526

84.788

80.354

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

 

 

 

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.928

3.577

3.411

07

Felújítás

45.227

86.222

56.822

08

Felhalmozási kiadások

 

24.669

14.556

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

 

 

 

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

 

19

19

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

 

 

 

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

 

 

 

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen(01+...+12)

367.341

461.619

398.738

14

Hosszú lejáratú hitelek

 

 

 

15

Rövid lejáratú hitelek

 

 

 

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

 

 

 

17

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

 

 

 

18

Finanszírozási kiadások összesen(14+...+17)

 

22.257

22.257

19

Pénzforgalmi kiadások(13+18)

367.341

22.257

22.257

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

 

 

 

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

 

 

 

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

 

 

 

23

Kiadások összesen (19+...+22)

367.341

483.876

420.995

24

Intézményi működési bevételek

13.813

28.367

27.742

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

93.386

93.539

93.335

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

30.190

78.623

62.740

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

 

2.715

2.711

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

 

5.200

4.900

29

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

 

5.200

4.900

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

 

21.056

855

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

34.621

3.500

3.500

32

Támogatások, kiegészítések

150.583

199.493

199.493

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

150.583

199.493

199.493

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

 

 

 

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

 

 

 

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+...+28+30+31+32+34+35)

322.593

432.493

395.276

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

 

50.000

50.000

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

44.748

 

 

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

 

 

 

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

 

 

 

41

Finanszírozási bevételek összesen(37+...+40)

44.748

50.000

50.000

42

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

367.341

482.493

445.276

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

 

1.383

1.383

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

 

 

 

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

 

 

 

46

Bevételek összesen(42+...+45)

367.341

483.876

446.659

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43–13–20)
[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)]

-44.748

-29.126

-3.462

48

Finanszírozási műveletek eredménye(41–18)

 

27.743

27.743

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége
(44–21)

 

 

 

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege(45–22)

 

 

 

 

 

Fülöp, 2012. április 26.

 

                                                                                                      Hutóczki Péter

                                                                                                       polgármester

 

 

                                                                                                                                                                            12.sz.melléklet

   Fülöp Község Önkormányzata

  Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

2011.év Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

 

Ezer forintban

 

Sor-
szám

Megnevezés

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések
(±)

Előző évi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló

Auditálási
eltérések
(±)

Tárgyévi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

1.

Záró pénzkészlet

       155

    

0     

0

23.304

0

0

2.

Forgatási célú pü.műveletek egyenlege

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi
elszámolások összevont záróegyenlege (±)

1.228

0     

0

2.301

      0

0

4.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok
maradványa (–)

0

      0

0

0

      0

0

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (–)

0

      0

0

0

      0

0

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

1.383

      0

0

25.664

      0

0

7.

Finanszírozásból származó korrekciók (±)

0

      0

0

1.921

      0

0

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

0

      0

0

0

      0

0

9.

Költségvetési pénzmaradvány

1.383

0

0

27.585

0

0

10.

A vállalkozási maradv.-ból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

      0

0

0

      0

0

11.

Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

      0

0

0

      0

0

12.

Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)

1.383

      0

0

27.585

0

0

13.

A 12. sorból az

– egészségbiztosítási alapból folyósított

pénzmaradvány

0

      0

0

0

      0

0

14.

12-ből– Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1.383

      0

0

27.585

      0

0

15.

12-ből – Szabad pénzmaradvány

        0

      0

       0

       0

      0

0

 

Fülöp, 2012. április 26.

 

 

                                                                                                         Hutóczki Péter

                                                                                                         polgármester

 

13. sz. mellékletFülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

9/2012. (IV. 27.) KT számú rendeletéhez

 

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat 2011. évi pénzeszköz változása

 

 

 

 

 

 

 

·         Nyitó pénzkészlet a 80 űrlap alapján:                                           155 e Ft

 

·         Záró pénzkészlet a 80 űrlap alapján:                                      23.343 e  Ft

 

 


A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a 2011. évi egyszerűsített beszámolót elfogadta.

 

63/2012. (IV. 27.) KT. Sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 2011. évi egyszerűsített beszámolót elfogadta

 

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

 

9. ÖNHIKI támogatás benyújtása

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

     (előterjesztés csatolva)

 

Nemesné Sőrés Erzsébet: Külön kell kezeli a felhalmozási kiadásokat és bevételeket, valamint a működési célú kiadásokat,

bevételeket és a hiányt. A hitelt is teljesen külön kell kezelni a ÖNHIKI-ben, ezért kellett módosítani.

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal

az ÖNHIKI támogatás benyújtása mellett döntött.

 

64/2012. (IV. 27.) KT. Sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

döntött az Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 

1.      Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről

szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet)

támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő

önkormányzatok 2012. évi támogatására.

 

2.      Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzat tartalékáról, és az önhibájukon

kívül hátrányos helyzeten lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján

a következő nyilatkozatot teszi:

 

 

I.                    A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő vagy feletti.

 

II.                 A települési önkormányzat magánszemélyek kommunális, iparűzési helyi adó bevételéből döntött és

2012. évben ilyen 23.409 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

III.               Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 39.628 ezer forint összegű működési célú hiánnyal

fogadta el.

 

IV.              a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett

 

b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

V.                 Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése a)

pontjában meghatározott munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

 

Határidő: 2012. 04. 30.

Felelős:   Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

10. 2011. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása.

     Előterjesztő: Hutczki Péter polgármester

     (Az előterjesztés csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Szünetmentes tápegység van mindenhol ahol szükséges?

 

Hutóczki Péter: Igen, ahol olyan programok vannak a gépen ott, mindenhol van.

 

Furó Tiborné: Olvastam, hogy a térítési díjak beszedése határidőre nem történnek meg, hozzáteszem mindig 

határidőben be vannak fizetve, soha nem csúsznak át másik hónapra.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a 2011. évi összefoglaló

belsőellenőrzési jelentést elfogadta.

 

65/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentést elfogadta

 

Határidő:----

Felelős:   Hutóczki Péter polgármester

 


11. Intézményi térítési díjak felnőtt-és gyermekétkeztetésben

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

      (Az előterjesztés csatolva)

 

Kis Lászlóné: Az Áfa és a rezsi költségek emelkedése miatt kénytelenek vagyunk az térítési díjakat emelni.

A térítési díjak változtatásának a gyermekétkeztetésben nincs jelentős hatása, hiszen óvodás kortól 8. osztályig

a jogszabályban foglaltak szerint a gyerekek 90 % ingyen vagy 50 % térítési díj ellenében étkeznek.

 

Mikáczó László Ferenc: A nyersanyagköltség emelkedik?

 

Kissné Terdik Erzsébet: Igen, 5-10 Ft-tal emelkedett étkezési típusonként. Az ez évi tervezés alapján lett megállapítva

a nyersanyagköltség, de az I. negyedév már eltelt és figyelembe kellett venni az I. negyedévi fogyasztást is.

 

Mikáczó László Ferenc: A környező települések étkezési díjait is meg lehetne vizsgálni, hogy milyen különbségek vannak.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Meg lehet érdeklődni, de ezek tényadatok és ettől még nem változnak az itt megállapított térítési díjak.

 

Nemesné Sőrés Erzsébet: Általában ezekhez hasonló térítési díjak vannak meg állapítva más településeken is.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta az Intézményi térítési díjakat

felnőtt-és gyermekétkeztetésben.

 

66/2012. (IV.27.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

gyermek és felnőtt étkeztetés térítési díjainak megállapítására az alábbiakat fogadja el:

1. Felnőtt étkeztetés

   a. Szociális étkeztetés

       nyersanyagnormája:                 226.- Ft.

       térítési díja:                              280.- Ft. +Áfa

 

   b. Felnőtt étkeztetés („munkahelyi étkeztetés”)    

       nyersanyag normája                 226.- Ft,

       térítési díja                                500.- Ft. + Áfa

 

   c. Az önkormányzat és intézményei állandó

       alkalmazottai részére a térítési díj rezsi költség

       részéből 50% kedvezményt biztosít, abban az

      esetben ha a dolgozó a szabadság és a táppénz

       napjait kivéve a az étkezést minden munkanap  

       igénybe veszi.

       Térítési díj:                                   363.- Ft.+ Áfa

 

2. Gyermekétkeztetés nyersanyagnormái

a. Napközi Otthonos Óvoda

    Nyersanyagköltség:                         202.- Ft.

Ebből:

·        Tízórai:                                     40.- Ft.

·        Ebéd:                                      122.- Ft.

·        Uzsonna:                                   40.- Ft.

 

   Térítési díj:                                     202.- Ft. + Áfa

 

b. Iskolai Napközi

    Nyersanyagköltség:                         279.- Ft.

     Ebből:

·        Tízórai:                                     55.- Ft.

·        Ebéd:                                      169.- Ft.

·        Uzsonna:                                   55.- Ft.

 

Térítési díj:                                        279.- Ft. + Áfa

 

c. Menza

      Nyersanyagköltség                        169.- Ft.

      Térítési díj:                                 169.- Ft. + Áfa

 

Felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosító

intézmény vezetőjét tájékoztassa a 2012. május 1. napjától alkalmazandó térítési díjakról.

 

Határidő:   Folyamatos 

Felelős:     Hutóczki Péter polgármester

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet.

 

 

10/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

3/2008 (II.15.) KT. számú rendelet módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1)

bekezdése felhatalmazása alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény (továbbiakban SZT.) 115. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról

és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II. 15.) KT számú rendelet (továbbiakban: Rendelet)

módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép.

 

2.§.

 

Ez a rendelet 2012. május 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 5/2010. (IV. 20.) KT számú rendelet 1. számú

melléklete hatályát veszti.

 

            /:Hutóczki Péter:/                                                 /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                polgármester                                                                    jegyző

 

A rendelet kihirdetve:

Fülöp, 2012. április 27.                                                       /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                                                                                                          Jegyző

1. számú melléklet az 10/2012. (IV. 27.) KT számú rendelethez

 

 

Alapellátás keretén belül nyújtott

 

1. Szociális étkezés

 

Számított intézményi térítési díj 280.- Ft/adag (nettó)

A kiszállítás díja: 100.- Ft/adag/háztartás

 

2. Tanyagondnoki szolgáltatás

 

    Számított térítési díj:                        658.- Ft

    Ténylegesen alkalmazott térítési díj:    0 Ft

 

 


 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet.

 

 

11/2012. (IV.27.) KT. sz. rendelet

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló

4/2009 (II.10.) KT. számú rendelet módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. Tv. (továbbiakban: Gyvt.) 147. §. (1) bekezdés, valamint a helyi önkormányzatokról szóló

1190. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi ellátások helyi

szabályairól szóló 4/2009. (II. 10.) Kt. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.      §

 

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklet lép.

 

2.      §

 

Ezen rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 8/2009. (II. 27.) KT sz. rendelet 1. sz. melléklete

hatályát vesztik.

 

 

 

            /:Hutóczki Péter:/                                              /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                polgármester                                                                    jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

Fülöp, 2012. április 27.

 

 

                                                                                               /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                                                                                                          jegyző

 

 

1. számú melléklet az 11/2012. (IV. 27.) KT számú rendelethez

 

1. Gyermekétkeztetés térítési díja:

 

I. Napköz Otthonos Óvoda esetén     202.- Ft.

Ebből:

·        Tízórai:                                        40.- Ft.

·        Ebéd:                                         122.- Ft.

·        Uzsonna:                                      40.- Ft.

 

II. Általános Iskolai oktatásban résztvevő gyerekek esetén

 

Napközi:                                              274.- Ft.

Ebből:

·        Tízórai:                                        55.- Ft.

·        Ebéd:                                         169.- Ft.

·        Uzsonna:                                      55.- Ft.

 

Menza                                                  169.- Ft.

                                                                             

 

Hutóczki Péter polgármester a soros ülését 16:54 órakor bezárja, az ülés zárt ülésen folytatódik tovább.

 

 

Kmf.

 

 

 

                        /: Huróczki Péter :/                                          /: Kissné Tedik Erzsébet :/

                            polgármester                                                             jegyző

 

 

 

 

 

                          /: Czigle Attila :/                                                   /: Furó Tiborné :/

                            jkv. hitelesítő                                                        jkv. hitelesítő

 

 

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél