JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2009. XII. 15-ÉN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

Alkotott rendeletek:

31/2009. (XI.15) KT. sz. rendelet A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz.

rendeletének módosításáról

32/2009. (XII.15/ KT. sz. rendelete A 2010. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól.

33/2009. (XII.15.). KT. sz. rendelet A mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról

szóló 6/2003. ( IV.30.) KT. sz. rendelet módosításáról

34/2009. (XII. 15.) KT. sz. rendelet az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának

megállapításáról szóló 8/1995. (Ill. 02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Hozott határozatok:

353/2009. (XII.15.) Kt. Határozat Óvodai nyitva tartás rendjének meghatározása

354/2009. (XII.15.) Kt. Határozat A képviselőtestület 2010. évi üléstervének meghatározása

355/2009. (XII.15.) Kt. Határozat Az önkorm. 2010. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása.

356/2009. (XII.15.) Kt. Határozat Képviselői felvetés elutasítása (l az önkormányzati lakások

és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 8/1995. (Ill. 02.)

KT. sz. rendeletének módosításáról)

357/2009. (XII.15.) Kt. Határozat orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása

358/2009. (XII.15.) Kt. A báházasi temető területének egyházi tulajdonba adása.

359/2009. (XII.15.) Kt. Határozat Vámospércs Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolg.

alapító okiratának módosítása

360/2009. (XII.15.) Kt. Határozat Gazdasági társaság alapításának megtárgyalása.

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J.u. 19. sz.

 

M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 15-én de. 9 órakor ülést tart a Művelődési Házban melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

 

1., A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

2., Jelentés a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., A 2010. évi ülésterv megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

4., A 2010. évi Költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

5., 2010. évi belsőellenőrzési terv módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

6., A mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról szóló 6/2003. ( IV.30.) KT.

sz. rendelet módosításáról

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

7., Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról

szóló 8/1995. (Ill. 02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

8., Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

9., Bánházasi temető egyházi tulajdonba adása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

10., Gazdasági társaság alakítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

11. Zárt ülés

 

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködését számítok.

 

Fülöp, 2009. december 8.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.december 15-én de. 9,00 órakor megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselők,Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Éliás Csabáné Ált. Isk. igazgató Majoros Istvánné adótanácsadó, Erdeiné dr. Tamaskó Katalin ügyvéd, Szinkulics István, Buzás Márta az AKSD képviselői, Macsi József, Macsi Józsefné Papp Károly Gyula és Földháti István.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőkre, javasolja Lugosiné llés Margit és Nagy Béla képviselőket.

 

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja és a napirendet megállapítja az alábbiak szerint:

 

1., A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

2., Jelentés a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., A 2010. évi ülésterv megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

4., A 2010. évi Költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

5., 2010. évi belsőellenőrzési terv módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

6., A mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról szóló 6/2003. ( IV.30.) KT.

sz. rendelet módosításáról

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

7., Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról

szóló 8/1995. (Ill. 02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

8., Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

9., Bánházasi temető egyházi tulajdonba adása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

10., Gazdasági társaság alakítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

11. Zárt ülés

 

Jegyzőkönyv vezetőnek megválasztja Lugosiné Illés Margit és Nagy Béla képviselőket.

 

 

1., A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Hozzászólások, kérdések, felvetések,

 

Bugyáné Szász Erzsébet kéri a képviselőtestület, hogy tegye fel kérdéseit a AKSD képviselőinek.

 

Lugosiné Illés Margit:

 

Az önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben, hogy több segítséget tudjon nyújtani. a 70 év felettieknek és az 55 évet betöltött egyedülállóknak nyújtunk támogatást.

 

Az átalánydíjas díj fizetését nem tartja jónak, megkérdezi, hogy nincs e mód arra, hogy mindenkinek egyénileg mérjék a termelt szemétmennyiségét. Megkérdezi továbbá, hogy akik kevesebb szemetet termelnek van e rá lehetőség, hogy kevesebbet fizessenek.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Igaz - e az, hogy ha valaki vissza adja a kukát annak 30.000.- Ft-ot kell fizetni? Sajnos a településen nagyon sok kisjövedelmű ember él a településen.

 

 

Czigle József: Igazságtalannak taratom, hogy az idős ember is annyit fizet mint a fiatal és nagycsaládos, mert nyilvánvaló, hogy egy családos sokkal több szemetet termel mint egy egyedülálló nyugdíjas.

 

A felvetésekre válaszol Szinkulics István AKSD képviselője:

Kedvezmény csak úgy biztosítható ha azt a önkormányzat átvállalja. Debrecenben a 70 évfelettieknél van ilyen kedvezmény, de az átvállalás az önkormányzat anyagi helyzetétől függ.

 

A szemét mérésével kapcsolatban elmondja, hogy csak úgy valósítható meg, ha minden edényre érzékelőt szerelnek fel, ami kb. 4.000.- Ft-ba kerül, ezen túl fel kell szerelni a szállító járművet ami kocsinként 4millió forint. Ha ezt megvalósul az a szemétszállítási díjat kb. kétszeresére emelné meg, ami természetesen megint csak az embereket terhelné.

 

A kukák visszaadásával kapcsolatban elmondja, hogy ha valaki elköltözik, esetleg meghal és vissza adják a szemétszállító edényeket azért nem kell fizetni. Ha azonban önkényesen visszaadja a kukát az szabálysértést követ el és valóban bírságolható 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal.

 

Elmondja, hogy a zsák arra az esetre szolgál ha évi egy két alkalommal több a szemét, nem fér bele a kukába akkor azt külön díj nélkül elszállítják, de a zsákos megoldás nem lehetséges. Egy idő után úgy elszaporodnának a település különböző területein a szemétlerakások, hogy azt úgyis el kellene szállítani valakinek és annak az ára ugyanott lenne, mint ha rendesen az edényekből ürítteti a lakosság a szemetet.

 

A kisebb kukák használata nem megoldott, mert nem kukák után kell fizetni a szemétszállítási díjat, hanem a termelt szemét mennyisége után kerül leosztásra lakásonként.

 

Czigle József: Megkérdezi, ha egy alkalommal kifizetik a szabálysértési díjat utána nem kell fizetni tovább a szemétszállításért.

 

Szinkulics István: De, ugyan úgy kell továbbra is fizetni a szemétszállításért díjat mint a szabálysértés előtt. A jogszabályok szerint kötelező a közszolgáltatás igénybevétele.

 

Lugosiné Illés Margit: Nem lehetne - e úgy csökkenteni a költségeket, hogy nem hetente, hanem kéthetente ürítenék ki a kukákat.

 

Czuper Árpádné: Mi van a szelektív hulladék elszállításával, többször láttuk már, hogy a külön-külön gyűjtött szemetet egy kocsiba borítják be?

 

Nagy Béla:megkérdezi, hogy nem lehetne e havonta fizetni,mert a havi fizetés nem róna akkora terhet mint a negyedéves.

 

Szinkulics István válaszában elmondja, hogy a szemétürítésre jogszabály van vidéken hetente kell üríteni. Városokban a belvárosban pl. heti két alkalommal.

 

A szelektív hulladék elszállításával kapcsolatban elmondja, hogy a kocsi rekeszes és amikor azt látják az emberek, hogy egy kocsiba borítják belel mind a három fajta szemetet az nem azt jelenti, hogy össze is keveredik. Külön rekeszekbe ürítik ki tehát nem keveredik össze.

 

A havi számlázás nem megoldható mert a számla elkészítését nem mi végezzük, hanem a számlákat készíttetjük, van határidő adva bőségesen a befizetésre. Minden esetben utólagos fizetés van, a számázásnak is külön díja van, ha az még gyakoribb lenne, azt át kellene hárítanunk a lakosságra.

Elmondja, hogy a Fülöp településen a szemétszállítás éves díja 10 millió forint. Ebből a kintlévőség 2,5 milli, ami nem kerül visszaosztásra. Megpróbáljuk behajtó cégen, illetve az önkormányzaton keresztül adók módjára behajtani, ezzel is azokat védjük akik fizetnek tisztességesen.

 

Hutóczki Péter: Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak meg kell e fizetni azt a kintlévőséget amit nem tud behajtani.

Elmondja, megérti a nyugdíjasokat , hogy sokallják a díjat, de úgy gondolom, hogy egy családosnak sokkal nehezebb a mai világban kifizetni. Ugyanis a nyugdíjas már nem veszíti el az állását, nem kell a gyermekére cipőt, ruhát, taneszközt vásárolni. A nyugdíjasok még mindig jobb helyzetben vannak, mint a fiatalabb családosok, akiknek nincs munkahelye, és nincs biztos jövedelme.

 

Szinkulics István: A kintlévőséget nem terhelik át az önkormányzatra.

 

Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia: Megkérdezi, hogy a lakásfenntartási támogatásból nem lehet – e levonni a díjat?

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Korábban amikor még volt rá lehetőségünk 1,5 millió forinttal támogattuk a szemétszállítási díjat, ebből részesült minden lakos, sajnos anyagi helyzetünk ezt ez évtől már nem teszi lehetővé. A lakásfenntartási támogatás valóban azért lenne, hogy az ilyen számlákat fizessék ki belőle azok akik kapják.

Ha mindenkit támogatni akarunk annak meg kell teremteni a forrását, pl. fel kellene emelni a kommunális adó díját, amit a jelenlegi helyzetben én nem javaslok, ugyanis a családok így is nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak.

 

Kéri a képviselőtestületet, hogy szavazzanak az előterjesztésben tett javaslatra.

 

A képviselőtestületet egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének

31/2009. (XI.15) KT. sz. rendelet

 

a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A Rendelet 1. sz. mellékeltének helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.§.

 1. Ezen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

 2. Ezen rendelet 2010. december 31. napjával hatályát veszti.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009. 12. 15.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

 1. sz. melléklet a 31/2009. (XII.15.) KT. sz. rendelethez

 

 

Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a választható gyűjtőedények szerint 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig.

 

A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közszolgáltatási díj tétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját, valamint az évi egy alkalommal elvégzett lomtalanítás költségeit általános forgalmi adó nélkül számított összegben.

 

 

 1. Rendszeresített és választott gyűjtőedények szerint 4 liter/fő/nap hulladékmennyiség figyelembe véltével:

 

120 literes gyűjtőedény 273.-Ft /ürítés + áfa

bruttó: 341.- Ft.

 

 1. Többlethulladék közszolgáltatási díjtételei a szolgáltató által rendszeresített és lógójával ellátott gyűjtőedényekben, amely magába foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját általános forgalmi adó nélküli összegben

 

60 literes zsák 138.-Ft/db +áfa

 

 1. Szállítás napja és útvonal, kezdési időpont

 

A szilárd hulladék begyűjtése és szállítása minden héten szerdai munkanapokon

történik Fülöp-bánházán kezdve a település központja felé haladva. A begyűjtés

és szállítás du. 14,00 órakor kezdődik és késő estig tart.

Útvonal:

Penészleki u. – Bánháza – Dózsasor – Jókai telep – Kossuth u. – Petőfi u. – Dar-

vaskert - Darvasalja – Zrínyi u – Deák F. u. – Munkácsy M. u. – Óvoda u. – Híd –

és az Arany J. u. – Tótfalu - Nyírábrány felé haladva fejeződik be.

 

 

2., Jelentés a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról, Polgármesteri jelentés

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Kérdések, hozzászólások:

 

Czigle József: A Vízmű Zrt. felé elküldték e a javaslatot, hogy szereltesse fel a helyi vízmű telepet riasztóval?

Bugyáné Szász Erzsébet: Tolmácsoltuk a javaslatot, azt az ígéretet kaptuk, hogy később válaszolnak a felvetésünkre.

 

Lugosiné Illés Margit kiegészíti a polgármesteri jelentést azzal, hogy elkészült a játszótér, ami nagyon szép és nagy örömmel vették a gyerekek birtokba.

Javasolja azonban, hogy egy táblán közölni kellene, hogy milyen életkorig lehet használnia telepített játékokat, ugyanis a nem megfelelő terhelés hamar tönkre teheti őket.

Javasolja továbbá, hogy a településőrök fordítsanak kiemelt figyelmet a játszótérre, különösen a tanítás utáni időszakban, mert a nagyobb gyerekek is előszeretettel használják a játékokat.

Nagy Béla: Van e súlymeghatározás a játékokon. A kormeghatározó tábla helyett inkább a súly meghatározását látná inkább célszerűnek.

 

Hutóczki Péter : Minden játékon rajta van, hogy hány éves korig lehet használni.

Bugyáné Szász Erzsébet elmondja, hogy korábban az óvoda nyitvatartási rendjének szabályozása a jegyző hatásköre volt, ma már a képviselőtestületé ezért kéri, hogy az előterjesztésnek megfelelően hozzanak határozatot.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

353/2009. (XII.15.) Kt. határozat.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Az Általános Iskola és Óvodai egységének

2009. decemberi zárva tartását az alábbiakban határozza meg:

2009. december 28-29-30-31 napján az óvoda 4 munkanapra zárva

Határidő: 2009. december 19

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Éliás Csabáné intézményvezető

 

 

 

3., A 2010. évi ülésterv megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

 

Hozzászólások, javaslatok:

 

Lugosiné Illés Margit: Az előterjesztés tartalmazza a kötelezően előírt napirendek tárgyalását, javasolja elfogadásra.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Hiányolja,hogy nincs betervezve egy adventi gyertyagyújtás amit községi szinten kellene megvalósítani.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Az adventi gyertyagyújtást a 2010-es közművelődési tervbe be lehet építeni.

 

Czigle József: Javasolja a 2010. januári ülésen napirendek közé felvenni az önkéntes figyelőszolgálat tájékoztatóját a 2009. évi tevékenységéről, és a 2010. évi terveikről.

 

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja, több javaslatot nem tesz és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

354/2009. (XII.15.) KT. Határozati Javaslat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

2010. évi üléstervet az alábbiak szerint határozza meg.

 

2010. január 19.

 

1, Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előadó: Furó Tibor elnök.

2., A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2008. évi tervezett feladatokról. „2009. évre tervezett feladatok

ismertetése.

Előadó: SE elnök.

3., A Polgárőrszervezet beszámolója a 2009. évi tevékenységükről, 2010. évi terveikről.

Előadó: Hutóczki Péter

4., Tájékoztató a településőr tevékenységről, a település közbiztonsága

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

5., az önkéntes figyelőszolgálat tájékoztatóját a 2009. évi tevékenységéről,

és a 2010. évi terveikről.

Előadó: Földháti István a szolgálat vezetője.

 

6., Tájékoztató a 2009. évi közművelődési tevékenységről és a 2010. évi közművelődési

terv megtárgyalása.

Előadó: Hutóczki Péter

7., a Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési célok meghatározása 2010. évre.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

2010. február 15.

 

1., A 2009. évi költségvetési rendelet megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

2., A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., A falugyűlés és, közmeghallgatás anyagának megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

4., HTKT Nyíradonyi Mikrotérségi Társulás beszámolója az általa biztosított

szociális ellátásokról.

Előadó: Intézményvezető

5., HTKT Vámospércsi Mikrotérségi társulás beszámolója az általa biztosított szociális

ellátásokról

6., Tájékoztató község egészségügyi helyzetéről, 2009. évi tervezett szűrésekről

Előadó: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő.

 

 

2010. március 5.

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S / Falugyűlés /

 

 

2010. április 27.

1., A 2008. évi zárszámadás megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

2., Tájékoztató a 2008. évi adóbeszedés teljesítéséről.

Előadó: Adóügyi Főelőadó

3., Tájékoztató a mezőőri tevékenységről, befizetések és hátralékok alakulásáról.

Előadó: Polgármester

4., 2008. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előadó: Jegyző

5., Az FVM Hivatal tájékoztatója 2008-ben a községben végzett tevékenységéről a

2009. évi várható feladatokról.

Előadó: az FVM képviselője.

6., A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban

végzett tevékenységéről

Előadó: Dr. Kozma János alezredes, Szentesi Bálint százados.

2010. szeptember 14.

1.,Tájékoztató az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2009-2010.

tanévben végzett munkájáról, a 2010- 2011. tanévre meghatározott főbb feladatokról

Előadó: Éliás Csabáné

2., 2009. I. félévi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

4., Tájékoztató a 2009. építésügyi hatósági tevékenység

Előadó: Meggyesy Imre Építésügyi előadó

 

2010. november 30

 

1., A 2010. I-III negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Polgármester

2., A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

3., Az önkormányzati lakások és helyiségek 2010. évi bérleti díjak megállapítása.

Előadó: Polgármester

 

2010. december 14.

 

1., A 2010. évi ülésterv megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

2., A 2010. évi költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

3., A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendelet

mellékletének módosítása

Előadó: Polgármester

4., A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 21/2006. (XII.18.)

Kt. sz .rendelet módosítása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: Folyamatos.

 

 

4., A 2010. évi Költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

32/2009. (XII.15/ KT. sz. rendelete

A 2010. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköréről szóló módosított 1991. évi XX. TV. 138. §. (1) bekezdés 1. pontjában biztosított hatáskörében eljárva és az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 76. §-a alapján az alábbi rendelete alkotja:

 

1. §.

 

A rendelet hatálya kiterjed a Fülöp Községi Önkormányzat, valamint a fenntartása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodására.

 

2. §.

 

 

(1) A Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert,

hogy 2010, január 01.-napjától a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának folyamatosságát a Fülöp Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 5/2009. (02.10.) KT. rendelet módosított előirányzatának szintjén biztosítsa.

 

(2) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodási

időszakban a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének, a hatályos

jogszabályoknak és az önkormányzati rendeletnek megfelelően a szükséges intézkedést

tegye meg.

 

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése területén új forrás

megállapítására, bevonására, a 2009. évben tervezett kiadási jogcímeken túli

kötelezettségvállalásra, új feladat indítására az (1) illetve a (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás terjed ki

(4) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2010. évi költségvetés részét képezi, beépül a 2010. évi költségvetésbe.

 

3.§.

 

A rendelet 2010. január l-én lép hatályba és a rendelkezéseit a Fülöp Községi Önkormányzat 2010 évi költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig alkalmazható.

 

Bugyáné Szász Erzsébet Kissné Terdik Erzsébet

polgármester jegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2009. december …..

Kissné Terdik Erzsébet

jegyző

 

 

 

5., 2010. évi belsőellenőrzési terv módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Lekkáné Nyíri Franciska: A belsőellenőrzést ki végzi,

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Önkormányzatunknál a Hajdúhadházi Kistérségi Társulással társulási formában külső szakember látja el a belsőellenőrzési feladatokat.

 

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 

355/2009. (XII. 15.) sz. Határozat

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a 2010. évi belsőellenőrzési terv programját elfogadja az

alábbiak szerint.

 1. Pénzbeli és szociális ellátások megállapításának és folyósításának szabályszerűségi

vizsgálata.

Határidő: 2010. január - február hó.

 

 

2. Az önkormányzati gépjárművek üzemeltetésének szabályszerűségi,

gazdaságossági ellenőrzése.

Eseti vizsgálat– egy ellenőrzési feladat

Határidő: 2010. július-augusztus hó.

 

3. Az önkormányzat által kiválasztott intézmény komplex jellegű, felügyeleti

ellenőrzésére.

Egy komplex ellenőrzési feladat.

Határidő: külön megállapodás szerint

 

4. Összesítő jelentés készítése a 2010. évi belső ellenőrzésekről,

a 2011. évi ellenőrzési terv programpontjaira javaslattétel.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2010. december-2011. február hó.

 

 

Fülöp, 2009. december 15.

 

 

Jóváhagyom:

 

……………………………….

Bugyáné Szász Erzsébet

polgármester

 

 

6., A mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról szóló 6/2003. ( IV.30.) KT.

sz. rendelet módosításáról

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

 

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2009. (XI.15.). KT. sz. rendelet-tervezete

A mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról szóló

6/2003. ( IV.30.) KT. sz. rendelet módosításáról

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a fegyveres és biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról szóló 6/2003. (IV.30.) KT. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet az alábbi 10/A.§-al egészül ki:

„10/A.§.

 

 1. Mentes - a járulékfizetésre kötelezett kérelme alapján - a külterületi lakott tanyás ingatlan és a hozzá közvetlenül kapcsolódó helyrajzi számút területek 2 hektárig.

 2. A kérelmet tárgyévre vonatkozóan március 16-ig lehet benyújtani, az azt követően benyújtott kérelem alapján mentesség a kérelem benyújtását követő év január 1. napjától állapítható meg.”

 

 

2.§.

 

A rendelet 11.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„(1) A mezőőri járulékot és a mentességet a 10.§.-10/A.§. rendelkezései alapján – átruházott hatáskörben - a polgármester határozatban állapítja meg.”

 

3.§.

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009.december ..........

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

7., Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról

szóló 8/1995. (Ill. 02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Hozzászólások:

 

 

Czigle József: Miért most lett kiadva az előterjesztés? Javasolja, hogy ne tárgyalja a testület az előterjesztést mert nem volt idő rendesen elolvasni azt.

 

Kissné Terdik Erzsébet: a felvetődött kérdésben a képviselőtestület kérésének megfelelően állásfoglalást kértem az Államigazgatási Hivataltól, ami tegnap délután érkezett meg, és azért most kapták meg.

 

Hutóczki Péter: Javasolja, hogy a képviselőtestület tartson szünetet, így a szünetben mindenkinek lesz ideje elolvasni és után meg lehet tárgyalni.

 

A képviselőtestület szünetet tart.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, hogy most tárgyalják, vagy napolják – e el a rendelettervezet tárgyalását.

 

A képviselőtestület 7 igen, 2 nem 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

356/2009. (XII.15.) KT. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

úgy határoz, hogy nem napolja el a rendelettervezet tárgyalását.

 

 

Kissné Terdik Erzsébet: A javaslatunkat, amit a november 23-i ülésre előterjesztettünk továbbra is fenntartjuk, a bérleti díjat nem a bérlőre, hanem a lakásokra kell megállapítani.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet javasolja a képviselőtestületnek, hogy az előterjesztést fogadja el, mert amennyiben nem fogadja el a rendeletmódosítást a lakbérek mértéke a 2009. évi szinten fog maradni.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének

34/2009. (XII. 15.) KT. sz. rendelet

az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 8/1995. (Ill. 02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet 2. §-a helybe a következő rendelkezés lép:

( 1) Összkomfortos lakás 165.- Ft/m2

Komfortos lakás 143.-FT/m2.

Félkomfortos lakás 71.-FT/m2

Komfort nélküli lakás 50.-Ft/m2

2.§.

 

E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba., mellyel egyidejűleg Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2008. (XI. 14.) KT. sz. rendelete hatályát veszti.

Fülöp, 2009. december 15.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2009. december 15.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

 

8., Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hozzászólások, felvetések, javaslatok:

 

Czigle József: Ha a Szarvasék lakását is bevonnánk a felújításba, létre lehetne hozni egy egészségügyi központot, ahol fogászat, nőgyógyászat, gyermekorvos, háziorvos, stb. is működhetne.

Szerinte a pályázat azért csúszott el mindig mert ezt a lakást nem vették be, sokkal jobb eséllyel lehetne pályázni.

 

Abban biztos vagyok, ha most az előterjesztésnek megfelelően megvalósítjuk az orvosi rendelő felújítását, soha többé nem lesz lehetőségünk egy egészségügyi központ létrehozására.

 

Lugosiné Illés Margit: a pályázat beadásának határideje 2010. január 8. itt már nincs idő a terv módosítására, be kell nyújtani a pályázatot.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

 

Ez egészségügyi központ létrehozása, vagy kialakítása nem olyan egyszerű dolog. Mindenféle szakellátás megvalósításához létszám is szükséges. Ezért nem tudtuk önállóan megcsinálni a fogorvosi rendelőt sem, a gyógyszertárat sem, mert a lakosságszám nem elegendő a létrehozásához. A fogorvosi ellátást Nyírábránnyal közösen , a gyógyszertár pedig csak fiókgyógyszertárként működik.

 

Kéri a testületet, hogy hozza meg döntését a pályázat benyújtásával kapcsolatban.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

 

357/2009. (XII.12.) KT. sz. Határozat:

 

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete pályázatot nyújt be

ÉAOP-2009-4.1.2/A. Egészségügyi szolgáltatások keretében

meglévő, működő alapellátást szolgáló orvosi rendelők, egészségügyi központok/egészségházak infrastruktúra fejlesztésére, akadálymentesítésére.

A pályázat összköltsége: 39.029.328.-Ft

Pályázott összeg: 37.077.861.-Ft

Önkormányzati saját erő: 1.951.467.-Ft.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. január 8.

 

 

 

9., Bánházasi temető egyházi tulajdonba adása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

 

Kissné Terdik Erzsébet tájékoztatja a képviselőtestületet, mivel önkormányzati tulajdonú ingatlan átadásról van szó névszerinti szavazásra van szükség.

A képviselőtestület név szerint egyenként szavaz, a névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely szerint egyhangú, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

358/2009. (XII.15.) KT. sz. Határozat:

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

az önkormányzat tulajdonában lévő0499/162 és 0499/161-es helyrajzi számokból álló

összesen 9740 m2 nagyságú területet térítésmentesen átadja a fülöpi Romai Katolikus Egyház tulajdonába.

 

Felkéri a polgármestert,hogy a szerződést készíttesse el és kösse meg.

Az adásvétellel kapcsolatos költségek az egyházat terhelik.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. január 30.

 

 

10., Vámospércsi Kistréségi Társulás Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása.

 

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

359/2009. (XII.15.) KT. határozat:

 

Fülöp Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

 

a 106/2009. (IV.24.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Fülöp Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Vámospércs alapító okiratának hatályos szövegét a mellékletben szereplő tartalommal módosítja és elfogadja egységes szerkezetben.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Vámospércsi Önkormányzatot a határozatról értesítse.

 

Felelős: polgármester,

Határidő:azonnal

 

APÍTÓ OKIRAT

 

MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

 

Intézmény neve:

Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs

 

Székhelye:

4287 Vámospércs, Béke u. 3.

 

Telephelyek:

 

1. Vámospércs, Béke u. 3.

családsegítő szolgálat

gyermekjóléti szolgálat

2. Vámospércs, Debreceni u. 2.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi segítségnyújtás

3. Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi segítségnyújtás

családsegítő szolgálat

gyermekjóléti szolgálat

4. Újléta, Rózsa u. 17.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi segítségnyújtás

5. Újléta, Magyar u. 19.

családsegítő szolgálat

gyermekjóléti szolgálat

6. Nyíracsád, Petőfi tér 1.

családsegítő szolgálat

gyermekjóléti szolgálat

7. Fülöp, Arany János u. 19. szám

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi segítségnyújtás

 

Jogszabályban meghatározott közfeladat:

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás

 

Szakágazat szerinti besorolása:

889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Alaptevékenysége (2009. 12. 31-ig):

85323-3 Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

88992-4 Családsegítés

 

 

Alaptevékenysége (2010. 01. 01-jétől):

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889922 Házi segítségnyújtás

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

 

Kiegészítő tevékenység:

 

Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem folytat.

 

Kisegítő tevékenység:

Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.

 

Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

Működési terület:

 

 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás: Vámospércs, Nyírmártonfalva, Újléta, Fülöp közigazgatási területe

 2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Vámospércs, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Újléta közigazgatási területe

 

Irányító jogokkal rendelkező szerv neve, székhelye:

 

 

 1. Vámospércs Város Önkormányzata képviselő-testülete, (4287 Vámospércs, Béke u. 1)

 2. Nyíracsád Község Önkormányzata képviselő-testülete,(Nyíracsád, Petőfi tér 1.)

 3. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata képviselő-testülete,(Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.)

 4. Újléta Község Önkormányzata képviselő-testülete, (4288 Újléta, Kossuth u. 20.)

 5. Fülöp község Önkormányzataképviselő-testülete,

(Fülöp, Arany János 19.)

Fenntartó szerv neve:

 

Hajdúhadház többcélú kistérségi társulás keretein belül működő Vámospércs Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás

 

Tagönkormányzatok:

 1. Vámospércs Város Önkormányzata(4287 Vámospércs, Béke u. 1)

 2. Nyíracsád Község Önkormányzata (Nyíracsád, Petőfi tér 1.)

 3. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata (Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.)

 4. Újléta Község Önkormányzata(4288 Újléta, Kossuth u. 20.)

 5. Fülöp község Önkormányzata(Fülöp, Arany János 19.)

Alapító szervek neve, székhelye:

 

 1. Vámospércs Város Önkormányzata képviselő-testülete (4287 Vámospércs, Béke u. 1)

 2. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata képviselő-testülete (Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.)

 3. Újléta Község Önkormányzata képviselő-testülete

(4288 Újléta, Kossuth u. 20.)

 

Alapítás éve:

1998

 

A költségvetési szerv besorolása:

 

Közszolgáltatást biztosító önállóan működő, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezések szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

 

Nyilvános pályázat alapján a Vámospércs Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Tanácsa nevezi ki határozatlan időre az intézményvezetőt önálló vezető munkakörbe, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

 

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony:

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül sor.

 

Az intézmény Sztv. szerinti besorolása:

Szociális alapszolgáltatások:

 1. Házi segítségnyújtás (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján)

 2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 3. családsegítő szolgálat

 4. gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatás

 

Feladatellátást szolgáló vagyon

 1. Vámospércs, Béke u. 3. szám alatti ingatlan

 2. Vámospércs, Debreceni u. 2. szám alatti ingatlan

 3. Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. szám alatti ingatlan

 4. Nyíracsád, Petőfi tér 1. szám alatti ingatlan

 5. Újléta, Rózsa u. 17. szám alatti ingatlan

 6. Újléta, Magyar u. 19. szám alatt található ingatlan

 7. Fülöp, Arany János u 19. szám alatti található ingatlan

- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

 

Vagyon feletti rendelkezés:

A vagyon feletti rendelkezés részletes szabályait a társulás által, elfogadott elszámolási szabályzat tartalmazza, amely a társulási megállapodás mellékletét képezi.

 

 

2. A képviselő-testület a 359/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozatával egységes szerkezetbe foglalja az intézmény alapító okiratát.

 

Felelős: Ménes Andrea, elnök

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

 

11., Gazdasági társaság alakítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a meghívott Majoros Istvánné adótanácsadót és Erdeiné dr. Tamásákó Katalin ügyvédet aki a társaság alapítását előkészítették.

 

 

Felkéri a két szakembert, hogy tájékoztassák a képviselőtestületet a gazdasági társulás alapításával kapcsolatos dolgokról.

 

A szakemberek tájékoztatják a testületet a nonprofit gazdasági társaság alapításának szabályairól, előnyeiről, a megalapítással járó feladatokról.

 

Hozzászólások, javaslatok, kérdések.

 

Czigle József: Váratlanul ért, hogy most dönteni kellene, megfontolt döntéshez időt kell hagyni. A megfelelő embert meg kell találni.

 

Lugosiné Illés Margit: A társaság megalapítását járható útnak tartom. Esetleg meg lehetne keresni olyan társaságokat amelyek már működnek és tőlük tanácsot kérni, tájékozódni a tapasztalataikról.

 

Majoros Istvánné: A költségvetés átadja a tapasztalatait, gazdasági társaságnál ez nem így működik, hiába keresnének fel már működő gazdasági társaságot azok biztos, hogy nem adják át a tapasztalataikat, azt üzleti titokként kezelik.

 

Sándor Jánosné: Vállalkozói tevékenységet folytathat- e a g?.

 

Majoros Istvánné: Igen folytathat.

 

 

Lekkáné Nyíri Franciska: megkérdezi, hogy ha megalakítjuk a gazdasági társaságot, akkor most kell megválasztani az ügyvezető, a felügyelő bizottságot és a könyvvizsgálót is?

Ugyanis aki ezeket a feladatokat ellátja annak megfelelő végzettséggel, ismeretekkel, rálátással kell rendelkeznie.

Ha most ide tesznek egy javaslatot azt kellene elfogadnunk.

 

Sándor Jánosné: Nem az a kérdés, hogy akarjuk e a gt. megalapítását, mert azt mindenképp akarjuk, hanem az a kérdés, hogy kik lesznek a vezetői.

 

Hutóczki Péter: A társaság megalakításában nagyon nagy lehetőséget látok. Én is ismerem az önkormányzat anyagi helyzetét, a felügyelő bizottsági tagoknak minimális térítésé meg kell állapítani, ezt törvény írja elő. Az ügyvezetőnek a fizetésért meg kell dolgozni.

A traktor kiszervezésével a gt. bevételre tudna szert tenni.

Nem látom feltétlenül szükségét a hitel felvételnek.

 

Amennyiben nem alakítjuk meg a gt-t attól félek, hogy márciusban már késő lesz a pályázatokra. Nem tudjuk majd kihasználni a pályázati lehetőségeket.

 

 

A hozzászólásokra reagálva Majoros Istvánné elmondja, hogy nincs olyan ember aki mindenhez ért, az ügyvezetőnek nem kell mindenhez érteni, tudni kell a munkátmegszervezni.

 

A pályázatok már valóban megvannak, a kiírásuk csak idő kérdése, de az év elején már biztos, hogy mg fognak jelenni.

 

Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia megkérdezi, hogy nem lehetne megpályáztatni az ügyvezetői állást, mert több pályázóból mégiscsak könnyebb lenne kiválasztani a legjobbat.

 

Erdeiné Dr. Tamaskó Katalin elmondja, hogy egy nem létező szervezet nem pályáztathat meg semmit.

 

Lekkáné Nyíri Franciska csatlakozik Hortobágyi - Szoboszlai Szilvia felvetéséhez.

 

Sándor Jánosné Támogatja a gazdasági társaság megalakítását.

 

Czuper Árpádné: Feltétlenül meg kell alakítani a gt-t, a februári megalakítást javasolja.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester a fenti hozzászólásokat összegezve javasolja, hogy a gazdasági társaság megalapítását napolja el a képviselőtestület 2010. februárra,valamint javasolja, hogy a vezető, a felügyelő bizottság személyén gondolkodjon el a testület a 2010. január közepére hozzák javaslataikat.

 

Majoros Istvánné felajánlja, hogy a jelölteket tájékoztatja az elvárásokról.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

360/2009. (XII.15.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp községi önkormányzat képviselőtestülete

úgy határoz,hogy

1., a gazdasági társaság alapítását2010. február 15-ig elhalasztja.

2., 2010. január közepén a vezető és a felügyelő bizottság személyeire

tett javaslatot megtárgyalja és a javasolt személyeket egyenként

meghallgatja.

3., Megbízza, Erdeiné Dr. Tamaskó Katalin ügyvédet és Majoros Istvánné

könyvvizsgálót, hogy a társasági szerződést a jogszabályváltozásokat

figyelembe véve dolgozzák át és készítsék el.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: 2010. február 15.

 

 

Éliás Csabáné tájékoztatja a képviselőtestület, hogy a mindenki karácsonya 2009. december 21-én lesz, és meghívja a képviselőtestületet.

 

A képviselőtestület szót ad a megjelent vendégeknek.

 

Macsi Józsefné: kéri a polgármestert, hogy járjon közbe az ügyben, hogy a vízdíj ne emelkedjék jobban, mert a környéken itt a legmagasabb a vízért fizetendő díj, továbbá felhívja a jegyző figyelmét, hogy a hivatal dolgozóit fegyelmezze meg, mert nem kellő tisztelettel beszélnek az ügyfelekkel.

 

Papp Károly Gyula: Fel hívja a testület figyelmét arra, hogy őt egy képviselő távollétében megsértette, kéri, hogy álljon fel az a képviselő aki őt lerománozta.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megkéri Papp Károlyt, hogy ha valaki megsértette jelentse fel, elmondja, hogy nem képviselőtestületi ülésre tartozik ez a téma.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy minden év január 15 – ig felül kell vizsgálni a szavazóköri beosztás. 2009. december 5-ig előzetes felülvizsgálatot kellett tartani. A törvény rendelkezéseit figyelembe véve úgy gondoltam, hogy a 4.sz. szavazókört és az 1. sz. szavazókört bekörzetesítjük a Kossuth utca 30 sz. alatti szavazókörhöz és az Arany J. utca 21. sz. alatti szavazókörhöz, mert egyik helyen sincs olyan épület, hogy megfelelő körülményeket tudjuk biztosítani a szavazás lebonyolításához. A választási törvény kimondja még, hogy egy szavazókörbe legalább 600, illetve legfeljebb 1200 szavazó létszámot kell biztosítani. Mivel Fülöp községben 1400 körüli a szavazók száma így a törvényi feltételeknek minden szempontból megfelel a 2 szavazókör kialakítása.

 

A képviselőtestület a jegyző tájékoztatását tudomásul veszik.

 

A képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

kmf.

 

 

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

 

 

Lugosiné Illés Margit Nagy Béla

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél