JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2009. ÁPRILIS 14-ÉN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Alkotott rendeletek:

 

10/2009./IV.14./KT. sz. rendelet a Fülöp Községi Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

11/2009. (IV.14.) KT. sz. rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) Kt. rendelet módosításáról

 

Hozott határozatok

 

82/2009. (IV.14.) Fülöp község közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató

83/2009. (IV.14.) építésügyi igazgatási tevékenység végzéséről szóló tájékoztató elfogadja

84/2009./IV.14./KT.sz. HatározataAz önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

85/2009. (IV. 14.) KT. sz. határozat a 2008. évi belsőellenőrzésről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést

 

86/2009. (IV.14.) KT. Határozat Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

87/2008. (IV.14.) KT. Határozata 2008. évi adóbeszedés alakulásáról szóló tájékoztatót

elfogadja.

88/2009. (IV.14.) KT. határozat:

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadta.

89/2009. (IV.14.) Határozat Fülöp Község a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Hajdúhadház többcélú kistérségi társulás keretien belül működő Vámospércs Mikrotérségi társulás tagjaként lássa el 2009. 04. 30, és ezen feladatok tekintetében a Hajdúhadház többcélú kistérségi társulás keretien belül működő Nyíradony Mikrotérségi társulásban a tagságát szüntesse meg.

90/2009. (IV. 14.) KT. Határozat:

SZSZB. felülvizsgálata

 

91-105/2009. (IV.14.) Kt. Határozat Lakásfenntartási tám. irántikérelmek elbírálása.

 

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 14. de. 9 órakor ülést tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

 

N a p i r e n d :

1., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

2., A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság tájékoztatója a község

közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Dr. Kozma János Alezredes, kapitányságvezető

3., Tájékoztató az építésügyi igazgatási tevékenység végzéséről

Előadó: Vámospércs Város jegyzője

4., A 2008. évi zárszámadás megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

5., Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

6., Tájékoztató a 2008. évi adóbeszedés alakulásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

7., 2008. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

8., Házi-segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással

kapcsolatos teendők megtárgyalása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet

9., Zárt ülés

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

 

 

Fülöp, 2009. április 7.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 14-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska Hegedűs Lászlóné, Nagy Béla, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

 

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselőtestületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Külön köszönti a napirendek előadóit, Dr. Kozma János alezredes Urat a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjét, Asztalos Jánost a Vámospércsi rendőrőrs őrsparancsnokát, Medgyessi Imre főtanácsost a vámospércsi Önkormányzat Építéshatósági munkatársát, Czigle Sándor adóügyi főmunkatársat és Kis Lászlóné Kv. főelőadót.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Czigle József és Czuper Árpádné képviselőket.

 

Czigle József 9.napiarendnek javasolja felvenni a Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásának kérdését.

 

A javaslatot a jelöltek és a képviselőtestület egyhangúlag elfogadja, a napirendet az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

1., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

2., A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság tájékoztatója a község

közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Dr. Kozma János Alezredes, kapitányságvezető

3., Tájékoztató az építésügyi igazgatási tevékenység végzéséről

Előadó: Vámospércs Város jegyzője

4., A 2008. évi zárszámadás megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

5., Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

6., Tájékoztató a 2008. évi adóbeszedés alakulásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

7., 2008. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

8., Házi-segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással

kapcsolatos teendők megtárgyalása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet

9., A Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásának kérdése.

10., Zárt ülés

 

 

 

 

1., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Czigle József: Megkérdezi, hogy milyen intézkedés történt a Koncz féle telek rendbetételével kapcsolatban.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A felszólítást kiküldtük, határidőt kapott a hónap utolsó napjáig, be kell tartanunk a törvényes utat mást nem tehetünk.

 

 

A Polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót a képviselőtestület egyhangúlag tudomásul veszi.

 

 

2., A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság tájékoztatója a község

közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Dr. Kozma János Alezredes, kapitányságvezető

(Előterjesztés csatolva)

 

 

Hozzászólások, kérdések:

 

Czuper Árpádné: Megköszöni a részletes tájékoztatót,megkérdezi, hogy milyen telefonszámon lehet elérni a helyi körzeti megbízottat?

 

Lugosiné Illés Margit: Megköszöni a tájékoztatót és elmondja, hogy szerencsésebb lenne, ha a KMB-ott többet tartózkodna a községben, talán a visszatartó erőként hatna az olyan eseményekre amelyek az elmúlt időszakban történtek. Pl kerékpárlopás, húslopás az udvari füstölőből, stb. A saját, az általános iskola és az önkormányzat nevében megköszöni a rendőrség munkáját. javasolja a SZEM mozgalom létrehozását.

 

Czigle József: Hiányolta, hogy a közmeghallgatáson Dr. Kozma János nem tartott tájékoztatót, pl. tájékoztathatta volna a lakosságot a gépjárművek kötelező tartozékairól, és a gyermekülés használatáról, hasonló témákról. Javasolja, hogy a községi újságban egy ilyen jellegű tájékoztatót tegyen a rendőrség közzé, mert nem mindenki tudja, hogy miket kell tartalmaznia egy gépjármű felszereltségének.

 

Sándor Jánosné: Elmondja, hogy az emberek bizalmatlanok a rendőrséggel szemben., hiányolja az ellenőrzések alkalmával a rendőrök egyenruhájáról a kitűzőt, ami tartalmazza az intézkedő rendőr nevét.

 

Nagy Béla Javasolja az éjszakai szolgálatok számának növelését, ugyanis a bűnözők nem nappal járnak bűnözni, hanem éjszaka.

A gombaszezonban sok rendszámnélküli autót és ittas vezetőt lehet látni a község területén. Erre nagyobb odafigyelést javasol. A rendőrök büntetni járnak, mert abból van pénz, és nem a bűnt üldözik.

 

 

 

Asztalos János őrsparancsnok válaszol a felvetett kérdésekre:

 • A körzeti megbízottat a rendőrőrsön kell keresni, az őrs telefonszámának kifüggesztésére felhívom a kollégák figyelmét. Egyébként a 107-es telefonszámon kell bejelentést tenni.

 • SZEM mozgalom nagyon jó dolog, de ezt itt községen belül kell szervezni. A Kmb-s kollégához, sajnos nem csak Fülöp tartozik, ezért nem tud állandóan itt lenni. z

 • Az intézkedő kollégáknak kötelező a kitűző használata, hordják is, de intézkedés előtt minden esetben bemutatkoznak. A szolgálati jelvény számát is minden esetben meg lehet kérdezni.

 • A szolgálatok be vannak osztva, de sajnos nincs annyi rendőr, hogy nappal is és éjszaka is állandóan jelen legyenek, a késői időpontokban általában nem csak a belterületen, hanem főképp a külterületi részeken járőröznek, ugyanis a bűnelkövetőknek megvannak a sajátos útvonalai, ami nem mindig a belterület.

 • Az Általános Iskolával kapcsolatos együttműködés úgy lenne igazán hatékony, ha alsó tagozattól az általános iskola befejezéséig folyamatosak lennének ezek a rendezvények. Minden támogatást megadunk az iskolának amit csak igényelnek a bűnmegelőzéssel kapcsolatban.

 • A beérkezett jelzéseket minden esetben kezelik. az elkövetőket többnyire ismerik, de csak kevés esetben bizonyítható.

 • A Magyar Köztársaság egész területén érvényes a „zéró tolerancia” elv, nem csak a Tiszántúlon.

 • A határrendészettel nehéz összehangolni, külön irányítás alatt állnak, a szakmai tapasztalatuk még nagyon kevés.

 •  

Dr. Kozma János rendőrkapitány:

 

A községi közmeghallgatáson nem volt l hozzám intézett kérdés sem, ezért nem volt mihez hozzászólni.

Úgy gondolom, hogy akinek jogosítványa van annak tudnia kell, hogy mik egy gépjármű tartozékai. ha mégsem tudja akkor ott vannak a jogszabályok, tanulmányozni kell.

 

- Elmondja, hogy a a Magyar Köztársaság rendőrsége nagyon nehéz helyzetben van.

- A biztonságérzet nem egyenlő a közbiztonsággal., Nagyon nehéz társadalmi és gazdasági helyzet sújtja a lakosságot, ami itt csapódik le az önkormányzatoknál. Félő, hogy az úgynevezett megélhetési bűnözés még gyakoribb lesz az elkövetkezendő időben.

- Fülöpnél sokkal nehezebb helyzetű települések is vannak, amik a hajdúhadházi körzethez tartoznak.

- a közúti ellenőrzéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem rossz szándékból ellenőriznek a rendőrök, hanem azért, hogy ezzel ösztönözzék az embereket a biztonságos közlekedésre.

 

A körzeti megbízott telefonszámát nem fogják megtalálni a hirdetőtáblán, ugyani munkaidőn túl nem zaklathatják. Ha a telefonszáma nyilvánosságra kerül aki neki nem lesz magánélete.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a tájékoztatót, a felvetett kérdésekre adott válaszokat, javasolja a beszámoló elfogadását.

 

a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

82/2009. (IV.14.) Kt. Határozat

Fülöp községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Fülöp község közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató

elfogadja.

Felelős: ……

Határidő: ……..

 

3., Tájékoztató az építésügyi igazgatási tevékenység végzéséről

Előadó: Vámospércs Város jegyzője

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

 

 

83/2009. (IV.14.) KT. Határozat:

Fülöp községi Önkormányzat Képviselőtestülete

az építésügyi igazgatási tevékenység végzéséről szóló

tájékoztató elfogadja

Felelős:………..

határidő: …………

 

 

4., A 2008. évi zárszámadás megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadta és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet és meghozta az alábbi határozatokat.

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

10/2009. (IV.14.) Kt. sz. rendelete

a Fülöp Községi Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról.

 

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. § /1/ bekezdésben biztosított jogkörében eljárva az Államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. 82. §-ában foglaltak alapján a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

 

 

A rendelet hatálya

 

1.§.

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

 

2.§.

 

/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

a./ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

b./ részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Általános Iskola és Óvoda

 

/2/ Az /1/ bek-ben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

 

/3/ A címrend: I. Polgármesteri Hivatal

II. Általános Iskola és Óvoda

 

3. §.

 

/1/ Az Önkormányzat a 2008. évi költségvetés zárszámadása bevételeinek tárgyévi főösszegét 332.127 e/Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

 

/2/ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása kiadásainak tárgyévi főösszegét 332.127 e/Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

 

4. §.

 

A Képviselőtestület a 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímeit az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

 

 

5. §.

 

/1/ Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeit a 2.sz. és a 4.sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

 

 • A 2. sz. melléklet a bevételek alakulását intézményenként,

 • A 4. sz. melléklet az állami támogatást tartalmazza.

 

/2/ Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásait a 3. sz. és az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

 

 • A 3. sz. melléklet kiadások alakulását intézményenként,

 • Az 5. sz. melléklet beruházások alakulását tartalmazza.

 

6. §.

 

A Képviselőtestület az Önkormányzat és intézményeinek létszámát 65 főben állapítja meg a 6. sz. melléklet szerint.

 

Ebből:

 • Polgármesteri Hivatal 34 fő

- Ebből köztisztviselő állomány 8 fő

 • Általános Iskola és Óvoda 31 fő

 

7. §.

 

A rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza a törzs- és egyéb vagyonát az Önkormányzatnak a 2008. december 31-i állapotnak megfelelően 821.058 e/Ft.-ban állapítja meg.

 

8. §.

 

/1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát 4.061 e/Ft-ban állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint.

 

9. §.

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet :/

polgármester jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve:

/:Kissné Terdik Erzsébet :/

jegyző

 

F ü l ö p, 2009. április ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

Fülöp Községi Önkormányzat 2008. évi pénzforgalma

 

 

4. sz. melléklet

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat részére

megállapított állami támogatások részletezése 2008. évre

 

adatok Ft-ban

 

SZJA bevétele:

SZJA bevétel 8 %-a

SZJA kieg. jövedelem különbség

 

5.503.638

58.399.962

Normatív hozzájárulások:

Teleülés ig.és kommunális feladat (1834 fő x 1.430)

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (333 főx3.800)

Társ.-i és gazd-i elmaradott (1834 fő x 4.640)

Pénzbeni és természetbeni szoc.ellátás

Falugondnoki szolg.működése 12 hónap

Házi szociális gondozás (35 fő x 190000)

Szociális étkeztetés (32 fő x 82.000)

Óvodai nevelés 52 fő

Iskolai oktatás 1-8.o. (156 fő)

1-8.o. (156 fő )

Sajátos nev.ig.tan.

Napközis foglalkoztatás (67 fő )

kedv. étk. óvoda 46 fő, isk.61 fő 8 hónap

kedv. étk. óvoda 46 fő, isk.61 fő 4 hónap

kedv. étkeztetés 5.oszt.12 fő

Ingyenes tankönyvhöz jutási támogatás (127 fő x 10.000)

Tankönyvtámogatás (156 fő x 1.000)

Helyi közművelődési feladatok (1834 fő x 1.135)

Hozzájárulás tömegközlekedéshez (1834 fő x 515)

 

 

2.622.620

1.265.400

8.509.760

26.061.140

2.237.300

6.650.000

2.624.000

12.325.000

20.230.000

9.605.000

1.664.000

1.537.333

3.923.333

1.961.667

192.000

1.270.000

156.000

2.081.590

944.510

 

Normatív kötött felhasználású támogatások:

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (18főx11.700)

 

210.600

Egye szociális feladatok kiegészítő támogatása

Önkormányzat által szerv.közcélú foglalkoztatás

 

9.829.144

Ö S S Z E S E N :

179.803.997

 

 

 

5.sz.melléklet

 

 

 

KIMUTATÁS

a 2008. évi felhalmozási kiadásról

 

 

e /Ft-ban

 

 

Szakfeladat

 

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Teljesített

Művelődési ház

Gázzsámoly

-

150

131

Helyi közutak létesítése

Felújítás

2.100

-

-

Önkorm.igazg.terv.

Fénymásoló szám.gép

Lakossági közmű

Szgk. vásárlás

1.000

642

2.000

980

844

-

946

494

-

Város-és községgazd.

Fűkasza

Ivóvízhálózat b.

Csapadékvíz elv.tervk.

-

714

-

265

1.473

965

265

1.426

867

Szennyvízelvezetés

Szennyvízcsatorna tervk.

4.296

996

996

Családsegítés

Személygépkocsi vásárlás

-

10.136

10.076

Általános Iskola

Nyomtató, fénymásoló

-

497

448

Óvoda

Nyomtató

-

60

60

Felhalmozási kiadások összesen:

10.752

16.366

15.709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.sz.melléklet

 

Az Önkormányzat és Intézményei dolgozói létszáma 2008. évben

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

 

Kisegítő mg. Szolg. 1 fő

Önkorm. ig. tev. 8 fő

Város és községgazd. 16 fő

Védőnői szolg. 1 fő

Állategészségügyi tev. 1 fő

Házi segítségnyújtás 2 fő

Családsegítés 1 fő

Műv házak tevékenysége 4 fő

 

 

Összesen: 34 fő

 

 

Általános iskola és Napközi Óvoda

 

 

Óvodai Int. Étkeztetés 4 fő

Iskolai Int. Étkeztetés 3 fő

Óvodai nev. Is. Elők. 5 fő

Ált. isk. okt. 17 fő

Napközi otthoni ellátás 2 fő

 

Összesen: 35 fő

 

 

Mindösszesen: 65 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.sz.melléklet

 

 

 

 

Vagyonmérleg 2008. évre

 

 

 

 

 

 

Megnevezés:

Bruttó érték /ezer Ft

 

Szellemi termék

414

Ingatlanok és ehhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok

769.315

Gépek, berendezések és felszerelések

6.938

Járművek

10.131

Egyéb tartós részesedés

34.260

Ö s s z e s e n:

821.058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.sz.melléklet

 

 

 

Pénzmaradvány elszámolás

2008. december 31.

 

 

 

2008. december 31-i záró pénzkészlet

Növelő tétel:

 • december havi munkabér

 

Csökkentő tétel:

 • 1/13 finanszírozás

 

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

 

Költségvetési pénzmaradvány:

 

8.742

 

+ 6.270

 

 

- 10.951

 

4.061

 

4.061

 

 

A pénzmaradványból 2009 évi felhalmozási kiadásként

(pályázati önerő) 1.403e Ft.

Integrációs pályázat (Általános Iskola) 2.658 e Ft.

 

KIADÁSOK
BEVÉTELEK
Eredeti e.
Módosított e.
Teljesítés

 

Eredeti e.
Módosított e.
Teljesítés

Személyi juttatás

 

 

Munkaadót terh.jár.

 

 

Dologi kiadások

 

 

Működési célú pénzeszk.átad.

 

 

Felhalmozási célú p. átadás

 

 

Társ.és szoc.pol.juttatás

 

 

Beruházások

131.772

 

 

41.270

 

 

79.225

 

 

5.924

 

 

642

 

 

13.370

 

 

10.110

 

134.748

 

 

45.206

 

 

64.173

 

 

5.974

 

 

845

 

 

69.758

 

 

15.521

134.313

 

 

44.950

 

 

61.653

 

 

5.826

 

 

494

 

 

69.676

 

 

15.215

 

 

Alaptev.bevétele

 

Helyi adók:

 • komm.adó

 • iparűzési adó

 • mezőőri jár.

 • bírság, pótlék

 • talajterhelési díj

 

SZJA + kieg.

 

Gépjárműadó

 

Normatív állami hj.

 • népességhez kötött

 • feladatmutatóhoz kötött

 • kötött felhasználás

 • kieg. tám.szoc.felad.

 

Központosított előir.

Működési célra átvett pénze

Egyéb közp.előir.

Osztalék és hozam

ÖNHIKI

Bev.kiad.egyenlege

12.798

 

5.550

1.300

3.500

500

200

50

 

63.904

 

8.000

 

 

15.424

90.437

211

9.829

 

-

9.320

-

300

 

66.540

15.414

 

5.550

1.300

3.500

500

200

50

 

63.904

 

8.000

 

 

15.424

90.437

211

64.405

 

13.176

29.482

7.567

300

11.375

10.980

15.800

 

5.275

1.101

3.247

680

172

75

 

63.904

 

7.499

 

 

15.424

90.437

1211

64.405

 

13.176

30.135

7.567

-

11.375

6.919

Kiadások összesen:

282.313

336.225

332.127

Bevételek összesen:

282.313

336.225

332.127

 

Fülöp Községi Önkormányzat 2. sz. melléklet

2008. évi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként, címenként

e/Ft.

 

Szakfeladat megnevezése

ÖNHIKI

Intézményi működési bev.

Felhalmozási tőke jel. bev.

Átvett pénzeszközök

Költségvetési támogatás

Összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

%

Kisegitő mg. szolg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1350

750

 

 

 

600

1350

750

55,56

Erdőgazd.szolg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1189

1189

 

 

 

 

1189

1189

 

-

Helyi közutak,létesítése f.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Saját vagy bérelt ing.

 

 

 

2075

2075

2262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2075

2075

2262

109,02

Önkorm. ig. tevékenység

 

 

 

 

1756

2023

300

 

 

 

9633

9632

 

 

 

300

11689

11655

99,71

Országgy.képv.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647

647

 

 

 

 

647

647

100,00

Város és községgazd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4240

4489

6780

 

 

 

4240

4489

6780

151,04

Önkorm. fel. nem t.elsz

66540

11375

11375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193355

268674

367898

259895

280049

279273

99,73

Háziorvosi szolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

101

165

 

 

 

101

101

165

163,37

Védőnői szolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3190

3190

3278

 

 

 

3190

3190

3278

102,76

Házi segítségnyújtás

 

 

 

352

352

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

352

378

107,39

Szociális étkeztetés

 

 

 

3295

3295

3267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3295

3295

3267

99,15

Eseti pénzbeni szoc.ell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1834

1834

 

 

 

 

1834

1834

100,00

Kieg.gyermekvéd.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3689

3689

 

 

 

 

3689

3689

100,00

Egyéb szórakoztatás

 

 

 

 

860

860

 

 

 

 

70

70

 

 

 

 

930

930

100,00

Műv. házak tevékenys.

 

 

 

744

744

1608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744

744

1608

216,13

Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

150

 

 

 

 

150

150

100,00

Összesen

66540

11375

11375

6466

9082

10398

300

 

9320

26342

26995

193355

268674

267898

275981

315773

316666

100,29

Általános Iskola és Óvoda

 

Óvodai int.közétk.

 

 

 

211

211

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

211

135

63,99

Iskolai int.közétk.

 

 

 

1404

1404

1476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1404

1404

1476

105,13

Munkahelyi vendégl.

 

 

 

4717

4717

3791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4717

4717

3791

80,37

Általános isk.nappali r.n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3140

3140

 

 

 

 

3140

3140

100,00

Összesen:

6332

6332

5402

 

 

 

 

3140

3140

 

 

 

6332

9472

8542

90,19

MINDÖSSZESEN:

66540

11375

11375

12798

15414

15800

300

 

 

9320

29482

30135

193355

268674

267898

282313

325245

325208

99,99

 

Fülöp Község Önkormányzat 3. sz. melléklet

2008. évi kiadási előirányzatainak teljesítése szakfeladatonként és címenként

 

e/Ft.

 

Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Társ.szociálppolitikai juttatások

Felhalmozási kiadás

Összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

%

Polgármesteri Hivatal

Kisegítő mg. szolgáltatás

1338

1406

1378

379

413

396

60

15

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1777

1834

1777

96,90

Erdőgazdálkodás

 

 

 

 

 

 

1450

81

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1450

81

65

80,25

Helyi közutak létesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100

 

 

2100

 

 

 

Közutak, hidak üzemeltetése

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

Saját vagy bérelt ingatlan

 

 

 

 

 

 

2400

50

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

50

23

46,00

Önkorm.és többcélú kistér.társ.

32629

32139

32078

9576

9466

9412

23908

12899

11401

3724

5809

5661

 

545

548

3642

1824

1340

73479

62685

60440

96,42

Országgyűlési képviselővál.

 

393

393

 

111

111

 

143

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

647

647

100,00

Tűzvéd., katasztrófavéd.

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

-

Város-és községgazdálkodás

11025

11350

11343

3934

3909

3872

1626

1386

1331

 

 

 

 

 

 

714

2703

2658

17299

19348

19204

99,26

Közvilágítási feladatok

 

 

 

 

 

 

8501

8889

8872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8501

8889

8872

99,81

Háziorvosi szolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

165

165

 

 

 

 

 

 

-

165

165

100,00

Foglalkozáseü. ellátás

 

 

 

 

 

 

160

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

140

140

100,00

Védőnői szolgálat

2194

2170

2136

742

678

675

94

94

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3030

2942

2892

98,30

Anya-gyermek- csecsemővéd.

 

 

 

 

 

 

480

480

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

480

480

100,00

Állategü. tevékenység

1514

1564

1557

483

510

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997

2074

2060

99,33

Házi segítségnyújtás

2349

2404

2397

734

781

773

58

153

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3141

3338

3309

99,14

Családsegítés

1383

1534

1514

422

492

492

1294

863

827

 

 

 

 

 

 

 

10136

10076

3099

13025

12909

99,11

Szociális étkeztetés

 

 

 

 

 

 

1808

1632

1122

 

 

 

40

613

613

 

 

 

1848

2245

1735

77,29

Rendszeres pénzb. ellátás

 

 

 

934

2575

2574

 

 

 

 

 

 

6590

32004

31994

 

 

 

7524

34579

34568

99,97

Eseti pénzb. szociális ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3476

3940

3928

 

 

 

3476

3940

3928

99,70

Műv.házak tevékenysége

4764

4955

4949

1516

1570

1557

4400

3939

3832

 

 

 

 

 

 

-

150

131

10680

10614

10469

98,64

Egyéb szórakoztatási tev.

 

 

 

 

 

 

1100

1070

1035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1070

1035

96,73

Közműv., könyv tári tev.

 

 

 

 

 

 

480

320

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

320

311

97,19

Sportintézmény működtetése

 

 

 

 

 

 

522

202

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

202

184

91,09

Temetkezés és ehhez kapcs.sz.

 

 

 

 

 

 

492

217

195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

492

217

195

89,87

Szennyvízelvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4296

996

996

4296

996

996

100,00

Munkanélk.ellátása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3264

27340

27339

 

 

 

3264

27340

27339

99,89

Önkorm.és többcélú k.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

2200

-

-

-

Kieg.gyermekvéd.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3689

3689

 

 

 

 

3689

3689

100,00

Összesen:

57196

57915

57745

18720

20505

20365

49833

32573

30184

5924

5974

5826

13370

68134

68111

10752

15809

15201

155795

200910

1974132

98,27

Általános Iskola és Óvoda

Óvodai intézményi étkeztetés

8754

5321

5299

1692

1755

1712

3067

2115

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13513

9191

9125

99,27

Iskolai intézményi étkeztetés

1158

3950

3825

1562

1263

1238

5946

5746

5734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8666

10959

10797

98,53

Munkahelyi vendéglátás

 

 

 

 

 

 

2589

3776

3776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2589

3776

3776

100,00

Óvodai nevelés

10104

10856

10826

3187

3453

3420

4600

4550

4485

 

 

 

 

 

 

 

60

60

17891

18919

18791

99,33

Ált.isk.nappali rendsz.okt.

49737

50850

50768

14605

16342

16336

13190

15413

15360

 

 

 

 

1624

1565

 

497

448

77532

84726

84477

99,71

Napköziotth.és tan.szob.ell.

4823

5856

5850

1504

1888

1879

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6327

7744

7729

99,81

Összesen:

74576

76833

76568

22550

24701

24585

29392

31600

31469

 

 

 

 

1624

1565

 

557

508

126518

135315

134695

99,55

MINDÖSSZESEN:

131772

134748

134313

41270

45206

44950

79225

64173

61653

5924

5974

5826

13370

69758

69676

10752

16366

15709

282313

336225

332127

98,79

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat

 

84/2009./IV.14./KT.sz. Határozata

 

Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 

 

 

 

A)

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

 

B)

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

 

 1. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

 2. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményt tart fenn.

 3. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1500 fő feletti.

 

 1. Az önkormányzat a 2008/2009. nevelési, illetve tanévben

  1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt, a 2008/2009. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban együtteset a 75 %-át, 1-4. és 5-8. évfolyamokon együttesen a 75 %-át. Kapacitás-kihasználtsági feltételeknek

  1. megfelel. 1. A 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben

  1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú társulások támogatása jogcím igénybevételéhez az óvodai csoportok átlaglétszáma eléri a 2009/2010. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban együtteset a 75 %-át, 1-4. és 5-8. évfolyamokon együttesen a 75 %-át. Kapacitás-kihasználtsági feltételeknek

a) megfelel.

 

 1. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális, iparűzési helyi adó bevezetéséről döntött és a költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál.

 

 

 1. Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

 

A zárszámadásának hitelesítésére könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet

 

 

 

85/2009. (IV. 14.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

a 2008. évi belsőellenőrzésről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést

elfogadja.

Felelős: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal és Folyamatos.

 

 

5., Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Czigle József: A Darvaskert utca végén Molnárék után az árkot ki fogja kitakarítani?, Ezt is meg kell oldani.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A telek tulajdonosát fel fogjuk szólítani, ugyanis az ingatlan előtti területet a tulajdonosnak kell rendben tartani.

 

A képviselőtestület a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja, és egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot és megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2009. (IV.14.) KT. sz. rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) Kt. rendelet módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§. (1) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A Rendelet 8.§. –a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:

 

„(8)” Rendelkezésre állási támogatás

 

2.§.

 

A Rendelet 10.§.-11.§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„10.§.”

 

Aktív korúak ellátása

(Szt. 33.§-37/G.§.)

 

 1. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

 

 1. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 33.§. (1) bekezdésében meghatározott személyek számára. Az ellátás formája:

  1. Rendszeres szociális segély (Szt. 37/B. (1)bek.)

  2. Rendelkezésre állási támogatás

 

 

 1. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

 2. Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2008. (II.15.) KT. rendelet 25.§ és 29.§-a hatályát veszti.

 

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve 2009. január …….

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

86/2009. (IV.14.) KT. Határozat

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott

közfoglalkoztatási tervet az előírt határidőig küldje

meg a Magyar Államkincstár részére

Határidő: 2009. április 19.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

 

6., Tájékoztató a 2008. évi adóbeszedés alakulásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hozzászólások, felvetések:

 

Lugosiné Illés Margit: A lakosságban valahogyan tudatosítani kellene, hogy a kommunális és az iparűzési, valamint a gépjármű adót határidőben fizessék be.

 

Czigle Sándor: Nagyon sok olyan gépjármű van a rendszerben ami gyakorlatilag már nincs meg és ezek a nem létező gépjárművekre kivetett adó a tartozásállományt növelik.

 

Hutóczki Péter: El kell mondani, hogy a mai anyagi és gazdasági helyzetben és talán régen is az adó behajtása az egyik leghálátlanabb feladata az önkormányzatnak.

 

A képviselőtestület a 2008. évi adóbeszedés alakulásáról szólós tájékoztatót elfogadja, és egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

 

87/2008. (IV.14.) KT. Határozat

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

a 2008. évi adóbeszedés alakulásáról szóló tájékoztatót

elfogadja.

Felhívja a Polgármesteri Hivatalt a kint lévő hátralékok minél előbbi behajtására.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal és folyamatos.

 

 

7., 2008. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

(Előterjesztés csatolva)

 

Hozzászólások, felvetések, kérdések:

 

Lugosiné Illés Margit: Sajnos egyre problémásabbak a gyerekek, de talán a nevelést a szülőknél kellene kezdeni.

 

 

A képviselőtestület a 2008. évi átfogó gyermekvédelmi értékelést elfogadja, és egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

 

88/2009. (IV.14.) KT. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96. §. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadta.

 

A képviselőtestület megbízza Kissné Terdik Erzsébet jegyzőt, hogy az átfogó értékelést és a testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot az Észak - Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és gyámhivatalának küldje meg.

 

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

8., Házi-segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással

kapcsolatos teendők megtárgyalás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet

(Előterjesztés csatolva)

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Hutóczki Péter: Javaslom a képviselőtestületnek, hogy ha csatlakozunk Vámospércshez és Vámospércs ennyi előnyhöz jut a mi csatlakozásunkkal akkor mi a házi segítségnyújtáshoz ne tegyünk semmit hozzá.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

89/2009. (IV.14.) Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat képviselő- testület úgy határoz, hogy:

 

Fülöp Község a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Hajdúhadház többcélú kistérségi társulás keretien belül működő Vámospércs Mikrotérségi társulás tagjaként látja el 2009. 04. 30 napjától, és ezen feladatok tekintetében a Hajdúhadház többcélú kistérségi társulás keretien belül működő Nyíradony Mikrotérségi társulásban a tagságát megszünteti.

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Hajdúhadház többcélú kistérségi társulás keretien belül működő Nyíradony Mikrotérségi társulás társulási megállapodásának módosítását kezdeményezze, illetve a Hajdúhadház többcélú kistérségi társulás keretien belül működő Vámospércs Mikrotérségi társulás elnökével folytassa le a szükséges tárgyalásokat, és a társulási szerződés módosítását kezdeményezze.

 

Felelős: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

Határidő. 2009. április 30.

 

 

 

9. A Szavazatszámláló Bizottságok felülvizsgálata.

 

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző:

A 2008. március 9-i népszavazást megelőzően felvetődött a szavazatszámláló bizottsági tagok visszahívásának és újraválasztásának a kérdése. Akkor is azt a tájékoztatást adtam, hogy a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései alapján az szszb-k választott tagjának megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart, tehát a megbízatás 4 évre szól. A törvény meghatározza a megszűnés eseteit.

2008-ban a népszavazást követően a képviselő testület elégedetlensége érződött, hogy félre lettek vezetve, hiszen Vámospércsen visszahívták az szszb tagokat.

Mindezek ismeretében készülve az 2009. június 7-i EP választásokra áttekintettem a vámospércsi esettel kapcsolatban született jogorvoslati döntéseket, amelyek a következők:

4/2008. (III.5.) TVB határozat, 108/IIII.9.) OVB határozat, és 2 db legfelsőbb bírósági végzés.

Az OVB és a Legbfelsőbb Bírósági döntésekből megállapítható, hogy az országgyűlésnek és a képviselőtestületnek nincs törvényes lehetősége az szszb tagok visszahívására, szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg, megbízatási idejüket egy választási ciklusban határozza meg. A jogalkotó tudatosan igyekezett elkerülni, hogy a választási bizottságokról választási ciklusok közben ismételten döntsenek a testületek.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azonban a választási szervekben –TVB, OVB, - és a Legfelsőbb Bíróságnak jelenleg nincs hatásköre a képviselőtestület döntését – függetlenül attól, hogy törvényes-e vagy sem – jogsértés tekintetében vizsgálni és megváltoztatni.

Felemás, ellentmondásos helyzet alakult ki, hiszen a képviselőtestület határozatát az Ötv. Által meghatározott körben a közigazgatási hivatal – 2009-től államigazgatási hivatal – keresete alapján a bíróság helyezheti hatályon kívül, akkor is ha a döntés a választási eljárással áll közvetlen kapcsolatban.

Tekintettel a fenti anomáliákra és a Képviselőtestület szszb tagok visszahívására irányuló igényére az alábbi javaslatot teszem:

 

A Ve. Szerint az szszb tagokat a képviselőtestület választja, legkésőbb szavazás napja előtti 20. napig, személyükre a helyi választási iroda vezetője – jelen esetben én – tesz indítványt.

Május 18-ig van lehetőség az szszb tagok visszahívására, új megválasztására. Fülöpön 4 szszb működik, 3 szszb-nek 5 taggal, 1 szszb-nek 7 taggal kell rendelkezni. A javaslatom szerint az EP választásokon működő bizottságokban 2 tag maradjon a 2006-ban megválasztottakból, akik már ismerik a jogszabályokat, a választás menetét, és 14 új tagot kérem, hogy javasoljanak a képviselők, lehetőség szerint az öregek napjáig (április 25.)

 

Hozzászólások, javaslatok:

 

Czigle József: A háromgyerekeseket és a fiatalokat kell beforgatni, az időseket ki kell tenni, épp eleget voltak már benne a bizottságba. A fiatalabbak is had jussanak jövedelemhez.

 

Kissné Terdik Erzsébet: A bizottsági tagokat nem szociális rászorúltsági alapon kell kiválasztani. A bizottságra igen komoly feladat hárul a munkájuk során, nem csak az a dolguk, hogy ott üljenek, hanem felelősségteljes döntések hozatala is. Ezért a kiválasztásuk alkalmával körültekintően kell eljárni.

 

90/2009. (IV. 14.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

elfogadja a jegyző tájékoztatását az SZSZB tagok

újraválasztását érintően.

A testület kéri az újraválasztás előkészítését.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: 2009. május 18.

 

 

A képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

kmf.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

Cziglel József Czuper Árpádné

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

0*

0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél