JEGYZŐKÖNYV

6-22/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. november 30-án de. 8:00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott rendeletek: -

Hozott határozatok:

129/2011.(XI. 30.) Kt. sz. határozat: Start közmunka munka-mintaprogram pályázat benyújtása

130/2011.(XI. 30.) Kt. sz. határozat: Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentése

  

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-án de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő.

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, kijelenti hogy a Képviselő-testület határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Hutóczki Imre képviselőt és Mikáczó László Ferenc alpolgármestert.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

  • Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Hutóczki Imre képviselőt és Mikáczó László Ferenc alpolgármestert.
  • Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

  • Start közmunka munka-mintaprogram pályázat benyújtása

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

  • Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentése

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

  • Zárt ülés

 

  1. Start közmunka munka-mintaprogram pályázat benyújtása

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

(előterjesztés csatolva)

Hutóczki Péter: Az előterjesztést ismerteti, miszerint a 2011. november 18-i ülésen a polgármesteri jelentésben már beszámoltam arról a lehetőségről, hogy a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás településeinek lehetősége nyílik a start közmunka mintaprogramokban való részvételre 2012. évben.

Az előzetes mintaprogramok beküldése után be kell nyújtani a végleges pályázatot.

Furó Tiborné: Jónak tartom a közmunka programot, bízom benne, hogy minél hamarabb elbírálják és nyer a pályázat.

Földháti István: Látom, hogy van betervezve segédmunkás és szakmunkás, lesz elég szakmunkás ember?

Hutóczki Péter: Igen, a vízszerelőtől, a kőművesig lehet mindenkit alkalmazni.

A Képviselő-testület egyhangúlag, nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

129/2011. (XI.30.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program támogatására 3 célterületen 3 programban: belvízelvezetés, megzőgazdasági projekt és mezőgazdasági utak rendbetétele. A 3 projekt összesített adatai: 

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 60 fő

Költség megnevezése

A támogatás teljes időtartamára (Ft)

2012.

2013.

Összesen:

Munkavállalók munkabére

34.278.000

0

34.278.000

Munkabérek járulékai

4.627.530

0

4.627.530

Bér és járulék összesen

38.905.530

0

38.905.530

Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg

38.905.530

0

38.905.530

Közvetlen költségek

18.408.000

0

18.408.000

Szervezési költség

0

0

0

Támogatási igény összesen

(munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség

+szervezési költség)

57.313.530

 

0

57.313.530

 

Felajánlott saját erő összege

0

0

0

Képzés költsége

0

0

0

Felkéri a polgármestert, hogy a program tervet nyújtsa be.

 Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 2. Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentése

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

Hutóczki Péter: Az önkéntes közérdekű tevékenység arra jó, hogy aki a 30 napot ebben az évben nem dolgozta le, annak lehetősége van rá, hogy ledolgozhassa. Mert akinek nincs meg 1 évben a 30 nap munkaviszony jövő évben nem kap szociális ellátást. Erre a közérdekű önkéntes tevékenységre nincs fizetve munkabér nekik. 

Kissné Terdik Erzsébet: Az benne a jó, hogy legálisan dolgozik, nem kell féljenek az emberek attól hogy megbüntetik, és jövőre kap szociális ellátást.  

Hutóczki Péter: Van egy bejelentési lap, azt kell kitölteni, ezzel a Belügyminisztériumban be kell jelentkezni. Az javaslom, hogy az intézményeknél is tegyük meg a bejelentést, hogy ha lehetőség van rá, ott is végezhessenek önkéntes tevékenységet.

Furó Tiborné: Ha van ez a lehetőség mindenképpen lépjük meg. 

Sándor László: Én is javasolnám, biztosítsuk ezt a lehetőséget az embereknek.

A Képviselő-testület egyhangúlag, nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

130/2011. (XI.30.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet jelentse be a Belügyminisztériumhoz az Önkormányzat és intézményeinél. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a bejelentésről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet

 

Különfélék:  

Furó Tiborné: Van-e arra lehetőség, hogy akiket az önkormányzathoz felveszünk ebédhordó lányokat, azoknak a munkaviszonyuk alatt, amíg az ebédet hordják valamiféle igazolás írni, hogy jelenleg ők az ebédhordók és az ezzel kapcsolatos papírmunkát és pénzbeszedést is végzik. Szükség van rá, mert az idősebbek, akik nem ismerik, vagy éppen nem tudják hogy itt dolgozik az önkormányzatnál, ezzel a papírral tudják magukat igazolni. 

Hutóczki Péter: Igen úgy gondolom én is, mindenképp írunk egy igazolást a tevékenységről, hogy legyenek az idősebbek is tisztába vele. 

Hutóczki Péter polgármester:

Továbbá a Képviselő-testületet szeretném tájékoztatni, arról hogy lehetőség van egy LEADER pályázatra, ami Nyíracsád, Bagamér, Bocskaikert, Fülöp, Újléta községeket érintené, Bezzeg fesztivál a neve, nekünk pénzbe nem kerülne. A fesztivál megrendezésére a Kéretlen Figyelem Egyesület nyert el támogatást, így a fesztivált illetve a rendezvényeket ők finanszírozzák. Ezen rendezvény településünkön 2012. február 4.-én kerül megrendezésre. A fesztivál keretében a települések 3 kategóriában versengenek egymással: gasztronómia (helyi specialitások), helyi termékek, helyi kulturális csoportok tevékenysége.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sikeres szereplés érdekében mindenki működjön közre.

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülését 8,35 órakor befejezi.

 

Kmf.

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                   /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                           Jegyző

 

/:Hutóczki Imre:/                                                                     /:Mikáczó László Ferenc:/

Jkv. hitelesítő                                                                                     Jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél