JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2010. október 13-án de 9 órakor

TARTOTT ALAKULÓ  ÜLÉSÉRŐL

 

Alkotott rendeletek:

12/2010.(X.13.) KT. számú rendelet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.(IV.30.) Kt. számú rendeletének módosításáról

Hozott  határozatok:

266/2010.(X.13.) KT.sz. határozat Jelen ülés napirendjének elfogadása

267/2010.(X.13.) KT. sz. Határozat: a Helyi Választási Bizottság elnökének a 2010. évi polgármesteri, önkormányzati képviselői választásról szóló tájékoztatója

268/2010.(X.13.) KT. sz. Határozat: Hutóczki Péter polgármester 2010-2014. ciklusra kidolgozott programjának megtárgyalása.

269/2010.(X.13.) KT. sz. rendelet: az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről tájékoztató megtárgyalása.

270/2010. (X.13.) KT. sz. Határozat: Javaslat az alpolgármesterek személyére.

271/2010. (X.13.) KT. Határozat: ad-hoch bizottságot létrehozása az alpolgármesterek megválasztására.

272/2010. (X.13.) KT. Határozat: Mikáczó Ferenc szavazásból való kizárása

273/2010. (X.13.) KT. Határozat: Alpolgármesterek megválasztása

274/2010. (X.13.) KT. Határozat: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megválasztása

275/2010. (X.13.) KT. Határozat: Hutóczki Péter Polgármestert szavazásból való kizárása.

276/2010. (X.13.) KT. sz. határozat: Hutóczki Péter polgármester illetményének megállapítása

alábbi határozatot.

277/2010. (X.13.) KT. Határozat: Hutóczki Péter Polgármestert szavazásból való kizárása

278/2010. (X.13.) KT. sz. határozat: Hutóczki Péter polgármester költségátalányának megállapítása

279/2010. (X.13.) KT. Határozat:Mikáczó László Ferenc alpolgármestert szavazásból való kizárása

280/2010. (X.13.) KT. sz. Határozat: Mikáczó László Ferenc képviselő alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

281/2010. (X.13.) KT. Határozat: Hutóczki Péter polgármestert szavazásból való kizárása

282/2010. (X.13.) KT. Határozat: Hutóczki Péter közművelődési előadói munkakörben fizetés nélküli szabadság engedélyezése

283/2010. (X.13.) KT. Határozat: Hozzájárulás Hutóczki Péter polgármester

Fülöp Község Fejlődéséért Alapítványban való maradásához és abban tevékenykedéshez.

284/2010. (X.13.) KT. Határozat: A képviselők összeférhetetlenségéről szóló tájékoztató megtárgyalása.

285/2010. (X.13.) KT. sz. Határozat: Felhívás az SZMSZ felülvizsgálatára

286/2010. (X.13.) KT. sz. Határozat: a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót tudomásulvétele.


Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

 

M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat  Képviselő- testülete

2010. Október 13-án (Szerda)  de. 9,00. órakor tartja

ünnepélyes alakuló ülését

a  Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.


 

Napirend:

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010. évi polgármesteri, önkormányzati képviselői választás eredményéről.

Előadó: Kozma Ferencné hvb. elnök.

2.) A polgármester eskütétele, Polgármester Megbízólevelének átadása. Az esküt kiveszi, a megbízólevelet átadja: a Helyi Választási Bizottság elnöke.(Kozma Ferencné)

3.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása. Az esküt kiveszi, megbízóleveleket átadja: a Helyi Választási Bizottság elnöke(Kozma Ferencné)

4.) A megválasztott polgármester ciklus programjának ismertetése

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

5.) Tájékoztató az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

6.) Fülöp Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosítása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

7.) Javaslat az alpolgármesterek személyére, alpolgármesterek megválasztása.

Az alpolgármester személyére javaslatot tesz: Hutóczki Péter polgármester

8.) Az alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolításában résztvevő bizottság meghatározása, 3 fős ad-hoc bizottság megválasztása nyílt szavazással. Erre javaslatot tesz: Hutóczki Péter polgármester

(Alpolgármester megválasztása, szavazás)

9.) Az Alpolgármester eskütétele. Az esküt kiveszi: Hutóczki Péter polgármester

10.) A Képviselő- testület bizottsági struktúrájára vonatkozó javaslat ismertetése, javaslat személyi összetételére.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester.

11.) A Polgármester illetményének megállapítása. Az illetmény megállapítására javaslatot tesz: (Bugyáné Szász Erzsébet ),

12.) A polgármester költségtérítésének megállapítása. A költségtérítés megállapítására javaslatot tesz: Bugyáné szász Erzsébet korelnök

13.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. A tiszteletdíj megállapítására javaslatot tesz: Hutóczki Péter polgármester

14.) Döntés a megválasztott polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatban tett nyilatkozatáról.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

15.) Döntés önkormányzati képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos előterjesztésről.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

16.) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó döntés meghozatala, szabályozási tárgykörök meghatározása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

17.) Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Fülöp, 2010. Október 5. /:Hutóczki Péter:/

polgármester

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: A Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 13-án de 9 órakor megtartott alakuló üléséről.

Jelen vannak:Hutóczki Péter polgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Czigle Attila, Furó Tiborné, Hutóczki Imre, Mikáczó László Ferenc, Sándor László képviselők

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Kozma Ferencné HVB elnöke, Karpács Eszter HVB elnök helyettese, Földháti István HVB tagja, Éliás Csabáné Ált. Isk. ig. , Hortobágyi Róbert a Csontos Ferenc SE elnöke, Furó Tibor az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a képviselőtestületet, az önkormányzat jegyzőjét, a megjelent és meghívott vendégeket.

Felkéri Bugyáné Szász Erzsébet korelnököt, hogy a képviselőtestületi ülést nyissa meg.

Bugyáné Szász Erzsébet a képviselőtestület korelnöke köszönti a képviselőtestületet, a meghívott vendégeket, a lakosság részéről megjelent érdeklődőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre az ülést megnyitja.

Felolvassa Tasó László Országgyűlési képviselő a képviselő-testülethez írt levelét. (levél mellékelve)

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete,egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

266/2010. (X.13.) KT. sz. határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010. évi polgármesteri, önkormányzati képviselői választás eredményéről.

Előadó: Kozma Ferencné hvb. elnök.

2. A polgármester eskütétele, Polgármester Megbízólevelének átadása. Az esküt kiveszi, a megbízólevelet átadja: a Helyi Választási Bizottság elnöke.(Kozma Ferencné)

3. Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása. Az esküt kiveszi, megbízóleveleket átadja: a Helyi Választási Bizottság elnöke(Kozma Ferencné)

4. A megválasztott polgármester ciklus programjának ismertetése

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

5. Tájékoztató az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

6. Fülöp Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosítása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

7. Javaslat az alpolgármesterek személyére, alpolgármesterek megválasztása.

Az alpolgármester személyére javaslatot tesz: Hutóczki Péter polgármester

8. Az alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolításában résztvevő bizottság meghatározása, 3 fős ad-hoc bizottság megválasztása nyílt szavazással. Erre javaslatot tesz: Hutóczki Péter polgármester

(Alpolgármester megválasztása, szavazás)

9. Az Alpolgármester eskütétele. Az esküt kiveszi: Hutóczki Péter polgármester

10. A Képviselő- testület bizottsági struktúrájára vonatkozó javaslat ismertetése, javaslat személyi összetételére.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester.

11. A Polgármester illetményének megállapítása. Az illetmény megállapítására javaslatot tesz: (Bugyáné Szász Erzsébet ),

12. A polgármester költségtérítésének megállapítása. A költségtérítés megállapítására javaslatot tesz: Bugyáné szász Erzsébet korelnök

13. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. A tiszteletdíj megállapítására javaslatot tesz: Hutóczki Péter polgármester

14. Döntés a megválasztott polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatban tett nyilatkozatáról.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

15. Döntés önkormányzati képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos előterjesztésről.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

16. A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó döntés meghozatala, szabályozási tárgykörök meghatározása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

17. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző


1.)A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010. évi polgármesteri, önkormányzati képviselői választás eredményéről.

Előadó: Kozma Ferencné hvb. elnök.

(Előterjesztés csatolva)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

Fülöp községi Önkormányzat képviselőtestülete,egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

267/2010.(X.13.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Helyi Választási Bizottság elnökének a 2010.

évi polgármesteri, önkormányzati képviselői választásról szóló

tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: ……………

Határidő: ………….


2.)A polgármester eskütétele,  Polgármester Megbízólevelének átadása. Az esküt kiveszi, a megbízólevelet átadja:  a Helyi Választási Bizottság elnöke.(Kozma  Ferencné)

Kozma Ferencné a Helyi Választási Bizottság elnöke Hutóczki Péter polgármestertől kiveszi az esküt, részére átadja a megbízólevelet.

A képviselőtestület és a jelenlévők gratulálnak Hutóczki Péter megválasztásához.


3.)Az önkormányzati képviselők eskütétele,  megbízólevelek átadása. Az esküt kiveszi,  megbízóleveleket átadja: a Helyi Választási Bizottság elnök (Kozma Ferencné

Kozma Ferencné a Helyi Választási bizottság Elnöke kiveszi az esküt a képviselőktől, részükre egyenként átadja a megbízólevelet.

Hutóczki Péter polgármester gratulál a képviselőknek és az elkövetkezendő négy évben jó és eredményes munkát kíván.


4.)A megválasztott polgármester  ciklus programjának ismertetése

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Kérdések, hozzászólások:

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: A programot jónak tartja, javasolja elfogadását.

Mikáczó László képviselő: Az elhangzott programot a lakosság már a kampány során hallhatta, elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.

A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett ciklusprogramot tudomásul veszi, egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

268/2010.(X.13.) KT. sz. Határozt:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Hutóczki Péter polgármester 2010-2014. ciklusra

kidolgozott programját elfogadja az alábbiak szerint:

 


POLGÁRMESTERI  PROGRAM

2010 – 2014.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Mint azt az önkormányzat választás előtt többször hangsúlyoztam a település működési és fejlődés érdekében elengedhetetlen az önkormányzat és a lakosság közötti összetartás, összefogás növelése. Ennek érdekében a jövőben a helyi vállalkozásokkal, a településről elszármazottakkal, a helyi egyházközösségekkel és civilszervezetekkel kölcsönösen egymást támogató kapcsolatot szeretnék kialakítani és fenntartani.

Az önkormányzat tervezett szervezeti és intézményi felépítése és működtetése:

Az önkormányzat legfőbb szerv ével a képviselőtestülettel, és annak tagjaival korrekt, bizalomra épülő emberi és munkakapcsolatot szeretnék kialakítani és fenntartani.

Az önkormányzati intézmények területén legfontosabb cél az intézmények működési színvonalának megőrzése, lehetőség szerinti fejlesztése.

A polgármesteri hivatalnál fokozott figyelmet fordítunk a hatósági munka és az igazgatási feladatok ügyfélközpontú ellátására, törekszünk az elektronikus ügyintézés lehetőségének fokozatos bevezetésére, a közcélú foglalkoztatás hatékonyabbá tételére.

Az általános iskola és óvoda tekintetében elsődleges feladtunk az intézmények helyben történő működésének megtartása, működésük színvonalának megtartása lehetőség szerinti javítása.

Az egészségügyi ellátások tekintetében a közeljövőben megtörténik az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó felújítása, bővítése, akadálymentesítése, korszerű berendezésekkel és eszközökkel való ellátása. Megvizsgáljuk a gyógyszertár nyitva tartásának módosítását, növelését. A jövőben is támogatjuk a Nyírábránnyal közös orvosi ügyeletnek és a fogorvosi ellátás biztosításának működését, színvonalának fejlesztését.

A szociális szolgáltatásokat, melyek jelenleg működnek tovább működtetjük, az igénylők magas számára való tekintettel megvizsgáljuk az esetleges fejlesztési lehetőségek megvalósítását.

Az idősek nappali ellátása érdekében a jelenleg működő nyugdíjas klub továbbfejlesztésével az államilag támogatott nappali ellátást szeretnénk megvalósítani. Pályázati lehetőség esetén, vagy magántőke bevonásával célszerűnek látom a bentlakásos idősek otthonának megvalósítását megcélozni.

A művelődési ház felújításával és bővítésével az eddig nyújtott szolgáltatások köre bővül, mely a lakosság jobb kiszolgálását segíti, és munkahely teremtésre is lehetőséget biztosít.

A már hagyománynak tekinthető településszintű rendezvényeket, mint a falunap, idősek napja, nemzeti ünnepek, jeles napok rendezvényeit a jövőben is megrendezzük.

A helyi kulturális értékek megőrzése érdekében a napdalkör és a néptánc csoport működését támogatjuk.

Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság működésének gazdaságossá tétele érdekében tevékenységét kiszélesítjük, mellyel reményeink szerint a helyben lévő munkákat, helyi munkaerő fogja elvégezni, ezzel a gazdasági társaság is bevételhez, nyereséghez juthat, melyből a település fejleszthető.

A település közbiztonsági helyzetének javítása érdekében a rendvédelmi szervekkel napi kapcsolatot alakítunk ki, minden lehetséges eszközzel támogatjuk a helyi kmb. működését, a polgárőrséget, a mezőőri szolgálatot, a település őrséget, és az ezzel kapcsolatos lakossági összefogást.

A közbiztonsággal összefüggő kisebbségi probléma enyhítése érdekében ez velük közösen kidolgozott kisebbségi politikát alakítunk ki.

Az alábbi beruházási terveinket kedvező pályázati lehetőségek esetén tudjuk megvalósítani:

· IKSZT beruházás megvalósítása

· Orvosi rendelő és védőnő tanácsadó felújítása, bővítése,

· Önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése, meleg víz ellátás biztosítása megújuló energia források alkalmazásával,

· Külső hőszigetelések nyílászárók cseréje az iskolai épületek esetében,

· A már meglévő szilárd burkolatú utak folyamatos karbantartása, pályázati támogatás esetén új út építése,

· A belvíz elleni védekezés érdekében a belvízelvezető csatornák folyamatos karbantartása, a legveszélyesebb településrészeken új belvízelvezető árkok építése,

· Szennyvízhálózat bővítése,

· A községi temetőnél parkoló kialakítása, új - a temető kapuhoz illő – kerítés építése,

· Külterületi utak folyamatos javítása, karbantartása, az ehhez szükséges gépi eszközök ellátottságának folyamatos javítása,

Tisztelt Képviselőtestület!

 

A fentiekből csak annyit tudunk megvalósítani, amennyit az önkormányzatunk szűkös költségvetése és az ehhez kapcsolódó pályázati támogatások lehetővé téesznek. Ennek érdekében a polgármestertől , a képviselőtestülettől, az önkormányzat intézményeitől és a lakosság részéről is teljes összefogásra, jóindulatra, és főleg erkölcsi támogatásra lesz szükség.

A magam részéről ezeket a tőlem elvárható maximális mértékben biztosítom.

 

Fülöp, 2010. október 13.

 

/:Hutóczki Péter:/

Polgármester

Felelős: Hutóczki Péter

Határidő: folyamatos

 

 

5.)Tájékoztató  önkormányzati képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

Fülöp községi Önkormányzat képviselőtestülete,egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

269/2010.(X.13.) KT. sz. rendelet:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

elfogadja és egyet ért az önkormányzati képviselők

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló hatályos

rendeletben foglaltaknak megfelelő összegű ellátás biztosításával.

Felkéri a polgármestert gondoskodjon a megbízási szerződések

elkészítéséről és a járandóság havi rendszeres kifizetéséről

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2010. Október 30.

 

6.)  Fülöp Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének  módosítása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

Fülöp községi Önkormányzat képviselőtestülete,egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeltet.

 

FÜLÖP  KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

12/2010.(X.13.) KT.  számú rendelet

Fülöp Község Önkormányzat  Képviselő-testülete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2003.(IV.30.) Kt. számú rendeletének módosításáról


Fülöp Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1.§-a (6) bekezdésében és a 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §.

 

(1) Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.30.) Kt. számú rendeletének /továbbiakban: SZMSZ/ 8.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő. A képviselő-testület tagjainak névsorát az SZMSZ 5. sz. melléklete tartalmazza.”

 

(2) Az SZMSZ 8.§. (13) pontja a következő e.) ponttal egészül ki:

 

„e.) a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester”

 

2.§.

 

Az SZMSZ 10.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. A könyvvizsgálót a véleményezési jogkörébe tartozó ügyekben meg kell hívni a zárt ülésre.”

 

3.§.

 

Az SZMSZ 12.§. (2) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„a.) Sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb az ülést megelőző nap 12,00 óráig írásban nyújtandó be a polgármesternél. Sürgősségi indítványt nyújthat be: a polgármester, az alpolgármester, a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, a bizottság elnöke, a képviselők, a jegyző”

 

4.§.

 

Az SZMSZ 27.§. (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

 

„27.§.

(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 2 alpolgármestert választ. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.

(2) Az alpolgármesterek társadalmi megbízatásban látják el feladatukat.

(3) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat.

(4) Az alpolgármesterek feladatait a polgármester határozza meg.

(5) A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester a polgármester helyettesítése során annak valamennyi feladatát elláthatja, hatáskörét gyakorolhatja.

(6) A nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. Jogállása egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

 

5.§.

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a képviselő-testület 2010. október 13. napján tartott alakuló ülésén kell először alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az SZMSZ 5. sz. mellékletét e rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a.) Az SZMSZ 8.§. (1) bekezdése

b.) az SZMSZ 10.§. (3) bekezdése

c.) az SZMSZ 12.§. (2) bekezdés a.) pontja

d.) az SZMSZ 27.§. (1)-(5) bekezdései

 

Hutóczki Péter Kissné Terdik Erzsébet

Polgármester                                                                       Jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2010. október 13.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

7.)Javaslat az  alpolgármester személyére,  az alpolgármester megválasztása.

Az alpolgármester személyére javaslatot tesz:

Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés mellékelve)

Mikáczó László önkormányzati képviselő valamint Földháti István nem képviselő a jelölést elfogadja.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.


270/2010. (X.13.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a polgármester által tett javaslatot elfogadja

az alpolgármesterek személyére: Mikáczó László Ferenc képviselő

és Földháti István nem képviselő.

A következő napirendben meghatározandó ad-hoc bizottságot

felhatalmazza, hogy az alpolgármester titkos szavazással történő

megválasztását bonyolítsa le.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: Azonnal.


8.)Az alpolgármester választás titkos szavazásának  lebonyolításában résztvevő bizottság meghatározása, 3 fős ad-hoc bizottság megválasztása nyílt szavazással.

Erre javaslatot tesz: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter a bizottságba javasolja Furó Tibornét elnöknek, Hutóczki Imre és Sándor László képviselőket tagoknak.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


271/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a polgármester javaslatát egyhangúlag elfogadja,

ad-hoch bizottságot hoz létre az alpolgármester

megválasztására.

A bizottság elnöke: Furó Tiborné képviselő

A bizottság tagjai: Hutóczki Imre és

Sándor László képviselők.

Hutóczki Péter polgármester az alpolgármester megválasztásának előkészítésére és a választás idejére szünetet rendel el.

Mikáczó László Ferenc személyes érintettséget jelent be

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


272/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

kizárja Mikáczó László Ferencet a képviselőtestületi tag

alpolgármester választásából.


9./ Az Alpolgármester eskütétele. Az esküt kiveszi: Hutóczki Péter  Polgármester

Az ad-hoc bizottság a munkáját 9,45 perckor megkezdi és a munkafolyamatról jegyzőkönyvet készít, mely e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A bizottság a munkáját 9,58 perckor bejfejezi és Furó Tiborné a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet a titkos szavazás eredményéről.

A képviselőtestület titkos szavazással meghozza az alábbi határozatot:


273/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

1. Mikáczó László Ferencet 6 db érvényes

szavazattal Fülöp község képviselőtestületi tag alpolgármesterének választotta.

2. Földháti Istvánt 7 db érvényes szavazattal Fülöp község nem képviselőtestületi tag alpolgármesterének választotta.

Hutóczki Péter polgármester kiveszi az esküt Mikáczó László Ferenc és Földháti István alpolgármesterektől.

Az eskütétel után a képviselőtestület gratulál az alpolgármesternek.

Mikáczó László és Földháti István alpolgármesterek megköszönik a bizalmat.


10.) A  Képviselő- testület bizottsági struktúrájára vonatkozó javaslat ismertetése, javaslat      személyi összetételére.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester.

(Előterjesztés csatolva)

Hutóczki Péter polgármester az Ügyrendi - Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének javasolja Bugyáné Szász Erzsébet tagjainak Czigle Attila képviselőket, valamint Bilanics Györgyné nem képviselőt.

A jelöltek a bizottsági tagságot vállalják.

A képviselőtestület részéről egyéb javaslat nem hangzott el, egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.


274/2010. (X.13.) KT. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

elnökének: Bugyáné Szász Erzsébet képviselőt

tagjának: Czigle Attila képviselőt és Bilánics Györgyné

nem képviselőt választja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy a következő képviselőtestületi ülésre az SZMSZ módosítására készítsen rendelet-tervezetet,mely az új bizottság ügyrendjét tartalmazza a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: A következő soros képviselőtestületi ülés időpontja.


11.A Polgármester illetményének megállapítása. Az illetmény megállapítására javaslatot tesz:

Ügyrendi bizottság elnöke.

(Előterjesztés mellékelve)

Hutóczki Péter polgármester személyes érintettséget jelent be

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


275/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

Hutóczki Péter Polgármestert kizárja a szavazásból.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


276/2010. (X.13.) KT. sz. határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete

Hutóczki Péter polgármester illetményét

2010. október 3. Napjától 328.525- Ft-ban állapítja meg.

Utasítja a jegyzőt a szükséges okiratok elkészítéséről és

az illetményszámfejtő helyre történő eljuttatásra.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: 2010. Okt. 15.


12.) A polgármester  költségtérítésének megállapítása.

A költségtérítés megállapítására javaslatot tesz: Ügyrendi bizottság elnöke

(Előterjesztés csatolva)

Hutóczki Péter polgármester személyes érintettséget jelent be és nyilatkozik, hogy költségátalányt kíván igénybe venni a jogszabályban meghatározott minimum összegben.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


277/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

Hutóczki Péter Polgármestert kizárja a szavazásból.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


278/2010. (X.13.) KT. sz. határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Hutóczki Péter polgármester költségátalányát

2010. október 3. napjától 65.705-Ft - ban állapítja meg.

Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a költségátalány

havonkénti kifizetéséről.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Hutóczki Péter megköszöni a képviselőtestület bizalmát.


13.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

A tiszteletdíj megállapítására javaslatot tesz: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Mikáczó László Ferenc alpolgármester személyes érintettséget jelent be

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


279/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

Mikáczó László Ferenc alpolgármestert kizárja a szavazásból.


A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


280/2010. (X.13.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. október 3. Napjától az alpolgármesterek

tiszteletdíját írásbeli nyilatkozataikat figyelembe véve

az alábbiakban állapítja meg:

a.) Mikáczó László Ferenc képviselő alpolgármester tiszteletdíját

54.110.- Ft-ban állapítja meg.

b.) Földháti István nem képviselő alpolgármester részére mellőzi a

tiszteletdíj megállapítását.

Felhívja a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj kifizetésére a szükséges

intézkedést tegye meg.

Határidő: 2010. November 1.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző.


14.)Döntés a megválasztott polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatban tett nyilatkozatáról.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

(Előterjesztés mellékelve)

Hutóczki Péter polgármester személyes érintettséget jelent be

Az előterjesztést a képviselőtestület hozzászólás nélkül elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


281/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

Hutóczki Péter polgármestert kizárja a szavazásból.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatokat


282/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

Hutóczki Péter közművelődési előadói jogviszonyában 2010. Október 3 . napjától a következő önkormányzati képviselők, és polgármesterek általános választásának napjáig (várhatóan: 2010. Október) polgármesteri tisztségének ellátása idejére közalkalmazotti jogviszonyában fizetés nélküli szabadságot engedélyez.

Utasítja a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: Azonnal.


283/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

Hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hutóczki Péter polgármester

Fülöp Község Fejlődéséért Alapítvány alapító tagja

maradhasson, abban szükséges tevékenységét végezhesse.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: A polgármesteri megbízatás ideje.


15.,Döntés önkormányzati képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos előterjesztésről.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

(Előterjesztés mellékelve)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot


284/2010. (X.13.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

A képviselők összeférhetetlenségéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: 2010. November 13.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester


16.,  Fülöp Községi Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2003.(IV.30.) Kt. sz.  rendelet (SZMSZ)  felülvizsgálatára vonatkozó döntés meghozatala, szabályozási tárgykörök meghatározása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

(Előterjesztés csatolva)

Hutóczki Péter polgármester javasolja a szociális ügyek, nevezetesen a lakásfenntartási támogatás megállapításának hatáskörét polgármesteri hatáskörbe történő adásra. Ez azért is lenne szükséges, hogy a kérelmezők ne várakozzanak a testületi ülési, illetve a képviselőknek ne kelljen a lakásfenntartási támogatások megtárgyalása miatt állandóan ülésezni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a testület nem tud a döntésekről, minden esetben tájékoztatást fog adni.

Javasolja továbbá az eddigiektől eltérően a képviselőtestületi ülések napját keddről áttenni péntekre, mivel Mikáczó László alpolgármester pénteken nem tart órákat az iskolában és így a helyettesítéséről nem kell gondoskodni.

A képviselőtestület a javaslatokkal egyet ért és egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot


285/2010.  (X.13.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat SZMSZ-át

legkésőbb 2010. április 13. napjáig vizsgálja

felül és az új Szervezeti és Működési Szabályzatot

terjessze a képviselő-testület elé megtárgyalás és jóváhagyás

végett.

Felhívja a jegyzőt a meghatározott célterületek szükséges

módosítását 2010. december 15-ig végezze el.

Határidő: 2010. december 15., 2011. Április 13.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző


17., Tájékoztatás  a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Előterjesztés csatolva

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot


286/2010.  (X.13.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről

szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2010. November 13.

A képviselő-testület az alakuló ülést 10,54 perckor befejezi és szót ad a lakosság részéről megjelent vendégeknek.

Éliás Csabáné gratulál a polgármesternek, kívánja,hogy legalább 5 cikluson keresztül álljon a falu élén és legalább olyan hatékonyan végezze munkáját mint elődje Bugyáné Szász Erzsébet polgármester asszony tette. Gratulál a megválasztott képviselőknek is és munkájukhoz erőt , egészséget és kitartást kíván.

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a jó kívánságokat, az ülést bezárja.

Kmf.

/:Hutóczki Péter:/                        /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                          jegyző

Furó Tiborné                                       Czigle Attila

kv. hit                                              . Jkv. hit.

 

2021. január 20., szerda
Köszöntjük Fábián, Sebestyén olvasóinkat!
Holnap Ágnes napja lesz.
Facebook
Hírlevél