JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. augusztus -19-én de 9 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRŐL

 

 

 

Alkotott rendeletek:

 

Hozott  határozatok:

 

227/2010. Jelen ülés napirendjének elfogadása.

228/2010. A helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztása.


 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010, augusztus 19-én de. 9,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia , Czigle József, Czuper Árpádné, , Hutóczki Péter, Lekkáné Nyíri Franciska Sándor Jánosné, képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Hegedüs Lászlóné 9, 16 perckor érkezett.

Nagy Béla képviselő igazoltan távol van.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy az ülés határozat képes, javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Sándor Jánosné és Lugosiné Illés Margit képviselőket.

Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:

1., A helyi választási bizottság megválasztása

2., A gazdasági társaság aktuális ügyeinek megtárgyalása.

Lekkáné nyíri Franciska: véleménye szerint Kissné Terdik Erzsébet jegyző helyett másik választási iroda vezetőt kell választani, mert Ő elfogult, mivel Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Péter indul a választáson. Szeretné ha pártatlan irodavezető bonyolítaná le a választást.

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A Bugyáné és a Hutóczki Péter választáson való indulása nem összeférhetetlen az irodavezetői feladatok ellátásával. Amennyiben összeférhetetlenség fog fennállni – amit már korábban a megyei főjegyző asszonynak jeleztem - Főjegyző asszony meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket, de csak akkor amikor az szükségessé válik.

Hutóczki Péter: A helyi Választási iroda vezetőjének kinevezése nem képviselőtestületi hatáskör.

A polgármester által tett napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadja és meghozza az alábbi határozatot.

227/2010. (VII.19. ) KT. Határozat:

Fülöp Községi önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülés

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1., A helyi választási bizottság megválasztása

2., A gazdasági társaság aktuális ügyeinek megtárgyalása.

Felelős: ………

Határidő: …….

1., A helyi választási bizottság megválasztása

Előterjesztés csatolva.

A képviselőtestület az előterjesztésnek megfelelően egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

228/2010. (VII.19. ) KT. Határozat:

Fülöp Községi önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 1997. Évi C. tv. (a továbbiakban Ve.) 23. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve. 22. §- ában foglaltakra – a helyi Választási Bizottság (a továbbiakban HVB) tagjai, póttagjait az alábbiak szerint választotta meg.:

Tagok: Kozma Ferencné Fülöp, Óvoda u. 14.

Küzmös Csabáné Fülöp, Darvaskert 22.

Karpács Eszter Fülöp, Arany J.u. 62/A.

Póttag: Zohori Józsefné Fülöp, Zrínyi u. 13.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: Azonnal.

2., A gazdasági társaság aktuális ügyeinek megtárgyalása.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester kéri a Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a kft, aktuális dolgairól.

Piránszki Ferenc ügyvezető köszönti a képviselőtestületet, és felolvassa felügyelő bizottság részére készített beszámolóját, mely e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kéri a képviselőtestületet, hogy támogassák a munkáját.

Bugyáné Szász Erzsébet: A társaság megalakításakor nagyon sok és nagy terved volt, amiből nem valósult meg csak a mezőgazdasági termelés. Azt tudom mondani,. Hogy az önkormányzat a már nyújtott 1,5 millió forinton túl nem nyújthat több anyagi támogatást, de nem is tudna nyújtani, mert nincs az önkormányzatnak pénze.

Hutóczki Péter: A gazdasági társaság megalakítását nem kapkodtuk el, de az akkori terveink nem egyeznek meg a gazdasági társaság jelenlegi működésével. Bízok benne, hogy a társaság életképes lesz és fog tudni működni a továbbiakban is, hiszen a kiadásokat az értékesítésből származó bevételeknek fedezni kell. A felsorolt tartozásokat nem tudom értelmezni. A saját magától hitelezett összeget vissza kell kapnia. Az időjárás ebben az évben nagyon mostoha volt a mezőgazdasághoz, de a bevételek nagy része még ezután fog bejönni. Megkérdezi, hogy sikerült e profitálni a korai termésű növényekből. Véleménye szerint összehasonlítva a községben lévő más ültetvényekkel rosszabb a növények állapota a körülményekhez képest elvárnál.

Czigle József: Megköszöni a részletes beszámolót, elmondja, hogy több terve volt a gazdasági társaságnak, de a tervek megvalósításában akadályoztatva volt (pl. a burgonya termelés, fakitermelés, stb.) Megkérdezi, hogy az önkormányzati vezetők mennyit tettek bele a 40 millió forintos hiányba.

A gazdasági társasággal kapcsolatban elmondja, hogy vízmű és a szennyvízkezelés üzemeltetésében kell gondolkodni.

Lekkáné Nyíri Franciska megkérdezi, hogy az elmúlt évet hogyan lehetett nyereségesre kihozni, a mostani meg miért veszteséges. Az elmúlt évi gazdálkodásról is ilyen írásos anyagot kértek volna, de nem kapták meg.

Véleménye szerint a könyvelő és a könyvvizsgálót is valamint a társaság bejegyeztetését is fel lehetett volna olcsóbban vállaltatni.

Sándor Jánosné: Ez a beszámoló egy igazi beszámoló, itt minden fillérre ki van mutatva, továbbra is fenn kell tartani ezt a gazdaságot. Mindent meg kell tenni azért, hogy működjön. Felajánlja a segítségét, hogy a nagybani piacon kér árajánlatot a meglévő értékesítendő árukra és segít az eladásuk megszervezését.

Lugosiné Illés Margit: Megköszöni a beszámolót, elmondja, hogy tudtuk azt akkor is , hogy mit vállalunk amikor létrehoztuk a kft. Azt látja, hogy az együttműködés nem megfelelő. Úgy tűnik, mint ha nem is az önkormányzaté lenne ez a cég. Azt gondolja, hogy feltétlenül együtt kell működni az eredményesség érdekében.

Bugyáné Szász Erzsébet: Megkérdezi a képviselőtestületet, hogy ők adtak e támogatást a kft működéséhez.

Lekkáné Nyíri Franciska: az együttműködés nem csak a polgármesterre és a jegyzőre vonatkozik, hanem a képviselőtestületre is.

Piránszki Ferenc:

- A kft jelenlegi formában ősztől következő nyárig nem tud nyereséget termelni. Csak kiadás jelentkezik. A megoldást egy 600-900 m2-es fóliaházban látná, ahol késő őszig és kora tavasztól munkát lehetne biztosítani az embereknek és a megtermelt zöldségek már jóval hamarabb hoznák a bevételt mint a szabadföldi termesztés.

- Jelenleg a paprikán és az uborkán kívül csak a sárgarépa 70 %-a piacképes,valamint valamennyi hagyma, a többi zöldséget (paradicsom, fehérpaprika) nem eladható mert azokat csak a dolgozók fogyasztására ültették, arról nincs számlájuk.

- A 600 ezer forintos hiányban benne vannak a bérek, a gépkocsi használat stb.,

- Vannak előnyei és hátrányai is az egyszemélyes társaságnak,

- Több jogot kellene biztosítani a munkáltatónak, pl. szabadság kiadása.

- Az ott foglalkoztatott embereket vissza kell vezetni a munka világába ez nem könnyű dolog.

- Megköszöni a felajánlott segítséget Sándor Jánosnénak.

- A Vízmű üzemeltetését egy ember el tudná látni.

- Kéri a képviselőtestület döntését, hogy ha nem hitelezi meg a testület a hiányt akkor vállalja, hogy a növényvédelem hiánya miatt tönkre megy a termés.

-

Hutóczki Péter: Augusztusban vége lesz az uborkának, de a paprikából már augusztusban lesz bevétel, abból lehet fedezni a növényvédelem költségeit.

Bugyáné Szász Erzsébet:

· Jó lenne a fólia, de ebben az évben nem volt rá pénz.

· Az alapító okiratot bármikor lehet módosítani.

· A munkáltatói jogokkal kapcsolatban elmondja, hogy a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony megszüntetése tartozik csak a polgármesteri hivatalra, a közbeeső egyéb dolgok mind a kft vezetőjének a joga és feladata. A közhasznú dolgozókra a Munka Törvénykönyve vonatkozik.

10,47perckor Sándor Jánosné elhagyja az ülést.

Bugyáné Szász Erzsébet javasolja, hogy a kft. Kölcsönigénylését napolja el a testület a szeptemberi ülésre.

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja és kölcsönigény tárgyalását a a szeptemberben tartandó soros ülésre napolja el.

Földháti István az önkormányzati választásokkal kapcsolatban kéri az induló képviselőket, hogy a kampány során maradjanak tisztességesek és emberek. Ne tapossák egymást sárba.

Bugyáné Szász Erzsébet megköszöni a képviselőtestület munkáját az ülést bezárja.

Kmf.

Bugyáné Szász Erzsébet                            Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                                                   jegyző

Sándor Jánosné                                            Lugosiné Illés Margit

Jkv. Hitelesítő                                                 Jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél