JEGYZŐKÖNYV

6-18/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. szeptember 15-én de. 09,00 órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek: 

8/2011. (IX. 15.) KT. sz. rendelet az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011 (III. 26.) KT. sz. rendeletének módosítása

 

Hozott határozatok:

95/2011. (IX. 15.) KT. sz. határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők választása

96/2011. (IX. 15.) KT. sz. határozat: Építésügyi hatóság beszámolója

97/2011.(IX. 15.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés

98/2011.(IX. 15.) KT. sz. határozat: Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2010-2011. tanévben végzett munkájáról, a 2011-2012. tanévre meghatározott főbb feladatokról szóló tájékoztató

99/2011.(IX. 15.) KT. sz. határozat: Önkormányzati bérlakás eladása

100/2011.(IX. 15.) KT. sz. határozat: Oktatási szakértő vélemény elfogadása

101/2011.(IX. 15.) KT. sz. határozat: Idősek bentlakásos ellátásának befektető útján történő megvalósításához szándéknyilatkozat

102/2011.(IX. 15.) KT. sz. határozat: Óvodai dolgozók étkeztetésével kapcsolatos kérelem

103/2011.(IX. 15.) KT. sz. határozat: Teljesítménypótlék megállapítása

104/2011.(IX. 15.) KT. sz. határozat: Tulajdonjog átruházása

 

 

  

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én de. 09,00 órakor megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Czigle Attila, Furó Tiborné, Bugyáné Szász Erzsébet, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet a meghívott vendégeket.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirend pontjainak módosítására illetve 4 ponttal való kiegészítésére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

95/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

 

1) Tájékoztató a 2011. évi építésügyi hatóság tevékenységéről. 

Előterjesztő: Medgyesi Imre építésügyi előadó

 

2) Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről, tájékoztató a lejárt idejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

 Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

3) Tájékoztató az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2010-2011. tanévben végzett munkájáról, a 2011-2012. tanévre meghatározott főbb feladatokról.

Előterjesztő: Popovics Ferencné, intézményvezető

 

4) Önkormányzati bérlakás eladása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

5) Általános Iskola szakértő véleménye

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

6) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

7) Idősek bentlakásos ellátásának befektető útján történő megvalósításához szándéknyilatkozat.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

8) Óvodai dolgozók étkeztetésével kapcsolatos méltányossági kérelem.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

9) Teljesítménypótlék megállapítása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

10) Tulajdonjog átruházása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

1) Tájékoztató a 2011. évi építésügyi hatóság tevékenységéről.

Előterjesztő: Medgyesi Imre építésügyi előadó

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti Medgyesi Imre építésügyi hatósági előadót. Az előterjesztések ki lettek osztva, esetleg van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan! Elmondja továbbá, hogy a tanácsos úr munkája kifogástalan, jól ellátja azt, a hivatal munkatársaival jó a munkakapcsolat, a lakosságnak minden szükséges esetben segítségükre van. Köszönjük a munkáját.

 

Medgyesi Imre: Üdvözlöm a polgármester urat, a Képviselő-testületet, a vendégeket.

Kiegészítésem nincs a beszámolóhoz, próbáltam vázlatosan, tényszerűen leírni. Jelenleg 1 egyéb építmény építése van folyamatban, 1 lakásra van kiadva bontási engedély. A lakosság együttműködési készsége jó, építési bírságot egyetlen esetben sem kellett kiszabni. Azonban a szabálytalanságok elkerülése érdekében a lakosság folyamatos tájékoztatása és felvilágosítása elengedhetetlen. Nem csak a fogadó órákon, hanem telefonon is megkeresik a hatóságunkat és ott is kérnek tanácsot az emberek.

 

Hutóczki Péter: Rugalmasan kell hozzáállni a beruházásokhoz, ne akadályozzuk, meg kell találni az utat ahhoz, hogy mindenkinek jó legyen.

 

Földháti István: Van-e a hatóságnak olyan szankciója, hogy ha valaki a faluban életveszélyes épületben lakik, akkor ott bontást írjon elő?

 

Medgyesi Imre: Természetesen van, kényszeríteni nem lehet, de neki kell nyilatkozni arról hogy kéri a lebontását. Esetleges kényszerbontás elrendelése esetén a költségeket az önkormányzatnak kell viselnie.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal az építésügyi hatóság beszámolóját  elfogadta.

 

96/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az építésügyi hatóság tevékenységéről szóló

beszámolót elfogadta.

 

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

2) Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről, tájékoztató a lejárt idejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az előterjesztés alapján a polgármesteri jelentésről, az lejárt idejű határozatokról illetve az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Elmondja továbbá, hogy a lakásfenntartási támogatás változása miatt ebben a hónapban többszöröse jött be a kérelmeknek, mint egész évben. Több kiegészítése nem volt az előterjesztéshez.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Az orvosi rendelő mikorra lesz kész?

 

Hutóczki Péter: Az építési munkák befejezése október hónapban megtörténik, csak 3 nyílászáró beépítése hiányzik még, illetve az eszközbeszerzés van folyamatban. A pályázatkezelő szervezetnél, a VÁTI-nál folyamatban van egy módosítási kérelem az eszközbeszerzéseket érintő átcsoportosításról.

 

Furó Tiborné: Örülök, hogy a polgármester ennyi munkaterületeken, összejöveteleken megjelent, részt vett, jó hogy ilyen sok helyre eljutott, kívánom hogy még sok kitartása és egészsége legyen mindehhez. A Búzavirág Néptánc együttessel részt vettünk a Bedő településen a fellépésükön, nagyon ügyesek, kitartást kívánok nekik és gratulálunk.

 

Mikáczó László: Voltunk Érbogyoszlón a testvértelepüléssel kapcsolatosan tudunk e már valamit?

 

Hutóczki Péter: Részünkről meg van a szándéknyilatkozat, Érbogyoszló-Albis községek önkormányzata még nem jelzett számunkra, náluk egy hosszadalmasabb jogi eljárás.

 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a polgármesteri jelentést, az lejárt idejű határozatokat illetve az átruházott hatáskörben hozott döntéseket elfogadta.

 

97/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat:

Fülöp község önkormányzat Képviselő-testülete

a polgármesteri jelentést, az lejárt idejű határozatokat,

illetve az átruházott hatáskörben hozott döntéseket elfogadta.

 

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

3) Tájékoztató az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2010-2011. tanévben végzett munkájáról, a 2011-2012. tanévre meghatározott főbb feladatokról.

Előterjesztő: Popovics Ferencné, intézményvezető

 

Hutóczki Péter: Tisztelettel köszöntöm Popovics Ferencné igazgató asszonyt.

Köszönöm az igazgató asszonynak, a tantestületnek, és mindenkinek, aki segített a költség takarékossági okokból bekövetkezett költözésben, amelyet az alsó tagozatos épület lezárása jelent.

 

Popovics Ferencné: Az előterjesztésben leírtam a főbb feladatokat. Kiegészítésem hogy nagy munka volt a költözés, köszönjük a segítséget mindenkinek mi is. Maximálisan meg voltunk elégedve mindenkinek a munkájával. Gördülékenyen kezdődhetett a szeptember, pedig nem volt kevés munka, a költözés, a tanárok munkájának átszervezése, az órarend, a terembeosztások. 132 fővel kezdtük meg az új tanévet, azóta 2 új gyermek érkezett az iskolába. Az SNI és btmn-es gyerekek száma 24 fő. Ennyi kiegészítésem lett volna az előterjesztéshez. Ha kérdése van valakinek szívesen válaszolok.

 

Hutóczki Péter: Azt látom, hogy az SNI-s gyerekeknek a száma egyre nő, és a legtöbb intézmény próbál megszabadulni az ilyen gyerekektől, foglalkozzunk komolyabban az ilyen gyerekekkel, hogy az intézmény fennmaradásához ezzel is hozzájáruljunk.

 

Popovics Ferencné: most már gyógypedagógusunk van, ha komolyabban akarunk velük foglalkozni fejlesztő pedagógusra lenne szükség.

 

Furó Tiborné: Valamikor a kisegítő iskola működött, most nem lehetne e?

 

Popovics Ferencné: Nem már nem lehet ilyet, fejlesztő pedagógusra van szükség.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Örülök, hogy a takarékosságra való tekintettel is jól beindult az iskola, legyen mindig ilyen jó kapcsolat, és egymással összefogva sokra képesek lehetünk.

 

Furó Tiborné: Az alsó tagozatos épületet lezártuk ne romoljon az állapota, gondolkozzunk valami hasznosságon.

 

Popovics Ferencné: Sok versenyen voltunk a tavalyi tanévben és nagyon jó eredményeket értünk el, köszönöm a kollégáknak, hogy ilyen jól felkészítették a gyerekeket.

 

Hutóczki Péter: Sok mindent át kell szervezni az óvodánál és iskolánál egyaránt, javasolnám az Igazgató Asszonynak, hogy az óvodánál is szorosabb kapcsolat kialakítására törekedjen. Pl. nem értem, hogy az élelmezésért, konyhai részért óvónő a felelős

 

Földháti István: Az óvodánál szükség lenne egy vezetőre, aki felel az ott folyó munkákért és számon kérhető.

 

Popovics Ferencné: Kozma Ferencné Marika óvónőt, munkaközösség vezetőnek választottuk, kell hogy valaki irányítsa az óvodai szakmai munkát. Ami döntéseket hozunk az óvodával kapcsolatosan, mindenképpen menjünk el és beszéljük meg velük, hogy mi várható 1 év múlva ők is tudjanak róla.

 

Mikáczó László: Az iskolai vizsgáztatással kapcsolatosan van e valami változás illetve a TIOP pályázatról tudunk e valamit?

 

Popovics Ferencné: Tegnap volt az első gyűlésünk, a 4. osztályos tanulók vizsgáztatásával kapcsolatosan még nem tudtunk dönteni, d a 6. és 8. osztályos tanulók vizsgáztatását nem szabad megszüntetni. A TIOP pályázat lezárult. Az új kollégák nagyon kedvesek, jó tanárok.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta.

 

98/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat:

Fülöp község önkormányzat Képviselő-testülete

az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

2010-2011. tanévben végzett munkájáról, a

2011-2012. tanévre meghatározott főbb feladatokról

szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

4) Önkormányzati bérlakás eladása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: Tájékoztatja a Képviselő-testületet az előterjesztés alapján, hogy megállapodás született Dr. Faluvégi József ingatlan vásárlóval, hogy a 3,5 M Ft-ot egy összegben fizeti meg az önkormányzatnak. Ez az összeg csak fejlesztésre fordítható, elkülönített számlára lesz utalva.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Jegyzőkönyv is készült erről a megállapodásról.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Mindenképp el kell adni neki 3,5 M Ft-ért én azt javasolnám, illetve az önkormányzati bérlakásokból még 2 legalább értékesíteni kellene.

 

Földháti István: Én is egyetértek.

 

Mikáczó László: Csak tönkre mennek, állapotuk romlik, sokat kellene a felújításukra költeni.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Vagyonról van szó, tehát névszerinti szavazás szükséges. Névsor a névszerinti szavazáshoz mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal az önkormányzati bérlakás eladását elfogadta.

 

99/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat:

Fülöp község önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a fülöpi 184/1 hrsz. 4266 Fülöp,

Arany János u. 82. szám alatt található ingatlant

3.500.000.-Ft összegért értékesíti. A vételárat a vevő

egy összegben fizeti meg a 2011. szeptember 9. napján

létrejött egyezség alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az

adás-vételi szerződés elkészíttetésére és aláírására.

 

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

5) Általános Iskola szakértő véleménye

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: A Képviselő-testület megbízásából Tarsoly Andor oktatási szakértő feladatát elvégezte, annak eredményéről egy alapos, terjedelmes jelentést készített, melyből az összegzéseit az előterjesztés tartalmazza, illetve az egész jelentés a jegyzőkönyv mellékét képezi. A szakértő fontosabb feladatokat, módosításokat kér tőlünk, főként az SZMSZ módosítását is. Felkérném jegyzőasszonyt és igazgató asszony hogy készítsék el.

 

Popovics Ferencné: ez egy óriási munka október 15.-éig nem tudom az egész SZMSZ-t elkészíteni.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Az SZMSZ azon pontjait, amelyeknek költségvetési vonzata is van készüljön el.

 

Hutóczki Péter: Javaslom, hogy a határozatot hozzuk meg úgy hogy az SZMSZ költség vonzatát érintő pontjait novemberi képviselő-testületi ülésre készítsék el, míg az egységes szerkezetet december 31. határidővel.

Aki egyetért a határozat módosításával az kéz fel nyújtással jelezze.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal az oktatási szakértő véleményét elfogadta.

 

100/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Tarsoly Andor oktatási szakértő véleményét elfogadja,

felkéri a jegyzőt és az Általános Iskola igazgatóját,

hogy az iskola alapdokumentumaiban (Pedagógiai program,

SZMSZ, házirend) a javasolt változásokat a következő soros

ülésre beépíteni, és az egységes szerkezetben az SZMSZ-t

december 31.-ig a testület elé terjeszteni szíveskedjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

             Kissné Terdik Erzsébet, jegyző

             Popovics Ferencné, intézményvezető

 

6) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Kissné Terdik Erzsébet: az előterjesztést ismerteti, kiegészítésem nincs az előterjesztéshez.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a rendelet tervezetet elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2011. (IX. 15.) KT. sz. rendelet

az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

 2/2011 (III. 26.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.§. (1), a 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alkotmány  32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Fülöp Község Önkormányzat Képviselőt-estületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (III. 26.) KT. sz. rendeletének (SZMSZ) módosítására:

 

1.§.

 

(1)   Az SZMSZ 1.§. (9) bekezdése helyében az alábbi szöveg lép:

„(9) Az önkormányzat hivatalos kör alakú bélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, a köríven a következő felirat olvasható: „Fülöp Község Önkormányzata””

 

(2)   Az SZMSZ 1.§.-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az önkormányzat pecsétjét kell használni a Képviselő-testület és a Képviselő-testület bizottságainak munkája során készült dokumentumokon, a Képviselő-testület által adományozott okleveleken, valamint az önkormányzat kapcsolatait rögzítő dokumentumokon.

 

(11) Az önkormányzat szervének – a polgármesteri hivatalnak -  hivatalos kör alakú bélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, a köríven a következő felirat olvasható: Önkormányzati Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal ­*Fülöp*.

 

 

2.§

 

Ez a rendelet 2011. szeptember 15. napján lép hatályba.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                        /:Kissné Terdik Erzsébet:/

      polgármester                                                                    jegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 15.

 

                                                                                  /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                                                                                              jegyző

 

 

 

7) Idősek bentlakásos ellátásának befektető útján történő megvalósításához szándéknyilatkozat.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: A Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy elöregedőben lévő településünkön egyre nagyobb igény mutatkozik bentlakásos idősek otthonára. A pályázati lehetőségek új intézményre nem kerültek kiírásra, csak meglévők férőhely bővítésére.

Befektetői csoport jelentkezett, akik önerőből, önkormányzati támogatás nélkül a Bernátrészi iskola, a mellette lévő piac területe, és az ezt körül ölelő magánterületek összevonásával komplex szociális-egészségügyi intézményt valósítanának meg. Tájékoztatásuk szerint az objektumban normál idősek otthona, ápolási osztály, rehabilitációs részleg és szanatórium működne.

A befektetők kérése, hogy az önkormányzat adjon szándéknyilatkozatot arról, hogy településünknek mennyire fontos ez a beruházás és ezen szolgáltatás valamint ehhez a tulajdonában lévő területet és épületet a Képviselő-testület által megállapított értéken biztosítja.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Én örülök a megkeresésnek, már korábban is szerettük volna az a területet hasznosítani, illetve ez pár embernek munkalehetőséget is biztosítana.

 

Furó Tiborné: Szükség felmérést készítsünk, hogy hányan jönnének, ha lenne egy ilyen lehetőség.

 

Hutóczki Péter: Úgy gondolom ezt a szükségfelmérést nekünk kellene felmérni és az alapján már tudnánk mire számoljunk mi is és a befektető is.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

101/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

szándék nyilatkozatát adja, hogy a tulajdonát képező

Fülöp, Arany J. utcán található volt Bernátrészi iskola

és hozzá kapcsolódó piac területét befektető részére

a helyben kialakult piaci áron biztosítja, amennyiben

a befektető a községben élő idősek bentlakásos ellátására

alkalmas szolgáltatást alakít ki.

Az önkormányzat közre működik a területhez kapcsolódó

magán területek tulajdonosainak felkutatásában, és az

adás-vétel zökkenőmentes lebonyolításában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

8) Óvodai dolgozók étkeztetésével kapcsolatos méltányossági kérelem.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter: Az óvodai dolgozók kérelmét felolvassa a Képviselő-testületnek.

Az óvoda dolgozói 11 aláírással kérelmet juttattak el az önkormányzathoz melyben leírják, hogy a korábbi már nem hatályos jogszabály értelmében „kötelező bennétkező” kategóriába tartoztak, mely térítési díj kedvezményre jogosította fel őket. A jogszabály hatályon kívül helyezésével a mai napig amennyiben étkeznek, vendégebédet kötelesek fizetni, mely jelentős anyagi terhet jelent számukra. Azt kérik, hogy esetükben keressük meg a módját a térítési díj mérséklésének.

 

Hutóczki Péter: A jogszabályi előírások áttekintettük és a szomszéd településeken is informálódtunk. Sajnos nem vagyunk abban a helyzetben hogy az intézményi dolgozók ingyen étkezhessenek.

 

Popovics Ferencné: Én is érdeklődtem olyan 300.-Ft körüli összeget fizetnek.

 

Hutóczki Péter: 555 Ft-ra jön ki egy vendég ebéd. Úgy gondolom a nyersanyag normát nem csökkenthetjük, így csak a rezsin tudunk 50%-ot. Akkor jogosult valaki erre a kedvezményre, ha a táppénz és a szabadság kivételével minden nap étkezik, amennyiben nem, nem illeti meg ez a kedvezmény.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Akkor ez tényleg csak akkor legyen így, ha minden nap étkezik.

 

Popovics Ferencné: Akkor konkrétan mennyi lesz a kedvezmény?

 

Hutóczki Péter: 141 Ft- tal fog kevesebbet fizetni.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és 1 nem szavazattal határozatot elfogadta.

 

102/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei

állandó alkalmazottai részére a vendégebéd térítési

díjából a rezsi költség 50 % kedvezményt biztosít, abban

az esetben ha a dolgozó a szabadság és a táppénz napjait

kivéve az étkezést minden munkanap igénybe veszi.

 

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

 

9) Teljesítménypótlék megállapítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Sándor László képviselő 12,00 órakor eltávozott a teremből.

 

Hutóczki Péter: átadom a szót jegyző asszonynak, hogy ismertesse az előterjesztést.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Ismerteti a Képviselő-testületnek az előterjesztést.

 

Hutóczki Péter: Amit a törvény kötelezően előír azt kapja meg a igazgató asszony. Van e valakinek kérdése.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúlag 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

103/2011. (IX.15.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Popovics Ferencné, a Fülöpi Általános Iskola és Óvoda

intézményvezetőjének 2011. augusztus 1. napjától a 2011/12.

tanév befejezéségi (2012. augusztus 31. napjáig) 53.947.-Ft

teljesítménypótlékot állapít meg a intézményvezető helyettesi

megbízás adásának hiányában végzett túlmunka végzéséért a

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 4. részének

5.és 6. pontja alapján.

Felkéri a polgármestert az illetményváltozással járó

intézkedések megtételére.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

  

10) Tulajdonjog átruházása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Sándor László képviselő 12 óra 20 perckor visszatért a terembe.

 

Hutóczki Péter polgármester: A tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, hogy a Penészleki 12. szám alatt található fülöpi 101 hrsz-ú ingatlan korábban Pálfalvi Miklósné tulajdonát képezte. Az ingatlan az önkormányzat által jelzáloggal van terhelve. Az ingatlan jelenleg használaton kívül van, lakatlan, elhanyagolt állapotban van. A szomszédok többször jelezték, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket a terület gondozása érdekében a tulajdonosok felé. Az örökös tulajdonosok a felszólításra, úgy nyilatkoztak, hogy az önkormányzat felé fennálló jelzálog teher ellenében tulajdonjogukról lemondanak az önkormányzat javára.

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosok javaslatát fogadja el, és a jelzálog ellenében az ingatlant vegye a tulajdonába.

 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúlag 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta

 

104/2011. (IX.15.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a fülöpi 101 hrsz-ú ingatlant

az önkormányzat javára bejegyzett jelzálog ellenében

tulajdonába veszi.

Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosokkal való

tárgyalásra, szerződés elkészíttetésére és aláírására.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester a Képviselő-testület soros ülését 12.30  bezárja.

 

 

Kmf. 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                               Jegyző

 

 

 

     /:Czigle Attila:/                                                                               /Furó Tiborné:/

      jkv. hitelesítő                                                                                jkv. hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél