JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. július 15-én de 9 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRŐL

 

Alkotott rendeletek:

---------

 

 

Hozott  határozatok:

 

182/2010. jelen ülés napirendjének elfogadása.

183/2010. A Vízmű Vagyon működtetésével kapcsolatban nem dönt ,megvárja a HB-i

Önkormányzatok Vízmű ZRT új stratégiai tervének kidolgozását

és döntését az új terv ismeretében hozza meg.

184/2010. a falunapra tűzijáték megrendelése.

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010, július 15-én de. 9,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia , Czigle József, Czuper Árpádné, , Hutóczki Péter, Sándor Jánosné, képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Lekkáné Nyíri Franciska igazoltan távol van.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy az ülés határozat képes, javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Hortobágyi - Szoboszlai Szilvia és Hutóczki Péter képviselőket.

Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:

1., A hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRT vagyonkezelési szerződése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés a 2010. Május 7-re megküldött anyag)

A képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre, a napirendre tett javaslatot elfogadja és egyidejű nyílt szavazással , egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

182/2010. (VII.12.) Kt. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

1., A hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRT vagyonkezelési szerződése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés a 2010. Május 7-re megküldött anyag)

Felelős: ………..

Határidő: ………

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 14-én részt vett a HB-i Vízmű Rt. Közgyűlésén. A stratégiai tervet nem fogadta el a közgyűlés 80 %-a ezért azt módosításra és átdolgozásra visszaküldték. Az átdolgozásra szeptember 30-ig van határidő adva.

Ennek függvényében az a javaslata, hogy a képviselőtestület ne hozzon döntést a stratégiai tervvel kapcsolatban, várjuk meg míg az újat kidolgozzák és akkor meglátjuk, hogy milyen ajánlatot fognak tenni és annak függvényében döntsünk mi is.

Elmondja, hogy ismét beszélt azzal a szakemberrel, aki a képviselőtestületet is tájékoztatta, az egyértelműen azt mondta, hogy f

Fülöp önállóan semmiképp sem fogja tudni üzemeltetni a vízművet.

Czigle József: Javaslom, hogy keressük meg a Nyírábrányi önkormányzatot, mert, hogy a szennyvizet ők kezelik , látnak e megoldást a közös üzemeltetésre.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: már korábban beszéltem a nyírábrányi polgármesterrel, úgy nyilatkozott, hogy ők a Vízmű Zrt-vel kívánják üzemeltetni a vízművet és nem társulnak senkihez. Ezt a szándékukat írásban közölték a Vízművel.

Hutóczki Péter. Nyírábrány már alá is írta szerződést?

Bugyáné Szász Erzsébet : akkor azt mondta a polgármester,hogy már aláírták.

Sándor Jánosné: a Vízmű Zrt ezek szerint továbbra is működni akar.

Bugyáné Szász Erzsébet: Igen működni akar d, de több cég is próbálkozik.

Lugosiné Illés Margit: a vagyonkiadásról nem született döntés, ez vonalat mégis elindítana azért, hogy a vagyonunkat kihozzuk.

Hutóczki Péter: Az új stratégiai tervből ki fog derülni, hogy pontos volt e a mostani kimutatás.

Lugosiné Illés Margit: Ha mi kihoznánk a vagyonunkat, akkor miértünk versenyeznének.

Sándor Jánosné: Ha 80 %-kal ilyen stratégiai tervet terjesztettek elénk, akkor 40 %-al milyet tudnak előterjeszteni. Csak kedvezőtlenebbet.

Czigle József: Ki kell a vagyonunkat hozni.

Lugosiné Illés Margit: Azt javasolja, hogy szeptember 30-ig üzemeltesse a vízmű Zrt., de azért közben jó lenne, ha kimutatnák azt, hogy - hogy álunk. Szeptemberig még akármi is alakulhat.

A Vízmű érdeke, hogy minél jobb tervet terjesszen elénk.

Bugyáné Szász Erzsébet: A vagyont most csak teljes értékben tudnánk kihozni. Az a véleménye, hogy várják meg a szeptember 30-át és utána döntsenek.

Kéri a képviselőtestület döntését arra vonatkozóan, hogy szeptember 30-a után az új stratégiai tervet tárgyalják meg.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

183/2010. (VII.15.) Kt. Határozat:

Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy

A Vízmű Vagyon működtetésével kapcsolatban megvárja a HB-i

Önkormányzatok Vízmű ZRT új stratégiai tervének kidolgozását

És döntését az új terv ismeretében hozza meg.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. 09. 30.

Különfélék:

Czuper Árpádné: Ismét javasolja,hogy a falunapon ne legyen tűzijáték,megkérdezi, hogy van e már befizetve valamennyi pénz a tűzijátékra.

Hutóczki Péter: A tűzijátékot az engedélyek beszerzése miatt meg kellett rendelni. Még nincs befizetve semennyi pénz, de ha lemondunk róla az engedélyezési eljárásra fordított összeget akkor is meg kell fizetnünk,ami kb. 40-50.000.- Ft. Elmondja, hogy éves szinten csak egy ilyen rendezvényünk van, véleménye az,hogy nem kell elvenni ezt az emberektől.

Hegedűs Lászlóné: Remélem, hogy lesz olyan szponzorunk aki kifizeti a tűzijátékot.

Czigle József: 60-80.000.-Ft-ból meg lehetne vendégelni a lakosságot.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a kérdést. Megkérdezi, hogy ki szavaz arra, hogy ne legyen a falunapon tűzijáték.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 4 igen és 5 nem szavazattal, úgy határoz, hogy a falunapra rendeljék meg a tűzijátékot. meghozza az alábbi határozatot:

184/2010. (VII.15.) Kt. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy

határoz, hogy a falunapra rendeljék meg a tűzijátékot.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Hutóczki Péter közműv. előadó

Határidő: 2010. Július 31.

Czuper Árpádné. A tűzijátékra fordítandó pénzzel inkább támogassuk a gazdasági társaságot, hogy az tudjon zavartalanul működni.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester: Az önkormányzat a gazdasági társaságot nem támogathatja.

Hutóczki Péter: Ismerve a paprika területének nagyságát, legalább 6,5 milliós árbevétellel kell számolni.

Sándor Jánosné: Támogatni kell a kft-, hogy be tudja takarítani a termést.

Hutóczki Péter: A várhat bevételből a kiadások fedezhetők. Elmondja, hogy beszélt a felvásárló céggel, és ígéretet kapott rá, hogy a tartozásokat augusztusban fogják levonni. A vegyszereket is halasztott fizetéssel kell majd rendezni.

Lugosiné Illés Margit: A gaz levágását a Deák F. utcán is javaslom folytatni. Pl. a Hutóczki Mihály féle telket nem műveli senki, nagyon nagy a gaz. A Tótfalu utcán Jekkék mind a ketten betegek és javasolja, hogy az árkot kaszáltassa le a polgármesteri hivatal, illetve tisztítsák ki, mert két beteg közül egyik sem képes rá.

Hegedűs Lászlóné: A Bánházán a temetőnél nagyon nagy a csalán, ha lehet azt is kaszáltassák le.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A gyomok levágását folytatjuk, csak sajnos kevés az ember. Mindenfelé le szeretnénk vágatni a gyomot, csak ember és idő kérdése.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a képviselőtestület munkáját, az ülést bezárja.

Kmf.

Bugyáné Szász Erzsébet Kissné Terdik Erzsébet

polgármester jegyző

Hortobágyi – Szoboszlai Szilvia Hutóczki Péter

Jkv. Hitelesítő jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél