JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. július 12-én de 9 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRŐL

 

Alkotott rendeletek:

---------

Hozott  határozatok:

 

179/2010. Jelen ülés napirendjének elfogadása.

180/2010.a., A vagyonkezelési szerződést visszautasítása stratégiai terv átdolgozásra való visszaadása, vagyonkezelési szerződés felülvizsgálata

181/2010. Általános iskolában a tanulócsoportok számának meghatározása (8 tanulócsoport)


 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010, július 12-én de. 9,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia , Czigle József, Czuper Árpádné, , Hutóczki Péter, Sándor Jánosné, képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Lekkáné Nyíri Franciska igazoltan távol van.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy az ülés határozat képes, javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Czuper Árpádné és Hegedűs Lászlóné képviselőket.

Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:

1., A hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRT vagyonkezelési szerződése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés a 2010. Május 7-re megküldött anyag)

2., 2010/2011. Tanévben induló 1. Osztályos tanulócsoport feltételeinek meghatározása.

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

(Előterjesztés szóban)

A képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre, a napirendre tett javaslatot elfogadja és egyidejű nyílt szavazással , egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

179/2010. (VII.12.) Kt. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

1., A hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRT vagyonkezelési szerződése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés a 2010. Május 7-re megküldött anyag)

2., 2010/2011. Tanévben induló 1. Osztályos tanulócsoport feltételeinek meghatározása.

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

(Előterjesztés szóban)

Felelős: ……….

Határidő: ……….

1., A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRT vagyonkezelési szerződése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés a 2010. Május 7-re megküldött anyag)

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Már sokadik alkalommal tárgyaljuk ezt a témát, javaslom, hogy a kiosztott határozati javaslatot fogadja el a testület.

Elmondja, hogy a vízműnél július 14-én szerdán lesz újra gyűlés a meghozott határozatnak megfelelően képviseli majd a községet.

Czigle József: Akit felkérünk az vizsgálja meg azt is, hogy a kimutatott vagyonunk valóban annyi értékű-e, mint ami a kimutatásban szerepel.

Megkérdezi, hogy ha most nem hozzuk ki a vagyonunkat, mi a biztosíték arra, hogy később kihozhatjuk.

Lugosiné Illés Margit: véleménye szerint ez két út, az egyik az, hogy biztosítani kell a lakosságnak az ivóvizet, a másik pedig az, hogy a közművagyont ki akarjuk hozni.

Hutóczki Péter: Javasolja, hogy várják meg a 14-i ülés eredményét és csak az után kérjék fel a szakembert a vizsgálat elkészítésére. Az - az út is elképzelhető, hogy a vízmű újra gondolja az egészet és új értékelést készít, akkor nekünk nem kellene fizetnünk.

Javasolja, hogy csütörtökön tárgyaljon újra a testület.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester: javasolja, hogy a kiadott határozati javaslat a., és b., pontját fogadják el, a c., pontját pedig tárgyalják a vízmű gyűlése után.

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

180/2010. (VI.12.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a., A vagyonkezelési szerződést visszautasítja.

b., A korábban megküldött stratégiai tervet visszaadja

átdolgozásra azzal, hogy a terv ne csak kötelezettségeket,

hanem jogokat is tartalmazzon.

c., A vagyonkezelést és Fülöp községre vonatkozó

fizetési kötelezettséget vizsgálják felül.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: A Vízmű ZRT következő ülése.

2., 2010/2011. Tanévben induló 1. Osztályos tanulócsoport feltételeinek meghatározása.

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

(Előterjesztés szóban)

Éliás Csabáné igazgató tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a legutóbbi megbeszélés óta nem történt pozitív változás. 9 első osztályos gyermeket írattak be, két gyermek szülői kérésre újra első osztályos lesz, így 11 fő elsős gyermek kezdi a tanulást szeptemberben. A normatívában ez nem jelent változást, mivel második osztályos gyermek viszont két fővel kevesebb lesz.

Ismerteti az osztályok létszámát.

1. o. 11 fő

2. o. 15. Fő + 1 fő magántanuló

3. o. 17 fő

4. o. 15 fő

5. o. 15 fő

6. o. 21 fő + 1 fő magántanuló

7. o. 19 fő + 1 fő magántanuló

8. o. 22 fő + 2 fő magántanuló

Tehát összesen 135 fő + 5 fő magántanuló. Az előző évhez képest sajnos csökkenés mutatkozik.

Az 1. Osztály indítása a képviselőtestületen múlik. Ha önálló osztályt indítunk akkor nem kell határozatot hozni róla. A döntést viszont a tanév kezdete előtt kell meghozni.

Elmondja, hogy a következő évre vonatkozó normatívát még nem tudják előre.

Tájékoztatja a testületet, hogy 2010. Január óta havi 500.000.- Ft-ot takarított meg az iskola azzal, hogy változtattak az órakereten, megszüntettek egy napközis csoportot, csökkentették a könyvtár nyitvatartási idejét. Lebontva heti 31 órát spóroltak, illetve nem töltötték be a gyes-en lévő pedagógus álláshelyét.

A spórolás minden pedagógust érintett, mert a szabadidejüket áldozták fel, díjazás nélkül. De ezt hosszú távon nem lehet tervezni és elkívánni. Mi azt szeretnénk, hogy minél jobb feltételekkel induljon el la tanév szeptemberben.

Czigle József: A számok mögött nincs pénz, nekünk arra lenne szükségünk, hogy tudjunk tervezni. Megkérdezi, hogy mennyi az óradíja a tanároknak.

Éliás Csabáné: Bruttó 1.800 és 2.500.- Ft között van. A pedagógusok számára kötelező az órakeretet biztosítani.

Sándor Jánosné: szívesen láttunk volna írásos előterjesztést, kimutatva azt, hogy mennyibe kerül ha összevonás van és mennyibe ha külön indítjuk az osztályokat.

Éliás Csabáné: Összevonás esetén egy pedagógus bérét lehet megtakarítani.

Bugyáné Szász Erzsébet: Véleménye szintén az, hogy önálló osztályként indítsák az első osztályt, és őszre hátha megjelenik az új oktatási törvény és akkor már többet fogunk tudni.

Éliás Csabáné: A Tv-ben halott egy riportot, ahol a közoktatási államtitkár elmondta, hogy a gyerekeket a településen szeretnék hagyni, inkább az összevonás mellett döntenek, mint amellett, hogy elvigyék más településre.

Czuper Árpádné: Várható –e , hogy valaki nyugdíjba megy a pedagógusok közül?

Éliás Csabáné: Eddig még nem jelezte senki, de ha el is megy valamelyik felsős pedagógus, ott megtakarításra nem lehet számítani, mert a kötelező dolgokat ki kell fizetni, a megtakarítás csak egy évvel később jelentkezik.

A képviselőtestület a felvetésekre adott válaszokat elfogadja és egyidejű nyílt szavazással,, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

181/2010. (VII.12.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

úgy határoz, hogy a 2010/2011-es tanévben a

tanulócsoportok számát 8 tanulócsoportban állapítja meg.

Felelős. Éliás Csabáné igazgató

Határidő: 2010. Szeptember 1.

A képviselőtestület ülésén megjelent Papp Károly Gyula, Lőrincz János, Földháti Józsefné, Földháti István, és Földháti Istvánné.

Földháti Józsefné megkérdezi, hogy jár-e valamiivel az ha aláírják a részükre megküldött nyilatkozatot. Elmondja, hogy nincs róla tudomása, hogy hogyan került ki a tulajdonukból a vízmű telep területe. Elmondja továbbá, hogy a lánya ügyvéd segítségével ki fogja deríteni azért, hogy tisztán lássanak.

Földháti Istvánné: Elmondja, hogy a lányával elolvasták a felhívást és alá kell írni a hozzájáruló nyilatkozatot,mert ha nem írják alá akkor nem lehet benyújtani a pályázatot az ivóvíz minőség javító programra. Az pedig mindenki érdeke, hogy egészséges ivóvíz legyen a településen.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A vízművet a 70-es években alapították,azt nem tudja, hogy hogyan került az akkori tanács tulajdonába a vízmű telep, de arra kéri a jelenlévőket, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot tegyék meg, a kimutatott tulajdonrészüket az a nyilatkozat nem érinti. Földháti Istvánné jól látja a lényeget, valóban a pályázat benyújtásához van szükség a hozzájárulásra.

Papp Károly Gyula: A községi újságban megjelent a június 4-i megemlékezésről egy cikk, ami ünnepségről beszél. A megemlékezés nem ünnep, aki ünnepségről beszél az hülyeségről beszél. Javasolja,hogy mielőtt megjelentetik az újságot lektorral nézessék át.

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A szerkesztő bizottságban nem csak a polgármester és Hutóczki Péter van benne, hanem Sándor Jánosné és Lugosiné Illés Margit is. Mindannyian átnézték, és nem kifogásolták a cikk tartalmát. A következő újságban megjelenhet egy helyesbítés.

Hutóczki Péter: tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a falunap megrendezésére benyújtott pályázatok még mindig nem kerültek elbírálásra, már nem is várható pályázati pénz. Gyakorlatilag önerőből kell a falunapot megtartanunk.

Elmondja, hogy a mentőket kötelező megrendelni, a színpad szintén fix kiadás, az idősebb korosztály részére egy mulatós, a fiatalabbaknak a DRED és DORIS előadó művészeket szeretné megrendelni, a tűzijátékot a korábban képviselőtestület által egyeztetettek szerint megbeszélte. Itt még nincs eldöntve, hogy mennyi összeget kell erre fordítani, mivel az a minőségtől és az időtartamtól függ. Azért kellett már korábban megrendelni, mert az engedélyek beszerzéséhez időre van szüksége a vállalkozónak.

Elmondja, hogy mivel pályázati pénz nem áll rendelkezésünkre így csak a szponzorok segítségére, támogatására lehet számítani és minimális összegre az önkormányzattól. Bízik abban, hogy a korábbi támogatók az idén is támogatni fogják rendezvényünket.

A napi programot a korábbiaknak megfelelően javasolja:

Délelőtt főzőverseny, a katasztrófavédelmi Igazgatóság bemutatója, foci, Czigle Norbi autó bemutatója, a koradélutáni programokba az általános iskola tánciskola csoportja, a környező települések amatőr csoportjainak fellépése, amatőr táncosok (Litvák Csaba, a Fehér Tibi lánya, tombolasorsolás, sztárvendégek, tűzijáték, és záró műsornak Rácz Cecília műsora. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy Cilinek nem kell fizetni a fellépésért, viszont a zenész aki kíséri az – az útiköltségre igényt tart. Ami kb. 20.000.- Ft. Kéri a testületet, hogy a fentiekkel kapcsolatban döntsenek.

A képviselőtestület egyet ért Rácz Cecília fellépésévelés azzal, hogy a zenész részére az útiköltséget fizessék meg.

Czuper Árpádné: Továbbra sem értek egyet azzal,l hogy tűzijátékot tartsunk.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester javasolja, hogy a tombola fődíját 50.000.- Ft értékben vásárolják meg.

Czigle József: Paprika-kóstoló versenyt javasol. Össze lehetne hasonlítani a kft paprikáját a kistermelőkével.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a testület munkáját, az ülést bezárja azzal, hogy július 15-én csütörtökön de. 9 órakor meghívó nélkül újabb rendkívüli ülést hív össze.

Kmf.

Bugyáné Szász Erzsébet Kissné Terdik Erzsébet

Polgármester jegyző

Czuper Árpádné Hegedűs Lászlóné

jkv. Hitelesítő jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél