JEGYZŐKÖNYV

6-13/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. június 27-én de. 8 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott rendeletek: -

 

Hozott határozatok:

74/2011. (VI. 27.) Kt. sz. határozat: Művelődési Ház és Könyvtár bővítése tárgyában hitel

felvétele

75/2011. (VI. 27.) Kt. sz. határozat: Keleti Határzóna Egyesület megalakítása

76/2011. (VI. 27.) Kt. sz. határozat: Karitász élelmiszer segélycsomag kiosztásának

megtárgyalása

77/2011. (VI. 27.) Kt. sz. határozat: Köztisztviselő napi tanulmány kirándulás megtárgyalása

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-én de. 8 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István tanácskozási joggal

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Czigle

Attila és Furó Tiborné képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1.) Művelődési Ház és Könyvtár felújítása és bővítése tárgyában elnyert IKSZT beruházás előfinanszírozásáig az ÁFA erejéig hitel felvétele.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

2.) Keleti Határzóna Egyesület megalakítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

3.) KARITÁSZ élelmiszer segélycsomag megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

4.) Köztisztviselők napi kirándulás megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

  1. Művelődési Ház és Könyvtár felújítása és bővítése tárgyában elnyert IKSZT beruházás előfinanszírozásáig az ÁFA erejéig hitel felvétele.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: A Soproni Trade Invest Kft. elkezdte a munkálatokat, nagyon jól haladnak, de viszont jövő hónap elején fizetni kell az ÁFA első részletét a vállalkozó cégnek. Pénzünk nincs, az ÖNHIKI támogatásból nagyon keveset kaptunk.

Ahhoz viszont hogy fizessünk, megkerestünk egy pénzügyi tanácsadó céget, hogy keresse meg az önkormányzat számára a legmegfelelőbb pénzintézetet a hitel felvétele céljából. A támogatási összeg erejéig megelőlegezésre van szükség, az ÁFA erejéig – 10 MFt. – pedig hitel lenne szükséges kb. 5 éves futamidőre.

Arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást hogy ebben az ügyben eljárhatok, illetve megnézzem a konstrukciót, milyen formában és milyen időtartamra vegyük fel.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Mennyi a kamat?

 

Hutóczki Péter: 6 és 10 % között van.

 

Földháti István: nem lehetne e rövidebb futam időre, pl. 3 évre és akkor nem húzódna a következő választási ciklusra?

 

Hutóczki Péter: A futamidő meghatározásánál figyelembe kell venni az önkormányzat fizetési teljesítő képességét is.

 

Földháti István: Akkor pedig nézzük meg, hogy mennyit kellene fizetni 3 illetve 5 évre, aztán döntünk.

 

Furó Tiborné: Én javasolnám az 5 évet, hiszen a hitelt miből fizetjük vissza, azon kívül más fizetni valók is lesznek.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

74/2011. (VI. 27.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár felújítása és bővítése tárgyában elnyert IKSZT beruházás megvalósításának finanszírozást az ÁFA erejéig hitelt vesz igénybe.

Az előfinanszírozás összege 39. 959 442.-Ft.

A hitel összege 9. 989 860.-Ft.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pénzintézeteknél

Az előfinanszírozás és a hitel ügyében eljárjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

2.) Keleti Határzóna Egyesület megalakítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy a hatályba lépett jogszabály értelmében a most működő helyi akciócsoportoknak, amely esetünkben az Érmelléki Nonprofit Kft.-t üzemelteti 2011. december 31.-ig egyesületté kell alakulniuk. Tasó László országgyűlési képviselő úr a 2007. évi kezdeményezések szellemében kezdeményezte a Keleti Határzóna Egyesület megalakítását. Az egyesület megalakításával magam részéről egyetértek, és javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Fülöp Község Önkormányzata is támogassa az egyesület megalakulását, és abban alapító tagként vegyen részt. Javaslom továbbá, hogy az egyesület működése során az önkormányzatot Mikáczó László Ferenc alpolgármester úr képviselje, mivel én civil szervezet képviselőjeként részt veszek az egyesület munkájában.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

75/2011. (VI. 27.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Keleti Határzóna Erdőspuszták – Észak – Hajdúsági – Dél – Nyírségi – Ligetaljai Egyesület létrehozását határozza el.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

vállalja 30 000 Ft/év tagdíj megfizetését.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Mikáczó László Ferenc

alpolgármestert az ezzel kapcsolatos tárgyalások

lefolytatására, valamint az Egyesület alapítására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Mikáczó László Ferenc, alpolgármester

 

3.) KARITÁSZ élelmiszer segélycsomag megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: pénteken megérkezett az e-mail, miszerint szerdán 13 órára Hosszúpályiba mehetünk az élelmiszer segélycsomagért. 393 család kap csomagot, tésztát, lisztet, olajat, konzervet, fő szerinti meghatározott elosztásban. Teherautót kell fogadni és úgy tudjuk csak elhozni, mert a mi autóink mérete nem elegendő az áru elhozatalára. Szerdán hozzuk, de már csütörtökön ki is kell osztani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki tud segítsen a kiosztásban.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

76/2011. (VI.27.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Karitász élelmiszer segélycsomag elszállítását és kiosztását megtárgyalta.

 

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

4.) Köztisztviselők napi kirándulás megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: Pénteken július 1. köztisztviselők napja lesz. Mindig, mindenkit megünneplünk és arra gondoltam, hogy a dolgozóink és mi is megérdemelnénk hogy ezen a napon elvigyük a köztisztviselőket kirándulni. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy egyetért e azzal, hogy ezen a napon elvigyük kirándulni a dolgozókat?

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta.

 

77/2011. (VI.27.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a köztisztviselők napján július 1.-én tanulmány útra viszi az önkormányzati dolgozókat.

 

Határidő:-

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülését 08 óra 45 perckor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                      /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                             Jegyző

 

/:Czigle Attila:/                                /: Furó Tiborné:/

Jkv. hitelesítő                                      Jkv. hitelesítő

 

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél