JEGYZŐKÖNYV

6-10/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. május 23-án (hétfő) de. 8 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

 

Hozott  rendeletek: 

 

 

Hozott határozatok:

65/2011. (V. 23.) KT. sz. határozat: Főnix Takarékszövetkezethez  munkabér hitel felvételre vonatkozó igény benyújtása

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 23-án de. 8 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző tanácskozási joggal.

 

Földháti István távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Bugyáné Szász Erzsébet  és Furó Tiborné képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Bugyáné Szász Erzsébet és Furó Tiborné képviselőket.

      b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

 

1)   A Főnix Takarékszövetkezethez  munkabér hitel felvételre vonatkozó igény benyújtása

  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

1)   A Főnix Takarékszövetkezethez  munkabér hitel felvételre vonatkozó igény benyújtása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet mely szerint, Fülöp Község Önkormányzata átmeneti pénzügyi nehézsége miatt hitel felvételére kényszerült 2010. májusában, mely keretszerződés 1 évre szólt. A hitelszerződés keret összege 6.000.000.- Ft, melyből a Főnix Takarékszövetkezet Nyírábrányi Fiókja, (4264 Nyírábrány, Jókai u. 1/a), igény szerint folyósít. A keret összeg további fenntartása is indokolt, ezért igényünket meg kell újítani, a szerződést meg kell hosszabbítani.

A hosszabbítás feltétele a képviselő-testületi határozata, melyben felhatalmazza a polgármestert a hitel felvételére és a szerződés megkötésére.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakban benyújtott határozati javaslat elfogadására.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta a munkabér hitel benyújtásáról.

 

65/2011. (V. 23.). KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május hónapban 6.000.000.- forint munkabér hitelt vesz igénybe a Főnix Takarékszövetkezettől, mely összeget a június havi állami támogatásból törleszt.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a hitel felvételére.

 

 

Határidő: 2011. május 30.

Felelős:   Hutóczki Péter polgármester

 

 

Kérdés nem volt a  Képviselő-testület  részéről a rendkívüli ülését 8 óra 15 perckor befejezi.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                               Jegyző

 

 

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                                     /: Furó Tiborné:/

 Jkv. hitelesítő                                                                                Jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél