JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. MÁJUS 11-ÉN  DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT   ÜLÉSÉRŐL


 

Alkotott rendeletek:

 

Hozott  határozatok:


Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

M E G H Í V Ó

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 11-én de. 9.órakor ülést tart a Művelődési Házban,melyre tisztelettel meghívom

 

N a p i r e n d :

1., tájékoztató a szociális földprogram beindulásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., A Szavazatszámláló Bizottságok felülvizsgálata

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

 

 

 

Fülöp, 2009. május 5.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült:Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 11-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska Hegedűs Lászlóné, Nagy Béla, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Hutóczki Péter és Lekkáné Nyíri Franciska képviselőket.

A javaslatot a jelöltek és a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja, a napirendet az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Napirend

1., tájékoztató a szociális földprogram beindulásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., A Szavazatszámláló Bizottságok felülvizsgálata

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

1., tájékoztató a szociális földprogram beindulásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szociális földprogram beindult. Nyolc főt hívtak be dolgozni, (Lécz Tiborné, Molnár Lászlóné, Sipos Gabriella, Kiss Zoltánné, Sándor Mihályné, Bilanics Józsefné, Ratku Mihály és Kubicza István) akik már el is kezdték az uborka és a paprikaföld előkészítését.

Ezek az emberek 8 órában vannak foglalkoztatva, így a munkaszerződésük 2009. szeptember 18-ig szól. A támogatás 95 %-os. Az új dolgozók elkezdték az oszlopok leásását, a talaj előkészítését és kb. egy hét múlva fogják elvetik az uborkát, és kipalántázni a paprikát.

 

Elmondja, hogy a pályázati pénzből vásároltak szerves trágyát és egy db. rotációskapát.

 

Az uborkából és a paprikából befolyó összeget a falu szépítésére kell fordítani, így nem minősül az eladás vállalkozási tevékenységnek.

 

Furó Tibor tájékoztatja a testületet,hogy kik vannak még szociális segélyen, kéri, hogy tegyenek javaslatot még néhány emberre akiket ebe a programba be lehet vonni. Kéri, hogy felelősségteljes embereket válogassanak ki, mert nem mindegy, hogy kikkel műveltetjük és szedetjük majd az uborkát, illetve a paprikát.

 

Czigle József: A trágyát drágán vásárolták, elmondja, hogy Ő vett itt a faluban Katona Sándortól 15.000.- Ft-ért egy kocsi trágyát.

 

Milyen intézkedés történt a Koncz féle telekkel kapcsolatban?

 

 

Furó Tibor: Írásban felszólítottuk, személyesen is beszéltünk vele több alkalommal. Az önkormányzat nem kötelezheti kerítés építésre, Azt mondta, hogy már rendet csinált. Mindenkinek más és más jelenti a rendet. Az ő igényeinek ez a rend megfelel. A telek egyébként nincs a nevén, adásvételi szerződés készült ugyan és egy részét ki is fizette a kérdéses teleknek, de nem a teljes összeget. Bírságolni így az eredeti tulajdonost lehetne aki Szemán István, de ez etikátlan lenne. Amikor találkozunk vele folyamatosan mondjuk neki, reméljük, hogy elérünk valamennyi javulást, ha már a fóliákat összeszedi az is eredmény lesz. De egyébként már nekifogott, csak sajnos nagyon lassan jut előbbre.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Az önkormányzat nem tud bárkitől vásárolni, ha nem tud számlát adni az eladó akkor mindegy, hogy mennyiért adja. Nekünk mindent bizonylatolni kell, itt nem úgy működnek a dolgok mint a magánszemélyeknél.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a munkaügyi Központ az utolsó pillanatban értesítette önkormányzatunkat, hogy lehetőségünk van egy fő közfoglalkoztatás-szervező alkalmazására, 100 %-os támogatással. Erre a munkakörre csak TRT-os és megfelelő végzettségű embert lehetett kiválasztani. Így Ratku Zsuzsát alkalmaztuk egy éves időtartamra, ugyanis a közfoglalkoztatás szervező feladata lesz az összes adminisztrációs munka a közfoglalkoztatásban a résztvevőkkel kapcsolatban. Elmondja, hogy most már mindent elektronikus úton, interneten keresztül kell dokumentálni, és ez megfelelő végzettséget igényel.

 

 

A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi.

 

 

2., A Szavazatszámláló Bizottságok felülvizsgálata

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

Kissné Terdik Erzsébet: a Márciusi ülésen megállapodtunk abban, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagokra hozni fogjátok a javaslataitokat. Azóta egy javaslat sem érkezett, a határidő viszont lassan lejár, az új bizottság alakítására. Ezért kérem, hogy tegyétek meg javaslataitokat amennyiben vissza kívánjátok hívni az előző testület által megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokat.

Elmondja, hogy a régi bizottságokból bizottságonként két főt meg kíván tartani, az 1. szavazókörbe: Mikáczó Lászlót, Csík Árpádnét, a 2. szavazókörben Szarvas Imrénét, és Hutóczki Imrénét, a 3. szavazókörben Földhátiné Magyar Ildikót és Rákné Pinczés Máriát, a 4. szavazókörben Palánkainé Virág Nikolettet és Kiss Györgyöt, így 14 fő megválasztására vár javaslatot.

 

 

Nagy Béla: Én nem javaslok senkit nekem jók a bizottságok úgy ahogy vannak.

 

Hortobágyi Szoboszlai Szilvia: Mándoki Mónikát javaslom

 

Czigle József: id. Zih Imrét és Németh Antalnét javasolja

 

Lugosiné Illés Margit: Ilyésné Kuprák Kornéliát , Nagy Györgynét, és Lovas Imrét javasolja.

 

Sándor Jánosné: Picil Józsefnét, Czimbor Dénesnét és Bokorné Hadnagy Irént javasolja,

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Vargics Sándornét, Víg Mónikát, és id. Zih Imrénét,

 

Hegedűs Lászlóné: Nagy István és Tóthné Hegedűs Edinát javasolja,

 

Szoboszlai Szilvia: Ruszin Tünde, Buknicz Józsefné, Ratku Jánosné (Szilágyi Erzsébet), Czigle Györgyné.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Mándoki Mónika a helyi választási Bizottság tagja, az ő mandátuma a következő általános választásokig szól. A helyi Választási Bizottság most nem dolgozik, de a tagjainak a mandátuma ettől még él.

 

A következő-testületi ülésre (2009. május 18.) megkérdezzük a javasolt személyeket, hogy vállalják e a bizottsági tagságot és javaslom, hogy akkor hozzunk határozatot a megválasztásukról.

 

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a képviselő-testület munkáját az ülést bezárja.

kmf.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                       /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                           jegyző

 

 

 

Hutóczki Péter                                      Lekkáné Nyíri Franciska

jkv. hitelesítő                                                 jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél