JEGYZŐKÖNYV

6-9/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. május 2-án (hétfő) de. 8 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek: 

 

 

Hozott határozatok:

64/2011. (IV. 02.) KT. sz. határozat: Támogatási igény benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (ÖNHIKI)

 

 

  

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 2-án de. 8 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző tanácskozási joggal.

 

Bugyáné Szász Erzsébet, Földháti István távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Sándor László  és Czigle Attila képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)   Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Sándor László és Czigle Attila képviselőket.

      b.)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

 

1)   Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

1)  Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester ismerteti a Képviselő-testületnek az előterjesztést, miszerint megjelent az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról” szóló BM rendelet, amely alapján lehetőség van támogatás iránti igény benyújtására. A benyújtás feltétele a BM rendelet által meghatározott tartalmú képviselő-testületi határozat.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakban benyújtott határozat elfogadását.

 

  

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta a támogatás benyújtásáról.

 

64/2011. (V. 02.). KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtását elfogadta.

 

1.   Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

 

2.   Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzeten lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

 

I.    A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő vagy feletti.

 

II.   A települési önkormányzat magánszemélyek kommunális, iparűzési helyi adó bevételéből döntött és 2011. évben ilyen 23.515 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 34.142 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

 

IV.  Az önkormányzat kötelezettség vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettség vállalás felső határát.

 

V.   Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

 

 

Határidő: 2011. május 2.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Kérdés nem volt a  Képviselő-testület  részéről a rendkívüli ülését 8 óra 15 perckor befejezi.

 

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                               jegyző

 

 

 

 

 

/:Sándor László:/                                                                                /:Czigle Attila:/

  Jkv. hitelesítő                                                                                     Jkv. hitelesítő

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél