JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2009. január 27-ÉN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTTÜLÉSÉRŐL

 

Alkotott rendeletek:

1/2009. (I.27.) 3/2008. (II.15.) A szoc. igazg. és szoc. ellátásokról szóló rendelet módosítása.

2/2009. (I.27.) 5/2003. (IV.30.) Kt. r. az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása

3/2009. (I.27.)1/2008. (II.15.) kt. r. módosítása az önkorm. költségvetéséről.

Hozott határozatok:

1/2009. Kihelyezett tüdőszűrés megrendelése.

2/2009. Az állateü. helyzetről szóló táj. elfogadása

3/2009. Az önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatójának elfogadása

4/2009. A Csontos Ferenc SE tájékoztatójának elfogadása

5/2009. A 2009. évi közművelődési terv elfogadása

- idősek estjének megtartása

- majális rendezése

6/2009. A2009. évi falunapi vendéglátás

7/2009. A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása (egységes szerkezetben)

8/2009. Kiadási és bevételi előirányzat módosítás (1/2008. (II.15.) kt. r.

8/1/2009. Kiadási és bevételi előirányzat módosítás (1/2008. (II.15.) Kt. r.

9/2009. Óvodai csoportlétszám maximalizálása

10/2009. Az ált. isk. és óvoda alapító okiratának módosítása

11/2009. Szociális tűzifa meghirdetése.

12-29/2009. Lakásfenntartási tám. ir. kérelmek elbírálása.

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

M E G H Í V Ó

 

Fülöp Községi ÖnkormányzatKépviselőtestülete 2009. január

27-én (kedd) de. 9. órakor ülést tart a Művelődési Házban,

melyre tisztelettel meghívom.


1., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2., Tájékoztató az állatorvosi tevékenységről a község állategészségügyi helyzetéről

Előadó: községi állatorvos

3., Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előadó: Furó Tibor elnök.

4. Az önkormányzat szociális rendeletének elfogadása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet

5., A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasz-

nálásól, a 2008. évi tervezett feladatokról. „2009. évre tervezett feladatok ismertetése.

Előadó: SE elnök.

6. A közművelődés tájékoztatóját a 2008. évben végzett tevékenységről és a 2009. évi közművelődési terv ismertetése.

Előadó: Hutóczki Péter közművelődési előadó

7. Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

8., Zárt ülés

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

 

 

Fülöp, 2009. január 20.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 27-én de9,00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Lekkáné Nyíri Franciska Nagy Béla Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző., Dr. Faluvégi József állatorvos, Hortobágyi Rőbert SE elnök, Furó Tibor Tűzoltó egyesület elnöke, valamint Éliás Csabáné ált.isk. igazgató.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a napirendek előadóit, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, javasolja a meghívó szerinti napirend kiegészítésére az alábbi napirendekkel.

8., Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

1/2008. (II.15.) Kt. rendelet módosítását

9., Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása

10., Óvodai csoportlétszám maximalizálása

11., szociális fa igénylési feltételeinek megállapítása

12. zárt ülés

- Lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lekkáné Nyíri Franciska, és Lugosiné Illés Margit képviselőket.

 

Lekkáné Nyíri Franciska és Lugosiné Illés Margit a javaslatot elfogadja.

 

A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a jkv. hitelesítőkre tett javaslatot, valamint a

a napirend módosítástára tett javaslatot és a napirendet az alábbiak szerint:

 

1., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2., Tájékoztató az állatorvosi tevékenységről a község állategészségügyi helyzetéről

Előadó: községi állatorvos

3., Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előadó: Furó Tibor elnök.

4. Az önkormányzat szociális rendeletének elfogadása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet

5., A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasz-

nálásról, a 2008. évi tervezett feladatokról. „2009. évre tervezett feladatok ismertetése.

Előadó: SE elnök.

6., A közművelődés tájékoztatóját a 2008. évben végzett tevékenységről és a 2009.

évi közművelődési terv ismertetése.

Előadó: Hutóczki Péter közművelődési előadó

7. Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

8., Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

1/2008. (II.15.) Kt. rendelet módosítását

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

9., Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

10., Óvodai csoportlétszám maximalizálása

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

11., szociális fa igénylési feltételeinek megállapítása

 

12. zárt ülés

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

- Lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása.

1., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(jelentés csatolva)

Bugyáné Szász Erzsébet:

 

Kiegészítés:

- Javasolja, hogy járuljon hozzá a testület a tüdőszűrés helyben történő ellátáshoz, ami szűrési naponként kb. 10.000.- Ft-ot jelent.

- Elmondja, hogy az új gépjármű működtetésének feltétele, hogy havi 2000 km. kell futnia.

Ez kicsit soknak tűnik, de a két FORD az eladott Ford Focus és a Ford Tranzit havi megtett km mennyisége is kb. 2000 km. volt.

Ez a kocsi kiváltja a két FORDOT, kivéve az ebédszállítást, és így a pályázati feltételeket

is teljesítődnek.

 

Hozzászólások:

 

Czigle József:

- Milyen szankciót alkalmaz a pályázatkiíró, ha nem teljesítjük az előírt 2000 km-t havonta,

és kötelező e rátenni a matricát, annak nem teljesítése jár-e szankció

 

Sándor Jánosné:

- Van e rá mód, hogy ezt az új gépjárművet átalakítsuk úgy, hogy ebédszállításra is alkalmas

 

- Történt e intézkedés a FORD FÓKUSZ eladásával kapcsolatban?

 

Lugosiné Illés Margit:

- Az iskolában megrendezett idősek karácsonya nagyon jó volt, csak hiányolj, hogy nem volt betlehemes játék. Javasolja, hogy a közművelődési programba egy felnőtt betlehemes játék megszervezését, mellyel a Nyíracsádi találkozón részt lehetne venni.

- A karácsonyi koncert a templomban nagyon felemelő élményt nyújtott a részvevőknek, javasolja, hogy a későbbiekben szervezzenek koncertet, koncerteket.

- Megköszöni a polgármesternek, hogy a képviselőtestület nevében is küldött karácsonyi üdvözletet a lakosságnak.

- Jelezték nekem, hogy e-mail-ben kifogásolták a honlapon megjelenő képeket, hogy a honlap ne családi album legyen. Az önkormányzat honlapján megjelenő dolgokkal kapcsolatban elmondja, hogy a honlapon megjelenő képeket Sulina Erika készíti, amik jó minőségűek, a férjemmel közösen válogattuk ki a felkerülő képeket, hogy megjelenjenek a honlapon. Áttekintettük, nem tudja, hogy kire gondolt az e-mail író. A honlapot áttekintve Én is magamra vettem a falunapi képek kapcsán.

- Kéri a javaslatokat, hogy ezután milyen módon történjen a megjelenés a honlapon és az újságban.

- Az étkezési hozzájárulás megvonása nagyon rosszul esik a dolgozóknak, jelzés szinten említi meg, ha van rá lehetőség akkor a költségvetésbe javasolja betervezni és beépíteni.

 

Lekkáné Nyíri Franciska.

- A Biblia éve rendezvénysorozat nagyon szép volt, csak sajnos nagyon kevesen vettek részt rajta. Nagyobb propaganda lenne szükséges az ilyen rendezvények kapcsán.

 

Czupr Árpádné:

- Takarékosságról beszélünk, a Penészleki utcán ennek ellenére még mindig világít karácsonyi díszlámpa,

- A takarítással kapcsoltban elmondja, hogy többször is látta már, hogy késő estig égnek a villanyok az irodákban egyszerre, javasolja felhívni a takarítónő figyelmét, hogy ahol kitakarított ott azonnal kapcsolja le a villanyt.

 

Czigle József:

- A fenti megjegyzéshez csatlakozik, ugyanis egyszerre csak egy helyen dolgozik a takarítónő, nem szükséges az egész épületet kivilágítva tartani.

 

Válaszadás:

- Amennyiben nem teljesítjük a pályázatban meghatározott feltételeket,(km futás, matricázás) vissza kell fizetni a pályázaton elnyert pénzt.

- Nincs lehetőség a gépjármű átalakítására, amennyiben nem arra a célra használjuk amire nyertük , úgy szintén a visszafizetési kötelezettség áll fenn.

- A FORD FOCUSZ-t tegnap hirdettük meg az interneten, ma reggel el is kelt, 1.000.000.- Ft-ot fizetett érte a vevő, ami kicsivel magasabb mint a hivatalos felértékelés volt.

- A honlapon megjelenő képeket és cikkeket – amennyiben az iskoláról szól – Éliás Csabáné igazgató, - ami az önkormányzatról és rendezvényeiről – Én és a jegyző jóváhagyásával kerüljön fel a honlapra.

- Az étkezési hozzájárulás megvonásával kapcsolatban: A köztisztviselőknek kötelezően előírja a törvény, ennek ellenére jelenleg ők sem kapják. A költségvetésé összeállítása során mindenképpen arra törekszünk, hogy valamilyen formában és mértékben adható maradjon a juttatás.

- A biblia éve rendezvényen valóban kevesen vettek részt, de nem azért mert kevés volt a propaganda, nincs érdeklődés, az embereket nem érdeklik a rendezvények.

- A Petőfi utcai díszkivilágítással kapcsoltban elmondja, hogy december 10-től január 10-ig volt szerződés kötve a E.On-nal, amit leszámláztak és ki is fizettünk, leszerelni csak ők tudják, amit többször kértük már telefonon, levélben, de eddig még nem történt meg a leszerelés, ami nem a mi hibánk.

- A takarítással, illetve a villanyok le és felkapcsolásával kapcsoltban: fel fogjuk hívni a takarító figyelmét, hogy figyeljen oda, de sajnos este világítás nélkül nem lehet takarítani.

 

A képviselőtestület a felvetett kérdésekre adott válaszokat elfogadja és egyidejű nyílt szavazással meghozza az alábbi határozatot.

1/2009. (I. 27.) KT. sz. határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

felkéri a polgármestert, hogy rendelje meg a Kenézy

Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft

Pulmonológiai Osztályától 2009. évre kihelyezett tüdőszűrést.

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet

készítésekor a tüdőszűrés költségeit építse be a 2009. évi költségvetésbe.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: 2009. február 15.

 

2., Tájékoztató az állatorvosi tevékenységről a község állategészségügyi helyzetéről

Előadó: Dr. Faluvégi József községi állatorvos

(Előterjesztés csatolva)

Faluvégi József állatorvos kiegészítésként elmondja, hogy az ebek tartásáról szóló rendelet megváltozott. Az eb-nyilvántartás továbbra is az állatorvosnál lesz megtalálható, de bevezetésre kerül egy nyilvántartó könyv, mely az eb tulajdonosánál lesz fellelhető. Harapás, vagy marás esetén a tulajdonos ezzel a könyvvel azonosíthatja az ebet.

 

Elmondja, hogy nyugdíjas lett, a nyugdíja 35.000.- Ft, a romániai évek után csak 65 éves kora után veheti igénybe a nyugdíjat.

 

Bugyáné Szász Erzsébet Az állati hulla elszállítással kapcsolatban elmondja, hogy havonta 36.800.- Ft-ot fizet az önkormányzat megállapodás szerint a feldolgozó üzemnek.

 

Elmondja továbbá, hogy a kóbor ebek befogása, vagy elpusztítása nem olyan egyszerű dolog mint azt elképzeljük. Rendelet írja elő, hogy hogyan lehet befogni az ilyen kóbor állatokat. Kistérségi szinten szeretnénk sintértelepet létrehozni, természetesen pályázat útján, mert erre a célra anyagi forrása nincs az önkormányzatnak.

 

Lugosiné Illés Margit: az Általános iskolás gyerekek felvetését tolmácsolva, megkérdezi, hogy nem lehet e szabályozni rendeletben hogy egy tulajdonos hány kutyát tarthat. Ugyanis mint azt jól tudjuk, hogy sok a kóbor-eb a községben, ami a gyerekeket még nagyobb fokban veszélyezteti mint a felnőtteket.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Aki tudja, hogy hogyan kell tartani azzal nincs baj, aki pedig nem tartja be az alapvető szabályokat, (pld. hogy a kutyát zárva az udvarban kell tartani) rendeletalkotás után sem fogja betartani. Egyébként hatályos törvényben és kormányrendeletben szabályozva vannak az állattartás szabályai, amely mindenkire nézve kötelező.

Hegedűs Lászlóné: megkérdezi, hogy a Bánházán a Bobály féle állattartással nem lehet e valamilyen szankciót alkalmazni. Rengeteg az állat az udvaron de a tartásuk igen kifogásolható, mivel rettenetes a bűz a környéken.

 

Faluvégi József állatorvos: az állatok a legjobban vannak tartva, mindent megkapnak amire szükségük van, a szag ellen sajnos nem tudnak mit tenni.

 

Hutóczki Péter: Amíg az emberek a jogszabályokat nem tartják be addig a képviselőtestület hozhat bármilyen rendeletet, vagy rendelkezést.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

2/2009. (I. 27.) Kt. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Fülöp község állategészségügyi helyzetéről szóló

tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: -

Határidő: -

3., Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előadó: Furó Tibor elnök.

/Előterjesztés csatolva/

Kiegészítés, hozzászólások:

 

Furó Tibor: 2008-ban ügyészségi vizsgálat során, bírósági felszólításra rendezésre került az egyesület jogi helyzete, újjászerveztük az egyesületet.

Sok a hiányosság, de folyamatban van egy együttműködési megállapodás a Nyíradony – Vámospércs Köztestületi Tűzoltósággal.

Czigle József:

- Mennyibe kerül a tűzoltókocsi éves biztosítási díja?

- Véleménye szerint a tűzoltó-garázs fűtését egy fűrészporos kályhával meg lehet oldani.

 

Hutóczki Péter: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Nyíradony, és Vámospércs létrehozta a köztestületi Tűzoltó Egyesületet. Elmondja, hogy csak úgy tudták létrehozni az ilyen formátumú egyesületet, ha a környező települések is garantálják az együttműködést. Valójában még nem tisztult le az, hogy mivel kell a kistelepüléseknek, mint például Fülöpnek is hozzájárulni.

A véleménye azonban az, hogy csak úgy tartsák fenn az önkéntes tűzoltó Egyesületet a településen ha az működik is és amikor szükség van rá akkor ki tud vonulni és hatékonyan részt tud venni egy esetleges tűz oltásában. Nem kerül kevésbe a fenntartás, de egy hatékony beavatkozással több millió forint vagyont lehet megmenteni.

 

Nagy Béla: nincs e lehetőség nagyobb tűzoltó egyesületektől a leselejtezett felszereléseket elkérni, átvenni, és ezekkel pótolni a mi egyesületünk felszerelését? Nem lehetne e a tűzoltókocsit a fatelepen tárolni?

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A tűzoltókocsi levizsgáztatása nagyon sokba kerül, feltétlen meg kell gondolni, hogy elbírja e a község költségvetése az egyesület fenntartását, mivel azt tudjuk, hogy kizárólag az önkormányzat támogatja a működést.

 

Furó Tibor:

- Sajnos csak használhatatlan dolgok kerülnek kiselejtezésre.

- A fatelepen nincs alkalmas hely a gépjármű tárolásra és az őrzés sem lenne megoldott

- A gépjármű biztosítási díja éves szinten kb. 70.000.- Ft.

- A legminimálisabb szükségletek biztosítása is nagyon nagy terhet ró az önkormányzatra mint egyedüli támogatóra.

- A fűrészporos kályha megoldása is csak úgy lenne célszerű, ha a jelenlegi garázs épületet leszigeteltetnénk, mert a mostani állapotában lehetetlen + fokot tartani egy mínusz 10-12 fokos hidegben.

Kéri a képviselőtestületet, hogy fontolja meg, hogy tud e fedezetet biztosítani az önkéntes egyesület működtetésére.

 

A képviselőtestület a tájékoztatót elfogadja, egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

 

 

3/2009. (I. 27.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

A Fülöp községi Önkénes Tűzoltó Egyesület 2008. évben

Végzett tevékenységéről szóló tudomásul veszi.

Felelős: ---------

Határidő: ---------

 

4. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal a az alábbi rendeletet.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2009. (I.27.) KT. sz. rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) Kt. rendelet módosításáról

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§. (1) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A Rendelet 25.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Nyíradony Mikrotérség Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja.

(2) Fülöp Község közigazgatási területére a házi segítségnyújtás végzésére a Rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint 2 gondozási körzetet alakít ki.

 

 

2.§.

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2008. (II.15.) KT. rendelet 25.§ és 29.§-a hatályát veszti.

 

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve 2009. január 28.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

 

 

5., A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasz-

nálásról, a 2008. évi tervezett feladatokról. „2009. évre tervezett feladatok ismertetése.

Előadó: SE elnök.

 

Hotobágyi Róbert az egyesület elnöke elnézést kér, hogy csak a pénzügyi táblázatot küldte meg. Kéri, hogy tekintse a testület a táblázatban írtakat a 2009. évi pénzügyi tervezetnek.

Megköszöni, hogy 2008. évadban a képviselőtestület az egyesület rendelkezésére bocsátotta a támogatáson felül az autóbuszt a szállításhoz.

Az egyesület a megyei II. 7. helyén van jelenleg. Három év után eredménynek könyvelik el, hogy nem az egyesületnek kell játékosok után futni, hanem a játékosok jelentkeznek az egyesületbe.

Elmondja, hogy létrehoztak egy ifi csapatot 18 fővel, aminek anyagi vonzata is van, abból adódóan, hogy évente meg kell újítani az igazolásokat, valamint Nyíradonyba kell hetente kell szállítani a gyerekeket edzésekre, cipőt és mezt kell számukra biztosítani. Elmondja, hogy minden meg tesz az egyesület vezetősége a további működtetés érdekében, elhatározásuk, hogy a támogatásokért aktívabban tenni kívánnak a következő időben. Az egyesület célja, hogy működjön, játszanak és szórakoztassák a fülöpi közönséget.

 

Kéri a képviselőtestületet, hogy lehetőségéhez mérten 2009-ben is támogassa az a egyesület működését, és megköszöni az eddig nyújtott segítséget.

 

Kéri Éliás Csabáné igazgatót, hogy heti egy alkalommal bocsássa az egyesület rendelkezésére az általános iskola tornatermét, ahol a téli időben is meg tudják tartani az edzéseket. Foglalkozni szeretnének rendszeresen az ifi csapattal. Az egyesület legtöbb tagjának a péntek késő délutáni időpont lenne a legmegfelelőbb.

 

Éliás Csabáné igazgató: A tornatermet csak megfelelő szaktanár, testnevelés-tanár jelenlétében tudják biztosítani. A péntek már foglalt, de lehet egyeztetni, ha a testnevelés szakos pedagógus vállalja a felügyeletet akkor a még üres napokon igénybe lehet venni a tornatermet. Ez azonban nem rajta mint igazgatón múlik.

 

Lugosiné Illés Margit: A gyerekek nagyon örülnek a lehetőségnek. hallott 500.- Ft/fő normatíváról, amit a településnek sportfeladatokra kell fordítani. Javasolja teljes egészében az egyesület támogatására fordítani a normatívát. Gratulál az eredményekhez.

 

Czuper Árpádné: Volt e tagdíj szedve a 2008-s évben, mert ez a kimutatásból nem derül ki. Eltérésé van az elszámolt könyvelési díjakban 2007-2008 évi elszámolás szerint.

 

Hortobágyi Róbert: Nem szedtek tagdíjat, de a 2009. évben már be van tervezve és be is fogják szedni. A IV. negyedéves könyvelési díj mindig a következő évet terheli, ez okozza az eltérést.

 

A képviselőtestület a Csontos Ferenc Sportegyesület tájékoztatóját tudomásul veszi és egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

 

 

4/2008. (I.27.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület a

Csontos Ferenc Sportegyesület 2008. évi

tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: ---------

Határidő: --------

 

6., A közművelődés tájékoztatóját a 2008. évben végzett tevékenységről és a 2009.

évi közművelődési terv ismertetése.

Előadó: Hutóczki Péter közművelődési előadó

(Előterjesztés csatolva)

 

Kiegészítés, hozzászólások, Kérdések:

 

Hutóczki Péter előadó: Az elmúlt év tapasztalata azt mutatja, hogy a megélhetési fontosabb az embereknek mint a közművelődés. Ezt nem is róhatjuk fel senkinek. A személyes megkeresések alkalmával azt tapasztalata, hogy néha már zaklatásnak veszik az emberek ha felkeresi őket személyesen, invitálva egy-egy rendezvényre.

 

A továbbképzésekkel kapcsolatban elmondja, hogy elég nehezen lehet megszervezni és kivitelezni egy - egy képzést. 2009-re az FM hivatallal közösen szeretne képzéseket szervezni a községben. Ezek még folyamatban vannak.

Elmondja, hogy figyelembe véve a szűk anyagi helyzetet a 2009. évi tervezetet szűkítetten terjesztette a testület elé, kéri továbbra is a képviselőtestület anyagi és erkölcsi támogatását.

 

Czigle József: Konkrétan milyen képzéseket terveznek:

 

Hutóczki Péter:

- Mezőgazdasági munkagép kezelő tanfolyam,

- Fakitermelő, motoros-fűrészkezelő tanfolyam,

- Mezőgazdasági vállalkozói tanfolyam.

 

Sándor Jánosné: Igaz, hogy nem, a közművelődési tervhez kapcsolódik, de megkérdezi, hogy mióta van a községnek könyvtárosa?

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester: Mint azt mindenki tudja Palánkainé Virág Nikolett van kinevezve szerződéses munkaviszony keretében a könyvtárosi teendők ellátására. Az FM hivatal idén is kérte, hogy az önkormányzat a lehetőségekhez mérten biztosítson egy adminisztrátort a falugazdász mellé. Úgy gondoltuk, és ezt az alpolgármesterrel meg is beszéltük, hogy a művelődési háznál meglévő üres állásra olyan dolgozót alkalmazunk, természetesen szerződéses munkaviszonnyal, aki el tudja látni a könyvtárosi teendőket is és a falugazdász munkáját is segíteni tudja, továbbá rá lehet bízni más feladatokat is. Az elmúlt évben Palánkainét alkalmaztuk közhasznú dolgozói státuszban és a munkájával nagyon meg voltunk elégedve, ezért úgy gondoltuk, hogy továbbra is őt alkalmazzuk.

Sándor Jánosné: Nem a Palánkainé személyével van a gond, hanem az állás anyagi vonzatával. Az a véleménye, hogy nincs két emberre szükség a közművelődés ellátása terén. Ezt egy ember is el tudja látni. A közművelődéssel kapcsolatos munka nem több mint régen volt, és régen is egy ember látta el.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A Palánkainé munkájával mindenki maximálisan elégedett volt.

A Képviselőtestület igen sok kötelezettséget vállalt a benyújtott pályázatokban (IKSZT pályázat, KIHOP- pályázat, Közösségi internet pályázat), mindegyikben vállalni kellett segítő, E-támogató alkalmazását. jelenleg a művelődési háznál a korábbinál jóval megnövekedtek az ellátandó feladatok.

 

Czigle József: Nem volt szerencsés a Palánkainé választása a falugazdász mellé. Olyan Fülöpi származású embert kellett volna a falugazdász mellé választani aki ismeri a fülöpi embereket és a fülöpi területeket. Az én saját zsebemből több 10.000.- Ft-ot vett ki azzal, hogy nem ismeri a területeket.

 

Hutóczki Péter: Kötelességemnek tartom Palánkainé megvédését, nem Ő, hanem az emberek a hibásak abban, hogy egy azon területre többen is benyújtották a támogatási igényüket. Úgy gondolom, hogy ezért nem az adminisztrátori teendőket ellátó személy a felelős, hanem maguk az emberek akik mohón igényelték a támogatásokat.

 

Lugosiné Illés Margit: Javasolja tervezetben felsorolt elképzelések megvalósítását és felajánlja a segítségét a megvalósításban.

Elmondja, hogy a Palánkainé munkájával meg van elégedve, megfelelő a végzettsége, készséges, udvarias.

Javasolja az állami ünnepek megünneplésének az előtérbe helyezését.

 

A részletes program megjelentetését havi, esetleg heti lebontásban szívesen felteszi a község honlapjára.

 

Sándor Jánosné: azt a feladatot amit Palánkainé ellát nem lehetett volna közhasznú dolgozóval megoldani, ugyanis úgy lényegesen kevesebbe került volna a foglalkoztatás.

 

Kissné Terdik Erzsébet: 2009. január 1-től nincs közhasznú foglalkoztatás. Az önkormányzatoknak csak a közcélú foglalkoztatási lehetőség maradt meg, amely azonban csak április 1. napjától működik.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Mint azt tudja a Tisztelt Képviselőtestület, hogy anyagi lehetőségeink igen korlátozottak ezért kéri, hogy határozatban döntsenek az alábbi kérdésekben:

1. Legyen e megtartva az idősek estje?

2. szervezzen e az önkormányzat majálist és ha igen milyen formában?

3. Legyen e falunap és ha igen akkor legyen e főzés a lakosság részére?

 

Czigle József: Egy sztárvendéggel kevesebbet kell hívni és főzni kell a lakosság részére egy ebédet.

 

A képviselőtestület egyidejűnyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

5/2009. (I.27.) Kt. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

1., Elfogadja a 2009. évi közművelődési tervet.

2., Úgy határoz, hogy 2009-ben megtartja

az idősek estjét, a költségeit a 2009. évi költségvetésben biztosítja.

3., Úgy határoz, hogy majálist szervez

de csak költségek nélkül. (sport rendezvényekkel, az

általános iskolások fellépésével, stb. ) Este bált nem szervez.

 

6/2009. (I.27.) Kt. határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

8 igen, egy nem, egy tartózkodással úgy határoz, hogy a falunapon nem

látja vendégül a lakosságot, tehát főzés nem lesz.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Hutóczki Péter közművelődési főelőadó

Határidő: Folyamatos.

7. Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

(Előterjesztés csatolva)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet és meghozza az alábbi határozatot:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2009.. (I. 27.) KT. sz. rendelete

Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szóló 5/2003. (IV. 30.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§ (1) bekezdés rendelkezése alapján a Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.(IV. 30.) KT. sz. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

Az SZMSZ 4. sz. mellékletének (Fülöp Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata) „VII. A Polgármesteri Hivatal feladatmutatói” fejezete az alábbi tevékenységekkel egészül ki.:

 

853444 Családsegítés, tanyagondnoki szolgáltatás

930933-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

(TEÁOR 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

sajátszámlás utas szállítás)

2.§.

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

A rendelet kihirdetve 2009. január 28.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

7/2009. (I.27.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a melléklet alapján

elfogadja.

Módosítás:

11. pont: alaptevékenység részletes felsorolását feladatmutató

szerint az 5/2003. (IV.30.) KT. sz. r. mellékletét képező

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Tartalmazza.

Utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról a Magyar Államkincstár

területileg illetékes szervét értesítse.

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38.§. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

1.

Költségvetési szerv neve:

Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2.

Székhelye:

4266. Fülöp, Arany János u. 19. sz. (fülöpi 226/A hrsz.)

3.

Alapító szerv neve:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4.

Alapítás ideje

1990. szeptember 30.

5.

Jogelőd szerv:

Fülöp Községi Tanács

6.

Felügyeleti szerve:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4266. Fülöp, Arany János u. 19.

7.

Működési területe:

Fülöp község közigazgatási területe

8.

Jogállása:

Önálló jogi személy

9.

Gazdálkodási jogkör:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Fenntartási és működési költségeit a fenntartó az évente elkészített és jóváhagyott költségvetésében határozza meg..

10.

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó szerv:

Fülöpi Általános Iskola és Óvoda

4266. Fülöp, Kossuth u. 30.

11.

Alaptevékenysége:

Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége.

Az önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az alaptevékenység részletes felsorolását feladatmutató szerint az 5/2003. (IV.30.) KT. sz. r. mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

12.

Vállalkozási tevékenység

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és mértékben folytathat.

13.

Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A Polgármesteri Hivatalt a hatályos jogszabályoknak megfelelő eljárás szerint – pályázat alapján – határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti.

14.

Vagyon feletti rendelkezési jog

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott külön rendelet szerint.

 

Ezen alapító okiratot Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 201/2008. (IX. 09.) KT. sz. határozatával elfogadta, ezzel egyidejűleg a 80/1998. (XII.15.) KT. sz. hatályát veszti. A módosítást 6/2009.(I.27.) KT. sz. határozatával elfogadta.

 

Fülöp, 2009 január 28.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

8., Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

1/2008. (II.15.) Kt. rendelet módosítását

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés, rendelettervezet csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet, és meghozza az alábbi határozatokat.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének

3/2009. 01.27.KT. számú rendelete

az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosításáról

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§. felhatalmazása, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29.§. alapján Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) Kt. rendeletének módosítására (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Képviselőtestület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

a. kiadási főösszegét: 336.224 e/Ft-ban

b. bevételi főösszegét 336.224 e/Ft-ban

fogadja el az 1.sz. melléklet alapján.

(2) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) Kt. rendelet 3. §. (1) bekezdése, az 1. sz. melléklete.

Fülöp, 2009. január 27.

 

/: Bugyáné Szász Erzsébet:/ /: Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. január 28.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

1. sz. melléklet

Fülöp Község Önkormányzat 2008. IV. negyedévi pénzforgalma

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Személyi juttatások

Munkaadó terhelő járulékok

Dologi kiadások

Átadott pénzeszközök

Társadalmi és szociálpol.jutt.

Beruházások

Lakosság részére átadott felhalm.pénz

134.748

45.206

64.218

5.974

69.758

15.475

845

Intézményi műk. bev.

Helyi adók

- Kommunális adó

- Iparűzési adó

- Talajterhelési díj

- Egyéb bevétel

- Bírság, pótlék

Gépjárműadó

Személyi jöv. adó

Normatív hozzájárulás

Központosított előirányzat

Egyéb központosított e.

Kieg.támogatás egyes közokt.felad.

Egyes szociális feladatok kieg.

Osztalék és hozam

Átvett pénzeszközök

ÖNHIKI

Pénzmaradvány

13.658

5.550

1.300

3.500

50

500

200

8.000

63.904

105.861

13.177

7.567

211

66.159

300

29.482

11.375

10.980

Kiadások összesen:

336.224

Bevételek összesen:

336.224

 

8/2009 (I.27.) KT sz. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

1/2008 (II.15.) KT számú rendelet alapját képező bevételi és kiadási előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el

 

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

MÁK körből származó bevételek módosítása

1. Rendszeres szoc.segély

751966

943121

3.828.569

2. Idősek járadéka

751966

943122

194.940

3. Ápolási díj

751966

943124

2.413.183

4. Lakásfenntartási tám.

751966

943123

2.563.911

5. Közmű

751966

9441

57.050

6. Keresetkieg.

751966

94719

1.293.600

7. Szakmai és informatikai p.

751966

9441

428.400

8. Esélyegyenlős.felzárk.

751966

9441

3.001.830

9. Esélyegyenl.Kult.Szabadid.

751966

9441

915.000

Összesen:

14.696.483

Saját hatáskörből származó bevételek módosítása

 1. Kiegészítő gyermekvéd.tám.

853322

46412

1.962.890

 1. Pályázat

923127

46412

150.000

 1. Pályázat

801214

47113

150.000

 1. Útravaló p.

801214

46412

199.000

 1. Kompetencia pályázat

801214

47113

280.000

 1. MVH

014034

46414

450.000

 1. MVH

751153

46414

369.609

Összesen:

3.561.499

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18.257.982

 

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

 1. Rendszeres szoc.segély

853333

583111/71

3.828.569

 1. Idősek járadéka

853311

583113/71

194.940

 1. Ápolási díj

853311

5831161/71

2.413.183

 1. Lakásfenntartási tám.

853311

5831141/71

2.563.911

 1. Közmű

751153

382143

57.050

 1. Számítástechnikai eszközök

ÁFA

Könyv

ÁFA

Folyóirat

ÁFA

801214

131511

182111

54411/71

161111/71

54412/71

561111/71

150.000

50.000

200.000

10.000

15.333

3.067

 1. Esélyegyenlőségi p. személyszállítás

ÁFA

Szaktanácsadás bér és jár.

801214

55213/71

561111/71

55219/71

511115/71

511132/71

511142/71

53111/71

531121/71

800.000

160.000

384.000

600.000

470.000

67.830

350.000

170.000

 1. Esélyegyenlőségi - Kulturális és Szabadidős pályázat

801214

54913/71

161111/71

55219/71

26111/71

55213/71

561111/71

54411/71

161141/71

56211/71

306.718

61.346

86.417

17.283

340.800

68.160

21.447

1.073

11.756

 1. Kiegészítő gy.

853222

5831182/71

1.962.890

 1. Pályázat

923127

5431/71

54913/71

561111/71

54411/71

56111/71

34.000

30.000

12.800

69.714

3.486

 1. Pályázat

801214

54712/71

561111/71

125.000

25.000

 1. Útravaló pályázat

801214

58815/71

199.000

 1. Kompetencia pályázat

801214

5431/71

561111/71

54712/71

561111/71

180.000

36.000

53.333

10.667

 1. MVH

751845

511115/71

819.609

 1. Keresetkieg.

014034

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

20.000

4.800

900

100

600

 1. Keresetkieg.

751153

512191/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

180.000

43.200

8.100

900

5.400

 1. Keresetkieg.

751845

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

20.000

4.800

900

100

600

 1. Keresetkieg.

851297

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

20.000

4.800

900

100

600

 1. Keresetkieg.

852018

516122/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

10.000

2.400

450

50

300

 1. Keresetkieg.

853233

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

40.000

9.600

1.800

200

1.200

 1. Keresetkieg.

853244

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

20.000

4.800

900

100

600

 1. Keresetkieg.

921815

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

60.000

14.400

2.700

300

1.800

 1. Keresetkieg.

552312

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

80.000

19.200

3.600

400

2.400

 1. Keresetkieg.

552323

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

60.000

14.400

2.700

300

1.800

 1. Keresetkieg.

801115

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

100.000

24.000

4.500

500

3.000

 1. Keresetkieg.

801214

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

313.200

76.800

14.400

1.600

9.600

 1. Keresetkieg.

805113

512192/71

53111/71

531121/71

531122/71

5321/71

40.000

9.600

1.800

200

1.200

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18.257.982

 

8/1/2009 (I.27.) KT sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

1/2008 (II.15.) KT számú rendelet alapját képező bevételi és kiadási előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el

 

 

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

1. Hitel előirányzat csökkenése

751153

45132

55.165.000

Bevételek összesen:

55.165.000

 

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

Alapilletmény

Nyugdíjjár.

Munkaruha, védőruha

014034

511112/71

53111/71

5481/71

280.000

70.000

45.000

Készletbeszerzés

Üzemeltetési, fenntartási kiadások

ÁFA

020215

54913

55219

561111

170.000

1.000.000

199.000

Alapilletmény

Egyéb feltételtől függő p.

Egyéb juttatás

Túlóra

Helyettesítés

Étkezési hozzájárulás

Nyugdíjjárulék

Kisértékű tárgyieszköz

Karbantartás, kisjavítás

552312

511112

511152

513192

512132

512142

514142

53111

54712

55218

190.000

98.000

35.000

30.000

30.000

160.000

95.000

100.000

200.000

Alapilletmény

Egyéb bérrendszer alá t.

Egyéb juttatás

Nyugdíjjárulék

Eü. hozzájárulás

Táppénz

Kisértékű tárgyieszköz

552323

511112

511115

513192

53111

5331

5341

54712

200.000

135.000

140.000

370.000

20.000

20.000

100.000

Karbantartás

ÁFA

631211

55218

56111

500.000

100.000

Készletbeszerzés

Karbantartás, javítás

ÁFA

701015

54913

55218

561111

1.800.000

150.000

400.000

Alapilletmény

Illetménykieg.

Egyéb juttatás

Egyéb biztosítási díj

Egyéb juttatás

Egyéb ktg.térítés

Nyugdíjjárulék

Természetbeni járulék

Pénzbeni járulék

Táppénz

Nyugdíjjárulék

Nyomtatvávny

Könyv

Kisértékű tárgyieszköz b.

Készletbeszerzés

Telefondíj

Szállítási szolgáltatás

Áramdíj

Karbantartás

Üzmeltetési, fenntartási kiad.

Vásárolt szolgáltatás

ÁFA

Reprezentáció

Adók, díjak

751153

511111

511141

512191

513161

513191

514131

53111

531122

5321

5341

531121

5431

54411

54712

54913

55111

55213

55215

55218

55219

5531

561111

56213

57213

1.170.000

410.000

80.000

220.000

480.000

210.000

540.000

150.000

130.000

90.000

80.000

630.000

75.000

390.000

1.450.000

750.000

1.950.000

900.000

1.250.000

450.000

2.000.000

2.280.000

50.000

360.000

Üzemanyagköltség

Készletbeszerzés

Karbantartás

ÁFA

Adók, díjak

751669

5461

54913

55218

561111

57213

50.000

150.000

50.000

50.000

100.000

Alapilletmény

Illetménykiegészítés

Nyugdíjjárulék

Munkaadói járulék

Egészségügyi hozzájárulás

Üzemanyagköltség

Karbantartás

ÁFA

751845

511112

514142

531121

5321

5331

5461

55218

561111

48.000

280.000

65.000

45.000

80.000

120.000

150.000

80.000

Áramdíj

Karbantartás

ÁFA

751878

55115

55218

561111

70.000

200.000

140.00

Alapilletmény

Túlóradíj

Egyéb juttatás

Érkezési hozzájárulás

Nyugdíjjárulék

Nyomtatvány

Könyv

Kisértékű eszköz b.

Készletbeszerzés

Gázdíj

Áramdíj

Karbantartás

Üzemeltetési fenntart.kiad.

ÁFA

Kiküldetés

801115

51112

512132

513192

514142

53111

5431

54411

54712

54913

55214

55215

55218

55219

561111

56211

1.000.000

120.000

40.000

50.000

710.000

270.000

65.000

200.000

130.000

420.000

110.000

65.000

140.000

120.000

50.000

Szellemi termék

Számviteli eszköz besz.

Alapilletmény

Egyéb bérrendszer

Nyelvpótlék

Köztisztviselők jutalma

Közalkalmazottak jutalma

Jubileumi jutalom

Költségtérítés

Munkaadói járulék

Egészségügyi hozzájárulás

Nyomtatvány

Kisésrtékű tárgyieszköz b.

Készlet beszerzés

Telefondíj

Szállítási szolg.

Gázenergia

Áramdíj

Vízdíj

Karbantartás, jav.

Üzemeltetési, fenntartási kiad.

ÁFA

Belföldi kiküldetés

Reklám, propaganda

801214

1154

131511

511112

511115

511132

512111

512112

513122

514192

5321

5331

5431

54712

54913

55111

55213

55214

55215

55217

55218

55219

561111

56211

56214

85.000

115.000

3.200.000

80.000

470.000

20.000

20.000

290.000

93.000

74.000

30.000

320.000

1.230.000

930.000

155.000

740.000

1.100.000

240.000

300.000

290.000

150.000

550.000

170.000

80.000

Alapilletmény

Helyettesítés

Étkezési hozzájárulás

Költségtérítés

805113

511112

512142

514142

514192

18.000

75.000

85.000

16.000

Üzemeltetési, fenntart.kiad.

851253

55219

20.000

Alapilletmény

Egyéb juttatás

Egyéb juttatás

Nyugdíjjárulék

Természetbeni j.

Munkaadói j.

851297

511112

512192

513192

53111

531121

5321

130.000

50.000

20.000

90.000

15.000

15.000

Illetménykieg.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak j.

Nyugdíjjárulék

852018

514142

516112

53111

10.000

70.000

15.000

Alapilletmény

Étkezési hj.

Nyugdíjjárulék

Karbantartási kiad.

853233

511112

514142

53111

55218

10.000

60.000

25.000

5.000

Alapilletmény

Étkezési hozzájárulás

Üzemanyagköltség

Készletbeszerzés

Karbantartás

ÁFA

Adók, díjak

853244

511112

514142

5461

54913

55218

561111

57213

50.000

25.000

50.000

50.000

100.000

65.000

45.000

ÁFA

Egyéb rászorultságtól függő ell.

853255

561111

583119

300.000

40.000

Alapilletmény

Étkezési hj.

Nyugdíjjárulék

Folyóirat

Készletbeszerzés

Telefondíj

Áramdíj

Vízdíj

Karbantartás

Üzemeltetési, fenntart.kiad.

ÁFA

Belföldi kiküldetés

Reklám, propaganda

921815

511112

514142

53111

54412

54913

55111

55215

55217

55118

55219

561111

56211

56214

90.000

90.000

65.000

20.000

95.000

70.000

430.000

120.000

430.000

270.000

80.000

120.000

100.000

Készletbeszerzés

Üzemeltetési fenntartási kiad.

ÁFA

Reklám, propaganda

921925

54913

55219

561111

56214

50.000

370.000

110.000

430.000

Könyv

Folyóirat

ÁFA

923127

54411

54412

561111

150.000

90.000

70.000

Készletbeszerzés

Gázdíj

Áramdíj

Karbantartás

ÁFA

924014

54913

55214

552215

55218

561111

70.000

20.000

140.000

40.000

50.000

Készletbeszerzés

Áramdíj

ÁFA

930316

54913

55215

561111

30.000

200.000

45.000

Nyugdíjjárulék

Időskorúak járadéka

Lakásfenntartási támogatás

Ápolási díj

Ápolási díj

853311

53111

583113

5831141

5831161

5831162

159.000

41.000

635.000

5.025.000

940.000

Rendszeres szoc. Segély

853333

5831111

1.370.000

Átmeneti segély

853344

5831171

5831172

583119

340.000

170.000

860.000

Egyéb befizetési kötelezettség

751153

57119

1.694.000

ÖSSZESEN:

55.165.000


9., Óvodai csoportlétszám maximalizálása

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

(Határozati javaslat csatolva)

Éliás Csabáné tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a megnövekedett óvodai beiratkozások miatt a határozati javaslatnak megfelelően szükséges módosítani az óvodai csoportlétszám keretét.

Kéri a testületet, hogy a módosítást a javaslatnak megfelelően hagyja jóvá.

 

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

9/2009. (01. 27.) KT. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az általános Iskola és óvoda alapító okiratában foglaltak alapján – hivatkozva a közoktatási törvény 3. sz. melléklet 2. részének 7. pontjára – a 2008/2009-es tanévre engedélyezi mindkét óvodai csoportban a maximális csoportlétszám átlépését 20 %-kal, vagyis az egyes csoportokba felvehető gyermekek létszáma a 2008/2009-es nevelési évben maximálisan 30 fő lehet.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézmény igazgatóját értesítse.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Éliás Csabáné intézmény - igazgató

Határidő: azonnal

10., Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

(Határozati javaslat mellékelve)

 

Éliás Csabáné tájékoztatja a testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően szükséges az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása, kéri a testületet, hogy a módosítást hagyja jóvá.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

10/2009. (I. 27.) Kt. Sz. határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakkal egészíti ki:

801225 Sajátos nevelési igényű:

- Enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- Diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás;

- Megismerési funkciók rendellenességével küzdő /beszédzavaros/

Tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás integrált keretek között.

 

801226 Sajátos nevelési igényű

- Enyhe fokban értelmi fogyatékos

- Megismerési funkciók rendellenességével küzdő /beszédzavaros/

Gyermekek integrált óvodai ellátása.

Felelős: Éliás Csabáné intézmény igazgatója

Határidő: Azonnal és folyamatos.

 

11. Szociálisan rászorulók részére kedvezményesen vásárolható tűzi fa

biztosítása.

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

 

Bugyáné szász Erzsébet tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Nyírerdő ZRT 100 m3. tűzifát biztosít az önkormányzat részére a piaci ár 50 %-ának megfelelő áron, melyet a szociálisan rászorulók részére kell tovább adni a megjelölt áron.

Elmondja, hogy 56 m3 tölgyfa és 44 m3 akácfa kiosztására van lehetősége a képviselőtestületnek.

A tölgyfa ára 5.000.- Ft + áfa,összesen 6.000.- Ft,

az akácfa ára 6.000.- Ft + áfa, összesen 7.200.- Ft.

Fuvarköltséget javasol m3-enként 1.000.- Ft-ban meghatározni. Az önkormányzat az 1.000.- Ft-ért felrakja és hazaszállítja a tűzifát.

Javasolja az igények felmérését, oly módon, hogy a lehetőséget hirdessék ki, és az igényeket gyűjtsék be legkésőbb február 4-én du. 16 óráig. Az igényekhez a polgármesteri hivatal biztosít nyomtatványt, a nyomtatványhoz az igénylő csatolja be a jövedelemigazolást, igazolásokat.

Kéri a testületet, hogy amennyiben a javaslatát jóváhagyja, úgy tájékoztassák az igénylőket, hogy a fa értékét és a fuvardíjat előre ki kell fizetni, a kiszállításra csak a fizetés után van lehetőség.

Ugyanis a 100 m3 fa értékét az önkormányzatnak előre meg kell fizetni a Nyírerdő ZRT felé.

A képviselőtestület, egyhangúlag elfogadja a javaslatot és egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:


11/2009. (I. 27.) Kt. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete

a NYÍRERDŐ ZRT felajánlása alapján szociális

tűzifát biztosít az arra rászorulók részére.

A rászorultsági mértéket az igények beérkezése után

határozza meg.

Utasítja a polgármesteri hivatalt, hogy a szociális tűzifa

igénylési lehetőségét hirdesse meg az alábbiak szerint:

- Tölgy tűzifa: 5.000.- Ft/m3 + áfa, összesen 6.000.- Ft

- Akác tűzifa: 6.000.- Ft/m3 + áfa, összesen: 7.200.- Ft

- Házhozszállítási díj, rakodással együtt: 1.000.- Ft/m3.

- Az igények benyújtásának határideje: 2009. február 4. du. 16 óra.

Az igények csak megfelelően kitöltve és jövedelemigazolással ellátva

kerülnek elbírálásra.

 

A képviselőtestület 2009. február 5-én de 9 órakor ismét összeül és dönt a beérkezett igények elbírálásáról.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

 

A képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

 

Kmf.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester Jegyző

/:Lekkáné Nyíri Franciska:/ /:Lugosiné Illés Margit:/

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél