98//2010. (IV.20.) KT sz. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete Fülöp Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét elfogadja az alábbiak szerint:

 

                                                                         Fülöp Község Önkormányzata

                                                                          2010. évi közbeszerzési terve

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége1

Irányadó eljárásrend

  Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére2?

 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés3 megvalósításának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

Közcélú foglalkoztatáshoz anyag és eszközbeszerzés

Értékhatárt el nem érő

-

2009. 10. 01.

2010.08.30.

Nem

Iskola TIOP pályázat eszközök beszerzése

Értékhatárt el nem érő

-

2009.10.01.

2010.06.30.

Nem

-

 

 

 

 

 

 II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

Művelődési Ház felújítása

Értékhatárt el nem érő

-

2010.05.01.

2010.12.31.

Nem

Orvosi Rendelő felújítása

 

Értékhatárt el nem érő

-

2010.06.30.

 2010.12.31.

Nem

 

Óvoda napkollektor felszerelése

Értékhatárt el nem érő

-

2010.04.05.

     2010.04.30.

Nem

 III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Fülöp Község Önkormányzata közoktatási intézményeiben (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0229)

 

Nemzeti értékhatárt elérő

 

Egyszerű, nemzeti közbeszerzési eljárás

 

 

2009.10.09

 

 

2010.08.31.

 

nem

-

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester 

 

Záradék: Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete 98/2010. (IV.20.) KT. számú határozatával elfogadta.

 

1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

 

2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

 

3 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

 

2024. június 14., péntek
Köszöntjük Vazul olvasóinkat!
Holnap Jolán, Vid napja lesz.
Facebook
Hírlevél