TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 „Mini bölcsőde építése Fülöpön” 

 

Támogatás adatlapja

 

Alapadatok

Pályázó neve:

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati kiírás megnevezése:

TOP_Plusz-3.3.1-21-HB1 -  Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Projekt címe:

„Mini bölcsőde építése Fülöpön” 

Projekt azonosító száma:

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014

Projekt helyszíne (település):

Fülöp

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2022.03.25.

Forrás:

ERFA

Projekt összköltség:

127 088 917 HUF

Megítélt támogatási összeg

127 088 917 HUF

Megvalósítás kezdete:

2022.04.01. 

Megvalósítás vége:

2024.12.31.

 

 

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Fülöp Község Önkormányzata a központban, a meglévő óvoda épület telkén különálló épületként egy 122,51 m2 alapterületű mini bölcsőde építését tervezi.

Az építtető az óvoda udvarának egy részét a mini bölcsőde épületének elhelyezése céljából leválasztja. Az előírásoknak megfelelően az épület komplex akadálymentesítése biztosított. Az Önkormányzati feladatellátás teljes körű biztosításához egy 1 csoportos mini bölcsőde működtetését fogja megvalósítani.

A gyermeklétszám és férőhelyszám meghatározásakor figyelemmel voltunk a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben leírtakra. A tervezett férőhely összesen 8 fő lesz. A projekt keretében a mini bölcsőde leendő fenntartója, az önkormányzat célja, hogy a településen a szegény, leszakadt gyermekekre és családjaikra összepontosítva, a járás és településeinek hátrányos helyzetét az érintettek és az érdekeltek közös, összehangolt, tervszerű munkájával hosszú távon is javítsa. A projekt eredményeként egy hiánypótló szolgáltatás kerül bevezetésre, amely által hosszútávon mérhető módon javulnak a továbbtanulási esélyek és eredmények, kiemelt figyelemmel a szegénységben élő hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekekre. Javulnak és bővülnek a szolgáltatások olyanformán, hogy ennek eredményeként csökken a szegénység és kirekesztettség szintje és újratermelődése.

 

2023.04.12.

 

Fülöp Község Önkormányzata a projekthez kapcsolódóan sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést 2023. április 12. napján megkötötte.

 

2022.03.25.

 

Fülöp Község Önkormányzatát, mint pályázót a TOP_Plusz-3.3.1-21-HB1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése konstrukció keretében a Közreműködő Szervezet 127 088 917 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogató döntés megérkezett.

 

A projekt megvalósításával a bölcsődei ellátás fejlesztésével, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projekt fejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése érdekében.

 

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó beruházás megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindul.

 

 

2024. június 14., péntek
Köszöntjük Vazul olvasóinkat!
Holnap Jolán, Vid napja lesz.
Facebook
Hírlevél