2022. május 27-től 29-ig Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita atya kánoni látogatást tett Fülöpön. A vizitáció alkalmával érsek-metropolita atya megismerkedett a Fülöpi Görögkatolikus Egyházközség életével, családokat és betegeket látogatott, szertartásokat vezetett, fogadóórát tartott, és megáldotta a 28-án éppen akkor zajló VIII. Fülöpi Fogathajtó Verseny fogatait.

Fülöp atya a kötelező jellegű ellenőrzések mellett segítő tanácsokkal látta el a közösség tagjait, és elégedetten tapasztalta, hogy egyházközségünk hívei aktívan kapcsolódnak a templomhoz, és imádságaik által Istenhez.

A látogatás “csúcspontja” a vasárnap délelőtti utrenyét követő Szent Liturgia volt. Érsek atya szentbeszédében János evangéliumából idézett: “Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust (Jn 17,3). Tehát nem az evés , az ivás jelenti számunkra az örök boldogságot, hanem a jó Isten. Lehetsz gazdag, de ha egyedül vagy, nincs boldogságod. Lehetsz szegény, de élhetsz mégis szeretetben, boldogságban. Sikerüljön megközelítenünk a jó Istent. Tanuljunk róla, hogy kicsoda Ő, hogyan lehet vele kapcsolatba lépni. Ez pedig akkor fog menni, ha én is szeretem Őt, ezáltal közelebb kerülök Hozzá. A mai napon az első egyetemes zsinat atyáinak vasárnapja van (ezen a zsinaton jelentették ki, hogy a Fiú az Atyával egylényegű, Áriusz tanításával szemben, aki azt hirdette, hogy Krisztus nem Isten, hanem csak teremtmény). Az Isten Atya, Fiú, és Szentlélek. Jézus ezt kinyilatkoztatta. Isten sem magányos, hanem közösségben van. Pünkösd előtti héten vagyunk, a kérdés, vajon szoktunk-e a Szentlélekhez imádkozni, hisz Ő a legláthatatlanabb. Érsek atya megmutatta nekünk az Andrej Rubljov által festett méltán híres Troica (Szentháromság) ikonját, ahol a Szentháromság egy asztalnál ül. A szerelemben is ott van a harmadik isteni személy, szeretetet gyújtva. Pünkösdkor leszállt a Szentlélek, mely napon az egyház születésnapját ünnepeljük, a tanítványok szavai hatalmas erejűek lettek, a Szentlélek átalakít bennünket. Nem nagyon szoktuk kérni a Szentlelket, hogy segítsen imádkozni, gyónni. Változtassunk ezen, várjuk a Szentleket ezen a héten, alakítson át engem is, adjon bátorságot. Kérjük a Szentlelket az igazsághoz vezető úthoz való segítségben. Gyönyörű énekünket, a Mennyei királyt most még nem énekeljük, hogy pünkösd ünnepén még erőteljesebben hangozzék. A Szentlélek könnyűvé teszi az imádságot, a pünkösd ünnepe megerősít bennünket.

A Szent Liturgia végén érsek atya megköszönte a közös imádságot, Csingi Zoltán paróchus atya pedig a hívek nevében is hálás volt a három napos látogatásért. Községünk nevében Hutóczki Péter polgármester úr, egyházközségünk nevében pedig Furó Tibor és Mikáczó László Ferenc egyházközségi képviselő tagok, a rózsafüzér társulat nevében Csingi Zoltánné tisztelendő asszony köszönte meg érsek atyának a látogatást és a tanítást, és ajándékokkal kedveskedtek egyházmegyénk vezetőjének. A szertartás után a Művelődési Házban került sor egy közös ebédre. Reméljük, nem kell sokat várni érsek-metropolita atya újabb látogatására, szeretettel várjuk Fülöp atyát Fülöpre.

Képek

2022. augusztus 11., csütörtök
Köszöntjük Tiborc, Zsuzsanna olvasóinkat!
Holnap Klára napja lesz.
Facebook
Hírlevél