TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00002 „Fülöp Község belterületi vízrendezés II. ütem” 

 

Támogatás adatlapja

 

Alapadatok

Pályázó neve:

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

„Fülöp Község belterületi vízrendezés II. ütem” 

OP név:

TOP

Pályázati kiírás megnevezése:

TOP-2.1.3-16-HB1- Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Fülöp

Megítélt összeg:

199 565 000.- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2020.06.02.

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Uniós társfinanszírozási ráta:

89 - ERFA

Projekt összköltség:

199 565 000.- HUF

Megítélt támogatási összeg

199 565 000.- HUF

 

 

 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

 

A támogatást igénylő Fülöp Község Önkormányzata. A fejlesztés a település belterületén a 177, 213/1, 260, 817/3, 0385, 655/1, 347, 361, 373, 864 hrsz-ek alatt valósul meg, mely tervezett megvalósítási helyszínek az önkormányzat tulajdonában vannak. Fülöp Község Önkormányzata a település területén található meglévő burkolt utak környezetében a hiányzó csapadékvíz elvezető csatornák megépítését és meglévő csatornák felújítását tűzte ki célul. A cél elérése érdekében az önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 08-i ülésén 104/2019. (X.08.) KT. sz. határozatával elfogadta a belvízelvezető csatorna fejlesztését az Arany János, Deák Ferenc – csatornaszakaszok – és Darvaskert- Darvasalja szakaszokon.

 

A település rendelkezik csapadékvíz elvezető hálózattal. A meglévő hálózat azonban nem fedi le a település teljes területét. Továbbá a meglévő hálózat több helyen is felújításra szorul. Az Önkormányzat tapasztalatai, valamint a lakosság bejelentései alapján a település alábbi területen jelentkeznek problémák a csapadékvíz elvezetése tekintetében:

 • Fülöpi-ér, Fülöp község belterületi szakaszán;
 • 347 és 655/1 hrsz.-okon húzódó csatorna;
 • Darvaskert és Darvasalja utcák északi összekötő utcájában tervezett egyoldali szikkasztó árok.

 

Jelen projekt a fentebb jelölt területek csapadékvíz-elvezetését, és a víz helyben történő tartását tartalmazza.

 

 

Megvalósítás kezdete:

2020.08.03. 

Megvalósítás vége:

2022.10.02.

2022. 09. 30.

Fülöp Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FÜLÖP KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS II. ÜTEM CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSA

Fülöp Község Önkormányzata támogatást nyert a TOP-2.1.3-16-HB1- Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívás keretein belül. Az Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00002 kódszámú projekt keretében 199,565 Millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást fordított a település belterületének vízrendezésére.

 

Fülöp Község Önkormányzata a település területén található meglévő burkolt utak környezetében a hiányzó csapadékvíz elvezető csatornák megépítését és meglévő csatornák felújítását tűzte ki célul. A fejlesztés a település belterületén a 177, 213/1, 260, 817/3, 0385, 655/1, 347, 361, 373, 864 hrsz-ek alatt valósult meg.

 

Jelen projekt az alábbi területek csapadékvíz-elvezetését, és a víz helyben történő tartását tartalmazza:

 • Fülöpi-ér, Fülöp község belterületi szakaszán;
 • 347 és 655/1 hrsz.-okon húzódó csatorna;
 • Darvaskert és Darvasalja utcák északi összekötő utcájában egyoldali szikkasztó árok.

 

A projekt keretein belül megvalósított fejlesztés a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetését, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezését és a település belterületének a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól történő védelmét eredményezte.   

A projekt fizikai befejezése: 2022. szeptember 30.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretein belül valósul meg.
A projektről bővebb információt a https://fulopkozseg.hu/index.php?page=view&id=1633 oldalon olvashatnak.   


2022.09.21.

      

A projekt megvalósításához kapcsolódóan 2022. szeptember 21. napján szemléletformáló rendezvény került lebonyolításra, melynek keretében a lakosság tájékoztatása történt meg az alábbi témakörökben

 • víztakarékos életvitel, gyakorlat,
 • víztakarékos technológiák, gépek alkalmazása,
 • víz-újrahasználat, szürkevíz, esővíz, szennyvíz felhasználása,
 • közvetett a vízlábnyom csökkentése: a tudatos fogyasztó olyan terméket részesít előnyben, amelynek előállításához kevesebb vizet használtak fel, vagy kevesebb vízszennyező anyagot bocsátottak ki,
 • vízszennyezés megelőzése közvetlenül: szennyező anyagok csatornába, élő vizekbe, felszín alatti vizekbe jutásának megelőzése,
 • a beruházás eredményeinek pontos ismertetése, közvetett és közvetlen hatásainak bemutatása,
 • a létrejött infrastruktúra működésével kapcsolatos lakossági tapasztalatok összegyűjtése, valamint a lakossági vízgazdálkodás területén elért eredmények áttekintése,
 • a létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás: magántulajdonú ingatlanok előtt árkok tisztítása, fedett csatornaszakaszok megóvása.

2021. 12. 15.

A vízrendezési munkálatok készültségi szintje elérte a kivitelezési tervdokumentációban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően a 100 %-ot.


A projektmenedzsment feladatok ellátása, a nyilvánosság biztosítása és a műszaki ellenőrzés folyamatos.

A projekt az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkenti a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremti az egészséges környezet infrastrukturális feltételeit, biztosítja a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.  Az Önkormányzat a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

 

2021.09.07.

A vízrendezési munkálatok készültségi szintje elérte a kivitelezési tervdokumentációban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően a 75 %-ot.
A projektmenedzsment feladatok ellátása, a nyilvánosság biztosítása és a műszaki ellenőrzés folyamatos.

 

2021.08.11.

A vízrendezési munkálatok készültségi szintje elérte a kivitelezési tervdokumentációban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően az 50 %-ot.
A projektmenedzsment feladatok ellátása, a nyilvánosság biztosítása és a műszaki ellenőrzés folyamatos.

A projekt az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkenti a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremti az egészséges környezet infrastrukturális feltételeit, biztosítja a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.  Az Önkormányzat a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

2021.06.17.

A vízrendezési munkálatok készültségi szintje elérte a kivitelezési tervdokumentációban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően az 25 %-ot.

A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka folyamatos ellenőrzésével zajlottak.

A projektmenedzsment feladatok ellátása, a nyilvánosság biztosítása és a műszaki ellenőrzés folyamatos.

 

2021.04.27.

Fülöp Község Önkormányzata a projekthez kapcsolódóan  ’ Fülöp Község belterületi vízrendezése II. ütem’ tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárást indított, melyre 4 ajánlattevőt kért fel egyidejűleg ajánlattételre. A sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő a MALGROUP  Korlátolt Felelősségű Társaság. A vállalkozási szerződés 2021. április 27. napján a kivitelezővel megkötésre került.

 

2020.06.02.

 

Fülöp Község Önkormányzatát, mint pályázót a TOP-2.1.3-16-HB1- Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések konstrukció keretében a Közreműködő Szervezet 199 565 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogató döntés megérkezett.

 

 

Fülöp Község Önkormányzata a település területén található meglévő burkolt utak környezetében a hiányzó csapadékvíz elvezető csatornák megépítését és meglévő csatornák felújítását tűzte ki célul. A cél elérése érdekében az önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 08-i ülésén 104/2019. (X.08.) KT. sz. határozatával elfogadta a belvízelvezető csatorna fejlesztését az Arany János, Deák Ferenc – csatornaszakaszok – és Darvaskert- Darvasalja szakaszokon.

 

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó beruházás megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindul.

 

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

 

 

 

 

2024. június 14., péntek
Köszöntjük Vazul olvasóinkat!
Holnap Jolán, Vid napja lesz.
Facebook
Hírlevél