2021. október 29-én, pénteken került sor településünkön a Művelődési házban a közmeghallgatásra. Miután Hutóczki Péter polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, Asztalos János, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője tartott értékelést. Alezredes úr Mindenszentek előtt figyelmeztetett arra, hogy legyünk óvatosak, vigyázzunk értékeinkre.

Felhívta a figyelmet arra, az ősz folyamán sokan jelentkeznek időseknél házi munkában segíteni, ilyenkor vigyázzunk, kiket bízunk meg az ilyen jellegű feladatokkal, és semmiképp se engedjünk idegent a házunkba. Sokan nem ismerik a jogszabályokat az elektromos kerékpárokat tekintve, ezért kapitány úr ismertette azokat: azon elektromos vagy robbanómotoros kerékpár, amely motorjának a teljesítménye nagyobb, mint 300W, illetőleg amely eszközt emberi erővel történő hajtás nélkül, kizárólag csak motor hajtja, az a jármű már segédmotoros kerékpárnak minősül. Annak vezetéséhez már vezetői engedély, bukósisak és felelősségbiztosítás szükséges, illetve a vezető utast sem szállíthat! Alezredes úr kitért a jogosítvány nélküli, illetve az ittas vezetésre is, és a rendőrség-határrendészet egységes mivoltára. Dr. Rácz Norbert, a Vámospércs-Kistérségi Rendelőintézet vezetője a koronavírus elleni oltás fontosságára hívta fel a figyelmet, megemlítette az orvosi ügyeletben bekövetkező változásokat, és arra kért mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra.

Ezt követően Hutóczki Péter polgármester úr elmondta, a 2019-es év mozgalmas és reményekkel teli év volt, 2020 pedig a koronavírus miatt kimondottan nehéz esztendővé vált. Településünk vezetője ismertette önkormányzatunk pénzügyi helyzetét, a bevételekre, kiadásokra, illetve a pandémia miatt elmaradó bevételekre is kitérve. A szociális ellátásokat továbbra is igyekszünk fenntartani, de ezeket továbbra is a valóságnak megfelelő jövedelemigazolásokhoz kell kötnünk. A gyermekeket és fiatalokat települési ösztöndíjjal tudtuk támogatni, illetve egyéb támogatásokat is igénybe vehettek, vagy pályázhattak rá. Új szolgáltatás volt a rágcsáló irtás és a Balneo gyógykezelések támogatása. További szolgáltatásaink közé tartozott/tartozik az idősek segítése, fűtési támogatás, tűzifa támogatás. Továbbra is működik az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a népkonyha. Lehetőségeinkhez mérten továbbra is támogatjuk a civil szervezeteket. A közfoglalkoztatás keretein belül továbbra is a hasznos és értékteremtő munka megvalósítása a célunk. Mezőgazdasági tevékenységgel, zöldségtermesztéssel, sertés és tojótyúk tartással, külterületi utak fejlesztésével, savanyítással, száraztésztagyártással, és egyéb hasznos teendőkkel igyekszünk településünk számára értékteremtő munkával segíteni. Tervezzük mintabolt létrehozását a leendő termelői piacon, az állattartást pedig kivinni és mintagazdaságot alakítani egy külső területen. Sajnos nagyrendezvényeink tavaly a pandémia miatt elmaradtak, idén viszont nagyobb részét sikerült megrendeznünk. Egyházainkat továbbra is segítjük és támogatjuk. Örömünkre szolgált a tavasz folyamán a Jerusalema tánc kihívásával kapcsolatos összefogás településünkön. Röviden a folyamatban lévő és a tervezett fejlesztésekről: a település legveszélyeztetettebb részein a belvízelvezetés beruházása megtörtént, jelenleg folyamatban van a II. ütem, a fülöpi ér kotrása, részbeni kiburkolása, átereszek felújítása; a Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása; külterületi utak, útalappal történő ellátása és az utak karbantartásához szükséges munkagép beszerzése; a termelői piacra benyújtott pályázatunk támogatásban részesült, jelenleg a kiviteli terv készítése van folyamatban; a Zrínyi utca útalappal történő ellátása, a Kossuth utca egy részének új burkolattal való ellátása. Egyéb pályázatokon is nyertünk, autóbuszt szereztünk be, rendezvényeket, programokat bonyolítottunk le. A Mini Bölcsőde építése: a pályázat támogatásban részesült, továbbá támogatást nyertünk járda anyag beszerzésére, a Művelődési Ház fűtés korszerűsítésére és a Polgármesteri hivatal felújítására, a Digitális Jóléti program keretében a Művelődési házban új informatikai eszközök kerültek elhelyezésre,a sportpályán 22*42 méter területű rekortán pálya került megépítésre, melyet örömmel használnak. Az önkormányzat ebben az évben önerőből új rendezvényteret alakított ki a Művelődési Ház mellett, mely a visszajelzések szerint a lakosság tetszését elnyerte. Fontos változás a fülöpiek életében az orvosi ügyelet állami hatáskörbe történő átkerülése.

Polgármester úr köszönetet mondott Tasó László képviselő úrnak, Pajna Zoltán úrnak a Hajdú-Bihari Megyei Önkormányzat elnökének, és alelnökének Tasi Sándor úrnak, hogy a működéshez és fejlesztéseink megvalósításához minden segítséget megadnak.

Településünk vezetője megköszönte a Tisztelt Képviselő társainak, munkatársainak, intézmények dolgozóinak, egyházaknak, civil szervezeteknek, és természetesen a tisztelt lakosságnak az elmúlt időben tanúsított együttműködést támogatást, türelmet és megértést. Az elmúlt időszakban is, és jelenleg is, büszke arra, hogy fülöpi és Fülöpön ilyen közösség, ilyen emberek élnek. Mutassuk meg a jövőben is, hogy milyen egy igazán jó összetartó faluközösség.

Polgármester úr a közmeghallgatás után válaszolt néhány lakossági kérdésre, majd mindenkinek megköszönte a részvételt, a közreműködést, és további szép estét, és jó egészséget kívánt.

 

Képek

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél