2019. november 29-én, pénteken került sor az idei közmeghallgatásra, mely egyben nyilvános Képviselő-Testületi ülésnek is számít. A gyűlésen beszámolót hallgathattunk meg a 2018-as, 2019-es év fontos számairól, adatairól, eredményeiről, és a 2020-as év tervezett lépéseiről.

Hutóczki Péter polgármester úr beszéde elején köszöntötte a jelenlévő vendégeket, majd beszámolt az elmúlt idők történéseiről, és a jövőbeni tervekről. Elmondta az Önkormányzat költségvetési számait, majd kitért arra, hogy új adónem nem került bevezetésre, és az adók mértékén sem történt emelés. Az Önkormányzat nagy figyelmet fordított és fordít a lakosságot segítő szociális ellátások és szolgáltatások biztosítására. Örömünkre szolgál, hogy lehetőség volt a gyermekeket és a diákokat települési ösztöndíjjal támogatni. Új szolgáltatás lesz a település szintű rágcsálóirtás. Nevelési és oktatási támogatásban részesülnek óvodásaink és iskolásaink (általánostól a felsőfokú iskoláig), illetve támogatjuk a Balneo gyógykezeléseket is a Ligetalja Gyógyfürdőben és Termál Hotelben bizonyos összegig, és havi keresethez kötve. Karácsony előtt minden háztartás 10.000 Ft összegű készpénz támogatást kap. A szociális támogatások többsége természetesen jövedelemhatárhoz van kötve, kérjük a lakosságot, figyeljék a kiírásokat, plakátokat, illetve érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatalban a juttatások igénybevételének módjairól. Lehetőség van lakhatási támogatás címén a szemétszállításhoz való hozzájárulás igénylésére, mellyel az Önkormányzat a szemétszállítás díját vállalja át (egész éves támogatás esetén március 31-ig be kell adni a kérelmet). Szintén igényelhető a rászorultaknak a téli fűtéshez való segítség. Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, támogatói szolgáltatót a nyíradonyi gesztorsággal társulási formában látjuk el. Törekszünk a jelzőrendszeres segítségnyújtás fejlesztésére. Új szolgáltatás a népkonyha, aki szükségét érzi, hétköznaponként egy adag meleg ételhez juthat a Művelődési Háznál. Önkormányzatunk továbbra is támogatja a civil szervezeteket. Nagy feladat a közfoglalkoztatás hasznos és értékteremtő megvalósítása. Többek között növénytermesztés, sertés-és tojótyúktartás, külterületi utak karbantartása, savanyítás, száraztészta gyártás tartozik az ebben a munkakörben dolgozóink feladatköreibe. A munka megkönnyítése érdekében eszközbeszerzés is történt, melyet segített a Belügyminisztérium által teljesítményünk elismeréseként rendkívüli támogatásban való részesítésként kapott 10 millió forint is. Helyi mintaboltot is szeretnénk kialakítani a leendő piac területén.

Közös az önkormányzati hivatalunk Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatával, köszönet Nyíri Béla volt polgármester úrnak, Nagy Lajos polgármester úrnak, és Dr. Csősz Péter jegyző úrnak a jó együttnűködésért. Külön köszönet illeti a fülöpi kirendeltségen dolgozókat. Hálásak vagyunk a Képviselő-Testület tagjainak, a hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóinak a munkájukért, és a rendezvényeken (melyeket a jövőben is meg fogunk rendezni) való példaértékű segítségükért. Az egyházakat lehetőségeink mérten továbbra is támogatjuk.

Polgármester úr elmondta, az Óvoda felújítása, akadálymentesítése megtörtént, a belvízelvezetés kialakítása szintén megtörtént, de további fejlesztésekre nyújtottunk be pályázatot. A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola energetikai korszerűsítése befejeződött. Szintén megtörtént a Civilház és a Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása. Az utak karbantartásához munkagépet szereztünk be, és reményeink szerint a piac is minél hamarabb megépülhet. Folyamatban van a közvilágítás korszerűsítése, figyeljük a pályázati lehetőségeket egy esetleges bentlakásos idősek otthonának a kialakítására. Humán kapacitások keretében is nyertünk pályázatot 6 település részvételével konzorciumi formában, a tanyafejlesztési program keretében pedig sátort szereztünk be. Testvértelepülésünkkel, Érbogyoszlóval közös rendezvényekre és eszközbeszerzésre nyílt lehetőség. A LEADER pályázat kereteiben autóbuszt szereztünk, és rendezvényeket, programokat valósítunk meg, illetve önkormányzatunk támogatta az egyházak és civil szervezetek pályázati benyújtását. Bölcsőde építésére érkező kérelmünk is pozitív elbírálást kapott. A KEHOP – szemléletformálás, járdák építése támogatással és önerőből, DJP által informatikai eszközök elhelyezése a Művelődési Házban, a sportpályán rekortán pálya építése témái is szóba kerültek.

A Nyíradonyi Járási Hivatal minden hétfőn 13 órától 15:30-ig ügyfélfogadást tart hivatalunkban, kérjük a lakosokat, vegyék igénybe szolgáltatásaikat. A közvilágítás karbantartását a Berettyó-Vill Kft végzi. A szilárd hulladék szállításában is változások történtek, a szelektív hulladék gyűjtése  zsák helyett edényben történik. Az iskola életében pozitív változás, hogy egyházi fenntartásba került.

Köszönettel tartozunk Tasó László országgyűlési képviselő úrnak, és a Hajdú-Bihari Megyei Önkormányzat részéről Pajna Zoltán elnök úrnak, és Tasi Sándor alelnök úrnak. Polgármester úr megköszönte a Képviselő-Testületnek, a munkatársainak, az intézmények dolgozóinak, egyházaknak, civil szervezeteknek, és a tisztelt lakosságnak a munkáját, támogatását, türelmét, és megértését. Büszkeséggel tölti el, hogy ilyen helyen él.

Ezt követően Asztalos János, alezredes úr a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője beszámolt arról, hogy nehéz évük volt, sokan szereltek le, de jöttek új rendőrök is, ezért feladataikat el tudják látni! Felhívta a lakosság figyelmét az év ezen szakaszában gyakran előforduló bűncselekményekre, és mindenkit arra kért, legyen óvatos.

Kiss Gábor, a Tender Terv Kft képviseletében a Fülöpön megvalósuló belvízelvezetési beruházásokról beszélt, majd kitért arra, hogy a víz nagy kincs, és a készletünk a világban nem végtelen, ezért tanácsokat adott annak hatékony felhasználási lehetőségeiről.

Hutóczki Péter polgármester úr a közmeghallgatás végén mindenkinek megköszönte a jelenlétét és a figyelmet, majd nyugodalmas, szép estét kívánt a résztvevőknek.

 

 

Képek

2022. szeptember 24., szombat
Köszöntjük Gellért, Mercédesz olvasóinkat!
Holnap Eufrozina, Kende napja lesz.
Facebook
Hírlevél