JEGYZŐKÖNYV

6-1/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. január 5-én de. 9 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek:  -

  

Hozott határozatok:

1/2011. (01.05.) KT. sz. határozat: Jelen ülés napirendjének elfogadása

2/2011. (01.05.) KT. sz. határozat:  Vis Maior pályázat támogatás

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 5.-én du. 15,00 órakor megtartott rendkívüli  üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Bugyáné Szász Erzsébet igazoltan távol.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal,

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat jegyzőjét..

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Czigle Attila  és Furó Tiborné képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

 

1/2011. (I. 05.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja  Czigle Attila és

Furó Tiborné képviselőket

      b.)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1.)    Vis Maior pályázat benyújtása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A településen a belvízvédelmi készültség volt elrendelve, melynek során a felmerült költségek viseléséhez az előterjesztésben foglaltak szerint pályázat benyújtására van lehetőség.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

2/2011 (I. 05.) KT. sz. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázatot nyújt be Vis Maior tartalék címmel az

Belügyminisztériumhoz.

 

A káresemény megnevezése: belvíz,

a káresemény helye: Deák F. u. ( hrsz. 361),

Híd u. (hrsz. 350), Munkácsy u. (hrsz. 168),

Kossuth u. (hrsz. 1024), Darvaskert (hrsz. 817/2).

A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a védekezés

során érintett területek saját tulajdonában vannak,

valamint, hogy a káreseményre biztosítási összeget nem igényelhet.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozat kivonattal együtt

határidőre nyújtsa be.

Határidő:  azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester a Képviselő-testület ülését bezárta.

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                      jegyző

 

 

/:Furó Tiborné /                                                                            /:Czigle Attila:/

  jkv. hitelesítő                                                                                  jkv. hitelesítő

 

 

2021. január 28., csütörtök
Köszöntjük Karola, Károly olvasóinkat!
Holnap Adél napja lesz.
Facebook
Hírlevél