2019. október 20-án, ezen őszi hónap harmadik vasárnapján ragyogó napsütéses, szinte nyárias időben került sor a Krisztus Király titulusára szentelt görögkatolikus templomunk búcsúünnepére.

A délelőtt fél 12-kor kezdődő Szent Liturgiára szinte teljesen megteltek a padok, a hívők igen nagy számban jelentek meg ezen a jelentős napon együtt imádkozni, és hálát adni a jó Istennek.

Verdes Miklós atya, a hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ hittanára és lelki vezetője homíliája elején megkérdezte, mitől lesz jobb a világ. Sokféleképpen, világiasan is  válaszolhatnánk, de Krisztus hívása egészen más fajta feleletre buzdít minket, s ezt a választ kapjuk ajándékba ezen a búcsún. Halljuk a Szentírásból, hogy szeresd az ellenségedet is, mely parancsot ugyan nehéz betartanunk, de alkalmaznunk kell, hisz ezáltal jobb lesz a világ. Persze, könnyű róla beszélni, a tetteinkkel kell megmutatnunk a helyes irányt.

Őseink, akik e szent helyet felépítették, úgy döntöttek, Krisztus Király legyen a templom védelmezője, Isten országának uralkodója, mely „államnak” mi vagyunk a lakói, polgárai, mert az „Isten országa közöttetek van” (Lk17,21). Mint ezen szent hajlék alkotói, mi is tégláról téglára építjük a Mindenható országát, minden jó cselekedet egy-egy elemmel bővíti az örökkévalót, de sajnos sokszor romboljuk is ezt a „birodalmat”, kiveszünk egy téglát a helyéről rossz cselekedeteinkkel.

A szeretet parancsairól nem elég beszélni, cselekedni kell azokat. Be kell engedni az életünkbe Isten országának uralkodóját, Krisztus Királyt. A szeretetnek ereje van, még ha az néha gyengeségnek tűnik is. Miklós atya a szentbeszéd végén arra kért bennünket, építsük Isten országát, s ezáltal jobb lesz a világ.

A Szent Liturgia befejezése előtt Csingi Zoltán helyi vendéglátó paróchus atya megköszönte a közös celebrálást Szimicsku Ferenc létavértes-nagylétai paróchus, kerületi esperes atyának, Tarapcsák János nyírmártonfalvai paróchus atyának, Sási Péter nyírábrányi paróchus atyának, Baráth Gábor pocsaji h. lelkész atyának, Verdes Miklósnak, a hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ hittanárának, lelkivezető atyának, és természetesen a Szent Liturgia alatt gyóntató Eiben Tamás plébániai kormányzó atyának. Zoltán atya hálás volt mindenkinek, aki segített a templombúcsú méltó megünneplésében, akár hozzájárulással, akár részvétellel, közös imádsággal. A templombúcsú körmenettel fejeződött be, majd a himnuszok eléneklése és az éltetések után miroválás következett, és antidor osztásra is sor került. A résztvevő híveket süteménnyel és ásványvízzel kínálták az egyház képviselő-testületi tagjai és a segítők. A meghívott vendégeket a Sörkertben várta finom ebéd. Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget, a jelenlétet, mellyel hozzájárultak a templombúcsú igazi ünneppé tételéhez. Jövőre is szeretettel várjuk ilyen időtájt a híveket, de természetesen az azt megelőző vasárnapokon és ünnepnapokon is örülünk a templomban töltött imádságos jelenlétüknek.

 

Képek

2021. január 17., vasárnap
Köszöntjük Antal, Antónia olvasóinkat!
Holnap Piroska napja lesz.
Facebook
Hírlevél