JEGYZŐKÖNYV

6-2/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. január 14-én de. 9 órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek: -

 

Hozott határozatok:

3/2011. ( I. 14.) KT. sz. határozat: Jelen ülés napirendjének elfogadása

4/2011. ( I. 14.) KT. sz. határozat: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi

Mikrotérségi Társulás a házi segítségnyújtásról és a

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló beszámolót

elfogadta.

5/2011. ( I. 14.) KT. sz. határozat:  A Csontos Ferenc SE az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2011. évi  tervezett feladatokról szóló

beszámolójának elfogadása

6/2011. ( I. 14.) KT. sz. határozat: A Polgárőrszervezet  2010. évi  tevékenységükről,

2011. évi terveikről szóló beszámolójának elfogadása

7/2011. ( I. 14.) KT. sz. határozat: A településőrség tevékenységéről, a település

közbiztonsági helyzetéről lévő tájékoztatójának elfogadása.

8/2011. ( I. 14.) KT. sz. határozat: Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak

meghatározása 2011. évre

9/2011. ( I. 14.) KT. sz. határozat: 2011. évi közművelődési programterv elfogadása

10/2011. (I. 14.) KT. sz. határozat: Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatójának elfogadása

11/2011. ( I. 14.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés elfogadása és a Hajdú-Bihar Megyei

Temetkezési Vállalat tulajdonosi hozzájárulás megadása

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14.-én de. 9,00 órakor megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal, Éliás Csabáné Általános Iskola intézményvezetője.

Vinczéné Gáll Anikó Mikrotérségi Családsegítő és Gyemekjóléti Szolgálat intézményvezetője,  Hortobágyi Róbert Csontos Ferenc SE elnöke,  Furó Tibor Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke,.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, a meghívottakat, az önkormányzat jegyzőjét. Jó munkát és Boldog Új Évet kíván minden jelenlévőnek.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Bugyáné Szász Erzsébet  és Hutóczki Imre képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

3/2011. (I. 14.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Bugyáné

Szász Erzsébet és Hutóczki Imre képviselőket.

b.)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1.   A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Társulás

beszámolója a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

Előterjesztő: Intézményvezető

2.   A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2011. évi  tervezett feladatokról.

Előterjesztő:  Hortobágyi Róbert  elnök.

3.   A Polgárőrszervezet beszámolója a 2010. évi tevékenységükről, 2011. évi terveikről.

Előterjesztő: Földháti István titkár

4.   Tájékoztató a településőrség tevékenységéről, a település közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester.

5.   A Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak  meghatározása 2011. évre.

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet jegyző

6.   Tájékoztató a  2010. évi közművelődési tevékenységről és a 2011. évi közművelődési

terv megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

7.   Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előterjesztő: Furó Tibor elnök.

8.   Polgármesteri jelentés

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

1)      A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Társulás beszámolója a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

Előterjesztő: Intézményvezető

(Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester megkérdezi intézményvezető asszonyt, hogy van-e az előterjesztéshez kiegészítése.

 

Vinczéné Gáll Anikó: nincs kiegészítése, várja a kérdéseket.

 

Furó Tiborné: A gondozónőknek, milyen feladatokat kell ellátni gondozás során illetve az időseknek milyen összeget kell fizetni a gondozásért?

 

Földháti István: Fülöpön jelen helyzet szerint több igény lenne gondozásra, van-e lehetőség arra, hogy több gondozónő kerüljön alkalmazásra?

 

Mikáczó László Ferenc: Mikor oldódik meg a jelzőrendszeres probléma? Ingyen vagy térítési díj ellenében látja el a szolgálat a tevékenységet? Megvalósítható-e a 2011-re tervezett térítési díj megszüntetése?

 

Hutóczki Péter kéri, hogy a gondozónőink, ami a házi segítségnyújtás munkakörében beletartozik minden feladatot lássanak el. Ha a gondozottak meg vannak elégedve a gondozónők munkájával, akkor nem jelentenek konkurenciát a megjelent szolgáltatók. A nem önkormányzati fenntartású gondozást segítségként kell értékelni az elöregedett településen.

2010-ben és szinte egész évben sok probléma volt a jelzőrendszerrel, nem működött, ha rövid határidőn belül nem oldódik meg, az időseket mindenképp értesíteni kell a problémáról.

 

 

Vinczéné Gáll Anikó válaszol a kérdésekre:

Térítési díj ellenében látja el a szolgálat a feladatokat, az óradíj Fülöpön 100.-Ft., ami kiszámlázásra kerül a gondozottak felé.

Fülöpön a gondozónők a törvénynek megfelelően látják el a feladataikat.

Ha az ellátottak száma nő, több gondozónőre lenne szükség.

Decemberben szerelték fel az új antennákat, amik tesztelés alatt állnak, és addig a PC szolgáltatónak nem fizetünk, amíg nem lesz hibátlan a jelzőrendszer működése. A készülékek jók, működnek, a vétellel van probléma, ezért nem ér be a központba a jelzés. Januárig adtunk határidőt a PC trénernek, hogy a hibát hárítsák el, mert a gondozottakat nem lehet így ellátni megfelelően, amíg a jelzőrendszer nem működik hibátlanul. Január 31. után meg kell szüntetni a működést, ahol nem lehet megjavítani.

 

Hutóczki Péter: Idősödik a falu, nagy szükség van a gondozásra, úgy gondolom többen szívesen igényelnék a szolgáltatást. Külterületen főleg szükség lenne a jelzőrendszeres készülékekre.

 

Hutóczki Imre: Igen, egyetértek, de a gondozónőknek probléma lenne a közlekedés, a külterületi részek 5-6 km távolságra vannak, ahová akár éjszaka is el kell jutni.

 

Földháti István: Biztosan nőne a gondozottak létszáma, de sajnos kevesen tudják, hogy van ilyen szolgáltatás, tájékoztatni kellene az időseket.

 

Hutóczki Péter: Ha jól működnek a készülékek, az önkormányzat megoldja, hogy a külterületre kiszállítja a gondozónőket és az idős emberek biztonsági helyzete javuljon.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Kéri, hogy a jelzőrendszerrel kapcsolatos problémákat a gondozottakkal is közöljék. Egyetért Hutóczki Imre képviselővel, hogy a gondozottakhoz való eljutást is biztosítani kell a gondozóknak.

 

Mikáczó László Ferenc: Javasolja, hogy a jelzőrendszeres működést, tegyük fel a honlapra, kik vehetik igénybe, tájékoztassuk az embereket a szolgáltatásról.

 

Hutóczki Péter megkéri intézményvezető asszonyt, hogy január végéig egy tájékoztatót állítson össze a jelzőrendszerrel kapcsolatban és azt a helyi újságban, illetve a honlapon megjelenítenénk.

 

 

Több kérdés nem volt a Képviselő-testület részéről egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadja.

 

4/2011. (I. 14.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás

Vámospércsi Mikrotérségi Társulás a házi

segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi

segítségnyújtásról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: -

Felelős: -

 

2) A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2011. évi  tervezett feladatokról.

Előterjesztő: Hortobágyi Róbert elnök

(előterjesztés, beszámoló csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti Hortobágyi Róbertet a Csontos Ferenc SE elnökét. Megkérdezi, az elnököt van-e a beszámolóhoz kiegészítése, illetve a Képviselő-testületnek kérdése a beszámolóval kapcsolatban?

 

Hortobágyi Róbert elmondja, a beszámolóval kapcsolatosan nincs kiegészítése.

 

Hutóczki Imre: A könyvelést meg lehetne-e oldani kevesebb pénzből?

 

Mikáczó László Ferenc: A vendégjátékosoknak mennyi útiköltség térítést számoltak el, kapnak-e más juttatást?

 

Földháti István: Támogatói kártyákat veszik-e, illetve ki(k) árusítják?

 

Hortobágyi Róbert: A vendégjátékosoknak csak útiköltséget térítünk. Játékpénzt, motivációs pénzt nem fizetünk. A mi ifi csapatunk elszállítását az önkormányzat biztosítja, amit egyben meg is köszönünk. De viszont a felnőtt csapat saját pénz, gépjárművel oldja meg az utazást. Kevés fogyott a támogatói kártyákból, jómaga, Török Tamás, és Bányai Imre árusítjuk a kártyákat. Az egyesület könyvelését a jelenlegi díjért, ismeretségi alapon vállalták, mert nagyon sok probléma van vele, aprólékos munkát igényel.

 

Furó Tiborné: Keresni kellene támogatókat, szponzorokat?

 

Hortobágyi Róbert: Folyamatosan keressük a szponzorokat, sok ígéretet kaptunk. A 2010-es évben is kaptunk mezeket, támogatásokat, amit köszönünk.

 

Hutóczki Péter megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy az elnökhöz a beszámolóval illetve az Egyesülettel kapcsolatosan van-e még kérdése?

Gratulál a maga és a Képviselő-testület nevében a teljesítményekhez, az eredményekhez, a csapathoz és a vezetőséghez. Az önkormányzat a tőle elvárható módon támogatja az egyesületet továbbra is, az önkormányzati buszt is biztosítja az utazásokhoz.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.

 

5/2011. (I. 14.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Csontos Ferenc SE beszámolóját az önkormányzattól

kapott támogatás felhasználásáról, a 2011. évi  tervezett

feladatokról elfogadja.

 

Határidő: -

Felelős: -

 

3)      A Polgárőrszervezet beszámolója a 2010. évi tevékenységükről, 2011. évi terveikről.

Előterjesztő: Földháti István titkár

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter: elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 6 fő jelenleg is polgárőr és rendszeresen járnak ki szolgálatba, megkérdezi a beszámolóhoz van e a titkárnak kiegészítése, illetve a Képviselő-testületnek van e kérdése?

 

Furó Tiborné: Nagyon tartalmas a beszámoló, javasolja Földháti István titkárnak, hogy a polgárőrségben minél több fiatalt vonjanak be.

 

Földháti István: kiegészítése nincs a beszámolóhoz, válaszol a kérdésre. 42 fő polgárőrünk volt és jelenleg 57 fővel működünk. 15 fő lépett be hozzánk a tavalyi évben, és ezek mind fiatalabb korosztályhoz tartoznak.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Gratulál a polgárőrség munkájához, mindenképpen kell a falunak a közbiztonság, minél nagyobb mértékben történő növelése.

 

Hutóczki Péter: Amióta Földháti István szervezi a szolgálatot, célirányos, határozott módszerekkel jelentős javulás mutatkozott a teljesítményekben.

 

 

Több kérdés nem volt a Képviselő-testület részéről egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadja.

 

6/2011. (I. 14.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Polgárőrszervezet beszámolóját a 2010. évi

tevékenységükről, 2011. évi terveikről elfogadja.

 

Határidő: -

Felelős: -

 

 

4)  Tájékoztató a településőrség tevékenységéről, a település közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter: elmondja, hogy rövid működési szakasz volt a településőrség, az előterjesztésben részletezi. Bízik abban, hogy a jelenlegi Kormányzat is keresni fogja a lehetőségét valamilyen formában történő folytatásnak. Nagyon fontos lenne a falu közbiztonsági helyzetének javítása érdekében.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadja.

7/2011. (I. 14.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a településőrség tevékenységéről, a település

közbiztonsági helyzetéről lévő tájékoztatót

elfogadja.

 

Határidő: -

Felelős: -

 

 

5) A Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak  meghatározása 2011. évre.

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet jegyző

(Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter: javasolja, hogy az adó fizetést valamelyik pontba bele kellene venni, illetve megkérdezi jegyző asszonyt, hogy az előterjesztéshez van e kiegészítése?

 

Kissné Terdik Erzsébet: kiegészíti az 1.) pont c.) bekezdését az adózási feladatok maradéktalan beszedéséről.

 

Mikáczó László Ferenc: Segélyekből le lehet fogni az adótartozást?

 

Kissné Terdik Erzsébet: Nem bér, jövedelemből való letiltás lehetséges.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

8/2010. (I.14.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

34. §. (3) bekezdése alapján meghatározza Fülöp Község

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői telje-

sítmény értékelésének alapját képező, 2011. évre szóló kiemelt

célokat a következő szerint:

 

1.)    Az önkormányzat működésével kapcsolatos kiemelt célok:

 

a.)    A Képviselő-testület működésének elősegítése, a előterjesztések szakszerű előkészítése és elkészítése, a képviselő-testület döntései végrehajtása, az önkormányzat 2011-14 évekre vonatkozó Gazdasági Programjának előkészítése

b.)    A 2011-ben végrehajtandó népszámlás hatékony, jogszabályoknak megfelelő előkészítése és lefolytatása, a szükséges feladatok végrehajtása.

c.)    Közreműködés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásában a gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével. Az adóztatási feladatok maradéktalan teljesítése, különös tekintettel az adóbeszedés teljesítésére.

d.)    A tervezett beruházási feladatok koordinálása, a megvalósítás pontos irányítása, a szükséges közbeszerzési eljárások gyors, jogszerű lefolytatása.

e.)    A fejlesztési célok megvalósításához szükséges forrásokat biztosító pályázati források felkutatása, a pályázatok elkészítése, elkészíttetése.

 

2.)    A hatósági igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiemelt célok:

 

a.)    A hatósági munka színvonalának és eredményességének emelése. A Ket. és az ágazati jogszabályok szakszerű alkalmazása a módosításokat követően.

b.)    A köztisztviselők továbbképzéseken való rendszeres részvétel a szakmai ismeretek megszerzése érdekében.

c.)    Az intézményi ellenőrzési tevékenység fejlesztése, az ellenőrzések hatékonyságának javítása,

d.)    A szociális ellátások jogszabályoknak megfelelő fejlesztése, közfoglalkoztatás teljes körű megvalósítására való törekvés.

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt céloknak megfelelően határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az egyéni teljesítménykövetelményeket.

 

 

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

6) Tájékoztató a  2010. évi közművelődési tevékenységről és a 2011. évi közművelődési terv

megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter köszönti Nyíri István közművelődési előadót. A programterv az előterjesztés mellékét képezi, amely tartalmazza a művelődési ház és az intézmények programjait. A megvalósítását befolyásoló tényezők: költségvetés, a művelődési ház felújítási munkálatainak végzése, a jelentkező igények.

 

Földháti István: Kiváló a program, de javasol egy-két módosítást. Minden korosztályt be kell vonni  a programban, mindenki tudjon érvényesülni, több családi programot javasolnék anyagi lehetőségeikhez mérten tudjon mindenki szórakozni.

 

Hutóczki Imre: Jónak tartom én is a tervet, de úgy gondolom, több a férfi program, mint a női. Ezért az javasolnám a hölgyeknek több program lehetőséget lehetne keresni.

 

Hutóczki Péter: Jónak tartja a kiegészítéseket, a javaslatokat, ha nagyobb anyagi vonzata nincs, ezeknek a programoknak akkor mindenképpen megvalósíthatóak.

 

Nyíri István: kb. 1 hónapra lehet előre tervezni a programokat, rendezvényeket ha igény van rá, és nagyobb anyagi vonzata nincs, egyértelműen megvalósítjuk a programokat.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a programtervet elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

 

 

9/2011. (I. 14.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Képviselő-testülete az önkormányzat

programtervét elfogadja, felkéri a polgármestert, hogy

a programtervben szervezőként szerepet vállaló

intézményeket, azok vezetőit, civil szervezetek vezetőit

értesítse.

A programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester, a programtervben

az adott rendezvény szervezéséért felelős.

 

 

7) Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előterjesztő: Furó Tibor elnök.

(Előterjesztés csatolva)

 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti Furó Tibor elnököt.

 

Mikáczó László Ferenc kérdezi az elnöktől: az ifjú tűzoltók szervezése hogyan valósul meg, illetve többet szeretne olvasni az Önkéntes Tűzoltó egyesületről, elérhetőségekről a honlapon.

 

Furó Tibor: Folyamatos létszámbővítés van, és szívesen várjuk az új tagokat, akár a Képviselő-testület tagjaiból is, akár az ifjúságot, aki szeretne az egyesülethez csatlakozni. A téli kivonulásnál kötelező lenne a fűthető garázs a tűzoltó autónak, állagmegóvás miatt, de a jelenlegi költségvetésbe még eddig nem fért bele, reméli, hogy hamarosan sor kerül a fűthető garázs megvalósítására is.

 

Földháti István: a Polgárőrség mindig készen áll a segítségre, ha szükség van együttműködik bármikor.

 

Hutóczki Péter gratulál az Egyesületnek a munkájához, a vezetéshez, reméli, hogy a következő télig megoldódik a fűthető garázs is.

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadja.

 

10/2010. (I.14.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatóját

elfogadja.

 

Határidő: -

Felelős: -

 

 

8) Polgármesteri jelentés

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter a polgármesteri jelentést az alábbiakkal egészíti ki:

 

- Földháti Zoltán és felesége ünnepelték aranylakodalmukat, a jubileum alkalmából a Képviselő-testület nevében köszöntöttük őket.

 

- Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatosan, az időjárás kedvező, ezért a munkálatok elkezdődnek. Az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó a bővítés és a felújítás miatt 2011. január 24.-től a rendelést ideiglenesen az Arany J. u. 37. sz. alatt folytatja.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a polgármesteri jelentést elfogadja és meghozza az alábbi határozatot:

 

11/2011. (I. 14.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

polgármesteri jelentést elfogadta, továbbá úgy határoz,

hogy a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

tulajdonosi hozzájárulását kéri az Önkormányzattól

a Debrecen I. kerület 9193 hrsz-ú, valóságban Debrecen,

Arany J. u. 42. sz. alatt található ingatlanon

temetésszolgáltatási iroda kialakításához,

valamint a Debrecen II. kerület 22273 hrsz-ú

ingatlanon 24 órás halott szállítási készenlét

megvalósítására telephely kialakításához.

A Képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulását

résztulajdonunk arányában úgy adjuk meg,

hogy a Temetkezési Vállalat önkormányzatunkról

a beruházás eredményeként az ingatlanokban

bekövetkező értéknövekedés megtérítését nem követeli,

sem egyéb jogcímen – a beruházással kapcsolatosan –

önkormányzatunk felé követeléssel nem él.

 

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Több kérdés és észrevétel nem volt, a Képviselő-testület a nyílt ülését 11 óra 35 perckor befejezi.

 

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                               jegyző

 

 

 

 

 

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                                   /:Hutóczki Imre:/

Jkv. hitelesítő                                                                                     Jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél