Nagycsütörtök délelőtt Nyíregyházán Krizmaszentelési misét tartottak Palánki Ferenc megyéspüspök vezetésével, amelyen többek között a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tantestülete is részt vett.

Ezen a misén az egyházmegye papjai megújították papi fogadalmukat, valamint a püspök atya megáldotta és megszentelte az elkövetkező időkben használatos szent olajakat és a krizmát. Délután fél 5-kor a fülöpi római katolikus templomban Eiben Tamás atya mutatott be szentmisét. A szertartás elején még szóltak a harangok és az orgona, majd elhallgattak (a harangok Rómába mennek) egészen húsvét vigíliájáig. Az evangéliumi szakasz felolvasása után Tamás atya megmosta 4 hívő lábát, emlékezve arra, hogy Jézus is az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát, s ezzel alázatosságból mutatott példát mindenki számára. Az Oltáriszentség alapításának emléknapján a jelenlévők két szín alatt áldozhattak a szentmisén. A szertartás végén következett az oltárfosztás, ilyenkor a pap az Oltáriszentség elvitele után minden díszt, virágot, terítőt, gyertyatartót, feszületet, könyvet eltávolít az oltárról, emlékezve arra, hogy Jézust is megfosztották ruháitól, és magára hagyták.

Nagypénteken délután 3 órakor igeliturgiát végzett Tamás atya áldoztatással. A szertartás közben  nyíracsádi fiatalok előadták a gyermek-keresztutat. A Gecsemáné kertben című vers elszavalása után a darab elején minden szereplő kis színes keresztet kapott. Ezt követően tanúi lehettünk Jézus nagypénteki szenvedésének. A színjáték 14 állomása során nemcsak az aznapi eseményeket tolmácsolták a fiatalok, hanem megerősítő szavakat, tanácsokat adtak, helyes cselekedetekre buzdítottak. Láthattuk és hallhattuk, amint Pilátus halálra ítéli Jézust, és mossa kezeit. Vajon mi is hányszor mostuk kezeinket, ha valami rossz felett szemet hunytunk? Aztán Jézus vállára vette a keresztet, elesett, találkozott szent anyjával, Cirenei Simon segített a kereszthordozásban, majd Veronika törölte meg az arcát, és aztán másodszor is elesett. Jézus bűnbánatra intette a síró asszonyokat, újból elesett, megfosztották ruháitól, keresztre szegezték, meghalt, holttestét anyja ölébe helyezték, és sírba tették. A sírbatétel jelenete alatt égő gyertya került a keresztre, hogy jelképezze Jézus feltámadását is. Befejezésül a gyerekek a színes kereszteket rátűzték a nagy fakeresztre, mutatva ezzel azt, hogy nem vagyunk egyedül nehézségeink elviselésében, Jézus, az Isten Fia segít hordozni azokat. A színdarab Páskulyné Kovács Erzsébet: A kereszt alatt című versének előadásával zárult. Nagyon szépen köszönjük a nyíracsádi fiataloknak ezt a megható keresztutat, mellyel testközelbe hozták nekünk a nagypénteki eseményeket, és hálásak vagyunk Nagy Attiláné Lenke római katolikus hittantanárnak (tanárnő a fülöpiek számára is ismerős, hiszen a helyi iskolában is tanít) a nagyszerű felkészítő munkájáért. Ezt követően a kereszthódolattal Jézus Krisztus kereszthalálára emlékeztünk, majd az előző napon átváltoztatott Oltáriszentséget vehették magukhoz a hívek.

Nagyszombaton este 6 órakor húsvét vigíliájának a szertartását végezte Tamás atya, amelyen megáldotta a tüzet, majd arról történt a húsvéti gyertya meggyújtása is, mely a feltámadt Krisztust jelképezte. Ezen a szertartáson a harangok is visszatértek Rómából, és „zengő hangon” dicsőítették Isten Fiát, aki legyőzte a halált.

 

Képek

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél