2019. január 13-án a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vezetője, Palánki Ferenc megyéspüspök atya látogatott Fülöpre, és szentmisét celebrált Eiben Tamás plébániai kormányzó atyával együtt a szép számban megjelent híveknek a római katolikus templomban.

Püspök atya az ünnepélyes bevonulás után kiemelte, hogy tavaly volt az egyházmegye alapításának 25. évfordulója, és ez alkalomból elhatározta, hogy végiglátogatja a hatósága alá tartozó egyházközségeket. Ez a vizitálás egyébként is kötelező 5 évente, s a mai napon érkezett el az ideje, hogy Nyíracsád és Fülöp római katolikus egyházközségeinek kánoni látogatása megtörténjen. Főpásztor atya elmondta, ennek a vizitációnak nem az ellenőrzés, hanem a segítség a célja.

A mai evangéliumban Jézus Krisztus megkeresztelkedésének a történetét hallgathattuk végig, és egyházmegyénk vezetője szentbeszédében is kitért erre a szakaszra. Püspök atya Lukács evangélista szavait idézte: „A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem-e János a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.”

Főpásztor atya kitért Varga László kaposvári megyéspüspök atya mondatára, mely szerint a nem hívő emberek azért nem hisznek Istenben, mert még nem találkoztak keresztény emberrel, vagy már találkoztak keresztényekkel. Ez alapján elgondolkodhatunk azon, vajon tudunk-e úgy élni, hogy egy kívülálló számára is kétségtelen legyen, ez az ember igenis láthatóan Krisztus hívő, s vonzóvá tudja tenni ezt az életformát mások számára is. Jézus Krisztus karácsonykor azzal lepett meg minket, hogy gyermekként jött a világra, s nem egy ítélkező királyként jelent meg köztünk, hiszen egy csecsemőtől senki sem tart, és Jézus nem akarta, hogy féljünk Tőle. A Megváltó megkeresztelkedésekor a vizet szentelte, tisztította meg, hiszen sok ember mosta le a keresztség által a bűnét ott a Jordánban, melyeket Ő magára vett. Sokan mondták magukról a világtörténelemben, hogy „nekem igazam van”, vagy „én az igazságot képviselem”, de csak Jézus jelentette ki magáról, hogy  „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Isten nem azért szeret minket, mert jók vagyunk, hanem azért, hogy jók legyünk, jobbá váljunk. Megyéspüspök atya homíliájának végén arra kérte a jó Istent, hogy keresztényhez méltó életet tudjunk élni.

A püspöki áldás előtt Eiben Tamás atya megköszönte püspök atyának a szentmise celebrálását és a velünk való együttlétet, majd településünk és egyházközségünk nevében Hutóczki Péter polgármester úr és Hutóczki Imre önkormányzati és egyházközségi képviselő köszöntötték egyházmegyénk vezetőjét.. Püspök atya megköszönte a kedvességet, és reményét fejezte ki, hogy a következő látogatása nem a kötelezően előírt öt év múlva fog megtörténni, hanem hamarabb is találkozhatunk vele településünkön és templomunkban. Elmondta, meglátása szerint Tamás atyát jó helyre helyezte szolgálni, hiszen mindkét helyen egy hitében erős, templomba járó, összetartó közösséggel találkozhatott. A szentmisét követően főpásztor atyát a fülöpi és nyíracsádi meghívott vendégekkel közös ebédre várta településünk önkormányzata és a helyi római katolikus egyházközség a Művelődési Házban.

Köszönjük püspök atyának a látogatást, és a híveknek szóló megerősítő szavakat, és várjuk vissza szerény, de meghitt otthonunkba. Kérjük Isten áldását főpásztorunkra, hogy még sokáig tudja szolgálni a mennyei Atyát és a reá bízott híveket!

Képek

2022. szeptember 24., szombat
Köszöntjük Gellért, Mercédesz olvasóinkat!
Holnap Eufrozina, Kende napja lesz.
Facebook
Hírlevél