Kisboldogasszony napján, 2018. szeptember 8-án, szombaton tartottuk Bánházán a kápolna búcsújának ünnepét. Az időjárás kegyeibe fogadta a résztvevőket, szép nyárias meleg várt minket. Hála Istennek, az idén is sokan tisztelték meg jelenlétükkel a kápolna születésnapját, és bizony kevés szabad hely maradt a templomkertben.

A szentmise előtt a házigazda Eiben Tamás atya köszöntötte Felföldi László püspöki helynök atyát, nyíregyházi plébánost, Rákóczi Jenő berettyóújfalusi plébános atyát, Molnár József nyírbélteki plébános atyát, Tarapcsák János nyírmártonfalvai paróchus atyát, Csingi Zoltán fülöpi paróchus atyát, és természetesen minden jelenlévő hívőt.

Felföldi László helynök atya Kisboldogasszony ünnepén a születés témájára fektette a hangsúlyt szentbeszédében. Elmondta, ezen kápolna helyén is korábbi templomi romok voltak, mégis megszületett, felépült, és létezik ez az istentiszteleti hely. A mi munkánk mindig a jelen, s nem a múlt. Az ember végső születése a halál, de itt a földön a fő feladatunk anyává és apává születni. A születésnek 3 fontos momentuma van. Az első a világra születés. A második az emberré születés. Néha saját gyermekünkre nézve úgy érezzük, valami hibádzik, valami nem tökéletes. Így érezhetett Michelangelo is, amikor kapott egy nagy márványtömböt, amiből létrehozta a Dávid szobrot. A fején és a talpán ugyan látszanak a bányamaradványok, de ez a hibás tömb az építő, hozzáértő kéz által mégis rendkívüli lett, széppé vált, mint ahogy a gyermek is a szülő türelme, tanítása által egyre „többé” alakul. A harmadik mozzanat a kereszténnyé születés, amely a legnehezebb út, nem tanulható, kizárólag Isten kegyelméből, Istennel való kapcsolat által kapható. A legjobb példa Szűz Mária, aki tudta, szót kell érteni Istennel. A Szentírás említi az Istenszülőről, hogy „szívébe véste a szavakat, és el-elgondolkodott rajta”. Erős hite, mellyel rendelkezett, s nem tartott a jövő bizonytalanságaitól, hozhatta számára azt az IGENT, mellyel magába fogadta Jézus Krisztust. A család a születés legfontosabb része, mélysége. Ki kell faragnunk az embert, akár Michelangelo a Dávid szobrot. Gondolkodnunk kell, hol tart a mi személyes születésünk, és hozzuk ki a legtöbbet a reánk bízottakból, hiszen a születés is arról szól, hogy NEKEM kell jelen lennem.

A szentmise végén Tamás atya megköszönte mindenkinek a segítséget és a részvételt, majd a himnuszok eléneklése és az áldás után közösen átvonultunk a Tájházba, ahol ebéddel és kulturális programokkal folytatódott az ünnepség.

 Török Tamás

 A közös ünnepi ebédet megelőzően Hutóczki Péter polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket.

Köszönetét fejezte ki a lakosság számára, hogy adományaikkal, felajánlásaikkal ezúttal is a régi világot idéző hangulat varázsában várt minden kedves érdeklődőt a bánházasi tájház. Beszédében ezúttal is kihangsúlyozta településünk összetartó erejét, illetve, hogy miben vagyunk gazdagok, mi fülöpiek: nincs mellettünk autópálya, multinacionális cégek, gyárak, de még csak a termőföldjeink sem a legjobb minőségűek. Azonban van hitünk, egymás iránti szeretetünk és összetartó erőnk, amikre mindannyian büszkék lehetünk.

Kisboldogasszony napján, minden év szeptemberének 8-án köszöntjük a Máriákat. Ezen alkalmából Hutóczki Péter polgármester úr és Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete virággal kedveskedett és köszöntött minden kedves jelenlévő Máriát.

Az ünnepség megnyitóját követően, Eiben Tamás atya vezetésével közösen mondtuk el az étkezés előtti imádságot. A Fülöp Község Önkormányzatának dolgozói által készített sertés pörkölt, valamint a mákos és kakaós kalács elfogyasztása közben a debreceni Gyermekálom Családsegítő Egyesület és a Nyíradonyi Járás Egészségfejlesztési Irodájának munkatársai várták az érdeklődőket.  

A tájház udvarán található lőcsös szekérrel, kapákkal, kaszákkal, ekével, járommal, kosarakkal, valamint a régi paraszti világban mezőgazdasági munkához használatos megannyi eszközzel gazdagított szín (pajta) mellett felállított színpadon fél kettő magasságában vette kezdetét kulturális műsorunk.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár jóvoltából a Körömvirág Együttes a „Szóljon, aki látta” című produkcióval nyitotta a színpadi műsorok sorát. A megzenésített verseket és a hangulatos dallamokat követően a Hajdú Kezdő Felnőtt Csoport táncosai szórakoztatták a jelenlévőket. 

„Hajdú Kezdő Felnőtt a csoportunk neve,
Amit becézgetve úgy mondunk: Haj-Ke-Fe.”

A HajKeFe mindkét tánca nagy sikert aratott a közönség körében.

A kulturális műsor szünetében Hutóczki Péter polgármester úr virággal és tortával köszöntötte Papp Erzsébetet születésnapja alkalmából, majd pedig a családtagok is színpadi köszöntéssel lepték meg Erzsike nénit.

A megható kedveskedések után Tordai Zoltán és cigányzenekara a közel másfél órás élő koncertjük alatt szereztek felejthetetlen, maradandó élményeket nagyon sokunk számára.  Az együttes igazi értéket teremt a magyar zenei világban. Kívánjuk, hogy nagyon sokáig őrizzék, vigyék tovább, tegyenek eleget hivatásuknak és a jövőben is hozzák el produkciójukat településünkre.

Ezt követően a magyar hagyományainkat, kultúránkat hosszú-hosszú ideje őrző, ápoló, Fülöp község hírnevét számtalan helyre eljuttató, Búzavirág Néptánccsoport és Piros Mályva Népdalkör emelte kulturális blokkunk színvonalát.

Végezetül a Búzavirág Néptánccsoport Hajkevéfel közös tánca zárta az idei ünnepséget.

Ezúton is köszönjük a közreműködő atyáknak, Hutóczki Péter polgármester úrnak, Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének és dolgozóinak, a lakosságnak a támogatást és az odaadó munkát és természetesen minden kedves résztvevőnek, hogy az idei búcsúval egybekötött kulturális napot együtt tölthettük.

Hagyományainkat és kultúránkat őrizvén, jövőre is szeretettel várunk mindenkit!

Jekk Gergő

 

 

Képek

2022. szeptember 24., szombat
Köszöntjük Gellért, Mercédesz olvasóinkat!
Holnap Eufrozina, Kende napja lesz.
Facebook
Hírlevél