2018. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén ismét közösen imádkoztunk, és adtunk hálát Istennek a fülöpi római katolikus templombúcsú alkalmából. A tikkasztó hőség ellenére a hívek nagy számban jelentek meg, és vettek részt a Varga János nyugdíjas főesperes atya, Molnár József nyírbélteki plébános atya, Márku János csengeri plébános atya, Tarapcsák János nyírmártonfalvai paróchus atya, és természetesen a házigazda Eiben Tamás plébános atya által celebrált szentmisén.

Az evangéliumban a sziklára épített házról szóló példabeszéd hangzott el, és bizony ez a tanítás nagyon is illik államalapító királyunkra, aki országát egy nagyon biztos alapra, a kereszténységre építette. Varga János főesperes atya a szentbeszédben elmondta, hogy a múlt században községünk alapítása, egyházközségünk megalakulása, és a templom megépítése mind azt mutatják, hogy ezt a  települést a remény élteti. Kitért arra is, hogy bár Szent István mennyei születésnapja, halálának évfordulója augusztus 15-re esik, mégis 20-án ünnepeljük, s ennek okait, történetét hallgathattuk végig az atya tolmácsolásában. Hazánk két legnagyobb ereklyéje is a bölcs uralkodóhoz kapcsolható: a Szent Korona és a Szent Jobb. Nem véletlen az sem, hogy Géza fejedelem Istvánban látta meg az országalapítót, és nem Koppányra, hanem reá bízta hazánk sorsát, jövőjét. Az elmúlt évszázadban, a kommunizmus évtizedeiben államalapítónk nem szerepelt nagy emberként a történetírásokban, sőt a szent és király szavakat is negatív jelzőkkel illették, és manapság is vannak emberek, akik nem képesek felfogni a méltóságát és a tiszteletét e két szó által jelentett eszménynek, értéknek. Sokan beszélnek az Európához való tartozás fontosságáról, miközben elfelejtik, hogy mi magyarok több mint ezer éve a földrész szíve, és kultúrájának alakítói, részesei vagyunk. Első királyunk kiemelkedő szerepéről mindent elmond, hogy Bizánc is szentként tiszteli. János atya a szentbeszéd végén arra kért minket, bármilyen nehéz is a mai világban, maradjunk keresztények és magyarok.

A szentmise végén a szokásokhoz hűen idén is sor került az új kenyér megáldására, majd a szertartás körmenettel és szentségi áldással zárult. A templombúcsút követően a híveket süteménnyel, szendviccsel és ásványvízzel kínálták, a meghívott vendégek pedig a Művelődési Házban vacsoráztak közösen.

Köszönjük szépen a szertartást végző atyáknak, Hutóczki Péter polgármester úrnak, önkormányzatunk képviselő-testületi tagjainak és dolgozóinak, a római katolikus és görögkatolikus képviselő-testületi tagoknak és híveknek, hogy idén is méltóképpen ünnepelhettük a Szent István tiszteletére szentelt templomunk születésnapját. Reméljük, sokszor kérhetjük még együtt a gondoskodó Isten segítségét és a szentek közbenjárását, hogy tartson meg bennünket egységben, és jó keresztényként élhessük életünket.

Képek

2021. január 23., szombat
Köszöntjük Rajmund, Zelma olvasóinkat!
Holnap Timót napja lesz.
Facebook
Hírlevél