„Az anyák halhatatlanok”

                                                                                            /Ratkó József/
 

Rendhagyó könyvbemutató helyszíne volt karácsony hetében a Fülöpi Művelődési
Ház.

 

Édesanyánk  címmel megjelent egy emlékező kötet, mely Sass Jánosné hét
tanulmányát tartalmazza.

 

A rendezvény hangulatát az általa készített színes szőttesekből készült kiállítás és a
Piros Mályva Népdalkör gyönyörű népdalcsokra emelte.

 

Megnyitó beszédet Hutóczki Péter polgármester úr tartott, aki mint közösségért
élő alkotó emberről beszélt. Mindig a közért dolgozott, nehéz körülmények között
nevelte és iskoláztatta gyermekeit, de mindig kész volt mások gondjait is felvállalni.
Tanácstag, Vöröskereszt, Polgári Védelem, Hagyományőrző Csoport. Mindenből
kivette a részét, közben tanult és a hat osztályt végzett emberből könyvelő lett.
Sok egyéni élményekkel fűszerezett beszédében megjelenítette mindenki „Margit
néni”- jét.

 

Dr. Vajda Mária néprajzkutató, színes, érdekes beszédében a hagyományok ápolójaként,
a közösség „kovászaként” méltatta munkásságát. Ízes népiességgel részletesen megírt
munkaként értékelte a dolgozatokat, mely éppen az aprólékos leírások, a hiteleséghez
való ragaszkodás miatt lesz megkerülhetetlen a kort kutatók számára. Beírta nevét a
néprajztudomány irodalmába, hiszen máris több könyv hivatkozik az általa leírtakra.

 

„Ahol ilyen emberek éltek – élnek az a település nagyon gazdag.”
 

Rokonok, barátok, ismerősök idézték meg ennek a kivételes asszonynak az emlékét,
aki máig köztünk él, akire szeretettel és tisztelettel emlékezünk.

 

A család köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki részt vett ezen a megemlékezésen,
mely a Művelődési Ház udvarán felállított Betlehemi jászol előtti közös énekléssel
fejeződött be, mely méltó búcsúzás volt Édesanyánktól.

         Sass Bálintné
 

 

Édesanyánk: Sass Jánosné: Színes szőttes: (Falusi élet a XX. század első
felében) . –  Szerk.: Sass Bálintné. -Jövő Boldogsága Segítő és Támogató
Egyesület, Debrecen, 2014. - 150 p.

 

Tartalmazza:

I.          Egy parasztcsalád élete és gazdasági felszerelése az I. világháború után

II.         Paraszti építmények / Porta

III.        Uradalmi dohánytermesztés Fülöp községben a felszabadulás előtt

IV.        A kender termelése és feldolgozása Fülöpön

V.         Népi gyógymódok és babonák Fülöp községben.

VI.        Karácsonyi szokások Fülöp községben

VII.       Népi gyermekjátékok a XX. század elején Fülöp községben

 


 

 

 

 

Képek

2022. szeptember 24., szombat
Köszöntjük Gellért, Mercédesz olvasóinkat!
Holnap Eufrozina, Kende napja lesz.
Facebook
Hírlevél