JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. január 19 -ÉN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

 

 

Alkotott rendeletek:


1/2010. (I.19.) KT. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi

szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT rendelet módosítására

 

Hozott határozatok:


1/2010. (I.19.) Önkéntes tűzoltó egyesület tájékoztatójának elfogadása

2/2010. (I.19.) A Csontos Ferenc SE tájékoztatójának elfogadása

3/2010. (I.19.) A községi Polgárőr szervezet tájékoztatójának elfogadása

4/2010. (I.19.) A településőrök tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása

5/2010. (I.19.) Az önkéntes figyelőszolgálat tájékoztatójának elfogadása

6/2010. (I.19.) A 2009. évi közművelődési tevékenység elfogadása.

7/2010. (I.19.) A polgármesteri Hiv. 2010. évi teljesítményértékelési céljainak meghatározása-

8/2010. (I.19.) Térítési díj megállapítása

9/2010. (I.19.) Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

10/2010. (I.19.) Az óvoda nyári nyitvatartási rendjének meghatározása.

11/2010. (I.19.) Pályázat benyújtása az Európai Szociális alaphoz egészségre nevelő és

szemléletformáló életmód program.

12/2010. (I.19.) HBM-i Önkorm.Vízmű ZRT haáarozati jav. megtárgyalása.

13/2010. (I.19.) Bíráló Bizottság szakvéleményének elfogadása (oktatási jellegű)

14/2010. (I.19.) Számlavezetés a Vámospércs és Vidéke Tak. Szöv.höz.

15/2010. (I.19.) Ápolási díj iránti kérelem elbírálása.

16-40/2010. (I.19.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása

 

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

 

 

M E G H Í V Ó


Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 19-én de. 9 órakor ülést tart a Művelődési Házban melyre tisztelettel meghívom.


 

1, Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előadó: Furó Tibor elnök.

2., A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2008. évi tervezett feladatokról. „2009. évre tervezett feladatok

ismertetése.

Előadó: SE elnök.

3., A Polgárőrszervezet beszámolója a 2009. évi tevékenységükről, 2010. évi terveikről.

Előadó: Hutóczki Péter

4., Tájékoztató a településőr tevékenységről, a település közbiztonsága

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

5., az önkéntes figyelőszolgálat tájékoztatóját a 2009. évi tevékenységéről,

és a 2010. évi terveikről.

Előadó: Földháti István a szolgálat vezetője.

6., Tájékoztató a 2009. évi közművelődési tevékenységről és a 2010. évi közművelődési

terv megtárgyalása.

Előadó: Hutóczki Péter

7., a Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak meghatározása 2010. évre.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

8., Térítési díjak megállapítás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

9., Az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester (Szóbeli előterjesztés)

10. Az óvoda nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester (Szóbeli előterjesztés)

11. Pályázat benyújtása az Európai Szociális alaphoz TÁMOP 6.1.2/A/09/1.

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program megvalósítása” tárgyban.

(Szóbeli előerjesztés)

12., Zárt ülés

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére számítok.

 

Fülöp, 2010. január 12.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV


 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 19-én de. 9,00 órakor megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselők,Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Éliás Csabáné Ált. Isk. igazgató, Furó Tibor, Földháti István napirendi előadók, Saliga Andrea és Szőke Jánosné .

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javasolja a meghívó szerinti napirendet kiegészíteni két napirenddel.

12. napirendnek javasolja a HBM-i VÍZMŰ ZRT határozati javaslatának megtárgyalását,

13. napirendnek javasolja a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Fülöp

Község Önkormányzata közoktatási intézményeiben”c. pályázathoz Bíráló Bizottság

írásbeli szakvéleményének elfogadása.

 

Czigle József képviselő javasolja

14. napirendnek felvenni az önkormányzat OTP-nél vezetett számláinak a Vámospércs és Vidéke takarékszövetkezethez való átvitelének megtárgyalását.

 

Bugyáné Szász Erzsébet javasolja továbbá a jegyzőkönyv hitelesítőinek Sándor Jánosné és Czigle József képviselőket.

 

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja és a napirendet megállapítja az alábbiak szerint:

 

 

1, Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előadó: Furó Tibor elnök.

2., A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2008. évi tervezett feladatokról. „2009. évre tervezett feladatok

ismertetése.

Előadó: SE elnök.

3., A Polgárőrszervezet beszámolója a 2009. évi tevékenységükről, 2010. évi terveikről.

Előadó: Hutóczki Péter

4., Tájékoztató a településőr tevékenységről, a település közbiztonsága

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

5., az önkéntes figyelőszolgálat tájékoztatóját a 2009. évi tevékenységéről,

és a 2010. évi terveikről.

Előadó: Földháti István a szolgálat vezetője.

6., Tájékoztató a 2009. évi közművelődési tevékenységről és a 2010. évi közművelődési

terv megtárgyalása.

Előadó: Hutóczki Péter

7., a Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak meghatározása 2010. évre.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

8., Térítési díjak megállapítás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

9., Az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester (Szóbeli előterjesztés)

10. Az óvoda nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester (Szóbeli előterjesztés)

11. Pályázat benyújtása az Európai Szociális alaphoz TÁMOP 6.1.2/A/09/1.

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program megvalósítása” tárgyban.

(Szóbeli előerjesztés)

12. A HBM-i VÍZMŰ ZRT határozati javaslatának megtárgyalását,

13. A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Fülöp

Község Önkormányzata közoktatási intézményeiben”c. pályázathoz Bíráló Bizottság

írásbeli szakvéleményének elfogadása.

14. Az önkormányzat OTP-nél vezetett számláinak a

Vámospércs és Vidéke takarékszövetkezethez való átvitelének megtárgyalását.

 

15., Zárt ülés

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról, polgármesteri jelentés.

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Lekkáné Nyíri Franciska: A bernátrészi út javítását megnéztem, megkérdezném, hogy mi lett a kivágott fával, amit az út széléről kivágtak.

Hegedűs Lászlóné: Az utak javítása során a kápolna felé vezető utat is számba vehetné a Petro-Hungária.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem volt szükség fakivágásra, mert az út elég széles. Ismerem a kápolnasori úttal kapcsolatos problémát, de a Petro-Hungári ott javít csak ahol elmegy a vezetékük.

 

A képviselőtestület a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármesteri jelentés tudomásul veszi.

 

 

 

1, Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előadó: Furó Tibor elnök.

(Előterjesztés csatolva)

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Hegedűs Lászlóné: A sofőr személye meg van- e oldva? Nem volt egyáltalán pályázati lehetőség 2009-ben?

 

Furó Tibor: - Sándor László és Mezővári Mihály vezetheti a tűzoltókocsit.

 • 2009-ben nem volt pályázati lehetőségünk, de folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat.

 

Lugosiné Illés Margit: A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a tűzoltóknak az eddigi áldozatos munkájukért. Megkérdezi, hogy mit ad Fülöpnek a Vámospércsi tűzoltó egyesület a megállapodás értelmében.

 

Furó Tibor: A Vámospércsi egyesület az első aki segítségünkre van, pályázatok elnyerése esetén a mi egyesületünk részesül a pályázati összegből, besegítenek a biztosítási díj fizetésébe.

 

Czigle József: Hol vannak vízvételi lehetőségek a faluban?

 

Furó Tibor: Elvileg a vezetékes hálózaton 200 méterenként kell tűzcsapnak kiépítve lenni. A tűzcsapok jól láthatóak ki vannak emelve. A Vízmű dolgozója is önkéntes tűzoltó és Ő mindig tudja, hogy hol lehet az esetleges tűzesethez legközelebb vizet venni. Nála megtalálható a térkép amin pontosan fel vannak rajzolva a tűzcsapok helyei.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Van e lehetőség arra, hogy ifjú

tűzoltók is bekapcsolódjanak a munkába. Mit takar az egyesület hagyománya?

 

Furó Tibor: Az ifjú tűzoltók képzését mi nem tudjuk megoldani, nincs hozzá végzettségünk.

 

A hagyomány gyakorlatilag a segítség. Ha tűz van, ne csak nézzék az emberek, hogy ég valami, hanem önként is segítsenek. A tűzoltó egyesület hagyományának őrzése egyébként az alapszabályban van rögzítve.

 

Hutóczki Péter: Javasolja, hogy kérjük fel a Vízmű ZRT-t, hogy vizsgálja felül a tűzcsapok állapotát .

 

A vízvételi lehetőséggel kapcsolatban elmondja,hogy minél távolabb van a tűzcsap a központi vízmű teleptől annál kisebb a nyomás és annál nehezebb a tartály feltöltése. Ezért szokták a tűzoltók az Arany J. utcai tűzcsapot használni.

 

A pályázati kiírásokkal kapcsolatban elmondja, hogy februárban kerülnek kiírásra a pályázatok. Azt azonban tudni kell, hogy azokat az egyesületeket támogatják elsősorban, akik egész évben vonulni tudnak. Nálunk a téli vonulás kicsit problémásabb a fűtetlen garázs miatt, nem lehet a tartályt feltöltve hagyni, mert könnyen szét fagyhat.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a tűzoltó egyesület munkáját, kéri a képviselőtestületet, hogy mint magánemberek anyagilag támogassák az egyesület munkáját, hiszen a községlakóinak értékeit őrzik.

Javasolja a tájékoztató elfogadását.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

1/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

a Fülöpi Önkéntes Tűzoltó egyesület 2009. évi tevékenységéről

szóló tájékozatóját egyhangúlag elfogadja.

Felelős: …..

Határidő: ……

 

2., A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2008. évi tervezett feladatokról. „2009. évre tervezett feladatok

ismertetése.


Előadó: SE elnök.

(Előterjesztés csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az egyesület elnöke azért nem vesz részt az ülésen mert nem tudta elcserélni a műszakot a munkahelyén.

 

Nagy Béla megkérdezi, hogy igaz e, hogy Borbély Imre át akarja venni a csapatot:

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem tudok róla.

 

Lugosiné Illés Margit: A csapatnak a hozzáálláson kellene változtatni. Elmondja, hogy amióta az ifi csapatot Bányai Imre edzi, azóta folyamatosan küld anyagot a honlapra. Véleménye szerint aki nem megfelelően viselkedik azt ki kellene zárni a csapatból.

 

Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia: A focisták nagy része nem fülöpi, nehéz összeegyeztetni az idejüket, és költséges is eljutniuk Fülöpre.

 

Czigle József: Elmondja, hogy a sportot mindenféleképp támogatni kell. Javasolja az igazgatónőnek, hogy a tornaterem konditermét az új testnevelő tanár irányításával ki kell használni. Pár évvel ezelőtt Bakk Attila szép eredményeket ért el az itteni gyerekekkel, egyéni sportágban.

 

Éliás Csabáné igazgató: A tornaterem rendelkezésre áll. Heti három alkalommal vannak foglalkozások, sportolási lehetőség. Elmondja, hogy a testnevelő tanár a végzettségének megfelelően minden lehetőséget megad a gyerekeknek és minden érdeklődést kielégít. A súlyemelést az iskolaorvos nem javasolja a gyerekeknek ebben a korban, azt mondta, hogy árt a fejlődésüknek.

 

Czigle József: A sportorvos kiadta az igazolásokat, véleménye szerint az jobban ért hozzá.

 

Hutóczki Péter: Elmondja, hogy a községben mindig is volt foci csapat ezután is kell, hogy legyen. Örül az ifi csapatnak, remélhetőleg később a fiatalokból kikerül egy jó csapat és nem lesz szükség vendégjátékosokra.

A művelődési ház partner az egyéni tehetségek felkarolásában.

 

Lugosiné Illés Margit megköszöni a beszámolót azt javasolja elfogadásra és javasolja a támogatás biztosítását.

 

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

2/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

A Csontos Ferenc SE tájékozatóját egyhangúlag elfogadja.

Felelős: …..

Határidő: ……

3., A Polgárőrszervezet beszámolója a 2009. évi tevékenységükről, 2010. évi terveikről.

Előadó: Hutóczki Péter

 

Hozzászólások, kérdések:

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy a tájékoztatóból kimarad, de egész évben minden rendezvényt biztosított a polgárőr szervezet.

Javasolja, hogy a figyelőszolgálat is csatlakozzon, vagyis a figyelőszolgálat tagjai is lépjenek be a polgárőr szervezetbe. Elmondja, hogy a hét végén közgyűlést fognak tartani ahol teljes tisztújítást szeretnének.

Úgy véli, hogy a figyelőszolgálat tagjai húzóerői lesznek a polgárőröknek. Az egyesülést azért is indokoltnak tartja, mert akkor rájuk is kiterjedne a polgárőrség biztosítása.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Mi az akadálya annak, hogy a két szervezet egybe olvadjon.

 

Hutóczki Péter: Gyakorlatilag nincs akadálya.

 

Lugosiné Illés Margit: A beszámolóból az derül ki, hogy 2009-ben lényegesen kevesebb volt a szolgálatban töltött órák száma mint az előző években.

- Javasolja, hogy továbbra is tartsák szem előtt a pályázatokat és ha van rá lehetőség pályázzanak a működésre.

- Javasolja továbbá, hogy az önkéntes munkát valamilyen módon ismerje el a testület, esetleg egy oklevéllel, még akkor is, ha ezzel nem jár anyagi támogatás.

- Évi 300.000.- Ft támogatást javasol a költségvetésben betervezni a polgárőrség működtetésére, (bár 2009-benis ennyi volt, ami a képviselők körében felháborodást váltott ki) és sok sikert kíván a jövőre.

 

 

Nagy Béla: A korábbi évekhez képest a bűnesetek száma lényegesen megemelkedett. Össze sem lehet hasonlítani a két évvel ezelőtti helyzetet a mostanival.

 

Hutóczki Péter: Válaszában elmondja,hogy lehet, hogy a kimutatott órák száma kevesebbnek tűnik, ugyanis az eltöltött órákat ő nem szorozta fel a szolgálatban lévő személyek számával.

 

Úgy véli, hogy az állam is komolyabban veszi polgárőrséget, reméli, hogy több támogatást fognak juttatni szervezeteknek mert a munkájukra nagyon nagy szükség van. Azt kéri az önkormányzattól, hogy továbbra is támogassa a szervezetet úgy erkölcsileg, mint anyagilag.

 

Lugosiné Illés Margit: Sajnos az emberek félnek, nagytestű kutyákat vesznek, de ennek is meg van a veszélye,mert ha ezek a kutyák elkóborolnak veszélyesek is lehetnek.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Az idős korosztály figyelemfelhívását tartja nagyon fontosnak.

 

Nagy Béla: Javasolja, hogy kérjen a község állandó körzeti megbízottat aki itt tartózkodik állandó jelleggel a községben. Talán az is visszatartó erő lenne a bűnözésben.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A figyelemfelhívást kiküldhetjük ismét, bár már ez több alkalommal is megtettük, a község újságjában és a településőrök is nap - mint nap felhívják az idősek figyelmét arra, hogy ne engedjenek be idegeneket az udvarukba lakásukba.

Az állandó körzeti megbízottal kapcsolatban meg fogja keresnek a rendőrkapitányt, de nagy reményt nem fűz hozzá, mert már ezt korábban is kértük, sajnos nincs a rendőrségnek annyi létszáma, hogy minden településre állandó körzeti megbízottat tudjon biztosítani.

 

Nagyon örül a polgárőrség és a figyelőszolgálat jó együttműködésének, bízok benne,hogy közösen még sokkal többet tudnak tenni a faluért a lakosság közbiztonságérzetéért.

 

Szőke Jánosné: Javasolja, hogy mindenképp mondják meg az időseknek, hogy éjszaka ne menjenek ki, bármit is hallanak, hanem inkább hívjanak segítséget telefonon.

 

Czuper Árpádné: Véleménye szerint felesleges az újabb felhívás, azt azonban jónak tartja,hogy a településőrök figyelmeztessék az embereket, főleg az idősöket.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

3/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

Községi polgárőr szervezet

tájékozatóját egyhangúlag elfogadja.

Felelős: …..

Határidő: ……

 

 

4., Tájékoztató a településőr tevékenységről, a település közbiztonsága

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

 

 

Nagy Béla megkérdezi, hogy a településőröknek nem lehetne e riasztó fegyvert vásárolni, azért, hogy legalább saját magukat meg tudják védeni az esetleges támadástól.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: Riasztópisztolyt vásárolni a hivatal nem tud, de mint magánember bárki vásárolhat magának fegyvert.

 

Lekkáné Nyíri Franciska megkérdezi, hogy miért cserélődnek a településőrök személyei.

 

Kissné Terdik Erzsébet: 2 fő IRM pályázat alapján munkanélküliek, és közcélúként van foglalkoztatva. A szociális törvény megváltozott és miután ledolgozták a törvény által megengedett időt jelen esetben 200 munkanapot, akkor meg kell szüntetni a jogviszonyukat Ebből adódóan szükséges másik embert alkalmazni. 2 főt pedig az önkormányzat mindig a RÁT- osok közül foglalkoztat közcélú foglalkoztatás keretében.

 

Lekkáné kéri a testültet,hogy tájékoztassák a lakosságot, hogy ezeknek az embereknek a foglalkoztatása nem kerül az önkormányzatnak pénzbe, mert ezt a lakosság nem tudja. Őt személy szerint emiatt támadás érte.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem érti ezt a felvetést, a lakosságnak miért van kifogása a településőrök ellen, még ha fizetni kellene is a település pénzéből, hiszen ők azért dolgoznak, hogy a község biztonságára vigyázzanak, az embereket és értékeiket védjék.

Czuper Árpádné: azokat a szabálysértőket akiket megbüntetnek valahogyan rá kellene bírni, hogy a szabálysértési bírságot fizessék meg, vagy le kellene dolgoztatni velük a büntetés összegét.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A szabálysértési bírság behajtásának megvan a szabálya azt be kell tartani. A büntetés ledolgozását közmunkával lehet foganatosítani, de méltánytalannak tartja azt, hogy a szabálysértőt szabadidejében közmunkáztathatjuk és egy nap közmunka 6 órában, 5.000.- Ft-nak felel meg akkor, amikor a közcélú dolgozók minimálbérért kell, hogy dolgozzanak. A rendőrség rendszeresen megkeresi a hivatalt, hogy tudunk e közmunkát biztosítani a szabálysértőknek, de minden esetben közöljük, hogy nem tudunk.

 

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

4/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

Községi településőrök tevékenységéről szóló

tájékozatóját egyhangúlag elfogadja.

Felelős: …..

Határidő: ……

 

 

5., az önkéntes figyelőszolgálat tájékoztatóját a 2009. évi tevékenységéről,

és a 2010. évi terveikről.

Előadó: Földháti István a szolgálat vezetője.

 

Hutóczki Péter: Gratulál a figyelőszolgálat eddig végzett tevékenységéhez és bízik benne, hogy továbbra is sikeresen fognak együttműködni a polgárőrökkel és talán fel tudják venni a versenyt a bűnözőkkel.

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester: megköszöni a z önkéntes figyelőszolgálat eddigi munkáját, további sok sikert kíván a munkájuk végzéséhez.

 

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

5/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

az önkéntes figyelőszolgálat 2009. évi tevékenységéről,

és a 2010. évi terveikről. Szóló tájékozatóját egyhangúlag elfogadja.

Felelős: …..

Határidő: ……

 

 

6., Tájékoztató a 2009. évi közművelődési tevékenységről és a 2010. évi közművelődési

terv megtárgyalása.

Előadó: Hutóczki Péter

 

 

Hozzászólások, javaslatok:

 

Lugosiné Illés Margit:

- A közművelődési terv megvalósulását nagymértékben befolyásolja a az IKSZT pályázat elnyerése.

- nagyon kevés konkrét időpontot lát a tervben, így nehéz számonkérni.

- Javasolja a részletes időpontokkal megjelölt programtervet a községi újságban is megjelentetni , illetve a honlapra való feltételét, hogy tudjanak az emberek készülni a programokra.

- Javasolja az elmúlt évben sikeres rendezvények folytatását, természetesen az anyagiakat is figyelembe véve.

Javaslatai az alábbiak:

 • Idősek napjának megrendezése

 • Majális

 • Templombúcsúk

 • Községi karácsony az iskolán kívül is

 • Karácsonyi koncert a templomban, a vámospércsi református kórus meghívásával,

 • Szüreti táncház, bál rendezése,

 • Több táncos rendezvény szervezése.

 • Föld Napja.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Elmondja, hogy részt vett a Lépéselőny Egyesület klubfoglalkozásán, nagyon jól érezte magát és nagyon hasznosnak tartja.

Megkérdezi, hogy a vásárok bérleti díj bevételei hova kerülnek, azokat fel lehetne használni rendezvények szervezésére.

Az alábbi programok szervezését javasolja:

 • Okumenikus halottak napjának megszervezése,

 • Farsangi mulatság, bálszervezése,

 • Nagyböjti imahét megszervezése,

 • Húsvéti tojásfestés

 • Iró – olvasó Találkozók szervezése,

 • Az 5-, 10, 15, 20, 25, stb. házassági évfordulósok köszöntése.

 

Czuper Árpádné: Hiányolja, hogy az első félévben, nincs semmi program. Havi szinten nincs semmi megjelölve. Véleménye szerint a 2009. évi program át lett dátumozva. Ha nincs érdeklődés a programokra el kell gondolkodni azon, hogy érdemes e művelődési házat és a könyvtárat működtetni.

 

Sándor Jánosné: Mivel nincsenek pontos dátumok megjelölve így nem lehet dönteni. El kell gondolkodni azon, hogy van e értelme a közművelődés működtetésének, a művelődési ház fenntartásának. Véleménye szerint két alkalmazottat pazarlás fenntartani. A közművelődési feladatokat egy ember is el tudná látni.

 

Megkérdezi, hogy mi van a Palánkainé munkaviszonyával?

 

Czigle József: Javasolja a június 4-i trianoni nap megünneplését.

 

Hutóczki Péter:

 

A táncos rendezvények szervezésére elmondja, hogy a lakosságnak nincs igénye rá. A mai gazdasági helyzetben mindenki meggondolja, hogy egy vacsorára, táncos rendezvénye fizet be, vagy a családját eteti. A korábbi években is ellentéteket váltott ki. Addig míg családok fillérekből tengetik az életüket mi itt dorbézolunk, ez jött vissza. Ezrét el kell gondolkodni a bálok szervezésén. A farsangi bál tervezése azért maradt ki a közművelődési tervből mert az elmúlt évben és korábban is olyan kicsi volt az érdeklődés, hogy csak veszteséggel lehet megcsinálni. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy bálokra költsük azt a pénzt ami nincs is. A farsangi szezon a húsvét közelsége miatt nagyon rövid, február 20-án vadászbál lesz, már ez is bele esik a böjti időszakba.

 

A nemzeti ünnepek megtartása valóban nagyon fontos, ezeket korábban itt tartottuk az iskolával közösen a művelődési házba. Amióta a tornaterem megépült azóta van az iskolába, de ott is részt vesz a lakosság egy része, akinek a fellépő gyerekek szülei, nagyszülei, pedagógusok, önkormányzati képviselők, stb.

 

Éliás Csabáné: Az iskolának és a művelődési háznak van együttműködési megállapodása. Amennyiben igény van rá, úgy a későbbiekben a művelődési házban fogjuk tartani a nemzeti ünnepeket.

 

Hegedűs Lászlóné: Mit takar a helytörténeti gyűjtés?

 

Hutóczki Péter: Régi elképzelésünk, hogy a községben fellelhető régen használatos eszközöket összegyűjtjük és kiállítjuk az önkormányzat valamelyik helyiségében. Ebben kérem a képviselők segítségét, ha ismernek olyan embereket akinek a birtokában vannak régen használt tárgyak, eszközök kérjék meg,hogy adják oda egy kiállításra, a község hagyományának megőrzésére.

 

Lugosiné Illés Margit: A betlehemes játékok hagyományának megőrzése nagyon fontos. Ezzel kapcsolatban össze lehetne gyűjteni az írásos anyagokat.

 

Czuper Árpádné: A kiállítást a bernátrészi iskolában meg lehetne csinálni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

- Sajnos a bernátészi iskola épülete nem alkalmas kiállító teremnek. Rossz a tető, a nyílászárók elkorhadtak, nincs fűtési lehetőség. A helyrehozására nincs önkormányzatunknak anyagi lehetősége.

 

- Lekkáné Nyíri Franciska javaslataival kapcsolatban elmondja, hogy mind jó ötlet, de ezeknek a rendezvényeknek a megszervezése nem az önkormányzat, hanem az egyház feladata.

- Sándor Jánosné kérdésére elmondja, hogy a Hutóczki Péter és Palánkayné munkájára is nagyon nagy szükség van. Az IKSZT pályázat egyik feltétele a megfelelő munkaerő alkalmazása.

- Az önkormányzat által szervezendő farsangi bál megtartására, meghirdetésére javasolja, hogy térjenek vissza a testületi ülés után mivel még nagyon sok megtárgyalni való van hátra és 12 órára a képviselőtestületi ülést be kell fejezni.

Javasolja az előterjesztett közművelődési terv elfogadását.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

6/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

2009. évi közművelődési tevékenységről szóló tájékoztatót,

Valamint és a 2010. évi közművelődési tervet egyhangúlag elfogadja.

A 2010. évi közművelődési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Hutóczki Péter közműv. ea.

Határidő: folyamatos

 

 

7., a Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak meghatározása 2010. évre.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

7/2010. (I.19.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

34. §. (3) bekezdése alapján meghatározza Fülöp Község

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői telje-

sítményértékelésének alapját képező, 2010. évre szóló kiemelt

célokat a következő szerint:

 

 1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos kiemelt célok:

 

 1. A Képviselő-testület törvényes működésének, döntéshozatalainak elősegítése, a előterjesztések szakszerű előkészítése és elkészítése, a képviselő-testület döntéseinek végrehajtása,

 2. Az intézményekkel kapcsolatos fenntartói feladatok biztosításnak, végrehajtásának ellátása

 3. A település közigazgatási területén élő polgárok közszolgáltatási igényeinek minél magasabb szinten történő biztosítása

 4. A 2010-es országgyűlési és helyi önkormányzati választások eljárásainak hatékony, jogszabályoknak megfelelő előkészítése és lefolytatása, a szükséges feladatok végrehajtása.

 5. Közreműködés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásában a gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével. A belsőellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolása.

 6. A tervezett beruházási feladatok koordinálása, a beruházási célok megvalósításához szükséges források feltárása, az ezzel kapcsolatos pályázatok elkészítése, illetve előkészíttetése, a forrás koordináció feladatainak ellátása

 7. Az önkormányzat kistérségi fejlesztési társulásban való közreműködésének biztosítása,

 

 1. A hatósági igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiemelt célok:

 

 1. A polgárbarát ügyintézés feltételeinek megteremtése,

 2. A hatósági ügyek kulturált, gyors és törvényes intézésének biztosítása,

 3. A köztisztviselők folyamatos önképzéssel járuljanak hozzá ahhoz, hogy munkájukat magas színvonalon lássák el

 4. Az intézményi ellenőrzési tevékenység fejlesztése, az ellenőrzések hatékonyságának javítása, FEUVE rendszer hatékonyabb működtetése (folyamatba épített ellenőrzés)

 5. A szociális ellátások jogszabályoknak megfelelő fejlesztése, a lakossági szociális szolgáltatások fejlesztése,

 6. Az önkormányzat közoktatási minőségirányítási programjában megfogalmazott minőségirányítási célok ellátása, az önkormányzati intézmények minőségirányítási programjában foglalt feladatok koordinálása, ellenőrzése. Az esélyegyenlőségi tervében megfogalmazott célok megvalósítása.

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt céloknak megfelelően határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az egyéni teljesítménykövetelményeket.

 

 

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

Fülöp, 2010.január 12.

 

 

 

8., Térítési díjak megállapítás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Hozzászólások, kérdések:

 

Hegedűs Lászlóné: Hány főt érint a térítési díj emelése.

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester: Körülbelül 60-70 fő szociális étkezőt. A pontos számot azért nem tudom megmondani, mert a létszám állandóan változik

.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

8/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

Napközi Otthonos Óvodában igénybe vett

szociális étkezők térítési díját 2010. február 1.napjától

(555-219 = 269.- Ft + áfa 67.- = ) 336.- Ft-ban állapítja meg.

Felhívja a jegyzőt, hogy a szociális étkeztetést igénybe

vevőket a határozatról értesítse.

 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: 2010. január 25.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének

1/2010. (I. 19.) KT. rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

3/2008. (II.15.) KT rendelet módosítására

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban SZT.) 115. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II. 15.) KT számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 1. §.

A rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §.

Ezen rendelet 2010. február 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/2008. (II. 15.) KT. sz. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja hatályát veszti./:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fülöp, 2010. január ……

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 1. számú melléklet a …………/2010. (I. 19.) KT számú rendelethez:

 

1. Alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés intézményi

térítési díja 269.- Ft/fő/nap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9., Az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Éliás Csabáné elmondja,hogy az alapító okirat módosítására jogszabályváltozás miatt van szükség, az okirat tartalmilag nem változik, a módosításra a besorolások miatt van szükség.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

9/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának

módosítását egyhangúlag elfogadja az alábbiak szerint:

Az intézmény tevékenységi köre: 2010. január 1-től fejezetben a

852012, 852022, és a 851012 szakfeladatok kiegészülnek az alábbiakkal:

A nevelési tanácsadó, valamint szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az alábbi feladatok ellátása.

 • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyemekek ellátása;

 • A megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének orgnikus okra visszavzethető és/vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek közül:

  1. testi fogyatékos gyermekek, tanulók, akik önálló helyzetváltoztatásra képesek

  2. enyhén értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók,

  3. beszédfogyatékos / akadályozott beszédfejlődésű gyermekek tanulók ellátása.

Felelős: Éliás Csabáné igazgató

Határidő:: Határidő: folyamatos

 

 

10. Az óvoda nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

10/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az

óvoda nyári nyitva tartására tett javaslatot egyhangúlag elfogadja az alábbiak szerint:

 • Konyha: 2010. július 5 (hétfő) – 2010. július 16. ( péntek) 2 hét

 • Óvodai nevelés: 2010. július 5 (hétfő) – 2010. július 30. (péntek) 4 hét

Fenti időpontban kerülnek elvégzésre a nyári karbantartások, takarítások, valamint a dolgozók szabadságolása.

Felelős: Éliás Csabáné igazgató

Határidő: folyamatos.

 

 

 

 

11. Pályázat benyújtása az Európai Szociális alaphoz TÁMOP 6.1.2/A/09/1.

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program megvalósítása” tárgyban.

(Szóbeli előerjesztés)

 

Pályázat benyújtására van lehetőség Európai Szociális alaphoz TÁMOP 6.1.2/A/09/1.

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program megvalósítása” tárgyban. A pályázat 100-os támogatású, nekünk nem kerül egy fillérünkbe sem. A beadási határidő: március 1.

A pályázat tárgya a községi egészségterv elkészítése, melynek megléte a jövőbeni egészségügyi tárgyú pályázatuknak feltétele lesz.

 

1., A lakosság rendszeres estmozgását elősegítő szabadidős programok e megvalósítása

1., Lelki egészség védelmére irányuló programok,

3., Családi életre való felkészítést támogató programok.

A támogatás minimum 1 millió , maximum 10 millió forint.

 

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

 

11/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

Pályázatot nyújt be az Európai Szociális alaphoz TÁMOP 6.1.2/A/09/1.

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program megvalósítása”

tárgyban.

 

Felkéri a polgármestert,hogy a pályázatot nyújtsa be.

 

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. március 1.

 

 

12. A H-B-M-i VÍZMŰ ZRT határozati javaslatának megtárgyalását,

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

12/2009. (I.19.) KT. Határozat:

 

 

Fülöp Községi Önkormányzata, mint a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese a részvénytársaság 2009. november 13. és 2009. december 8. napján megtartott rendkívüli közgyűlésein hozott határozatok érvénytelenségének kiküszöbölésére irányuló a cégbíróság végzésébe foglalt hiánypótlás okán 2010. február 3. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés naprendjével összefüggésben:

 

 

 • tudomásul veszi Dr. Veres Ferenc igazgatóság elnöke, Dr. Kovács László

igazgatóság tagja, vezérigazgató és Keszeli István igazgatóság tagja 2009. november 30. napjával történő lemondását;

 

 • hozzájárul ahhoz, hogy a közgyűlés – a tisztségviselők választására vonatkozó

szabályzat 8. pontjába foglalt rendelkezésre figyelemmel- jelölőbizottsági eljárás nélkül válassza meg az új igazgatóságot;

 

 • elfogadja az igazgatóság tagjainak Dr. Tárkányi Tamás, Nagy Miklós és Szabó

Ferencné jelölését azzal, hogy Nagy Miklóst az alapszabály jogosítsa fel a vezérigazgató cím viselésére;

 

 • a hiánypótlás folytán kialakult helyzetre figyelemmel tudomásul veszi és

elfogadja a megválasztott, de érvényesen a cégjegyzékben át nem vezetett igazgatóság 2009. december 1. napjától az érvényes megválasztásukig terjedő időtartamban végzett tevékenységét és meghozott intézkedéseit;

 

 • elfogadja az üzemi tanács döntése alapján Kanyuk Jánosnak a

felügyelőbizottság tagjává jelölését;

 

 • egyetért az alapszabálynak a meghívó mellékletét képező részletes napirend

szerinti módosításával.

 

Meghatalmazza a 2010. február 3. napján tartandó Zrt. közgyűlésén a szavazásra feljogosított képviselőjét, hogy a határozati javaslatokról történő döntési eljárásban a fentieknek megfelelően járjon el.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. február 3.

 

 

 

 

 

 

13. A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Fülöp Község Önkormányzata közoktatási intézményeiben”c. pályázathoz Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményének elfogadása.

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

13/2010. (I.19.) KT. sz. Határozat

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

jóváhagyja Fülöp Község Önkormányzat közbeszerzési

eljárásában közreműködő Bíráló Bizottság szakvéleményébe

foglalt javaslatát.

E szerint a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

Fülöp Község Önkormányzata közoktatási intézményeiben”

elnevezésű, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője:

APÁCAI KIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KFT

9500 CELLDÖMÖLK SZÉCHÉNYI U. 18. SZ.

 

Nevezett ajánlattevő egyetlen érvényes ajánlattevő volt az

eljárás során és ajánlata megfelelt az ajánlatkérő kiírásnak.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján a közbeszerzési

szabályzatban foglalt szerint a továbbiakban járjon el.

 

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. január 19.

 

 

 

14. Az önkormányzat OTP-nél vezetett számláinak a

Vámospércs és Vidéke takarékszövetkezethez való átvitelének megtárgyalását.

(hirdetmény csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester. A legkorábbi időpontot március 1-ben javasolja, mivel a költségvetési előadók most a 2010. évi költségvetés készítésével vannak elfoglalva. Miután az elkészül a javaslattal csak ezután tudnak foglalkozni. Az átállás nem kevés időt vesz igénybe.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Meg kell nézni az OTP- vel kötött szerződést, hogy az mit rögzít és csak utána lehet pontos határidőt megállapítani.

 

Saliga Andrea a Takarékszövetkezet képviselője elmondja, hogy a takarékszövetkezetük minden községben támogatja a községi rendezvényeket.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

14/2009. (I.19.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz,

hogy az önkormányzat számláját átviszi a Vámospércs és Vidéke

Takarékszövetkezethez.

Felkéri a polgármestert,hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. május 30.

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szavazókörök összevonását a Területi választási iroda nem hagyta jóvá. Ennek értelmében marad a 4. sz. szavazókör a Bánháza 32. sz. alatt, valamint az 1. sz. szavazókör a z Arany J. u. 117.sz. Így továbbra is 4 szavazókör fog a választások során működni a községben.

 

A képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

 

kmf.

 

 

/:Bugyáné szász Erzsébet:/                                                 /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                         jegyző

 

 

 

Sándor Jánosné                                                         Czigle József

jkv. hitelesítő                                                              jkv. hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél