JEGYZŐKÖNYV

6-15/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. augusztus 2-án de. 8,05 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek:  -

 

 

Hozott határozatok:

84/2011. (VIII. 02.) Kt. sz. határozat: Szociális Földprogram pályázat benyújtása

85/2011. (VIII.02.) KT. sz. határozat: Főnix Takarékszövetkezethez folyószámla hitel kérelme

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 2-án de. 8,05 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Bugyáné Szász Erzsébet és Mikáczó László Ferenc képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Bugyáné Szász Erzsébet és Mikáczó László Ferenc képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

 

1.)  Szociális Földprogram pályázat benyújtása

Előterjesztő:   Hutóczki Péter polgármester                                                                    

2.)  Főnix Takarékszövetkezettől folyószámlahitel felvétele

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.)  Zárt ülés

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

1.)  Szociális Földprogram pályázat benyújtása

Előterjesztő:   Hutóczki Péter polgármester                                                                     

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség van pályázatot benyújtani „Szociális Földprogramok Működésének támogatására” SZOC-FP-11-  program keretében. A korábbi földprogram pályázatokhoz képest változás, hogy kiegészül egy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázattal is, melynek keretében foglalkoztatott személyek közvetlenül a földprogramba kerülnek bevonásra. Önkormányzatunk esetében javaslom minimum 5ha-on a programot megvalósítani erdő- és mezőgazdasági művelési ágban és 13 fő foglalkoztatását megpályázni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: örömmel hallja, hogy ebben a programban már tervezetten bevonhatók a közfoglalkoztatásban dolgozó emberek, ezt nagyon jónak tartja.

 

Hutóczki Péter polgármester: Az ismertettek alapján kéri a határozat javaslat elfogadását.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

 

84/2011. (VIII. 02.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot nyújt be a „Szociális Földprogramok Működésének

Támogatására” –SZOC-FP-11 – program keretében.

A pályázat keretében a 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben

foglaltak szerint 13 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására

pályázatot nyújt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány-

hivatal Munkaügyi Központ Vámospércsi Kirendeltségéhez.

A Földprogramot minimum 5 ha területen kívánja folytatni erdő- és

mezőgazdasági művelési ágban.

A pályázat keretében 4.000.000.-Ft támogatási igényt kíván benyújtani.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2011. augusztus 5.

 

 

2.)  Főnix Takarékszövetkezettől folyószámlahitel felvétele

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester elmondja, hogy a folyamatban lévő beruházások illetve pályázatok megvalósulásához elengedhetetlen, hogy az önkormányzat átmenetileg hitelt vegyen fel, melyhez a legkedvezőbb a folyószámlahitel választása.

Az orvosi rendelő felújításához 5 % önerőt, a hozzá kapcsolódó szolgálati lakás felújításának 100 %-át önerőből kell biztosítani, illetve szintén az orvosi rendelőnél a fordított ÁFA miatt az ÁFA teljes összegét meg kell előlegezni. A kifizetett ÁFA 95 %-át támogatásként utólag szintén lehívhatjuk.

Az Érmelléki Gasztronómiai Fesztivál 100 %-os, de utófinanszírozott pályázat keretében megvalósuló rendezvény, melyhez a 4 M Ft-ot meg kell előlegezni.

A támogatások lehívását követően a hitel nullázásra kerül, nem terheli az önkormányzat költségvetését.

 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

 

85/2011. (VIII. 02.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Főnix Takarékszövetkezetnél (4024 Debrecen, Piac u. 22.)

folyószámla hitel felvételét kérelmezi a pénzintézettől 6.000.000.- Ft.

összegben.

Felkéri a polgármestert, hogy  a pénzintézetnél  kezdeményezze

a hitelszerződés módosítását.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2011. augusztus 30.

 

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülését 08 óra 20 perckor bezárja.

 

 

Kmf.

 

  

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                 /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                           Jegyző

 

 

 

  /: Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                        /:Mikáczó László Ferenc:/

           Jkv. hitelesítő                                                                                 Jkv. hitelesítő

    

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél