JEGYZŐKÖNYV

 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. Május 25-ÉN  DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT   RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRŐL

 

 

Alkotott rendelet:

 

---

Hozott határozatok:

 

141/A/2010. Jelen ülés napirendjének elfogadása

141/2010. Pályázat benyújtása Szociális földprogram tárágyban

142/2010. A vízmű üzemeltetésére vonatkozó 140/2010. (V.07.) KT. sz. határozat visszavonása

Zárt ülésen.

143- 154/2010. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása.

 

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 


M E G H Í V Ó

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010.

május 25-én (kedd) de. 9 órakor rendkívüli ülést  tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D :

1., 2010/2011. évi Szociális Földprogramra pályázat benyújtása.

2., Zárt ülés (Lakásfenntartási támogatás)

A Napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Fülöp, 2010. május 20.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester sk.JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én de. 9,00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné, Hegedűs Lászlóné, Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia,Lekkáné Nyíri Franciska Nagy Béla képviselők,Kissné Terdik Erzsébet jegyző,

Bejelentett távollét: Lugosiné Illés Margit

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hutóczki Péter és Lekkáné Nyíri Franciska képviselőket. Javasolja az alábbi napirendek tárgyalását.

1., 2010/2011. évi Szociális Földprogramra pályázat benyújtása.

2., Zárt ülés (Lakásfenntartási támogatás)

Czigle József képviselő javasolja napirendre tűzni a vízszolgáltatás üzemeltetésének megtárgyalását. Véleménye szerint a lakosságot meg kellene kérdezni , hogy ki üzemeltesse a vízművet, addig ne szülessen döntés amíg a lakosságot meg nem kérdezzük.

Hutóczki Péter: Mire gondolsz? népszavazásra, vagy mire ?

Czigle József: Vagy népszavazásra, vagy lakossági fórumra.


Bugyáné szász Erzsébet: 26-án, vagyis holnap lesz a Vízműnél értekezlet, ezt már addig nem tudjuk kivitelezni.

Czigle József: Akkor el kell halasztani.

Bugyáné Szász Erzsébet: A Vízmű értekezletet én nem halaszthatom el, a mi részünk minimális. Megkérdezi, hogy a javaslatot vegyék e fel napirendre és pontosan milyen meghatározással.

Czigle József: Itt volt a lakossági fórum, ott is meg lehetett volna kérdezni.

Bugyáné szász Erzsébet: Miért nem kérdeztétek meg, talán azért mert mással voltunk ott elfoglalva.

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: azt javasolja, hogy a múlt ülésen hozott határozat visszavonása legyen a napirend meghatározása.

„ 140/2010. határozat visszavonása és újbóli megtárgyalását”

a képviselőtestület 7 igen 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

141/A/2010. (V.25.) Kt. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülés napirendjét

az alábbiakban határozza meg:

1., 2010/2011. évi Szociális Földprogramra pályázat benyújtása.

2., 140/2010. határozat visszavonása és a vízmű üzemeltetésével

kapcsolatos dolgok megtárgyalása.

3., Zárt ülés (Lakásfenntartási támogatás)

Felelős: ……..

Határidő: …………

1., 2010/2011. évi Szociális Földprogramra pályázat benyújtása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Kérdések, hozzászólások:

Bugyáné Szász Erzsébet javasolja, hogy a pályázatot mindenképp adják be.

Hutóczki Péter elmondja, hogy a pályázati összeget 400.000.- Ft-tól 3 millió forintig írják ki. Részt vett egy szakmai napon ahol a szoc. minisztérium képviselője elmondta, hogy a pályázati keret nem nőtt, ugyan annyi mint korábban volt, előre láthatólag a pályázók száma sem növekedett, újjak nem pályázhatnak és a finanszírozási összeg is úgy néz ki, hogy marad, ez a mi esetünkben az elmúlt évben 972.000.- Ft. Erre az összegre érdemes az idén is benyújtani a pályázatot. Új pályázók nem pályázhatnak.

Amint az előterjesztésből is látszik másfél millióra állítottam össze a pályázatot. Az önerő 10 %.

Bugyáné Szász Erzsébet kéri a testületet, hogy amennyiben nincs több hozzászólás szavazzanak.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.


141/2010. (V.25.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására a Szociális Földprogram 2010. működtetése tárgyában.

A program teljes költsége: 1.458.000.- Ft

Igényelt támogatás 1.308.000.- Ft

Önerő: 150.000.- Ft

A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges önerőt a 2010. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. május 20.

2., 140/2010. határozat visszavonása és a vízmű üzemeltetésével

kapcsolatos dolgok megtárgyalása.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: időközben gondolkodtam a felvetésen, és el kell gondolkodnunk, mert 26-án döntés fog születni, ha mi nem csatlakozunk akkor itt maradtunk egyedül, nekünk a vízmű üzemeltetését önállóan kell megoldani, de ezt jól meg kell gondolni mert mi ezt önállóan nem tudjuk megoldani.

Czigle József: Mi az amit nem tudunk megoldani?

Bugyáné Szász Erzsébet: az üzemeltetéshez laboratórium, szakember és még nem tudom én, hogy mi minden kell. Korábban is szerettük volna mi ezt, de megvalósítani nem tudjuk egyedül. Talán úgy lehetett volna, hogy Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Vámospércs, Nyírábrány és Fülöp kiválik és együtt ezek a települések, de ez sem ment.

Czigle József: Továbbra is azok az emberek dolgoznának akik eddig dolgoztak, hetente be kell vizsgáltatni a vizet , ez semmiség, arra hivatkozni, hogy eltörik a vízvezeték cső, ez hülyeség, ezek a csövek még legalább 30 évig kibírják.

Bugyáné Szász Erzsébet: Véleményem szerint mi önállóan nem tudjuk működtetni.

A döntést nem lehet elhamarkodni, nekünk fogalmunk sincs róla, hogy mivel jár ez. Nem tudjuk azt, hogy mennyiből tudnánk ezt megoldani, mik az üzemeltetés feltételei, ezt először is szakember segítségével fel kell mérni és a végleges döntést utána meghozni.

Felelős döntést úgy tudtok, hozni, ha legalább egy éves kalkulációt láttok magatok előtt, amit felelős szakemberek készítenek el.

Czigle József: Amit megkaptunk a Vízmű Zrt-től abból is látszik, hogy mennyiből jön ki. Azt mondták, hogy ami abban van az nem hazugság. Abból már ki lehet indulni.

Fülöp összes költsége évi 6 millió forint ebben benne van a kitermelés, a munkabér és minden. A fennmaradó 8 millió az iroda fenntartására megy el. laboratóriumot nem kell működtetni, a vizet az ÁNTSZ bevizsgálja szükség esetén.

Kissné Terdik Erzsébet: Természetesen bevizsgálja, csak nem mindegy, hogy mennyiért.

Czigle József: Nekünk egy olyan szakembert kell hívni aki tájékoztat aki független, mert a Vízmű Zrt. igazgatója nem elfogulatlan.

Hutóczki Péter: Pontosan miről kell most dönteni a következő ülésen.

Bugyáné Szász Erzsébet: Arról, hogy a vagyon kijön és kik csatlakoznak. Akkor tud csak működni vagyis az üzemeltetést továbbra is biztosítani a vízmű ha a tulajdonosok 80 %-a összefog.

Czigle József: Ha a nagyok kiszállnak attól még nem lesz olcsóbb a víz. Azért, hogy a nagyokat ki tudják fizetni hitelt fog felvenni a Vízmű, amit ráterhel a mi vizünkre, majd csődbe fog menni és megveszi egy csavargó, és annyiért adja a vizeit amennyiért akarja.

Hutóczki Péter: A vagyont nem veheti meg egy csavargó, a vagyont mi csak üzemeltetésre adnánk át, a vagyon a mi tulajdonunkban marad.

Czigle József: A jelzálogot mégis ráteszik.

Meg kell kérdezni Nyíradonyt, hogy ők hogyan csinálják, 200 milliót spóroltak meg 8 év alatt.

Bugyáné Szász Erzsébet. Én tudom, hogy - hogy működött, azt nem lehet Fülöphöz számítani, lényegesen más ott az üzemeltetés mint itt lenne. Nálunk nagyon hosszú a vezeték, és kevés fogyasztó van rajta. Egy városban rövid vezetéken nagyon sok fogyasztó van bekötve. Nyíradony a 8 év alatt nem számolt amortizációt, azt most már kötelező.

Hutóczki Péter: Csak az irodára és a megyei tulajdonra teheti rá a jelzálog terhet, a mi tulajdonunkra csak a mi engedélyünkkel, a mi döntésünk nélkül nem.

Egy dolog biztos, hogy az önkormányzat kötelező feladata az ivóvíz biztosítása. Most megkockáztatni azt, hogy egyik napról a másikra magunk maradunk ezt én nem tartom célszerűnek. Ha mi most azt mondjuk, hogy nem csatlakozunk és a vízmű azt mondja, hogy nem biztosítja a szolgáltatást, Én nem tudom, hogy mi hogyan oldjuk meg ezt a helyzetet.

Czigle József: Mit nem lehet megoldani?

Bugyáné Szász Erzsébet: Ki fogja üzemeltetni?

Czigle József: A mi nonprofit kft-nk.

Bugyáné Szász Erzsébet: Ha mégis kiválik Fülöp, akkor egy külső üzemeltetőnek kell odaadni. Ezt az önkormányzat nem tudja felvállalni. Korábban nem volt kötelező amortizációs alapot képezni, 2010. január 1-től viszont kötelező. és azt a pénzt nem lehet másra elkölteni. Akik korábban kiváltak azzal az amortizációs alapba képzett pénzzel gazdálkodtak, elköltötték más célra. Ezt már január 1-től nem lehet.

Javaslom, hogy tartsunk szünetet és közben én telefonálok, érdeklődöm, és szünet után döntünk.

Szünet

Szünet után Bugyáné Szász Erzsébet tájékoztatja a testületet, hogy az igazgatóval nem tudott beszélni, viszont a műszaki igazgató azt mondta, hogy valamennyi haladékot tudnak adni, kijönnek és ismét tájékoztatják a képviselőtestületet, válaszolnak minden kérdésre. Esetleg ha tudtok ilyen szakembert akkor azt is meg kell hallgatni.

Javasolja a testületnek, hogy ha vissza akarja vonni a korábban hozott határozatát, akkor vonja vissza. A 26-i ülésen ennek függvényében fog szavazni, és lesz akkor még kb. két hét ami idő alatt el lehet dönteni, hogy hogyan legyen tovább.

Hegedűs Lászlóné: Javaslom, ha egy itteni vállalkozónk adjuk oda, kössünk vele olyan szerződést, hogy bármi legyen is a lakosságnak kára nem származhat belőle.

Én emlékszem rá, hogy amikor a bolthoz vizsgáltattuk be a vizet kijöttek és 60.000.- Ft-ba került.

Kissné Terdik Erzsébet: Azt kell megnézni, hogy a költségben benne van e mindenkinek a bére és járulékai.

Hutóczki Péter: Az igazgató azt mondta, hogy minden településre külön - külön lesz kimutatva az összes költség településenként. A vízdíjat minden település saját maga fogja megállapítani.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, hogy vonják e vissza a május 7-én hozott határozatot.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 6 igen 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.


142/2010. (v.25.) Kt. SZ. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 2010. május 7-i ülésen elfogadott 140/2010. (V.07.) KT. sz. határozatát visszavonja. A vízmű üzemeltetése ügyében független vízgazdálkodási szakértő állásfoglalását kéri egy esetleges önálló üzemeltetés megvalósításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

Czigle József: Megkérdezi, hogy a trianoni ünnepség szervezése hogyan áll. Javasolja a kopjafánál koszorúzást.

Hutóczki Péter 4-én meg lehet tartani, vagy bármikor. Nincs akadálya a koszorúzásnak.

Éliás Csabáné: A gyerekek készülnek ünnepi műsorral, javasolja, hogy de. 11 órai időpontot.

Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia megkérdezi, hogy az idősek estjére segíteni hány órára kell jönni.

Hegedűs Lászlóné: Délre elég jönni.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Két lány segít a kalácsot bedagasztani, reggel 4 órára beszélték meg a kezdést, ugyanis kakaós kalácsot süt Lászlófalvi Andrásné. Én és Almási Szilvia jövünk reggel, segítünk dagasztani , és a kalácsot előhozni.

Czigle József: A falunapon a fiamék szeretnék bemutatni az általuk készített levegő- meghajtású autót.

Hutóczki Péter Nincs akadálya, színpad előtt ki lehet állítani.

Éliás Csabáné: A falugyűléssel kapcsolatban szeretné kérni a képviselőtestületet, hogy az iskolával kapcsolatos információk ragaszkodjanak a valósághoz. Senki nem volt az ülésen, csak képviselők voltak itt, és képviselőktől ment ki a tájékoztatás, de nem a valós dolgokat tartalmazta.

Arra kéri a testületet, hogy az információkat pontosan, nem elferdítve továbbítsák a lakosság felé. Ugyanis nem az hangzott el ami általam megfogalmazódott.

Éliás Csabáné kéréséhez Lekkáné Nyíri Franciska is csatlakozik. A fa értékesítéssel kapcsolatban is félre lett informálva a falu.

Bugyáné Szász Erzsébet : Az Éliásné Marika hozzászólásával én is teljes mértékben egyet értek.

Sajnos ez már kampány, mindenki kampányoljon, de csak tisztességes módon tegyék ezt.

Czigle József. Ami elhangzott nyílt ülésen hangzott el, azt bárki meghallgathatja.

Éliás Csabáné: Azt kérem, hogy azt adjuk tovább ami itt elhangzik.

A képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja 9 óra 53 perctől. .

kmf.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

Hutóczki Péter Lekkáné                                                                                             Nyíri Franciska

jkv.hitelesítő jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél