JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. március 27-ÉN  DU. 18. ÓRAKOR TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

 

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én du. 18 órakor megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska Hegedűs Lászlóné, Nagy Béla Hutóczki Péter, Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Külön köszönti a meghívott vendégeket, a lakosság részéről megjelenteket, valamint a polgármesteri hivatal és intézményeinek dolgozóit.

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőire.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Nagy Béla és Sándor jÁnosné képviselőket.

 

A javaslatot a jelöltek és a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja, a napirendet az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1., Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről, a 2009. évi feladatokról

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester felolvassa a tájékoztató, utána kéri a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el javaslataikat az elhangzott beszámolóval kapcsolatban.

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Kocsárdi Zoltánné:

 

Megkérdezi, hogy a Bánháza utca elején a sportpályától a fehérkő végéig tartó szakaszra mikor fognak közvilágítást készítetni?

 

Kellenbergel Istvánné: a Petőfi utca elején lévő ingatlan kinek a tulajdona, a telek rendezetlen, megkérdezi, hogy nem lehetne – e felhívni a tulajdonost hogy tegye rendbe az ingatlan?

 

Dr. Faluvégi József: Tájékoztatja a lakosságot, hogy az eb-oltásban változás történt. Ez a tevékenység kikerült az önkormányzat hatásköréből, az eb-oltás menete marad a megszokott,, változás viszont az, hogy minden egyes eb külön oltási könyvet kap, amibe minden esemény bevezetésre kerül. Elmondja, hogy az oltás elmulasztásával kapcsolatos szankciók szigorodtak. Harapás esetén az ebet két hétig meg kell figyelni, ha elmulasztotta tulajdonos az eb oltatását, akkor utólag beoltják és még 20.000.- Ft büntetést is fizetni kell a tulajdonosnak.

Elmondja, hogy az eb-oltást a községben húsvét utáni hétre tervezi, a díj az oltási értesítőn közölve lesz. Lehetőség lesz kérni, hogy háznál oltson, de ennek külön díja lesz.

 

Vassné Mercs Valéri: Kéri a lakosságot, hogy a kutyatartás szabályait tartsák be, mert a kézbesítők sok esetben nem tudják a postát kikézbesíteni a hamis kutyák miatt.

Elmondja, hogy vannak utcák a településen, ahol kerékpárral a kézbesítők nem tudnak közlekedni, így a posta későn érkezik meg a lakosokhoz, kéri, hogy amennyiben van rá lehetőség az ilyen járhatatlan utakat az önkormányzat tegye rendbe. Említi pl. a Zrínyi utcát.

Megköszöni az önkormányzat segítségét, miszerint a posta előtti közterületet az önkormányzat feltöltötte és így most már nincs az a nagy sár és víz, könnyebben be tudnak a postára jutni az ügyfelek.

 

 

Lugosiné Illés Margit külön megköszöni a civil szervezetek községben végzett tevékenységét.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester válaszol a felvetett témákra:

 

- A közvilágítás bővítését a Bánháza utca elején csak pályázati lehetőség igénybevételével tudná az önkormányzat megoldani, saját erőből sajnos nem. Amennyiben lesz ilyen pályázati lehetőség élni fog vele az önkormányzat.

- A Petőfi utca elején lévő telek tulajdonosát fel fogják szólítani az ingatlan környékének rendbevételére.

- A földutak javítását az önkormányzat folyamatosan végzi, télen és nyáron egyaránt. Az elmúlt napokban járta végig az összes utcát, nincs járhatatlan út, sajnos a földutak karbantartása egy végtelen tevékenység, mire az egyiket megcsináljuk, már mehetünk a másikhoz.

Megkérdezi, hogy van e még valakinek kérdése, véleménye?

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszöni a lakosságnak a közmeghallgatáson való részvételét az ülést bezárja.

kmf.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                      /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                  jegyző

 

Nagy Béla                                                      Sándor Jánosné

jkv. hitelesítő                                                     jkv. hitelesítő

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél