2018.március 14-én, szerdán délben a fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tornatermében közös községi megemlékezést tartottunk a 170 évvel ezelőtt történt forradalom és szabadságharc kitöréséről. Mudra Éva pedagógus köszöntötte a megjelenteket, és a Himnuszunk közös eléneklése után Garai Annamária osztályfőnök felkészítésével az iskola 5. osztályos diákjai elevenítették fel ezen jeles nap eseményeit.

A tanulók jóvoltából mi is egy kicsit a történelem részesei lehettünk, hiszen együtt dobogott a lábunk az előadó diákokkal, mikor a Nemzeti Dal versszakainak utolsó sorait hallhattuk: „Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” A szereplők előadták Himnuszunkat is, nagyon szép volt, ahogy minden egyes versrészt más-más diák szavalt el, majd az utolsó versszakot együtt, lelkesen szónokolták a hallgatóságnak. Öröm volt látni és hallani az 5. osztályos tanulók előadását, hiszen általuk egy rezdülésnyit mi is „forradalmároknak” érezhettük magunkat. Köszönjük szépen a nagyszerű műsort, mely program a Szózat meghallgatásával és éneklésével zárult!

Március 15-e a magyar emberek számára mindig is a szabadság iránti vágyat fejezi ki. Petőfi Sándor naplójában többek közt a következőket írta: „Oh szabadságunk, édes kedves újszülött, légy hosszú életű e földön, élj addig, míg csak él egy magyar; ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfedő gyanánt...” Hazánk fiai mindig is ragaszkodtak az önállóságunkhoz, anyanyelvünkhöz, magyarságunkhoz. Ha ez nem így történt volna, nem létezhetnénk már itt a Kárpát-medencében 1100 év óta. A jó Isten a magyar nemzetbe nyughatatlan, hazaszerető szívet teremtett. A lázadás lángja felgyullad lelkünkben, bármikor „szolgasorba” akarnak minket kényszeríteni, egyszerűen nem arra születtünk, hogy idegen nemzetek által elnyomott megalkuvó „emberek” legyünk. Reméljük, a mai fiatalság tovább viszi a nemzedékek sora óta szívünkbe égetett hazafiasságot, és átadja majd azt a minket követő generációknak is.

„Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

 

Orgoványi Anikó: Március 15. 

„Piros, fehér, zöld szín ragyog
a kokárdámon,
piros, fehér, zöld szín lobog
a magyar zászlón.

Piros szín a szeretetért,
és a szabadságért,
fehér szín az emberségért,
és a barátságért.
 
Zöld szín erdőkért, mezőkért,
rügyező hajtásért,
reményteli, felvirágzó
szép Magyarországért!

 

 

Képek

2021. január 28., csütörtök
Köszöntjük Karola, Károly olvasóinkat!
Holnap Adél napja lesz.
Facebook
Hírlevél